Själens Schamaner

En läkare som bara träder tillbaka och öppet erkänner att han eller hon inte har något att erbjuda sin patient får aldrig någon status.; den som vill vinna respekt för sig själv och sin kunskap måste ha något att komma med. Det kan t.o.m. vara en fördel om behandlingen framstår som dramatisk och obegriplig. I Alla tider och kulturer har medicinmännen omgivit sig med märkliga apparater, mystiska riter och uppseendeväckande åtbörder; det har stärkt både deras självkänsla och patientens tilltro till dem. Även om den moderna medicinen står på en mer stabil grund än tidigare former av läkekonst, utgör den inget undantag från denna regel. Vetenskap låter sig mycket väl användas för att skapa uttrycksfulla riter; det är bara en fördel om de magiska gesterna dessutom står på vetenskaplig grund. 
Nils Uddenberg
Själens Schamaner
Är psykiatrin en vetenskap, en livsåskådning eller bara läkekonst? Eller är den kanske lite av allt detta? Var går gränsen mellan sjukdom och normalitet, och hur balanserar man mellan professionell distans och personlig inlevelse då man möter en medmänniska med psykiska problem? Var frenologi enbart en fördomsfull pseudovetenskap och hur vetenskapliga är egentligen intelligensmätningar?
Själens schamaner  är en samling personliga essäer med psykiatrin som tema. Nils Uddenberg tar utgångspunkt i sitt eget liv; båda hans föräldrar var psykiatrer och han var själv verksam som psykiater under 1970 – och 80 talen. Han har alltså mött både den biologiskt och den psykosocialt orienterade psykiatrin på mycket nära håll. Kanske, skriver han, kan min bok beskrivas som upptäcktsresa i det mentala landskap där jag har levt en stor del av mitt liv. 
Läsaren bjuds på en exposé över tankeströmningar inom psykiatrin och psykologi och får exempelvis möta en av Sveriges tidigaste psykiatrer, ta del av ett utbrott av predikosjuka i Småland på 1840, en inblick i Linnés tankar om psykisk sjukdom och Tegnérs utbrott av galenskap.
Boken har ett brett perspektiv på de frågor som är förbundna med att tolka – och vid behov korrigera – människors själsliv och vänder sig till alla som är intresserade av psykiatrin och lärdomshistoria.
Själen Schamaner av Nils Uddenberg ISBN: 978-91-27-13008-1  

The written interview with James

Publicerad på James: The Sovereign Integral

Ett utdrag från en intervju med James, läs mera på ovanstående länk

The Secret Framework for the Suppression of the Sovereign Integral

Human Mind System (HMS) – The Human Mind System is separated into three primary functional mechanisms: The unconscious or genetic mind, the subconscious, and the conscious. These three components intermingle to form what most people term consciousness. The HMS is the most opaque and distorted veil that has stood between humanity and its true self, perverting its self-expression within the domains we call reality.

The unconscious, genetic mind is the repository of all humanity; the subconscious is the repository of the family bloodlines; and the conscious mind is the repository of the individual. However, and this is important to understand, the foundational patterns of thought are primarily from the subconscious and genetic mind structures of consciousness. Thus, while the individual believes themselves to be individual, unique, separate, and one-of-a-kind, in reality they are not. Not in the context of HMS. 

You can conceptualize yourself as a copy of the human family folded inside a copy of your parents and bloodlines, placed into an individualized expression: you. The “You” is an HMS particularized into one expression, but its roots are entirely planted in the soil of humanity and parental lineage, all of which is downloaded into the developing fetus before birth. 

This is precisely why, after ten thousand generations, we continue to operate in the same patterns of greed, separation, and self-destruction. The image in the mirror is upgraded with better “clothing” and more sophisticated masks, but underneath, the image remains the same feelings, the same thoughts, and the same behaviors. 

Social and cultural engineering via the entertainment and educational systems conspire to entrain the individual during their developmental years (3-14 years old), activating the programs and subsystems of the HMS to ensure that the individual is properly prepared to conform to the reality matrix of their time and place. Even those who are non-conformists, who fancy themselves “outside the box”, are well within the perimeter of the HMS.

Money-Power Grid (MPG) – The reason for the Human Mind System to exist is for the Elite to exercise control over the Money-Power Grid. Money is the prime objective of the Elite because it imbues power to those who possess it. Money takes many forms, including assets of precious metals and petroleum, land or real estate, minerals, and products and services. Money is the “God” of the Elite and their banks are the religious institutions in which they can worship their God.

The corporate elite, government elite, underground elite, and banking elite constitute the MPG controllers. Those in positions of power, especially within the banking sector, are beholden to the MPG and will do everything possible to tighten their controls of the MPG and manipulate the human family to serve their agenda. Fortsätt läsa ”The written interview with James”

Själskoden

Själskoden (Själens väg till insikt och medvetenhet)
Tänk om det fanns en karta över ditt inre landskap? En karta som beskrev vem du är, varför du tänker och känner som du gör, vilka just dina personliga och själsliga lektioner är, vilka människor du attraheras av och varför? Och som dessutom ger dig verktyg som krävs för att du ska utvecklas och leva enligt din fulla potential? Boken Själskoden är just den kartan…
I boken får du bekanta dig med ett av världens äldsta och mest kraftfulla redskap för personlig och själslig utveckling – Enneagrammet. Enneagrammets ursprung är höljt i dunkel, men vissa tror att dess rötter står att finna bland sufiernas andligas mästare och mystiker. Enligt Enneagrammet finns det nio olika själstyper, nio olika personligheter. Genom att finna och spegla oss i den Enneagrammet – personlighet vi tillhör kan vi påskynda vår inre och yttre utveckling, få svar på våra frågeställningar, befria oss från negativa livsmönster, skapa ökad medvetande och därmed leva friare, lyckligare och mer harmoniskt liv. 
Nicklas Thörn och Ulf Andersson: Själskoden
ISBN: 978 91 534 3489 4