Henning Witte intervjuvad i Tysk Tv del 2/4

Del 2 10:00 till 20:00 av intervjun översatt
Freigester
Fri översättning: Ivan Björn
Videons längd 40 minuter
Jo Conrad:
Det existerar sexuella program. Det finns en bok med titel Trance Formation of
America av Cathy O´Brien som själv blev ett offer för mindcontrol. Hon kom ur
det med hjälp av någon som tog hand om henne med kärlek. Det är omöjligt att
komma annars ur det. Det har varit Mark Philips från CIA. Hon fick kännedom om
att det finns flera personligheter i henne och att det existerar människor som
har nyckel till någon av hennes personligheter. Det finns i henne en
personlighet som tycker om särskilda sexuella praktiker. När någon vill
utnyttja detta räcker det att vrida på nyckel för att detta ska fungera.

Fortsätt läsa ”Henning Witte intervjuvad i Tysk Tv del 2/4”

Henning Witte intervjuvad i Tysk Tv del 1/4

Henning Witte intervjuvad i tysk tv med huvudtema mindcontrol.
Del 1 00:00 – 10:00 av intervjun översatt

videons länk: http://youtu.be/e4wogorblK8

tyska textat slovakiska

Freigester
Fri översättning: Ivan Björn
Videons längd 40 minuter
Reportern Jo Conrad:
Varmt välkomna; bredvid mig sitter Henning Witte från Sverige. Han har en
hemsida http://www.whitetv.se/sv/
Henning Witte ägnar sig åt Mind Control forskning. Du Henning har bistått även med samtal om Estonia olyckan där du har varit en av advokaterna och mycket av Estonia fallet har man sopat under mattan. På http://bewusst.tv finns det intressanta teman som ni kanske inte känner till. Mind Control har vi pratat om en gång förut. Till att börja med har jag en tråkig nyhet. Läkaren Rauni Kilde som har bistådd mig med ett samtal i samband med sitt föredrag på AZK  (Anti-Censur-Koalition) och som har forskat också i Mind Control har för inte så länge sedan avlidit. Du har publicerad detta först av alla på din hemsida http://www.whitetv.se/sv/
Henning Witte:
Ja, hon har gått bort på söndag kväll den 8 februari 2015. Läkaren Rauni-Leena Luukanen-Kilde har varit gift med en norsk läkare. Därför har hon flyttat från sitt födelseland Finland till Norge. Hon har varit aktiv på ganska tidig stadiet redan på 80 talet. Hon började sprida upplysning i samband med reinkarnation, UFO och Mind Control. Därför kallar somliga henne för den kvinnliga David Icke därför att ingen kvinna har gått hittills så komplex och rätt fram in i dessa känsliga teman. Hon har varit för detta ovanligt mycket trakasserad.
Jo Conrad:
Hon höll på att avsluta eller har avslutad en bok. Det är väldigt mystiskt kanske har hennes död med boken att göra.
Henning Witte:
Ja, så här är det. Jag och Rauni är i ledningen i förening för Mind Control offer EUCACH https://eucach.wordpress.com. Magnus Olsson är ordförande i föreningen EUCACH. Han är det mest kända offret för Mind Control. Han gav samtal till Russia Today, så han är ganska känd. Hans hemsida http://www.mindcontrol.se är förmodligen den mest besökta sidan i ämnet Mind Control. Vi tre har varit mycket homogen grupp. Det gjordes försök med att få andra människor bland oss om vilka vi visste att dem är den kontrollerande oppositionen.
Jo Conrad:
Detta är vanligt att man för in i organisationer som avslöjar något farligt människor som kommer att förstöra organisationen inifrån.
Henning Witte:
Detta hände i Tyskland. Här finns en längre tid en organisation för Mind Control som Svetlana Sunin leder. Hon är tyvärr den kontrollerande oppositionen. Detta har jag upplevt personligen då jag tillsammans med Lars Drudgaard i december 2011 gjorde mätningar i Karlsruhe region och vi ville göra också några intervjuer. Svetlana Sunin har blockerad allt! Hon är fortfarande ordförande trotts att jag sa till alla att hon är en kontrollerande opposition. Ingen vill sparka henne.
Det är vanligt att alla föreningar för Mind Control offer är infiltrerade och kontrollerade.  Vi inom EUCACH tror att vi är de enda som inte är kontrollerade och i denna mening fanns det ett motiv att oskadliggöra Rauni Kilde. Sedan fanns det ett annat motiv p.g.a. hennes bok. Sist såg jag Rauni Kilde den 21 och 22 november 2014 i Bryssel på en kongress. Peter Mooring från Holland som är ett offer för Mind Control har organiserad denna kongress för Mind Control offer.  Kongressens syfte har varit att offer för Mind Control skulle mötas vilket är tämligen svårt för att det första man gör är att ta pengar ifrån Mind Control offer. Det har varit otroligt hur många lyckades trotts dessa svårigheter att komma. Det kom 120 Mind Control offer från olika länder. Bara från USA har det kommit omkring 20 människor. Rauni och jag hade föreläsningar på engelska på denna kongress och man kan se dessa föreläsningar i efterhand. På denna kongress har Rauni varit alldeles frisk. Hon hade krut i sig och beklagade sig inte över att hon skulle ha någon ont eller metastaser. På kongressen sa hon till mig att boken med titeln ”Bright lights on dark shadows” är klar. Det har enligt uppgifter uppstådd oväntade problem med utgivaren därför att på baksidan av boken har det kommit en text som inte hörde dit. P.g.a. detta har det blivit försenad, hon förväntade sig att boken kommer ut innan jul därför att den redan var färdig. Den 17 december beklagade hon sig för mig per mail att i hennes lägenhet i Norge är hon stark bestrålad. Hon hade så enorm ont av detta att nästa dag blev hon tvungen att uppsöka sjukhus. Hon ringde 112 och ambulansen hämtade henne. Hon beklagade sig över att personalen i ambulansen uppträdde konstigt mot henne, vilket är ovanligt eftersom norrmän är ganska trevliga människor.

