Att skydda sig mot personangrepp med skalärvapen

Att skydda sig mot personangrepp med skalärvapen.

Text: Ivan Björn
 
Bilden från vaken.se

På denna länk kan du läsa om vad man kan använda skalärvapen till. Här ska jag försöka redogöra för hur man ska skydda sig när man är anfallen som person med dessa starka vapen. 

Här nedanför följer en anvisning i punkter:
  1. När du är anfallen får du absolut inte vara rädd!
  2. Stråla ut Kärlek 
  3. Dra dig tillbaka från formen till formlöshet
  4. I formlösheten har du eliminerat energin som vill skada dig
  5. Följ sedan skalärenergin till dess källa
  6. Utstråla kärlek mot förövarna
(Att bygga på med punkt 5 och 6 är ett frivilligt alternativ)
Bilden från abundanthope.net

För att förstå ovanstående måste vi förstå vissa energi principer. Princip ett: ALLT ÄR VILLKORSLÖS KÄRLEK. Princip två: Vi har frivilligt skapat denna illusion av begränsning och lidande för att förstå vad kärleken egentligen är. 


Princip tre: Du har fri vilja att dra dig undan från denna lek när som helst och återvända till Källan. (Du drar dig undan genom att rikta en klar avsikt mot din önskan. Du riktar din uppmärksamhet och energi mot det du önskar och vill uppnå.)


Princip fyra: Vi har frivilligt kommit överens om att plocka ihop det vi egentligen Är och manifestera det. D.V.S. vår Gudomlighet och den Villkorslösa Kärleken.

Det finns i grunden bara två saker att välja emellan och bygga sitt liv på


1 Kärlek 


2 Rädsla
Allt som existerar är energi.

Energin är den skapande kraften. Allt från våra tankar till handlingar är energi. När vi tänker tankar så beroende på deras charakter så grupperas de med liknande tankar i Universum och kommer tillbaka till oss med en kraft som skapar vår verklighet. Så länge vi inte lever Medvetet har vi många omedvetna tankar och dessa styr vårt liv, till synes mot vår egen vilja. 
I boken samtal med Gud av Neal Donald Walch finns följande att läsa: ”Det ni fruktar mest är det ni plågas mest av. Fruktan drar det till Er som en magnet. Lagarna är mycket enkla:

Bilden från www.earth-heal.com
1.Tanken är skapande.
2.Fruktan drar till sig energi av liknande slag.
3.Kärleken är allt som finns.
Varje mänsklig handling har sin upprinnelse i kärlek eller rädsla.
Rädsla är den kraft som drar samman, stänger, drar in, springer, gömmer, stoppar undan, skadar.
Kärlek är den kraft som skapar överflöd, öppnar, sänder ut stannar, avslöjar, delar med sig, helar.
Varje mänsklig tanke, ord eller handling grundar sig i den ena eller den andra av dessa båda känslor. Du har inga andra val, för det finns inget annat att välja mellan. Men du har fri vilja att välja mellan dessa båda.”
Bilden från uppenbar.info

Två konkreta fall som har blivit utsatta för skalärvapen. 

George Kavassilas redogör på ett kortfattad sätt om tider då man hade sådan teknologi som har på ett fruktansvärt sätt skadad och plågad människor. Tid i video nedan 38:15. ”De Egyptiska pyramiderna speglar Orion bälte som står för den maskulina energin som plågar världen.
Alla dessa krig, all kontroll, alla hemska energier. Genom att man undergrävde den feminina aspekten har vi fått alla dessa hemskheter. Dagens härskare som styr världen är uppskrämda för att de förstår att när sanning och kunskap föds ur Kärlekens Ande så är det slut med deras spel.” – säger George Kavassilas


I Följande video tid 12:00 fortsätter George Kavassilas att prata om samarbete mellan de gråa och Nordics från Orion och skuggmakthavare här på jorden.George Kavassilas fortsätter sedan med att de har varit kapabla till att manipulera honom och göra mindcontrol försök på honom. Han forsätter att berätta att de kopplar främmande hologram in i ens egen existens och det de försöker uppnå med detta är att bryta ner ens egen existens och bryta barriären mellan kroppen och det Högre Jaget. Med andra ord så försöker de att föra in en kil i ens eget inre för att separera kroppen från det Högre Jaget. George Kavassilas fortsätter med att de har torterad honom med en främmande hologram. Detta påverkar en människa på djupet och sättet som de använder dessa teknologier på är fruktansvärda. Men George säger vidare att: ”Jag är här” med andra ord har han vunnit över dessa försök att splittra och manipulera honom.    
George säger:
”Hur hemska mina erfarenheter än har varit så är jag glad att jag i själva verket hade dessa erfarenheter. Jag har tackat till alla varelser som har varit negativa mot mig för det de gjorde mot mig, därför att jag vet att jag inte skulle bli den jag är utan dessa erfarenheter. Jag skulle inte förstå livet utan dessa erfarenheter.”
Steve Greers erfarenheter beskrivna i hans bok Den dolda sanningen:

