Baronessan von Zedtwitz erfarenheter av religionens/maktens dubbla ansikten

Baronessan von Zedtwitz erfarenheter av religionens/maktens dubbla ansikten

”Mitt intima samband med de katolska prästerna, men framför allt med hierarkin, både i Amerika och Europa, har fört mig i nära kontakt med inte bara det hemliga och inre arbetet i den romerska kyrkan utan också med de läror som den regleras av. . . .

Jag fann mig äntligen vara en erkänd medlem i kyrkans politik, och vid källan och hjärtat av den esoteriska katolicismen. Guds härlighet och Kristi lära var då bara en rustning och sköld för att dölja Vatikanens verkliga anspråk; . . . I Kristi namn, vars rena bild sedan länge hade blivit suddig av papismens slagg, i rättfärdighetens och pliktens namn, kastade jag av mig det som fanns kvar av papalismens skrud, och beslutade mig för att stå inför min Gud som en upprätt, om än naken själ. . . . Jag vill framför allt att min avsägelse av Rom först bör bli känd här i Amerika, eftersom det var här, som jag först utbildades i påvedömets tjänst, och här som jag först badade i den esoteriska katolicismens vatten. . . .

Kyrkan i Rom som organisation betraktat har aldrig tolererat individualism bland sina medlemmar [i motsats till bibelbaserad protestantism]. Den bekräftar och förnekar på samma gång det individuella samvetet, eftersom det samvetet ständigt måste sökas i institutionens dogmer och riktning. Vilka är nu institutionens läror? Det finns två skilda grupper och rubriker. De första: de för de oinvigda, eller fåren. De andra: de för de invigda, eller herdarna. Med andra ord, finns det exoterisk och esoterisk katolicism [som inom ordens skotska ritens frimureri]. . . .

Jesuitiska hårklyverier är dag, och har sedan reformationen varit, det mäktiga intellektuella band som hindrar organisationen från upplösning. Opassligheterna och övergreppen i påvedömet, i skriande kontrast till den kristna läran, kunde inte motiveras under kyrkans doktorers läror; jesuiterna åtog sig att överbrygga klyftan, som blev större, mellan kristendomen och katolicismen; och utarbetade genom sina fäder, ett nytt system för etik, för att möta alla krislägen, och som i sin fullständighet och försonliga anda, rättfärdigade de kränkningar som begicks mot den accepterade moraliska koden, av kyrkan i Rom. . . .

Under hela den mörka tidens medeltidsanda, var kyrkan i Rom . . . ensam domare över sina åtgärder och principer, och jonglerade med den kristna läran som det passade dess syfte. Men som det religiösa sinnelaget kom fram i sanningens ljus, bröt den protestantiska reformationen ut som en kraftfull protest mot felen. Den romerska kyrkan anklagades utan inskränkningar. Det var sedan, som svar, på Luther, Melanchthon, och Calvin, som jesuiterna uppstod som kyrkans mästare. Det var inte, som allmänt troddes, för att bekämpa kätteriet som jesuiterna, en orden, kom till; det var för att rädda den romerska kyrkan från den avgrund och undergång som hotade den. . . .

Jesuitism är bara påtagliggjord esoterisk katolicism. Den är hela systemets själ och hjärta; och om det har funnits, eller inte funnits, och fortfarande finns påvar och prelater som är fientligt inställda till dess nödvändiga hegemoni, är de medvetna om att om katolicismen och påvedömet skall bestå, är jesuitism absolut nödvändig för deras rättfärdigande; . . .

Hela Roms system, för närvarande, och hennes plan för utbildning, pekar direkt på övertagandet av makt – . . . makt i händerna på en person i vilken Rom har förstört den moraliska känslan. Detta kan endast leda till revolution och anarki, till övergrepp och brott. . . . Fasta principer måste frångås, moraliska övertygelser måste överges, mänskliga sympatier för medmänniskor måste kvävas och krossas under foten av det mäktiga lejonets makt. . . . Strävan efter pengar är, därför, den viktigaste metod som nu används av Rom för att återta dess förlorade makt . . . i inget land är det möjligt för romersk-katolska kyrkan att utöva den fulla omfattningen av dess makt där den inte kan förföga över rikedom. . . . Att fritt uttrycka sina tankar i det här landet har nu blivit föråldrat; överallt tvingar romersk påverkan eller press genom mutor och hot före detta frihetsälskande medborgare, att även känslan av frihet i viss mån fördrivits för att lämna plats för kärlek till makt och rikedom; det är motiv som Rom kan använda och manipulera. Frihet i varje form är hon maktlös att hantera. . . . För att grundligt besegra protestantismen, och att sudda ut denna oförsonliga fiende från jorden, skulle Rom välkomna varje medel [inklusive kontrollerade världskrig]; . . . Romersk-katolska kyrkan . . . kan aldrig frigöra sig från atmosfären i dess huvudsakliga miljö. . . . papalismen med dess orubbliga järnprägel är den kraftfulla broms inom staten, som håller tillbaka människor från kunskap och tränger samman deras intellekt . . . Den samarbetar inte längre med staten eller uppfyller något av dess behov. Tvärtom, har den inom sina gränser etablerat ett fientligt läger, och ställer som motsats till den en olaglig överhöghet. Detta är fallet i det sönderslitna och störda Frankrike av i dag, ett resultat av hennes desperata försök att rädda staten och skydda dess framtid; och, igen, i det ihållande motståndet från ’Centerpartiet’ i den tyska riksdagen att rösta för någon åtgärd av patriotisk betydelse, utom med hänsyn till en tillräcklig fördel för kyrkan i Rom. Den vägrar att rätta sig efter det moderna tänkandet och initiativet, och utmanar tvärt alla ansträngningar i den riktningen. Den lider under den sämre ställning som den nu intar, och kan aldrig glömma att den en gång var staten.” {10} [Kursivering tillagd]