Fortsätt läsa ”Henning Witte intervjuvad i Tysk Tv del 1/4”

Manipulation med ELF vågor

Vi är medvetet manipulerade med t.ex. ELF vågor!
Översätt gärna med översättningsverktyg.
 
I Sverige är det Henning Witte som är djupt engagerad i ämnet mindcontrol
 
Du kan läsa en lång artikel i ämnet om du klickar på nedanstående text

Hela vår kropp arbetar med skalärvågor

 

WhiteTv kan du läsa många artiklar om vågor och mindcontrol
 
Lägg följande på minnet.
Människor som påpekar och skriver om manipulation av mänskligheten är antigen anklagade för att vara konspirationsteoretiker, eller mördade som Rauni Kilde t.ex.

Scalar Waves used in Mind Control

Publicerades den 22 nov. 2014

20 November 2014 targeted individuals (ti), victims of mind control, organized their first conference in the world to alarm about mind control and covert harassment. That technology is at least 60 years old and hidden behind secret physics. That makes it difficult to detect and protect against mind control.

The secret physics are scalar waves, an unknown type of waves detected by Nikola Tesla for more than 100 years ago. Scalar waves have totally different qualities compared to electromagnetic waves. Scalar waves are kept secret because they describe how to use free energy (neutrinos) and because they are used to control humans mind, brain and body.

The aims of the Covert Harassment Conference 2014:

– To challenge general ignorance, governments denial and mainstream media silence regarding the development and existence of the sophisticated spectrum of harassment methodologies and bio-electromagnetic technology (a.k.a. mind-control technology), capable of not only influencing the human body, behaviour, emotions and cognitive processes, but also torturing and/or killing at the speed of light without leaving any evidence.

– To raise awareness and inspire reflection among the public on these human rights violations committed non-consensually and covertly on innocent civilians.

– To stimulate the debate at the European and world level, forming a basis for international legislation and policies addressing the use of remote technology weapons and/or methodologies, including: thought reading and thought control technologies, directed energy weapons (DEW), gang stalking (a.k.a. organized stalking) and ensuring citizens’ protection.

– To prompt recognition and acknowledgement of the stories of targeted individuals, instead of ignoring them and often labelling as ‘crazy’.

– To engender independent investigations into mind-control experimentation related crimes.

– To encourage everybody to look for the solutions to protect citizens against the crimes committed with the use of these remote technology weapons and/or methodologies and diligently promote the care for victims of stalking crimes who have limited resources or avenues for a safe environment.

