Debatt om CHEMTRAILS på TV8 i Spanien

Debatt om CHEMTRAILS på TV8 i Spanien

Översättning och anpassning till svenska: Ivan Björn

(Översatt från en tysk version som var textat till slovakiska)

Reporter läser en fråga: 
Jag skulle gärna vilja fråga dig om du kan föreställa dig att någon försöker inom ramen av att förändra klimat och förbättra kommunikationsteknik förorena både vatten och växter? Med denna fråga har idag på eftermiddag börjat en konferens i Zamora som organiseras av medborgarfronten i Zamora. För att vi ska få svar på dessa frågor har vi bjudit in Josefin Fraile som är ordförande för organisationen SOS-TENIBLE och hon bildade dessutom en förening som heter GUARDACIELOS (Himlens Väktare) och är sakkunnig i politisk vetenskap. Välkommen till TV programmet. 

Josefin: 

God kväll, Jag tackar för denna inbjudan. 

Reporter: 

 

Det är mycket intressant tema även om den är oroande. Här förekommer det en massa frågor och vi ska försöka klargöra vissa av dom. Så som konfere
ns som du har varit närvarande på antyder så existerar det program som ska 

manipulera klimat och som med stor sannolikhet förorenar vår miljö och vår planet. 
Josefin: 
Det är sant. Dessa program existerar de är inte nya och de påverkar klimat.
Dessa program för klimatpåverkan existerar redan i 60 år.
I själva verket är det klimatiska vapen som man använde första gången i Vietnam så att de skulle översvämma Ho Ci Mins väg, som har varit distributionsväg åt vietnamesiska soldater. Målet för klimatmanipulation har varit att förlänga Monsunårstid med 50 dagar så att soldater drunknar i gyttjan och upphör med distribution till den vietnamesiska armaden.
Förstörelsekraften har varit så stor att FN har år 1976-1977 förbjudit dessa klimatiska vapen.
Man kom överens att klimatiska vapen får inte användas för militära ändamål. I själva verket används dessa vapen hela tiden. Vad kan man åstadkomma med detta vapen?
Med detta vapen kan man skapa regn, orkaner, moln, åska på olika valfria platser i världen. Men de kan åstadkomma även motsatsen som att skingra regnfronter, stoppa hagel och snö och de kan framkalla torka. Detta vapen för att manipulera klimat – den som äger den har en absolut kontroll över världens rikedomar i synnerhet över livsmedel.
Med andra ord; landet som besitter denna teknologi bestämmer över ”kranen” med vatten i hela världen. Gör det vi säger till dig och du får Vatten! Om du är emot så förberedd dig för torkan! Vi kommer att förstöra varje litet moln och detta kommer att framkalla långvarig torka.
Konsekvensen av detta blir att invånare i ett drabbad land inte kommer att kunna producera livsmedel och de blir drabbade av hunger. Detta existerar och det finns länder som besitter denna teknologi. I USA har denna teknologi blivit en del av deras utrikespolitik. Flyget i Nord Amerika har en agenda som heter: ”Att påverka klimat år 2005” Denna agenda förklarar allt, man tappar andan helt enkelt. Det att någon kan vara så arrogant och vill härska över vattentillgångar på hela jordklotet, det kan bara fåtal föreställa sig. I denna agenda medger man att klimatpåverkan är en del av Amerikas utrikespolitik oavsett om världen accepterar detta eller ej. Och denna politik är den som råder med hjälp av överenskommelser inom NATO eller FN. På sista FN möte har det handlat om IPCC och klimatet där de är vänligt inställda till det man kallar geoengineering. 

5:12 

Reporter: 

