Alibaba’a Jack Ma Drops a Redpill in Davos: The U.S. Wasted $14 Trillion on Wars Over the Past 30 Years

 

Reptiler och deras påverkan på mänskligheten del 4/4

Text: Ivan Björn

För att knyta ihop det jag har skrivit hittills.

Reptilianer eller drakocianer existerar därför att vi har tillåtit det. Någonstans under vår existens* (se frörklaring) har vi helt enkelt gjort ett misstag och brutit mot Enheten först som enskilda individer som sedan smittade det kollektiva medvetandet vilket resulterade i att reptilianer drogs hit som en magnet för att spegla och hjälpa oss med vår skapande, som består av undergivenhet, rädsla och böjda ryggar.

Som motsats till detta kan vi ta Sirius B som exempel. De hade liknande problem, men insåg allvaret i situationen och visade på så pass mental styrka att de negativa krafterna inte hade någon chans att få fäste. Det finns civilisationer i andra dimensioner som verkligen väntar på oss och att vi inser allvar i vår utveckling för att dessa civilisationer inte kan utvecklas vidare om vi inte gör det. Det är det priset som man betalar för Enhet, där vi utvecklas tillsammans helt enkelt.

Fortsätt läsa ”Reptiler och deras påverkan på mänskligheten del 4/4”

Reptiler och deras påverkan på mänskligheten del 3/4

Reptiler och deras påverkan på mänskligheten

Text: Ivan Björn

maxresdefault
Reptilian theme in Vigelandsparken

Det Okända anses vara bevis på att det finns liv efter döden. Tittar vi på det okända så kan
vi konstatera att det är en fantomverklighet skapad av reptilianer. Själar som har fastnat totalt och är helt oförmögna att vandra mot Ljuset vilket är ett pris dessa själar betalar för sitt omedvetna liv. Allt detta är en förvrängd verklighet liksom det universum som du kan se och uppfatta med dina fem sinnen. Allt detta är skapat av krafter som har valt att vända Källan ryggen och därför är allt skapt en fantomverklighet med återcirkulerande själar som genom att de vid födsel och sexualitet får äkta energi från Källan är i sin omedvetenhet bara energi mat åt systemet.  (Du har säkert läst på någon annan blogg om påstående att vi är mat åt reptilianer.) Att människa och människoliv inte är värt något har vi hur många bevis som helst för i det praktiska livet. (Tänk på alla projekt, bakterie och virus spridning, alla experiment med kärnvapen och vapen i allmänhet – detta är våra styrandes – demokrati du tror på! För att inte tala om all exploatering av hela länder och kontinenter. Tror du verkligen att detta åstadkoms av änglalika medvetna varelser?) I ord och visioner från dessa styrande låter det på ett annat sätt. Alla positiva förtecken är ledord även om motsatsen i gärningar är klart bevisad.

Människa har varit skapad av ET raser från femte densitet som en ren universum ras med en hög gudomlig intelligens.

För ungefär fem och halv miljoner år sedan kom drakocianer till jorden och började degradera skapelsen genom att dels förändra de fysiska förutsättningarna som t.ex. lutande jordaxel och förändrade magnetiska förhållanden. Deras mål är att degradera människorasen så pass mycket att de kan inkarneras i människokroppar utan problem.

Deras kamp mot mänskligheten förorsakade flera katastrofer bland annat Atlantis fall.

Idag är vi så pass degraderade att reptilianskt medvetande inte har några problem att inkarneras här på jorden och vi lever i ett totalt mörker som påbörjade sin sista fas för ungefär 20 000 år sedan och varar fortfarande in i våra dagar.

Dessa drakocianer är även beskrivna i Jans evangelium som är en beskrivning av kamp mellan olika drakocianska grupper. Nedan en direktöversättning från boken Amenti 2 Fortsätt läsa ”Reptiler och deras påverkan på mänskligheten del 3/4”

Reptiler och deras påverkan på mänskligheten del 2/4

Reptiler och deras påverkan på mänskligheten

Text: Ivan Björn

maxresdefault
Reptilian theme in vigelandsparken

Föreställ dig att du som människa består av olika energikroppar. Man kan lugnt säga att en
energi kropp är en förlaga till den kropp som du ser i spegeln, den kropp som du uppfattar med dina fem sinnen. För i tiden när mänskligheten hade en mycket bredare uppfattning om sin verklighet och då man uppfattade energikroppar så visste man om något i någon energikropp är fel och läkte energikroppen så att sjukdomen i den fysiska kroppen aldrig skulle uppstå eller om den har uppstått viste man att den fysiska kroppens synliga sjukdom är bara symptom på något som är fel i förlagan. Man läkte förlagan helt enkelt för att på så vis läka den fysiska kroppen. Idag går du till läkaren om något är fel med kroppen. Läkaren ger dig kemiska preparat som kan liknas vid en hammare. När kroppen är sjuk så är det en röd varningslampa som du slår sönder med hjälp av läkarvetenskap istället för att reparera förlagan!