Thank you Peter Mooring and his team for making that important conference happening!

engelska

”Smart Meters” & EMR: The Health Crisis Of Our Time – Dr. Dietrich Klinghardt

Några punkter från videon längst ner:
 
Text Ivan Björn

Kemikalier som t.ex. Roundup och elektrosmog har vid inverkan på kroppen en sak gemensam = Inflammation i kroppen. 

 

Nedanför finns det intressanta föredrag av Dr. Dietrich Klinghardt


Elektrosmog, den moderna jordbruk, vaccinationer, tillsatser i maten, vissa plaster tjänar bara ett syfte, att sakta och säkert ta livet av oss.Visste du att en liten mängd aluminium (chemtrails och vaccinering) och en liten mängd kvicksilver (vaccinering) dödar effektivt celler i kroppen?Aluminium i vacciner förorsakar ”chronic cognitive dysfunction”

Vacciner borde man förbjuda!!!

Vacciner som du fick för 30 till 40 år sedan kan förorsaka trötthetssyndrom!

Adjuvanter i vacciner förorsakar immunproblem och inflammation!I Tyskland i Bayern finns en klinik, den enda i världen som leder blod utanför kroppen för att avgifta den. Resultat blir en påse med gifter som ser ut som en brun sörja. När man gjorde analys av denna sörja så har det visat sig att den innehåller till en stor del Aluminium, Barium och Stroncium!!! samma ämnen som finns i chemtrails!  Resultat av blod analys:Aluminium 120 µg/l

Bly 0,9 µg/l

Kadmium 0,2 µg/l

 

Fortsätt läsa ””Smart Meters” & EMR: The Health Crisis Of Our Time – Dr. Dietrich Klinghardt”

En förskräcklig historia – Livsmedel som vapen. Del 2.

Peter Krabbe

Vi har i föregående artikel sett hur rasismens ultimata yttring – en selektiv minskning av jordens befolkning – fått fotfäste i det amerikanska etablissemanget redan för 100 år sedan och havererat under nazismens extrema handläggning för att därefter omformas under efterkrigstiden till globalismens viktigaste spjutspets vid sidan om olje- och krigsmonopolen: kontrollen över livsmedelsproduktionen och möjligheten att reglera vem som skall leva eller dö.

Eugeniken skulle nu döpas om till genetik och molekylärbiologi, en vetenskap i syfte att utrota svälten i världen. Men blev det så? Låt oss se på ideologierna kontra det verkliga syftet!

Familjen Rockefeller var under 1960-talet det amerikanska etablissemangets maktcentrum. Främst stod bröderna David och Nelson tillsammans med den till Rockefeller Foundation värvade Henry Kissinger. Genom att bilda organisationerna CFR (Council on Foreign Relations) och TC (Trilaterala kommissionen) kunde man samla personer som Zbigniew Brzezinski, Jimmy Carter, George H W Bush, Dick Cheney, Paul Volcker (senare…

View original post 1 001 fler ord

Endast sanningen kan föra mänskligheten framåt!

I vår närhistoria har det hänt stora händelser som t.ex. första världskrigetandra världskriget, (Hellstorm) (Rudolf Hess), Kreuger mordet, Kennedy mordet, Estonia, Palme mordet ( Ny tysk bok om Palmemordet ), 9/11 m.fl.

Gemensamt för dessa händelser är att de inte får diskuteras öppet. Fakta är serverade ibland direkt efter dåden och får inte ifrågasättas!

Funderar du över världen vi lever i idag? Tycker du att något är verkligen fel? Fördjupa dig i dessa ämnen med öppet sinne och en ny bild av världen dyker fram. En värld som är byggd på förvridna sanningar och rena lögner.

P.g.a. dessa lögner är det idag möjligt att acceptera dagens sönderdelad värld där vi som står för ”medmänsklighet och demokrati” är just förövarna som grusar sönder hela världen oss själva och våra barn. Allt detta p.g.a. den världsbild och uppfostran som vi blev serverade sedan slutet av 1800 talet!

Har du ork att fördjupa dig i sanningen ännu längre bak i tiden upptäcker du storslagna monument som lämnades till oss som tysta vittnen på storslagna civilisationer hundratusentals år tillbaka i tiden. Vi är inte de som vi tror att vi är och vi är definitivt inte på höjden av civilisationens utveckling. Lögnerna och manipulationen har gjort oss blinda och rädda.

Andra länkar:

Den verkliga agendan bakom EU

Tio konspirationsteorier som visade sig vara sanna

Total teknologisk individuell kontroll