Detta inger rädsla. Å andra sida kan man kanske säga att det inte är så illa! De har kanske uppfunnit en teknologi som kommer att underlätta för många människor. Kanske kommer att torkan ge sig, eller så kan man påverka vädret där det behövs, men detta är en skrämmande tanke för att kommer USA eller någon annan mäktig land att använda denna teknologi för att utpressa andra länder?
Josefin:
En sak är säker. Den som förfogar över denna teknik kan utöva utpressning mot vem som helst. Detta år har jag varit orolig över Nordkoreas reaktion. De har på fullständigt allvar övervägd en möjlighet att USA kommer att anfalla dem med kärnvapen. USA har en lista över länder som de kallar ”vargländer” och ”skitländer”. Vargländer är sådana som inte håller mänskliga rättigheter och skitländer är sådana som är emot USAs makt och till dessa skitländer hör även Nordkorea där det inte har regnat på evigheter. Nordkorea har problem med att livnära sina medborgare och då infinner sig det ögonblicket då man inte kan försvara Nordkoreas agerande men man kan förstå deras förtvivlan. Förtvivlan av en hel nation som är dömd till hungersnöd och det bara för att de befinner sig på listan över skitländer. Kuba är ett annat exempel men de hade som tur är medel till att förnya sina vattensystem. 
7:06 
Reporter: 
Människor här hemma tänker att detta är långt bort, detta berör inte oss. Här pratar vi om länder som är många tusen kilometer härifrån. Under tiden har dock människor börjat oroa sig även här. I vilken region har det uppstått en misstanke på att geoengineering pågår även här?
Josefin:
Först måste jag klargöra en sak. I samma ögonblick som FN förbjöd att föra krig på detta sätt har vi ställt oss en logisk fråga. Ett land som klarar av att påverka klimatet och har makt över naturtillgångar i alla länder; kommer detta land att frivilligt avsäga sig denna makt bara för att de har skrivit under (med en rejäl försening) FNs överenskommelse? Aldrig! Den enda möjlighet är att ”hunden får en ny koppel”.  Vad vill jag säga med detta? Landet framkallar en global problem så att de kan hitta en lösning på detta.
Det globala problemet har gestaltat sig i  att man skapade en ny religion som heter ”Klimatförändringar” och skulden har CO2 fått. Den globala lösningen är just geoengineering.
Det är som en brandman som är en pyroman samtidigt. Detta är inte logisk lösning. Logisk lösning skulle vara att sänka på ett drastiskt sätt CO2. Men de vill inte detta. De kommer istället med att geoengineering är lösningen. Vi sänder ut tusentals flygplan över hela planeten och sprider i luften nano metall för att bilda en sköld mot solen. På detta sätt förhindrar vi att solen kommer att värma upp jordklotet. Denna lösning är helt sjuk.
Kärnfysiker Rosalie Berttell som är troende och som inte företräder multinationella företags intressen sa att detta är en matematisk omöjlighet. 
Det intressanta är att dessa idéer kommer ur samma laboratorier som atombomben. Denna tanke kom Edward Teller med som jobbar i projekt Manhattan. Han är en människa som inte trodde på global uppvärmning han har misstänkliggjort hypoteser om den globala uppvärmningen och nu kommer han med en lösning. 
10:23
Reporter:
För att klargöra detta: På 60 talet har man uppfunnit en teknologi som ett medel att använda i krig som har där efter varit förbjuden och det är precis denna teknologi som används idag för att påverka klimatet som ett medel mot så kallade CO2. 
Josefin:
Nej det är inte så. Det är det som de påstår så att de kan bredda sin forskning och använda denna teknologi som styr klimatet som ett vapen. Dessa aktiviteter utför man under namnet geoengineering och till oss säger de att de gör det för att mildra den globala uppvärmningen. På detta sätt förklarar dem det. Men vad ligger bakom?
Det är ett klimatvapen!!! Detta påverkar naturen och människor på ett oförutsägbar sätt. Geoengineering är en godtycklig manipulation på en global nivå.
I USA har detta börjat på 90 talet och till oss har det kommit med hjälp av NATO år 1999. Dessförinnan har det ägd rum några testflygningar som vi vet om och det har ägd rum 1985. Nu handlar det inte om några tester. Nu är det ett program som är genomförd på ett minutiös sätt. Eftersom den är Global så drabbar det hela Spanien. Bortsett från detta program existerar det även andra testflygningar. En av dessa testflygningar har ägd rum i La Guarene. 
12:04
Reporter:
Ja vi kan koncentrera oss på detta tema. Några farmare börjar bli oroliga därför att de har på sina åkrar hittat saker som i den fria naturen inte har något att göra. Vad har dessa farmare hittat för indicier och prover? Varför har bönder från La Guarena område slagit larm? 
Josefin:
(Nu 12:32 visas bilder på dessa indicier)
Dessa prover.. Detta hände under några dagar, några farmare har gått till åkrar och överallt har det legat  något som liknade ”fjäll” eller fibrer.  Dessa fibrer blänkte. 
12:45
Reporter:
Vad är det vi ser här falla ner från himmelen på denna video? 
Josefin:
Det som faller från himmelen på denna video bevisar att någon gör försök på oss. Detta är inte aluminium detta är fibrer. Vissa av dessa fibrer är väldigt långa. T.o.m. 5 meter. De bildar små tofsar en av dessa har jag tagit för att visa. 
13:10
Reporter:
Och dessa fibrer har börjat falla ner från himmelen?
 
