Vatikanska Lönnmördare av Eric Jon Phelps

Bokrecension: Vatikanska Lönnmördare av Eric Jon Phelps

I. N. R. I. – I USTUM N ECARE R EGES I MPIOS

Text och sammansättning: Ivan Björn

Att skriva en bokrecension om denna bok är inte så lätt. Boken innehåller över 1800 sidor och är skriven av en man som blev formad av dåvarande stora världshändelser som drev honom till att ta reda på SANNINGEN. Eric Jon Phelps ansåg det vara fruktansvärt orättvist att mannen med namnet John F. Kennedy som ville mänskligheten väl blev brutalt mördad.

Från den stunden blev Eric Jon Phelps driven efter att ta reda på sanningen oavsett vilken skepnad eller uttryck denna sanning får. Den som vill läsa denna bok borde förstå att Eric Jon Phelps använder inga förpackade uttryck för att inte såra någon. Hans språkbruk är rättfram och oborstad. I boken använder han sig av då och nutidens uttalanden från olika människor som hade eller har erfarenhet av hur makten och manipulation i själva verket fungerar. Dessa ord borde vara bevis nog till att vi alla är grundlurade om vi tror att det är de rika oligarkerna, eller Bilderberg som styr världen. Sådana slutsatser är och förblir bara halvsanningar för att dölja de verkliga makthavare som varken hörs eller syns, men som styr världen i det fördolda till ”Guds större ära!” vilket innebär att vilka medel, eller lömskhet som helst är tillåtet så länge det gynnar ”Guds större ära!” Inga mord, lidande, tortyr, människooffer är nog för att uppnå sina mål. Allt detta är fint förpackad i ord som kärlek, uppoffring, omtanke. Bara den som kan läsa utan att försvara sina övertygelser, eller religion är mogen för denna bok.

Benjamin Fulford fick en fråga om vem som styr världen. Spåren har gått obarmhärtigt mot Vatikanen!

För ett bra tag sen har jag skrivit om Vatikanens makt i världen. I den artikelserien försökte jag påvisa att makten inte har förändrats. Att den togs över av kristna under parollen ”kärlek”. Fortfarande är det den samma makt som har härskat i Rom, Grekland, Egypten, Sumer och Babylon. Under kristendomens framfart har 68 millioner människor blivit bragda om livet i inkvisition! Inkvisitionen har plågad och dödad, likaså kolonisering av länderna. Allt detta i kristendomens namn fram manipulerad av ”Gud” (påven) i världen! Även människor under medeltider hade hjärta, känslor. Deras föräldrar våldtogs och dödades framför barnens ögon och barn blev skickade till kloster för omskolning. Detta skedde också under Cyril och Metod i Slaviska länder t.ex. Människor som levde lyckligt blev plötsligt pådyvlade med våld ett religiöst system bygd på rädsla och underkastelse. Allt detta bör man känna till innan man läser denna bok. I modern tid pratar t.ex. Jordan Maxwell direkt från Vatikanen. Likaså är det intressant att lyssna på Ingunn Sigurdsdatter som i sitt anförande pratar om NWO där påven är i toppen och resten är under i en pyramidisk hierarki. DAVID ICKE SECRET SOCIETIES, THE JESUIT ORDER THE KNIGHTS OF MALTA

Vi kan också beakta rituella mord, handeln med barn och andra brott som begås av eliten med Vatikanen i spetsen. Kunskaper om dessa brott står ITCCS för med Kevin Annett.

Slutligen kan man fråga sig om det är en sådan värld vi vill ha. Nedan lämnar jag åt läsaren av mina rader utdrag ur boken. Denna bok går även att ladda ner som PDF från följande länk: PDF

 

Eric Jon Phelps har noga studerat allt som har med makten att göra och det till priset av sitt privatliv. Du som laddar ner boken kan skicka kanske ett litet bidrag till denna man. http://www.vaticanassassins.org eric@vaticanassassins.org

Nedan kan du följa uttalanden, indianerna i Paraguay och det systemet som Jesuiterna införde där, som är lika förslavande som dagens lönearbete. Vidare finns det stycken ur modern tid. Metoder är den samma hela tiden. Söndra och härska.