Han skriver så här: Jag somnade så fort jag la mig. Ett par timmar senare har jag vaknat. Jag kunde inte lyfta upp armar, jag kunde varken röra mig eller vända mig. Mitt fysiska tillstånd var helt fysiskt paralyserad. Jag visste vad som pågår; jag var träffad och styrd av ett elektromagnetiskt vapen. Det kom in genom fönstret som var ovanför min säng. Verkan av detta vapen har jag känt i mitt rum som ett extremt stark känsla av ondska och förtvivlan. Jag har aldrig upplevd något liknande. Jag skulle vilja säga att de försökte riva bort min astrala kropp från den fysiska kroppen. (För resten de flesta pseudokidnappningar är en extraktion av den astrala kroppen.) Skuggregeringen har på detta sätt gett mig till känna att de menar allvar och de ville kidnappa mig. De ville övertyga mig om att utomjordingar är onda och att man ska vara rädd för dem. Jag visste att detta är människo skapelse.Den enda sak som jag kunde göra var att vända mig till Gud. Jag har gått in i ett tillstånd av transcendent sinne och Guds medvetande. Så fort jag klarade av detta så har min individualitet skingrats i det oändliga och den destruktiva gruppen hade inte makt över mig längre. I den tillstånd existerar det inte något ”jag” förstår ni vad jag menar? ”Överge dig själv och du kan gå på vatten” Att vara inget betyder att man är överallt. Människor som blev anfallna med dessa vapen gav jag ett råd: ”Den enda möjlighet hur man kan komma undan är att förstå styrkan i transcendens ”Jag” och låta sin individualitet upplösas så att den blandas med havet av det OBEGRÄNSADE.” 

Bilden från andligutveckling.ifokus.se

Så fort jag återgick till min individualitet och min realitet, så har deras anfall återkommit igen.  Det var ett av det värsta jag någonsin varit med om. De försökte överta min individualitet och riva loss min astrala kropp och genomföra på mig sina ”kidnappar” praktiker. Jag påminner om att om man förorsakar till den astrala kroppen tillräckligt med trauma så kan det visa sig i den fysiska kroppen. Detta faktum förstår sig inte många människor på.

De flesta av dessa kidnappningar är genomförda med en teknologi som river loss den astrala kroppen från den fysiska. Under projekt Ametyst, som styrs av en hemlig agentur har människor blivit dödade genom att man klippte av silversträngen mellan den astrala och den fysiska kroppen. Jag känner till en människa som var chef för detta program.

Med hjälp av fjärrseende har jag kunnat se och följa den elektromagnetiska strålen och se människor som stod vid maskinen. 

(Torbjörn Sassersson lyckas i Remote Viewing-test | Komplett PILOT-avsnitt) Torbjörn berättar i videon om fjärrseende.Allt som kommer till oss under förutsättning av att vi är lugna, koncentrerade och i transcendent tillstånd av medvetande kan vi spåra tillbaka till källan och avslöja. Så varje gång som de anföll har jag gjort just det. På detta sätt har jag sett vad som pågår. Jag måste erkänna att detta har varit en av de svåraste saker jag någonsin hade gjort och det är att behålla kontrollen över min förmåga i det ögonblick då de anföll. På detta sätt har jag varit kapabel till att förflytta mig blixtsnabbt bakom relativitetsgränser och beträda de Absolutas sfärer där de inte kunde nå mig för att där existerar inte individen.

Det finns en hemlig grupp som disponerar med skalär psykotekniska vapensystem och radiovapensystem. Denna grupp använder dessa teknologier till att förhindra avslöjanden i det allmänna officiella systemet som FN t.ex. Gruppen utövar utpressning mot människor på höga poster. 

Efter att jag har kommit hem från New York år 1994 har jag blivit varse om den hemliga maktens makt. Varje natt när jag sov i min säng har de anfallit mig kl. 4:20 på morgonen med elektroniska vapen. Jag mådde genast dåligt, mitt huvud snurrade och jag spydde och svettades kraftigt. Golvet i badrummet har varit helt våt av min svett och eftersom jag inte hade något blodtryck så hade jag döden uttryckligen framför mina ögon. Detta pågick natt efter natt. Det har varit hemsk och det varade ungefär en kvart. Jag visste att denna grupp vill stoppa mig i det jag gör, men jag härdade ut. 