Josefin:
Ja, flygplan sprider dem. De sprutar ut allt möjligt och även dessa fibrer. Oftast sprider de nanoteknologi, men den kan man inte se. Men detta kan man se och vi lyckades att filma det. 
13:30
Reporter: 
Vad består dessa fibrer ut av? 
Josefin:
Detta kommer vi att veta efter analys. Jag hoppas att SEPRONA (skyddsmiljö förening) kommer att samla in prover för analys. En sak är självklar att detta har något mål. Dessa fibrer faller ner på ett område som innehar ekologiska odlingar. Det ser ut så att det finns intressen som vill förstöra ekopotential i La Guarena. Det är självklar att detta medför med sig konsekvenser. Självklart så påverkar detta även vår hälsa.
Dessa fibrer faller ner på hyn och förorsakar hudsjukdomar, men fibrerna tar sig också in i kroppen och då är det svårt att läka det här.  Det uppstod nya sjukdomar och en av dessa heter Morgellons. När dessa fibrer kommer in i kroppen så växer och förökas de. De livnär sig på syre och järn som finns i kroppen. Plötsligt har vi järnbrist. Det förorsakar att man känner sig trött. Och man vet inte vad dessa Morgellons förorsakar i kroppen och hur de påverkar våra organ. I denna fråga samarbetar vi med en Amerikansk institut som heter CARNICOM.
Vi känner vördnad för denna institution för att den inte tar emot några offentliga medel. All forskning finansierar de av gåvor för att de ska kunna vara oberoende och hitta sanningen.
15:29
Reporter:
Så farmare har lämnat klagomål. Vi har sett video där man ser hur dessa fibrer faller ner på jorden. 
Josefin:
Här är en tofs av dessa fibrer. 
15:49
Reporter:
Du sa att flygplan sprider aluminium partiklar som samlas sedan i jorden jämte andra partiklar.
Josefin:
Våra analyser visar på en ökning av aluminium. Aluminium finns nästan överallt men ingenstans i naturen hittar man den i en ren form och inte heller i form av fibrer som vi har hittat. Med flit sprejar de på oss metalloxider. Detta är en attentat på vår livsmiljö inte bara på naturen men även på människor. Detta förgiftar hela vårt liv, luft, mat, vatten! Man kan inte undvika detta. Det finns inget att välja. 
16:41
Reporter:
När man pratade om luftrummet så pratade man om suveränitet. Varje land har rätt att använda sitt luftrum. Hur kan det vara möjligt att dessa chemtrails flygningar är tillåtna?
Josefin:
De flesta av dessa flygplan är militära. Under tiden har vi fått bevis på att även civila flygplan hjälper till att sprida ut dessa partiklar.  Militära flygplan är inte registrerade någonstans. Dessa flygplan har inga märken och hör inte till den officiella flygtrafik. Å andra sida Spanien och även andra EU länder förlorar mer och mer av sin suveränitet i luftrummet. Vi har förlorad kontrollen över vår egen luftrum. Över luftrummet i Spanien bestämmer inte spanska regeringen för att det är NATO som bestämmer. Hur är detta möjligt?  I många fall flyger dessa flyg på 2 000 meters höjd eller lägre.För detta är regering ansvarig därför att dessa flygplan får inte flyga så lågt utan tillstånd. Den regionala regering är ansvarig för detta som t.ex. JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. Dessa flygningar MÅSTE UPPHÖRA! Detta för inte fortsätta! Detta är en ATTENTAT. Detta är ju giftigt! Ingen kan skydda sig från detta. Jag kan t.ex. bestämma om jag ska äta livsmedel som är märkta GMO. Och för lite mer pengar kan jag köpa ekologiska livsmedel. Men i fallet med chemtrails har jag ingen val. Du måste äta, du måste dricka, du måste andas.
Om de förgiftar maten och vatten vad ska vi göra?
Av hela mitt hjärta appellerar jag på våra läkare och jurister och jag hoppas att de hjälper till. Det är väldigt illa. Vår hälsa är vår rätt och därför måste vår hälsa vara strikt skyddat! Bara de som håller rättigheter kan detta. Ytterligare en sak. Det är viktigt att vi kommer ihåg Napoleons uttalande: ”Det existerar inget som den offentliga åsikten inte kan ändra på.” Jag hoppas att det blir så och jag tackar av hela mitt hjärta för inbjudan, därför att detta kan ändra den offentliga ståndpunkt. 
19:34
Reporter:
Har man lämnat in klagomål på myndigheter och i domstol?
Josefin:
19 juli 2013 har vi i föreningen SEPRONA lämnat in klagomål. Vi är optimistiska. Vi hoppas och tror att detta hamnar på rättsväsende och är det nödvändigt så ska vi gå med detta även till högsta domstolen. I april 2013 har vi framlagd det här till EU parlamentet. Vi har gjort detta för att alla EU medborgare befinner sig i samma situation även om regeringar förnekar detta. Föreställ er att en regering skulle erkänna detta. Det skulle resultera i kostnader, ansvar, rättsliga konsekvenser och vem vill ta detta på sig?  De enorma skador som man förorsakar! Vi har vänd oss till EU parlament och krävt att de sa skydda EU medborgare. Vi organiserar även en petition på adressen www.guardacielos.com där ni kan skriva under. Vi hoppas att vi får tillräckligt med underskrifter därför att den närmaste val till EU parlament sker i maj 2014 så att vi kan utöva tryck på att en oberoende undersökning äger rum. 
21:26
Reporter:
Vi pratade om farmare i La Guarena område. Här i Zamora är det flertal som samlar prover och gör anmälningar, men denna besprutning sker i hela regionen. I Castilla y León i hela landet och i hela Europa. Det som pågår hos oss är inget undantag. Detta pågår på flera platser. 
Josefin:
Ja. I vår klagomål till EU konferens har vi fotografier från flera länder som är delaktiga. Det är 15 länder sammanlagt. Så det syns att detta pågår globalt. I Europa finns det inte ett enda land som är skonad från detta.
Här har vi fotografier från furuskogen som heter EI Maderal (Zamera) som har dött inom loppet av ett år.
Här har vi ett fotografi från Förenade Arabemiraten som visar besprutning av atmosfären och här följer resultat av detta. Dessa fotografier är alarmerande. Vi känner till den största tillverkare av solpaneler i Kalifornien. Vi samarbetar med honom. Han är en människa som inte trodde på att något sådant existerar.
En dag har han upptäckt att hans solpaneler producerar bara 60% av energi.
Han började undersöka detta och sa: ”Vi får se om dessa dårar har rätt”. Från den tiden engagerar han sig i detta och avslöjar detta smutsiga spel med chemtrails. Han har också en hemsida som heter www.geoengineeringwatch.org .
Det existerar inte någon allvarlig offentlig diskussion på detta tema.  Varför? Varför pratar man i de offentliga media endast om klimatförändringar och CO2? Varför talar man inte om geoengineering och klimatmanipulation i media?
De vet varför! De skulle nämligen förlora hela diskussionen. Enkla människor är inte dumma! Det är media som inte är vid alla sinnes bruk. För herre gud vilken idiot skulle komma på denna idé med chemtrails? De vet redan att de skulle förlora denna diskussion!
Människor har uppförtänderna dessa skojare som regerar!
Detta är orsak varför det inte finns en offentlig diskussion. Däremot har vi massor av manipulerade reklam. I skolor använder man program GLOBE. Lärarna går med barn ut på utflykter. De tittar efter flygplansspår och enligt dessa spår lär de sig att förutspå vädret! Är det ingen som fattar att detta är manipulation och indoktrinering av våra barn? De använder sig även utav Walt Disney. Sista filmen Dusty handlar om ett besprutande flygplan som var rädd för höjder. På detta sätt tränger man in i människornas huvud tanken om geoengineering. Därför inriktar vi oss även på att avslöja sådan reklam och vi kommer att lämna in klagomål. Vi hoppas att den allmänna opinion kommer att stötta oss för att detta som pågår är inte riktigt klok, man tappar andan.
24:47
Reporter:
Josefin vi tackar för dessa informationer. Nu kan ALLA bilda sig en egen mening om saken. Vad beträffar prover som farmare har samlat in… Vi måste tänka över många saker. Mest över det som flyger över våra huvuden. Den 31 kommer vi att vara återigen i Zamora och vi kommer att ha öppet hus.
Josefin:
Jag kommer gärna. Målet för mina ansträngningar är att befria mänskligheten och blivande generationer från chemtrails. Tack så mycket.
 

http://www.geoengineeringwatch.org/

http://www.guardacielos.org

 

Samma reportage med tysk undertext.

 

SKYGUARDS – Josefina Fraile – Parlamento Europeo – GuardaCielos

 

4 reaktioner på ”Debatt om CHEMTRAILS på TV8 i Spanien

  1. Pingback: En Tysk dokumentär om chemtrails: Trojanische Wolken – Ivans Blogg

  2. Pingback: Chemtrails mer och mer synligt – Ivans Blogg

  3. Pingback: En kommentar på ett inlägg…. – Something to know

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.