Nedan:

Vatikanska Lönnmördare:

”Sårad hemma hos mina vänner ”

av Eric Jon Phelps

”Jag är påven, jag är kung över alla, jag är Gud på jorden. När jag talar, är mitt ord Guds ord, och det skall ni komma ihåg så länge ni lever.” {66}

Påve Pius XI, 1924

Tal till skolbarn i Vatikanen; Alien Rome

”Generalen är Jesu kompanis egentlige påve, och detta instituts plan är att krossa all auktoritet, och allt styrande, sedan det koncentrerat allt i sitt sällskap. Detta ambitiösa kompani är en nation, en makt för sig som gror i alla andras länder, som ändrar sitt väsen och höjer sig över sina ruiner.” {6}

Riquet, 1762

Medlem, franska parlamentet

” ’Generalens makt skall vara så obegränsad att om han anser det vara nödvändigt för att hedra Gud, skall han även kunna skicka tillbaka, eller i andra riktningar, de som har kommit direkt från påvarna.’ ” {8}

Ignatius Loyola, 1540 Grundare, 1:e jesuitgeneralen, 1540-1556 Constitutions

(Käre sanningssökare, jag måste kommentera! Är inte detta Amerika 2006? Som nation, läser vi inte längre den protestantiska reformationsbibeln – den auktoriserade kung Jakobs version från 1611, 1769 års upplaga. Som ett resultat finns det inte längre några kalvinister som skulle använda ”rättvisans svärd” mot ett jesuitkontrollerat tyranni.

Därför bor vi amerikaner i en polisstat och övervakas och spåras i allt vi går genom användandet av ”födelsedata” och ”personnummer.” FBI och CIA har ständigt ögonen på oss – som KGB/FSB i Ryssland. Och i likhet med guaraniindianerna, är de allra flesta amerikanska män undergivna och lydiga, fogliga och besegrade, ”utan minsta verkligt sken av mandom” tack vare användningen av fluor och amalgamfyllningar av det Amerikanska tandläkarsällskapet (ADA) tillsammans med syntetiskt östrogen, giftiga kemikalier och vaccinationer av det Amerikanska läkarsällskapet (AMA) och kartell-korporativa jordbrukare.)

”Den jesuitiska republiken,” som bestod av femtiosju paraguayanska reduktioner, var i själva verket var ett stort, kommersiellt rike där över tvåhundratusen slavar arbetade för sina svartrockade, korporativa herrar. E. Boyd Barrett, en irländsk ex-jesuit, berättar: ”Jesuiterna, som är allmänt känt, hade mycket stora områden i Paraguay under missionskontroll från 1650 till 1750. Mer än en kvarts miljon infödda arbetade under deras [absolutistiska] ledning, och ingen betalning skedde direkt till dem [som i Amerika där många korporativa arbetare får sina checkar automatiskt insatta på sina bankkonton]. . . . De blev utbildade, upplärda, inhysta, klädda, bespisade och i viss mån, roade, men vad blev det av vinsten av deras arbete, och av den omfattande handel som bedrevs? Över tvåtusen båtar sägs ha varit engagerade i transport av varor och gods på Paranafloden, och reduktionernas ekonomiska värde var utan tvivel mycket stort: så stort faktiskt att det väckte avund hos spanska och portugisiska handlare. Robertson uppskattade att reduktionerna motsvarade ett kapital på minst 25 000000 dollar för sällskapet.” {14} [Kursivering tillagd]

Dessutom utsträckte sig det kommersiella rike norrut genom Centralamerika till att omfatta hela Mexiko.

Igen, skriver vår ex-jesuit:

”Det mest dramatiska vittnesbördet om jesuitisk ’lystnad och angelägenhet om jordiska artiklar’ finns i ett brev från den högvördige biskop Palafox i Los Angeles [Mexiko] till [påve] Innocentius X [som till fullo hade godkänt jesuiternas fortsatta irländska massaker som inleddes 1641] den 25 maj 1647. Det behandlar de mexikanska jesuiternas rikedom på den tiden.