Hur kan förlagan till kroppen bli så degraderad att den blir sjuk?

Det finns en lag som står över alla andra lagar. Enhet! Så fort du ställer dig vid sidan om så bryter du mot Enhet och detta kommer att göra hela din tillvaro sjuk. Hela vårt samhälle är byggt så att vi ska ha många möjligheter att ställa oss vid sidan om och därmed degradera det vi egentligen är. En viktig ingrediens i frihet är att du som ett uttryck för Källan ska välja vilken information du vill ta del av och vad det är du vill släppa in i din existens. Tänker du efter så med dagens samhälle full av tv program och nyheter matar dig och din existens så att dina förlagor blir sjuka och till slut blir du sjuk själv. På detta sätt med en sneddriven bild av viktiga livsfrågor degraderas generation efter generation och detta förbereder slutligen vägen till reptilianer att kunna inkarneras i människokroppen utan att omgivande människor märker något. För i tiden hade människor så pass känsla att de kunde märka om något var fel. Idag är det helt omöjligt. Att påstå om någon styrande att han/hon är inkarnerat reptilian, men jag ställer frågan hur vet du det?

Det som återstår för att se klarhet i frågan är gärningar. Alla världens system är till att klä lidandet och dödandet i vackra ord och benämningar som att kämpa för demokratin, införande av demokratiska värderingar, eller att bekämpa terrorism. Ädla tankar som lämnar inget annat än öknen av bortspillda människoliv och traumatiska upplevelser. Detta är verklighet som fåtal av oss vill se. Därmed är det klart för oss vilka som styr världen och pådyvlar sina värderingar på oss alla i förhoppning om att degradera oss och göra av oss en formbar människomassa.  Vi i allmänhet ger så gärna vår energi till dessa krafter för att vi tror på vad de säger till oss och accepterar därmed att ta t.o.m. till vapen mot våra medmänniskor.

För att förstå ovanstående måste vi göra klart för oss; varför?

Fortsätt läsa ”Reptiler och deras påverkan på mänskligheten del 2/4”

Reptiler och deras påverkan på mänskligheten del 1/4

Reptiler och deras påverkan på mänskligheten

Text: Ivan Björn

maxresdefault
Reptilian theme in Vigelandsparken

I denna artikelserie ska jag försöka förklara vad reptilianer är, hur de påverkar vår utveckling och vad fyller de för funktion.

Det har säkert inte undgått någon att det pratas om reptilianer. Reptilianer som har högt tekniskt kunnande och som har lierat sig med makthavare som använder detta tekniska kunnande för att förslava mänskligheten i den nya världsordningen. Det skrivs om att dessa reptilianer är bland oss att de inkarneras hit helt enkelt. Oavsett om någon avfärdar detta som sagor så är det ett faktum att hela världen är full med konst som anspelar på reptilianer i olika situationer tillsammans med människor. Det räcker att ha Vigelandspark i Oslo i åtanke med dessa skulpturer. Vad anspelar denna konst i Oslo på?

Enligt min mening anspelar denna konst på faktum där reptilianer och mänskligheten smälter samman till ett. Eftersom reptilianer har övertag så sker detta på bekostnad av mänskligheten och deras värden. Man kan lugnt säga att reptilianer våldför sig på mänskligheten, traumatiserar och förslavar den genom våld och manipulation.

Varför är det så viktigt att degradera mänskligheten? Just på grund av möjligheten att kunna inkarneras i den mänskliga kroppen. Den mänskliga kroppen måste vara genetiskt degraderad för att reptilianer ska kunna inkarnera i den. Detta har skett under de senaste 20 000 åren med mycket intensivt styrka. Skulle man vilja hitta en gemensam nämnare i mänsklighetens historia så kan man säga att folk med starka rötter och en stark medvetenhet blev alltid dödade och eliminerade. Historien har man skrivit så att detta nonchaleras, negligeras och syns inte i historiska böcker. Omfattningen av detta kan man räkna i hundratals miljoner förlorade liv, samt omskolning av överlevande och därmed degradering av det mänskliga medvetandet. Fortsätt läsa ”Reptiler och deras påverkan på mänskligheten del 1/4”

Mr. President: Please, PLEASE Shut Down The Chemtrails On January 20th!

