En Tysk dokumentär om chemtrails: Trojanische Wolken

 

Text och översättning: Ivan Björn

Den bästa dokumentär som jag har sett hittills.

Hopi Indianer sa:

När tiden för upprensning på jorden närmar sig så kommer hela himmel att vara täckt med spindelnät

Att behärska universum betyder att behärska världen. Från universum kan vi styra vädret, vi kan framkalla torka, översvämningar, ändra tidvatten, höja havsnivå, vända Golfströmmen och kyla ner atmosfären.
 
Lyndon B. Johnson USAs president 1963 till 1969

 

Under två år har vi följ himmelen

För att manipulera vädret måste man välja rätt teknik.
Utom några undantag gäller det att på rätt sätt och vid rätt tid tillföra antigen energi, eller kemikalier

fortsättning på översättning följer under videon

tyska (ibland engelska) textat slovakiska

„NEU” überarbeitet und dokumentiert von Mileon K.

Mehr als zwei Jahre Arbeit stecken in diesem Film!

Mein Dank an Mileon K.!

Tyska

http://netzwerkvolksentscheid.de/2014/07/18/geoengineering-trojanische-wolken/http://www.gesundheitlicheaufklaerung.de/geo-engineering-chemtrails-trojanische-wolken-doku

——–

Efter två dagar av intensivt regnande har det i denna sjö bildats
en sliskig film på vattenyta som vi lät analysera. Det har visat sig vara
aluminium. I många fall har aluminium innehåll ökat med 50 000 %

Reiki Healing

Reiki är en grundläggande healing energi. Reiki återupptäcktes av Dr. Mikao Usui. Herr Mikao har varit provocerad av sina elever på ett kristet universitet i Kyoto med frågor om han verkligen tror på det som stod i bibeln angående healing och handpåläggning och Jesus ord om det: ”Ni kommer att göra större gärningar än jag”. Eftersom herr Mikao Usui inte kände till svaret på dessa frågor bestämde han sig för att ta reda på detta. Han lämnade sitt jobb och gick till ett gammalt Zen kloster där en gammal munk lyssnade på hans frågor och svarade med att eftersom Buddha har helat människor på sin tid så borde det fungera även idag!
Usui letade i olika klosterbibliotek tills han en dag hittade en healingsmetod med olika symboler. Men han förstod inte dessa symboler, därför begav han sig till det heliga berget Kurama/Kurama-yama och där mediterade han i 21 dagar. På den 21 dagen innan solens uppgång fick han en särskild vision. Han såg i sin upplevelse en enorm ljusgnista som såg ut som en klar ljusstråle och denna närmade sig honom och blev mer och mer skinande. Plötsligt har denna ljusstråle träffat hans sjätte chakra/tredje ögat och detta försatte honom i en trans. Framför hans ögon dansade det bubblor av ljus och olika fantastiska färger som omvandlades till vitt ljus. Under tiden har han förstått de olika symbolerna och dess betydelse för användning, liksom ursprung av denna universella energi. Han blev medveten om energins gudomliga ursprung och allt omfamnande, kärleksfulla och allt genomträngande energi – kraft som han kallade Reiki.

Fortsätt läsa ”Reiki Healing”

Berättelsen om resan hem!

Berättelsen om resan hem!
 
År 1992 fick Brandom Bays veta att hon hade en tumör stor som en fotboll i magen och hon kastade sig in i en märklig, djupt självanalyserande och till sist frigörande healingresa. Bara en kort tid senare förklarades hon fullt frisk – inga mediciner, ingen operation, ingen tumör.
Den självläkande process som Brandom Bays skapade sedan dess befriat tusentals människor från livslånga känslomässiga och fysiska blockeringar. I boken låter hon oss ta del av sitt unika arbete och starkt transformerande metoder.
Resan leder oss direkt till det som är roten till varje långvarig problem och ger oss redskap för att äntligen och definitivt lösa dem. De mäktiga processerna åstadkommer djupa och varaktiga resultat. Kronisk smärta försvinner. Oro, depression och sexuella blockeringar löses upp. Problem med självkänsla sorg och vrede går upp i rök, missbruk upphör och sjukdomar botas. Reseprocessen hjälper dig att bli av med emotionella och fysiska blockeringar, att utnyttja ditt eget inre, uppleva gränslös glädje och bli fri. 