’Högst helige fader:

Jag fann nästan all rikedom, all fast egendom, och alla skatter i denna amerikanska provins i händerna på jesuiterna, som fortfarande har dem. Två av deras kollegier har 300 000 får, utan att räkna de små flockarna, och medan nästan alla domkyrkor och alla ordnar tillsammans har knappt tre sockerraffinaderier, har Sällskapet sex av de största. Ett av dessa raffinaderier värderas till mer än en halv miljon riksdaler; och denna enda jesuitiska provins, som dock bara består av tio kollegier har, som sagt, sex av dessa raffinaderier, som alla ger etthundratusen riksdaler årligen. Förutom detta har de sädesfält av enorm storlek. De har även silvergruvor, och om de fortsätter att öka sin makt och rikedom som de har gjort hittills, kommer de sekulära prästerna att bli deras kyrkvaktmästare och lekmännen deras ordningsvakter, medan de andra ordnarna kommer att tvingas samla in allmosor vid deras dörrar. All denna egendom och alla dessa stora intäkter som skulle kunna göra en regent mäktig, tjänar inte något annat syfte än att föda tio kollegier [militära fästningar]. . . . Till detta kan läggas den extra skicklighet med vilken de använder och ökar sitt superrikliga välstånd. De upprätthåller allmänna godsmagasin, kreatursmarknader, slaktbås, och affärer. De skickar en del av sina varor via de filippinska öarna till Kina. De lånar ut sina pengar mot ränta, och orsakar därmed den största förlust och skada för andra [som de gör i USA genom sina enorma privata banker, varav en är Bank of America].

Wikipedia

1585 anlände Jesuitprästerna Barcena och Angulo till Guaraniindianernas område, Guayrá. Andra följde snart och en Jesuitskola etablerades i Asuncion, ett provisoriskt namn för Paraguay och Chile.

1608 gav Kung Filip II av Spanien kungligt godkännande för Jesuiterna att konvertera och kolonisera Guayrá. Det bör noteras att namnet Paraguay ibland användes som ett namn för hela flodavrinningsområdet, inklusive dagens Paraguay, delar av Uruguay, Argentina, Bolivia och Brasilien.

Under 160 år följde sedan en kraftig kolonisering av denna vidsträckta region. 1743 levde 141 182 Guaraniindianer i 30 städer och utgjorde 54 % av totalbefolkningen. 1768 tog eran slut då Jesuiterna kastades ut ur regionen.

Guranaiindianernas gamla terrotirium är idag uppdelat mellan ArgentinaBrasilienParaguay och Uruguay. Den Brasilianska delen är provinsen Paraná.

 

Vad skriver Signum?

Produktionens egenart

Jesuitreduktionernas ekonomiska grund lades genom försäljningen av huvudsakligen två produkter, ilex paraguariensis eller yerba mate, och hudar från missionens boskapsskötsel (Signum nr 6 s. 194 1976). Försäljningen av mate (också kallat jesuitthe) täckte under större delen av 1600-talet den årliga beskattning som den spanska kronan ålade indianerna, men så småningom gick rörelsen med vinst som kunde tillföras missionsverksamheten. Boskapsskötseln (reduktionerna hade 1768 drygt 800 000 djur) bedrevs huvudsakligen med tanke på hudarna, som exporterades till Europa.

Behovet av en stabil ekonomisk grund för en religiös institution, liksom för varje annan institution, är självklart. Omfattningen och förgreningarna av den ekonomiska aktivitet som var knuten till reduktionerna orsakade emellertid åtskilliga kontroverser både inom jesuitorden och utanför den.