Posted on January 18, 2017 by State of the Nation

Dear Mr. President,

There is no greater assault by the NWO globalists on the sovereignty of the United States of America than the daily spraying of toxic chemtrail aerosols throughout the skies everywhere.  Photographs like the one below can be viewed at the following photo-documentary: CHEMTRAILS: A Planetary Catastrophe Created by Geoengineering

See more at: http://stateofthenation2012.com/?p=63679

The Illuminati’s Secret Mind Control Operations-Dr. Rauni-Leena Luukanen-Kilde

videons länk: https://youtu.be/IyAu5rk0ZKI

engelska

 

Publicerad den 17 mar 2012

Dr. Rauni-Leena Luukanen-Kilde discusses how the Illuminati & elite are killing us systematically with covert mind control technologies fulfilling their agenda of global depopulation. Fortsätt läsa ”The Illuminati’s Secret Mind Control Operations-Dr. Rauni-Leena Luukanen-Kilde”

Den Tredje Jesus

Vem är Jesus egentligen? Deepak Chopra svarar på den frågan med att ge oss tre beskrivningar av Jesus: den historiska Jesus, mannen som levde för 2000 år sedan; den religiösa Jesus, som får representera den institutionaliserade religionen, samt den kosmiska Jesus, en andlig vägledare vars undervisning ger oss upplysningens gåva. Om det låter snarlikt buddhismen så beror det på att det finns paralleller mellan de två andliga rörelserna.
 
Deepak Chopras svar utmanar gängse synsätt på tron och ger oss samtida perspektiv på vad Jesus undervisning kan lära oss, oavsett vilken religiös bakgrund man har. Enligt Chopra är det den tredje Jesus som talar till den enskilda människan som vill uppenbara sin egen upplevelse av det gudomliga, det som många kallar för nåd, gudsmedvetenhet eller upplysning.

ISBN: 978-91-86587-38-3

Shifting into Second Harmonic Universe

Källan AG

Zdroj: AG •

The pinnacle of the Ascension Cycle marks the end of the 3D collective timelines on the earth. As the planet is moving into higher frequencies that are located in a future time-space, it is shifting the planetary consciousness into a future dimensional octave. This skips the entire planetary consciousness field, therefore the collective human consciousness, into future timelines that resonate with much higher dimensional frequencies. Many of us on the ascension timeline have already transcended these lower dimensional timelines. What is important to discern is that this is a planetary event that is impacting everyone on the earth and beyond.

 

At the end of 2017, the planetary body is shifting into the higher frequency band that is located in the next Harmonic Universe. This event will change the planetary coordinates, planetary timelines, thus changing where the planet is actually located in Universal space-time. The collective consciousness in the planet has been shifting through dimensional frequency bands quite regularly, during the Ascension Cycle. However, what portends this will be a major collective consciousness shift, is that the planet is rolling up the lowest three frequency bands, 1D, 2D and 3D, into the higher frequency bands in the next Harmonic Universe. This means that the lower three dimensional frequency bands will cease to exist in the planet. All that will remain is the frequency accumulation that the collective inhabitants generate in their own consciousness, which are the energies that form from their own mental beliefs, behaviors and actions. The people that remain in the 3rd dimensional consciousness after this shift will find themselves increasingly uncomfortable, extremely pressurized and unhappy. Thus, many will feel the squeezing pressure to transform rapidly through the alchemical theme of polarity synthesis, which helps to bring completion to these old karmic patterns from the past, if we are willing to let them go. This purging process will add or subtract the required blueprint patterns that we may need to meet these new coordinates in the earth grid, and to help clear out the unstable or dark force influence in our lives. We are being purged deeply and the remaining content is processed into higher light and consciousness, to be stabilized and synthesized into the body, in order to improve energetic coherence and spiritual strength. Our responsibility now is to practice unconditional love to all that we see, and to see everything and everyone around us as connected to the unified whole. At the same time, we make clear intentions of where we place our consent, in higher authority. This loving intention and compassionate practice will keep our heart open and aligned to the source field, and will make the transition much more comfortable.