 

Brandom Bays ISBN 978 91 534 3184 8


 

Vi vaccinerar INTE! / Wir Impfen Nicht! Mythos und Wirklichkeit der Impfkampagnen (ganzer Film)

Utvalda delar översatta från filmen av Ivan Björn

Skulle ni frivilligt ge till era barn något av följande ämnen?Nerv och cellgift = AluminiumCancerframkallande = FormaldehydOrganiska föreningar av kvicksilver så som = ThimerosalEller en rejäl portion genetiskt förändrade = Mikroorganismer som är odlade på embryo celler eller miggmos INTE?Allt detta finns i vacciner och mycket mer!!!

Fortsätt läsa ”Vi vaccinerar INTE! / Wir Impfen Nicht! Mythos und Wirklichkeit der Impfkampagnen (ganzer Film)”

Om Healing: Allt som existerar är energi

Allt som existerar är energi.

Energin är den skapande kraften. Allt från våra tankar till handlingar är energi. När vi tänker tankar så beroende på deras charakter så grupperas de med liknande tankar i Universum och kommer tillbaka till oss med en kraft som skapar vår verklighet. Så länge vi inte lever Medvetet har vi många omedvetna tankar och dessa styr vårt liv, till synes mot vår egen vilja.
I boken samtal med Gud finns följande att läsa: ”Det ni fruktar mest är det ni plågas mest av. Fruktan drar det till Er som en magnet. Lagarna är mycket enkla:
1.Tanken är skapande.
2.Fruktan drar till sig energi av liknande slag.
3.Kärleken är allt som finns.
Varje mänsklig handling har sin upprinnelse i kärlek eller rädsla.
Rädsla är den kraft som drar samman, stänger, drar in, springer, gömmer, stoppar undan, skadar.
Kärlek är den kraft som skapar växande, öppnar, sänder ut stannar, avslöjar, delar med sig, helar.
Varje mänsklig tanke, ord eller handling grundar sig i den ena eller den andra av dessa båda känslor. Du har inga andra val, för det finns inget annat att välja mellan. Men du har fri vilja att välja mellan dessa båda.”
Healing är energi som fyller på kroppens möjlighet att läka. Att samtidigt förlåta till allt och alla underlättar läkningsprocessen.
Det finns energier och energisystem som är upptäckta av olika människor, eller andliga väsen i olika tider. Därför heter de olika och har olika tillvägagångsprocess.
Citat av David Icke som handlar om healing:
”Jag är helt för utvecklingen av det som kallas alternativ eller komplementär healing. Detta är det healingtekniker som behandlar kroppen som en serie av vibrationsfält, vilka kan harmoniseras genom handpåläggning (sända energi till patienten); akupunktur (återbalansera energiflöden och dna/rna kommunikation); reflexologi (användningen av en mindre version av hologrammet för att behandla helheten); aromterapi (få tillgång till hologrammet genom luktsinnet); och de otaliga andra metoder som fungerar enligt samma principer. Men dessa är inte i sig ett självändamål. De är språngbrädor till insikten att vi kan använda vårt medvetande till att hela oss själva.
Hämtat ur David Ickes bok: Oändlig kärlek är den enda sanningen allt annat är illusion.