Det måste sägas att kritiken av jesuiterna inte enbart eller ens huvudsakligen var ett verk av ”ljusets fiender”. Det var fråga om ekonomiska motsättningar. Nödgade av de privata köpmännen beskyllde regeringstjänstemän jesuiterna för ”att köpa och sälja”. Varför? För att det system jesuiterna lagt upp för produktion och distribution var unikt i sin effektivitet. Till skillnad från de privata köpmännens organisation använde jesuiterna en ”vertikalt integrerad” metod. De producerade, transporterade, magasinerade och marknadsförde sitt the, sina hudar och sina övriga produkter via sina egna hus och kollegier. De behövde inga mellanhänder. I varje stad ombesörjde det lokala jesuitkollegiets ombud varudistributionen. Härigenom blev marknadsvillkoren avsevärt förmånliga i jämförelse med den enskilde spanske theodlarens eller den lokale köpmannens villkor.

Wikipedia

Jesuitorden grundades av Ignatius av Loyola 1534 och stadfäst av påven Paulus III 1540. Under ordens motto Ad maiorem Dei gloriam, ”Till större ära för Gud” utvecklades sällskapet, under de kommande decennierna, till att bli en kår av påvetrogna lärare och predikanter. Man fungerade också som en front för motreformationen. Vid Tridentinska mötet (1545-1563) uppträdde orden för första gången med det uttalade målet att hindra reformationens utbredning.

Vatikanska Lönnmördare:

”Sårad hemma hos mina vänner ”

av Eric Jon Phelps

Jesuiternas absolutistiska påvliga maximer

 

 1. Det finns bara en högsta auktoritet i världen, och det är påven.
 2. Gud har till påven överlämnat makten att härska över himmel och jord, därför måste vi vara lydiga mot honom med risk för fördömelse.
 3. All rätt och makt finns i hans bröst.
 4. Ingen lag kan stiftas för att binda kristna, utom genom påvens myndighet, som israeliterna sedan gammalt inte fått någon utom genom Moses.
 1. Evangeliet skulle inte vara evangeliet, om påven inte hade godkänt det.
 2. Påven kan ta ifrån var människa dess rätt, och ge den till en annan.
 3. Påven kan göra vad som helst, över all rätt, mot all rätt och utan all rätt.
 4. Om Kristus befaller en sak, och påven en annan sak, skall påven snarare följas än Jesus Kristus.
 1. Påvens dekreterande brev skall tas emot och högaktas lika giltigt som Guds ord eller den Heliga skrift.
 1. Det är helgerån att ifrågasätta påvens agerande, och han är förbannad av Gud som bryter mot påvens kritik.
 2. Om påven bekräftar det vara svart, som våra ögon bedömer vara vitt, borde vi också då förklara, att det är svart, med risk för våra själars fördömelse.
 1. Påven ensam har styret och makten i hela världen i det världsliga liksom i det andliga, och kan därför avsätta kejsare och kungar, och får förfoga över deras välden som han anser vara lämpligt.
 1. Om påven avsätter en kung och ger hans rike till en annan, och folket inte erkänner honom, får påven tillsätta honom med vapenmakt, eftersom han är domare i allt och i Guds ställe på jorden.
 1. Att inte tro att påven kan avsätta kungar är att vara förbannad för kätteri, och det med rätta.
 2. Kristus hade inte gjort klokt om han inte till påven hade överlämnat makten att avsätta kungar.
 3. Om en kung skulle förklaras vara en kättare eller gynnare av kätteri får han avsättas.
 1. Om påven förklarar en kung för kättare, har han ingen rätt till sitt rike, och påven får avsätta honom.
 2. Påven kan ge människor frihet att antingen välja eller ta sig nya herrar, på detta sätt håller de alla kungar och furstar i sin lydnad och underkastelse till påven.
 3. Alla protestanter är kättare, och därför borde de dödas.
 4. Det är bättre och säkrare att knyta allianser och vänskapsband med

[muslimska] turkar, [kommunistiska] otrogna, eller [talmudiska och antitorahiska, sionistiska] judar, än med [reformationsbibeltroende] kätterska protestanter [och baptister], eftersom de kan dra in oss i deras nymodigheters