Baronessan von Zedtwitz, 1906 Amerikansk ex-romersk-katolik Vän till Jeremiah J. Crowley The Double Doctrine of

the Church of Rome

Utdrag ur boken Vatikanska Lönnmördare av Eric Joh Phelps sidor 984/985

Min kommentar:

Text: Ivan Björn

På detta vittnesmål ser vi hur samma herrar som säger till oss att vi ska bry oss och hjälpa till skapar själva den fattigdom och träldom som finns i världen.

I texten kan framgå som om protestantismen var bättre än katolicism.

Enligt min mening är det samma sak. Luther förmådde inte att göra uppror mot de rika som utnyttjade de fattiga. Tvärt om alla har sin plats i samhället och föddes man fattig så skulle man tjäna herrarna.

Kyrkan i Sverige har haft en enorm kontroll över befolkningen genom husförhör, betygsystem och kyrkoplikt. Till detta tillkommer den indoktrinerande religion om en rättvis gud som efter sitt eget behag straffar de onda (vilka det nu är) och belönar de goda. Eftersom denna logik inte går att förklara så har vi en term som heter prövning som tillkommer p.g.a. att många av de goda fick alldeles för många olyckor över sig. Då heter det att gud prövar människan. Kristendomen är därmed som ett virus som håller människan i schack och lydig.

Allt går dock mot sitt slut genom att energierna från kosmos förändras. Detta vet de krafter som styr världen åtminstone sen Sumers dagar oavbrutet ända tills dessa dagar. Jag vill göra mig till minnes att presidenter och dignitärer besöker ofta Vatikanen. Kommer ni ihåg George W Bush som besökte Vatikanen för att anfalla Irak bara några veckor efteråt? Vad pratade Bush och påven om? Henry Kissinger har varit också besökare i Vatikanen. Här kommer Henry Kissingers uttalande:

Allt kommer att bli annorlunda, många kommer att lida. Det bli infört en ny världsordning. De som överlever kommer att leva i en mycket bättre värld. En värld som vi har längtat efter blir till en realitet.

MAKTEN som styr världen vet att de nya energierna gör att människor börjar vakna mer och mer till insikt och därför håller den oss i schack på alla nivåer. Det handlar inte om girighet! Det handlar om en total kontroll av allt levande på jorden. Detta åstadkommer man med gifter i miljö och i maten, medicin, artificiell strålning, Chemtrails, genmanipulation m.fl.

Allt detta dirigeras och samordnas någonstans ifrån. Den som verkligen kan pussla ihop alla dessa bitar ser helheten. Varför har regeringen och myndigheter i Sverige övergivit oss. Varför har vi mer och mer giftig miljö trotts massa direktioner om miljövänlighet?

Påminner detta inte om samma strategi som kristendomens kärlekstanke i vars namn har gjorts de mest vidriga saker i världshistorien?

Det som har positiva förtecken är i själva verket till att tjäna NWO målet . Miljöhänsyn, Världshandelsavtal, FN, fredsavtal, klimatavtal m.fl. Allt detta har resulterat i raka motsatsen.

Den som har ögon att se med och öron att höra med ser allt detta.

Vittnesmålet från Baronessan von Zedtwitz är viktig! Det är en pusselbit av hennes erfarenheter och bör tas emot med tacksamhet och på allvar.

Vi får helt enkelt inte upptäcka vår andliga styrka. Gör vi det i en större omfattning så är alla försök att styra över oss och införa NWO förgäves. Andlig styrka har inte en hierarkisk ordning. En människa med andlig styrka lever i synkronisitet med Skapelsen och förstår att allt man sänder ut får en gensvar i form av manifestation i den materiella realiteten. En andlig vaken människa är inte rädd. Rädslan styr inte hennes liv. En sådan människa går det inte att kontrollera och ha makt över.

Se även: Reptiler och deras påverkan på mänskligheten del 1/4

Jan van Helsing om hemliga sällskap och frimurarnas krig – Del 1 av 2

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.