The Secrets of Amenti 2nd Edition* By A’sha-yana Deane Ekr.MCEO

2010 April 25
by wemustknow.koen

On September 12, 2000 a global event of paramount significance occurred within the covert infrastructure of the New Age, UFO and Illuminati movements. On September 11,2001, in preparation for the first anniversary of the 9/12/2000 event, the Trigger Event of the WTC/Pentagon Terrorist Attack was launched as the first step in the intended 2011 fulfillment of a hidden global agenda that reaches far backward in time. Earth is poised at the cusp of a “Great New Age”, long predicted in Hopi prophecies, the Mayan Calendar and Biblical Revelation. Humanity will now determine whether this New Age is destined to become a Free Age of Genuine Enlightenment, or a New Dark Age of One-World-Order Dominion. The origins of our contemporary dilemma and its SOUL-U-tions extend back into the greatest secrets of the ancient past. Volume-2 reaches from the heart of legendary Atlantis, Lemuria and Nibiru, through the ancient “Ascension Mysteries” of the Arc of the Covenant, Great Pyramid, “Inner Earth”, “Visitor” races, Biblical Revelation and the Halls of Amenti Star Gates, emerging to reveal the contemporary secrets of the Bermuda Triangle, HAARP, Montauk Project, Wingmakers Site, the Philadelphia Experiment, the New Age Movement, the 9/11/2001 WTC/Pentagon disaster and over 70 years of covert UFO cover-up and Infra-sound Scalar Pulse testing. Revealing the truth of 500 million years of 12-Tribes Human evolution, as directly translated from the ancient MCEO “CDT-Plate” holographic discs, the Forbidden History of Humanity’s Original Sacred Mission, and the coveted Secrets of Amenti are now being returned to assist us in our contemporary confrontation with destiny. In rediscovering our Human heritage, which includes Visitors from the Stars, the Checkerboard DNA Mutation, and the secrets of the Templar, we will also rediscover the REAL divinity within the Human Condition and reclaim the Sacred Knowledge and Eternal Healing Power that IS the Human Birthright. The sacred knowledge of the “Signet RRT Technology”, once used by Essene “Jesus Christ”, King Arthur and the Knights of the Roundtable, the Cathari, Celtic-Druids, Incas, Egyptians, Maharajah and many Grail Line “Indigo Children” Guardian Masters before them, holds the key to our past, present and future. The ancient secrets of the Templar, Sacred Sites, Time Mechanics, Merkaba, Ascension and DNA, long sought but never claimed by the Knights Templar Illuminati in the “Quest for the Holy Grail”, reveal the true Personal and Planetary Sacred Templar Teachings through which humanity can now begin to set itself free. Also: Templar Maps, Who’s Who ID Charts, The Amenti Schedule, Bio-Regenesis Techniques for Conscious Evolution. Voyagers Volume-2 The Secrets of Amenti 2nd Edition is not only a book; it is AN EXPERIENCE and an ADVENTURE

See more at: http://www.legionnaires.awaken.nl.eu.org/articles/thesecretsofamenti2ndeditionbya’sha-yanadeaneekrmceo

Consent

Lisa Renee, february 2017

Zdroj & audio: ES •  Zkratky, terminologie: AG

Dear Ascending Family,
Over the last several weeks, I have been aware of a large Universal Gate structure coming into view in our Solar System, which appears as a massive wheel with spiral spokes coming out from its center hub. It has recently become clear that this architecture is related to the Consciousness Corridors.

 

This is how beings will be routed into their placements, or frequency match for the next cycle. What we are in Consent with largely determines which corridor we go through, and which timeline we align with moving forward into the next cycle. There is no better position than to be aware that this movement through trans-time is happening, and be able to consciously participate with it by intending to move into the most positive and highest expression for yourself and others.

 

As the bifurcation intensifies many things will be exposed that offer a new opportunity to assess what we are in Consent with. It is time to honestly assess what we are aligned with and whether or not we are participating with any individuals, group consciousness, or energetic forces that are aligned to something else, and begin to reconcile the differences. Over the coming months walls will be coming down that have kept the right hand from seeing what the left hand is doing. There will likely be micro and macro revelations that will make many people very uncomfortable, as they will no longer be able to deny a painful truth now in full view.

 

In the coming months if someone is faced with new information, which allows them to see that they had been participating in something destructive to humanity without their knowledge, what new choice do they make?  Do they align to the Law of One and say no more, withdrawing their consent.  Or do they make a justification for going along with it for personal gain, moving from unconscious consent into conscious consent?  Or are they so confused by the media psyops interfering with people’s discernment that they cannot accurately assess what they are in consent with? This month we take a deeper look at Consent and its relationship to living in balance with Universal Law, as well as the Chimera Effect, recently witnessed in someone living completely outside the Law.

 

As we move forward this year, it is very important to understand that planet earth and her inhabitants are moving through a very turbulent time of collective consciousness transformation. We are undergoing another stage of core magnetic field shifting that radically elevates the magnetic tone resonance that emanates from the inner core of the planet. Because of how the magnetic field resonances connect with our brain’s neural net and stations of consciousness, the 3D personality will lose coherence in its linear logical processing. Therefore, humanity is confronted with the necessity of adapting to the major changes occurring in their world, the modification of how they think and what they believe to be true. The global brain is changing in relation to radical magnetic anomalies generated from quantum shifts in the spinning rotational axis, which is impacting our brain, thinking and neurological processing. Drastic magnetic shifts give rise to the sensations of magnetic compression and compaction in matter that are very uncomfortable on the physical body. This year ends a five-year cycle where windows of opportunity will arise for individuals as well as the collective consciousness, to make choices in the direction of their lives that are derived through their creation in the power of Consent.