Ärkebiskopens av New York makt har inte minskat utan snarare ökat. I dag, ärmannen som utövar kardinal Spellmans makt från ”maktboningen” i New York – Sankt Patrikskatedralen (tvärs över gatan från Rockefeller Center) – och fortsätter att hemlighålla sanningen om mordet på president Kennedy genom sin ed som kardinal, ärkekonspiratören, förrädaren mot sina amerikanska landsmän och herre över ökände, jesuitutbildade coadjutorn, höge frimuraren och CFR-medlemmen, förre presidenten Bill Clinton, och nu frimureriske Scull and Bones-medlemmen som vid sin invigning som Bones-man, ”kysste påvens toffelklädda tå,”president George W. Bush (vars far, George H. W. Bush, också är en Bones-man, en shriner, en hedersmedlem av den suveräna militära malteserorden, tidigare chef för både CFR och CIA, samt en deltagare i Kennedymordet),

 

Edward kardinal Egan tar emot president Bush, 2005 # # 6* ”ärkebiskop av världens huvudstad”
Edward kardinal Egan tar emot president Bush, 2005 # # 6*
”ärkebiskop av världens huvudstad”

Kontrollant för Kardinal Egan, en trogen anhängare av den ”ofelbare” påvens världsliga makt och jesuitgeneralens onda tridentinska möte, kommer att fortsätta den stora jesuitiska mörkläggningen, som gjordes även av hans föregångare, kardinaler Spellman, Cooke och O’Connor. Denna makt utövas genom New Yorks Utrikespolitiska råd, som båda tidigare demokratiska presidentkandidaterna, Albert Gore och John Kerry samt sittande presidenten George W. Bush, .r under dess kontroll. Båda kandidaterna i 2000 års presidentvals ”kamp” var också närvarande (tillsammans med förre presidenten Bill Clinton och hans hustru Hillary, nu New York-senator) under kardinal O’Connors begravning övervakad av malteserriddarna i Sankt Patrikskatedralen.

George W. Bush, Bill och Hillary Clinton, Al Gore, 1999 # #1-1
George W. Bush, Bill och Hillary Clinton, Al Gore, 1999 # #1-1

President och fru Clinton flankerades av presidentkandidaterna George W. Bush (till vänster) och Al Gore – av vilka ingen var romersk-katolik – vid begravningsmässan för deras uppenbare politiske chef, John kardinal O’Connor.

Om denna jesuitiska makt över statsmän genom påven och hans hierarki, skrev M. F. Cusack i sitt 1896 års mästerverk, The Black Pope, p. sidan 106:

”Det är här den enorma kraften i kyrkan gör sig påmind. Det är genom denna [jesuitiska] ’ledning’ som statsmän är tvungna att agera, inte till förmån för det land som de tillhör, utan till förmån för kyrkan, som kontrollerar dem. Det är här som frågor av den mest hemliga natur diskuteras och beslutas [som det aktuella korståget mot islam, attentatet i Afghanistan som inleddes på årsdagen av sjöslaget vid Lepanto när påvens malteserriddares armada krossade de islamiska ottomanska turkarnas armada den 7 oktober 1571]. Det är här som allianser ingås, och politiska fördrag sluts.

Jesuitgeneralens tridentinska möte, 1545-1563 # 3-1

Motreformationens ryggrad, tridentinska mötet, dominerades av Diego Laynez, jude till rasen och bestämd att bli den andre jesuitgeneralen (1558-1565), under vilken reformatorernas bibliska läror med spridning över hela Europa absolut fördömdes, även samvets-, yttrande-och tryckfriheten. De protestantiska och kalvinska bibeltroende på den uppståndne, Guds sons stora och ärorika protestantiska reformation hade förklarats vara ”förbannade” för sin tro en hundratjugofem gånger och därför har miljontals förföljts och massmördats!

Under de kommande århundradena skulle detta onda tridentinska möte i slutändan vara den utrikespolitik varje nation och varje rike förde som kommit att domineras av Satans Jesu kompani, bättre känt som Jesu sällskap. Några av dessa riken skulle vara det spanska riket under Filip II; det brittiska riket under kung George III till närvarande tid; det vatikanska riket under påve Pius VII till närvarande tid; det franska riket under Napoleon III; ”det heliga romerska” fjortonde ändringens rike av amerikansk nation under president Theodore ”Rex” Roosevelt till närvarande tid; det ryska riket under Lenin till närvarande tid; det nazistiska tredje riket under Adolf Hitler, senare transplanterat till Pentagon och USA:s militärindustriella komplex via jesuit rådgivne påve Pius XII och hans ”vatikanska rättlinjer;” och det frimureriska islamiska internationella terroristriket under ordens CIA-kontrollerade saudiske prins, Osama bin Laden.