 

The deep reconfiguration that is transpiring within the planet’s holographic geography is effecting the operation of StargatesPower VorticesLey Lines, and Ray force transmissions. As a result, this trickles down into the collective consciousness of the human race, directly impacting the consciousness functions of the human Lightbody, spiritual identity and timelines. The macrocosm architecture is undergoing a radical shift, and this in turn manifests a chain reaction that profoundly alters the configuration of the human energy field and lightbody. Events that profoundly alter our energy field, produce radical changes in our life style and relationships.[1]

Preparing for 2017

Many of us have been preparing for the planetary alignment into the next Harmonic Universe at the end of 2017, which has required many planetary gridworkers to clear out multiple timelines, devices and implant structures that are recorded in the collective consciousness fields, either from the accumulated past miasmatic energies, or that were created with artificial intelligence. This five-year window is very important in meeting the mission upgrade deadline, for the planetary anchoring into the new collective consciousness timelines at the end of 2017. In order to meet this deadline, the planet is required to have an increase in the base threshold of frequency that is held within the consciousness of the people that make up the collective consciousness agreements on the planet.

At the end of 2017, the planet undergoes a precise measurement of the quantum field, which directly impacts the future evolution timelines for all of the inhabitants when they move through the Consciousness Corridor. Effectively, the earth body will be anchored into new time and space vectors in the future dimension, that is located within the 5D frequency band timelines. This shift in location will directly impact the collective consciousness agreement, although many of the population will be unaware consciously, that this major shift has occurred.

During the bifurcation cycle, the planetary body has gradually undergone subatomic shifting in the lower fields of the particle structure, which forces collapse in lower dimensions and rolls them up, as the entities are transited out and the leftover energies merge with the next octave of higher harmonic frequencies. As a result, the point in time and space where the planetary body is located, and the time continuum in which we exist as a collective consciousness, is being moved into the next harmonic universe. Therefore, the collective consciousness will be subjected to the laws governing the energetic fields in that new space-time.

Those of us on the ascending path have already made this consciousness shift beforehand, while we are coexisting on the planet with many people that are still maintaining the lower energies that descend with the third dimensional timelines. So the split in the timelines and frequency schism are existing in parallel to each other, yet each person that represents either the upward or downward momentum of the energetic spiral, is actually located at a different point in the timeline. Their station of identity is located at a different point in the time space continuum.

The collective fields of planet are scheduled to move into the soul timelines of the fourth, fifth and six dimensional fields of the next Harmonic Universe. For people on the earth that have not yet evolved to the point where they have dissolved their chakra membranes, the fourth, fifth and sixth dimensional wave spectrum will gradually replace, and become connected into the lower energy centers where the first, second and third chakra previously existed. The position of the Soul matrix will fully embody in the core of the human body, eliminating the barriers between the solar plexus and heart. Many of us don’t have the lower chakra configurations anymore, while we are existing on the earth plane. This planetary event changes the chakra energy center configuration in the earth and in individual people, based upon their spiritual integration and unique genetic arrangement.

See more at: http://www.63plus1.cz/2017/03/shifting-into-second-harmonic-universe/

 

Att fundera över

Återhållen kärlek är lidande du bär på.
 ——–
Skapa dig själv enligt den största och högsta tanken om dig själv
——– 
 Jag skapar och upplever nästa storslagna version av den största uppenbarelse jag någonsin haft om vem jag är!
 ——–
Öka din observationsförmåga. Se ”hur det är” och gör sedan ”det som fungerar”.
 
Döden är inget botemedel mot okunskap
——–  

Kärlek är det som inte ställer villkor, inte känner några gränser och saknar behov. Eftersom den inte ställer några villkor kräver den inget för att uttryckas. Den begär inget i gengäld. Den tar inte tillbaka något som hämnd. Eftersom den inte känner några gränser begränsar den ingen annan. Den känner inget slut utan lever för alltid. Den upplever inga begränsningar eller barriärer. Eftersom den saknar behov, strävar den inte efter att ta något som inte ges fritt. Den strävar inte efter att hålla kvar något som inte vill bli kvarhållet. Den vill inte ge något som inte tas emot av glädje. Och den är fri. Kärleken är det som är fritt, för friheten är essensen av det som är Gud, och kärleken är Gud uttryckt. Om människor förstod den och förverkligade den, då skulle allt förändras. (Neal Donald Walsch)

– ”Att leva sitt liv, omgiven av liv som vill leva sitt liv” –

Albert Schweitzer