En dag när de började såg jag med min fjärrsyn en man från den gruppen bakom en elektronisk styrpanel. Där fanns det massor av hög teknologiska psykotroniska och radio baserade maskiner i en byggnad under marken. Jag såg klart och tydligt personen som skötte om denna konkreta operation mot mig. Jag såg exakt hur han såg ut och att han hade mig som sin uppgift. Inne i byggnaden fanns det två män som hade en svår uppgift och denna uppgift bestod i att kalibrera hela systemet så att den träffar mig. När jag såg dessa män vände jag mig till Gud och sa: ”Förlåt dem!” jag skickade välsignelse till dem. Jag såg dem mycket tydligt och jag såg att de ser mig. De skämdes. De drog blicken undan och allt har slutat.

Efter detta blev jag aldrig mer attackerad. Senare fick jag veta att dessa stackars människor som betjänar dessa maskiner dör ofta; om de t.ex. sänder ut med dessa maskiner någon sjukdom så att någon dör så drabba dessa stackare av samma öde. De som betjänar dessa maskiner är anställda där man räknar med en kort livslängd. Just av denna anledning lämnar chefer byggnaden då dessa maskiner är påslagna. Av min egen erfarenhet har jag lärt mig att när dessa vapen har blivit riktade mot mig så kan jag spåra detta skalära system till dess källa och se vem som gör vad. Sedan kan jag beslöja dem med gudsljus och be om förlåtelse och själv förlåta dem…..

För att knyta ihop ovanstående så finns det en viktig sanning: ”Kärleken är allt som finns, allt annat är en illusion.” Det är ingen som tvingar dig att leva här och nu, att lida… Du själv har valt det på den andliga nivå innan du föddes. Du kunde lugnt stannat i den ABSOLUTA KÄRLEKEN. Men din Ande är nyfiken, den vill uppleva. Den vill uppleva alla möjligheter, alla kombinationer och därför återvänder den om och om igen till olika realiteter på olika platser i UNIVERSUM som motsvarar dess behov och nivå av upplevelser. 
Det stora genombrottet kommer då du är mogen att knyta ihop denna illusoriska realitet med VERKLIGHET. D.V.S. att du släpper in LJUSET OCH ENHET i ditt inkarnerade väsen. Klarar du av detta så kommer du att förstå att du kan gå bortom denna realitet och därmed undkomma LIDANDET och eller anfall med t.ex. skalärvapen. Eckhart Tolle beskriver detta i en av sina böcker, där han skriver om en antilop som blir anfallen av ett lejon. När väl lejonet kommer ikapp och sätter tänderna i antilopen, då kommer det OÄNDLIGA MEDVETANDET igång hos antilopen, hon är inte rädd för döden för att hon minns att hon är ALTET! Hon ger sig av kärlek till Lejonet som mat samtidigt som hennes medvetande är i ENHET och hon känner längre inte av hur lejonets tänder river i henne. 
En människa som är anfallen kan dra sig undan, stråla ut kärlek och inte känna. Både Geroge Kavassilas och Steve Greer har påvisat detta med sina erfarenheter. Motsatsen till detta är rädsla och ångest. 
Bilden från infinitynow.wordpress.com

En människa är utrustat med MERKABA. Merkaba består av två trianglar som omger människan. När Merkaba är verksam d.v.s. då den snurrar tillräckligt snabbt så ska i princip inget kunna skada människan. Druvalo Melchizedek skriver att man ska i princip kunna befinna sig i vakuumet i rymden och Merkaba ska verka för att inget händer med kroppen. 

För en läsare verkar detta kanske komplicerat, men tänk dig att du en gång i tiden har varit bara ett rent MEDVETANDE. Vad du än inkarnerades till visste du vem du är så att svårigheter och motsats till en total kontroll över ditt skapande har varit omöjliga. Tänk dig att många kloka själar ville uppleva något annat och klurade ut system som skulle förhindra dem att minnas VEM DE EGENTLIGEN ÄR så att de skulle kunna uppleva konsekvenserna av sitt skapande i tid och rum! Nu är det dags att börja minnas och att komma ur från denna begränsning och i denna begränsade verklighet manifestera det Obegränsade.
Detta är hemligheten till att undkomma och leva i en realitet som är annorlunda en den vi känner till.
Alla mina tankar är till för att du som läser detta ska upptäcka själv och experimentera med detta så att du blir till en fullkomlig gestaltning av LJUSE OCH KÄRLEK där de som har konfliktfyllda planer inte når till.
Paradox är att om många människor vaknade till MEDVETENHET så skulle dessa anfall med skalärvapen upphöra och även allt lidande på jorden skulle sluta existera. Naturen skulle återhämta sig på ett ögonblick.
Därför är det extra svårt för dem som är anfallna av systemet att försöka ställa sig utanför dessa angrepp för att det kollektiva MEDVETANDET är inte tillräckligt starkt ännu. Men detta är inte omöjligt som dessa två ovanstående exempel visar oss.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.