The Power and Secret of the Jesuits, Rene Fulop-Miller, (New York: Garden City Publishing Co., 1930).

”Påven kan döda med ett enda ord; för efter att ha fått rätt att göra betesmark åt fåren, har han inte fått rätt att skära halsen av vargar?” {1}

Emmanuel Sa, 1596 Portugisisk jesuit Aphorisms

”Sekulära makter på alla nivåer och grader [som kontrollerar nationers regeringar] skall varnas, förmås, och, vid behov, tvingas genom kyrklig kritik, att svära att de kommer att anstränga sig till det yttersta för att försvara tron, och utrota alla kättare som utpekas av kyrkan, som kan finnas i deras områden.” {1} [Kursivering tillagd]

Innocentius III, 1215

Den mörka tidens Antikrist

Fjärde Laterankonciliet

”. . . det främsta syftet med alla våra ansträngningar borde vara att skaffa oss förtroende och stöd hos furstar och män på betydande platser, på det att ingen skulle våga bjuda oss motstånd, utan tvärtom, att alla bör bli våra underlydande [vilket är det rådande läget i de historiskt sett vita protestantiska nationerna Nederländerna, Storbritannien och Förenta staterna].” {2} [Kursivering tillagd]

Ignatius Loyola, 1545

Grundare, 1:e jesuitgeneralen, 1540-1556

Secret Instructions of the Jesuits jesuiternas extrema ed, har det en speciell betydelse.

 1. N. R. I. betyder:

I USTUM N ECARE R EGES I MPIOS

översatt till engelska betyder I. N. R. I . . .

’Det är rätt att utrota och förinta ogudaktiga eller kätterska kungar, regeringar eller härskare.’

Inkvisitionsdomstolen i Holland # 3-5

1500-talets stora fasa

Den åtalade greps på natten, torterades underjordiskt och överlämnas, efter bekännelsen, till ”den världsliga armen” för att brännas. Staten var helt underordnad påvedömet. Under århundradenas lopp försvann sextioåtta miljoner under denna fasa enligt artonhundratalsförfattaren Joseph F. Berg, något som senare bekräftats av den modige, avlidne ex-jesuiten Alberto Rivera. För att vilseleda nationerna avskaffades den formellt 1834, men den fortsatte i hemlighet, och senare öppet, under andra vilseledande namn. Under 1900-talet har jesuiterna genomfört sin inkvisition under nazismens, fascismens, kommunismens och nu den islamiska terrorismens namn med sina inkvisitorer, Adolf Hitler, Francisco Franco, Josef Stalin och nu Osama bin Laden.

I dag kommenderar den svarte påven sin inkvisitionsdomstol, som döptes om 1965 till ”den heliga kongregationen för trosläran,” genom sitt internationella underrättelsesamfund lett av påvliga riddare, inklusive Scull and Bones-man George

 1. Bush. Ridpath’s Universal History, John Clark Ridpath, (New York: Merrill & Baker, 1901) vol. XIII s. 297.

 

✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚

Så här står det om massakern på protestanter på 1500 talet. Känns det igen från Ukraina? Är det inte samma taktik? ”I norr, söder, öster och väster, rann det protestantiska blodet i floder; hus reducerades till aska, hela byar och städer nästan förstördes; till och med protestanternas boskap blev omänskligt torterad; den enda begravning martyrerna fick var nedgrävning av de levande [det vill säga, begravdes levande], och deras förföljare njöt djävulskt av att höra deras stön och gråt, som kom från jorden. Papistiska barn hade lärt sig att plocka ut ögonen på protestantiska lekkamrater, och några var tvungna att mörda sina egna släktingar, och slaktades sedan själva över de blödande resterna, medan det sista ljud som nådde deras döende öron var de vilda försäkringarna av prästerna, att deras våndor bara var början på den evig plågan.”