 

In order to effectively take back control over our own mind, body and spiritual consciousness, we will explore the meaning of Consent, and the types of consent that are common in human language, as well as how consent is manufactured through deceptive forms of mass manipulation. Consent has direct applicability to the power of Universal Laws, and it is cleverly mimicked when used in legal contexts or in the shaping of cultural influences, which often differ greatly to obscure the everyday meaning. We need to be very aware of the engineering approach used in mind control practices that purposely manipulate people out of their Informed Consent. Like the methods used in media based psychological operations and the related propaganda that is used to get the uninformed public to support ideas and agendas that explicitly benefit the Controllers.

 

See more at: http://www.63plus1.cz/2017/02/consent/

Rosalind Peterson Presents Chemtrails at UN Session on Global Warming

Rosalind Peterson talar i FN om chemtrails och vädermanipulation

engelska

https://youtu.be/LVD9IUO9Ftk

 

Švédska spoluúčasť na manipulácií počasia/Sveriges delaktighet i det Amerikanska Vädervapnet HAARP

Jag har översatt video om Sveriges delaktighet i det Amerikanska Vädervapensystem HAARP till slovakiska, så att slavisk talade människor förstår det fullständiga sammanhanget om varför med jämna mellanrum översvämmas deras hus och infrastruktur! 
 Švédska spoluúčasť na manipulácií počasia.

Video zhotovil johnnysvenssons.

Do slovenčiny preložil: Ivan Björn

Chemtrails nad Švédskom?

(0:31) Severozápadné Skåne 16. novembra 2011 o 08.02 hodine


 
 
 
Prečo?
(0:54) Spisovateľ Michael Moore píše nasledovné:
George Bush mladší sa dostal k moci ako prezident v USA za pomoci nekalých praktík v roku 2001. Media o tom neinformovali verejnosť. Okamžite sa stal protivníkom Kyoto zmluvy o ”globálnom oteplovaní”. 
(1:10) Krátko potom, ako sa George Bush stal prezidentom v USA, stal sa ”teroristický” útok. 
Plánovaná demolácia ako zámienka pre vydieranie svetských vodcov?

Schamansk Healing

Shamansk Healing visar de helande krafter som finns i den energimedicinska tradition som tillämpats i över 5 000 år på den amerikanska kontinenten.
Alberto Villoldo är en av de ledande experterna på inkaindianernas schamanska tekniker och han har studerat dem tillsammans med inkaättlingar i över 25 år. I Schamansk healing beskrivs hans lättillgängliga, praktiska och revolutionerande teknik, som grundar sig på detta urgamla sätt att hela. Ett central begrepp i denna urgamla tradition är det ”Strålande energifältet”, vilket omger den fysiska människokroppen. Genom att lära sig att påverka sjukdomsavtrycken i denna energi – aura kan vi inte bara hela oss själva och andra, vi kan även förebygga sjukdom.

Alberto Villoldo ISBN 978 91 534 3097 1

Det första chakrat:

Element: jord

Färg: Rött
Kroppsliga aspekter: Den fysiska grunden; bortförsel av restprodukter; ändtarm, ben, fötter, testosteron, och östrogen
Insikt: Överlevnad, fortplantning
Psykologiska aspekter: Att ge föda, skydd, trygghet, förmåga att sörja för sig själv
Frön: Äggstockar, testiklar
Kärna: Kundalini, överflöd
Negativa uttryck: Att samla på hög, rovgirigt beteende, våldsamhet, kronisk trötthet,, födslotrauma, rädsla för att bli övergiven.
Det första chakrat sitter vid ryggradens slut mellan analöppningen och könsorganen. Det utgör ingången till det feminina och sträcker ut ljustrådar ner i benen och in i biosfären. Som en pålrot sträcker sig ner i Moders Jord fuktiga och rikhaltiga jord och förser det första chakrat oss med oundgängliga näringsämnen. Det jordar oss och utgör den grund på vilken vårt ljusenergisystem vilar. När vi förlorar förbindelsen med jorden börjar vi hämta vår livsnäring från ytan. Då blir vi som ett träd vars ytliga och vittförgrenande rotsystem inte kan hålla oss uppe i en storm. Vi förlorar vår stabilitet, vår grund och vår trygghet…….

Fortsätt läsa ”Schamansk Healing”