Enbart Dublin undkom, och blev en tillflyktsort för de nödställda, men alla papistiska invånare var förbjudna, under hot om direkt förbannelse, att ge minsta hjälp till de drabbade. Tusentals dog av köld och hunger; tusentals fler emigrerade. I Armagh dränktes fyratusen protestanter. I Cavan var vägen i tå. mil färgad av blodet av flyktingar. Sextio barn övergavs i flykten av sina föräldrar, vilt jagade av påvedömets blodhundar, som förklarade att alla som hjälpte eller till och med begravde sina småttingar skulle brännas av deras medhjälpare [liksom jesuitkontrollerade, franciskanskledda, kroatiska Ustašhi gjorde mot de hjälplösa, icke-romersk-katolska, ortodoxa serbiska männen, kvinnorna och barnen under andra världskriget]. Sjutton vuxna begravdes levande i Fermanagh , och i Kilkenny sjuttiotvå…

… [Jesuitiske världslige coadjutor] Jakob II [1685-1688] en romersk-katolik, svek

England, och vände sig till papisterna på Irland för stöd. Präster fyllde hovet till trängsel och styrde kungen [med jesuiter i överflöd, som förenat kung Ludvig XIV:s armé med Jakob II:s soldater i planeringen av det slutliga ”utrotadet” av den engelska protestantismen]. Irland gavs upp till påvedömet. Städer där nästan varje husägare var en engelsk protestant hade, enligt styret i Rom, ställts under irländska romersk-katolikers regering [som i Amerika i dag]. Statsförvaltningen överfördes från den saxiska till den keltiska befolkningen. Sextusen protestanter uteslöts ur armen, och deras platser ersattes av romersk-katoliker [som de flesta officerare i de amerikanska väpnade styrkorna i dag är romersk-katoliker eller påvetjänande frimurare även om de är judar och icke-judar av alla religioner]. Den nye soldaten gick aldrig förbi en engelsman utan att förbanna honom och kalla honom oanständiga namn.” {4} [Kursivering tillagd]

 1. Scott Carr, 1900 Amerikansk historiker; Kongretionalistisk Plymouth-pastor The Devil in Robes; Or, The Sin of Priests

Att reflektera över: ”Varför har jesuiterna utvisats från romersk-katolska länder? Och varför har vi inte hört talas om utvisning eller förbud av andra ordnar? Svaret på denna fråga lämnas av utdraget ur p.ve Clemens’ bulla, nämligen att jesuitism orsakar ’uppviglingar, tumult, disharmoni, meningsskiljaktigheter, skandaler;’ . . . Hur kan deras förbud från romersk-katolska länder, den märka och hemska bild som dragits upp av Clemens den 14:e, tolv andra påvar, kungen av Portugal, universiteten och parlamenten i Europa, och andra framstående romerska katoliker, förenas med jesuiternas uppenbara karaktär? Skall vi säga att Clemens och andra påvar var avskyvärda monster, som förtjänar evig förbannelse för att ha fabricerat detta enorma förtal? Att hans högste katolske majestät var högst lögnaktig och hämndlysten? . . .

Eller skall vi säga att jesuiterna är de hemliga och edsvurna fienderna av all lag och ordning, att de i proportion till storleken på sina planer i det religiösa hyckleri som de lurar sina trogna tjänare med, varken värderar läror, personer eller saker, annat än om de befrämjar deras ordens intresse, och att de gjort upp en plan med ingen mindre betydelse än att förslava själen och kroppen på varje människa [som lider under en i hemlighet eller öppet av orden kontrollerad regering]? Varje person som är ens delvis bekant med kompaniets verkliga historia kommer inte att tveka att anta den senare åsikten i frågan. . . .

 

2 reaktioner på ”Vatikanska Lönnmördare av Eric Jon Phelps

 1. Pingback: Endast sanning kan föra mänskligheten framåt! – Ivans Blogg

 2. Pingback: Kyrkan, astrologin och reinkarnationsläran – Ivans Blogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.