Livet på andra sidan

Text: Ivan Björn
Nu läser jag boken av Sylvia Browne.
Hon är medium sen födseln så som hennes förfäder har varit i generationer innan. Ibland när jag läser denna bok undrar jag om det är en nackdel eller fördel att födas som medium. Hon har studerat religioner noga och läst alla biblar och böcker som finns tillgängliga. Hon hade regression med tusentals klienter och på basis av dessa och sin egen forskning har hon dragit slutsatser av hur det är på andra sidan. 
 
Så länge som hon är inriktad på att beskriva klienternas upplevelser finns det inget att invända. När hon ger sig in på beskrivning i kapitel tre av de tre olika ställen som en själ kan hamna i blir beskrivningen färgad av hennes kristna uppfostran och samtal med präster. 
Sylvia Browne menar att själen har tre platser som den kan hamna i.
 
Om den går genom den vänstra porten så hamnar den i en mörk ogästvänlig plats där tillvaro av Gud saknas och denna plats benämner hon som helvete, men man befinner sig här inte länge, och som mörk själ återvänder man genast till jorden där inget ont anande kvinna föder denna mörka själ. (Min fråga blir genast, vad har denna kvinna gjort för att behöva föda en så mörk själ? Vad har mänskligheten gjort för att dessa mörka själar föds om och om igen för att plåga oss andra? Här håller jag inte med hennes beskrivning, för att det kan inte finnas en plats där Gud inte finns för att utan Gud existerar det inget. Och vad skulle Guden ha av att skicka en mörk själ till en plats som Gud inte skapade? Är de mörka själar som t.ex. makthavare som förtrycker oss ett resultat av vårt eget skapande och vår välvilja att ta till vapen och gå ut i krig? Om svaret är ja då är inte den mörka själen eller någon annan mer skyldig eller oskyldig än vi ALLA andra.)

Nästa avdelning där på andra sidan kallar hon för Väntrummet och liknar det vid skärselden. Sylvia Browne säger att dessa själar i en framtidslös tillvaro behöver bara säga till Gud att de älskar honom för att vara befriade. (Min kommentar till detta är att jag håller inte med. Gud är vi alla, Gud är en villkorlös energi! Hur skulle kunna denna villkorslösa kärleks energi ställa några krav och måsten för att vi ska komma till Gud?)
Sen finns det den rätta porten till höger som är full av liv och enligt beskrivning i hennes bok och enligt min bedömning av ganska kaotiskt tillvaro i kapitel tre, men sedan när hon beskriver möjligheterna till att gå in i Akasha arkiv, eller att leva in sig in i någon annans livsval och känslor blir beskrivningarna mycket noggranna och verklighetstrogna, även om vi måste alltid ha i åtanke att olika människor beskriver dessa platser på olika sätt, men i grund och botten beskriver de samma sak.
Denna bok är en klar spegling av det eviga livet och dess cykler. Jag rekommenderar att den som är intresserad av detta ämne läser fler olika böcker för att bilda sig en uppfattning. Sylvia Brownes bok är klart läsvärt. Upplevelser som beskriver hennes klienters erfarenheter är mycket trovärdiga och bra beskrivna. Varje människa har sina perspektiv att se på Livet och detta måste respekteras.
——
Vid ett tillfälle läste jag en annan bok om nära dödens upplevelser. Denna bok har en from katolik skrivit och redan i början varnade han för djävulen list. Det gick inte in i hans huvud varför en man som sköt vilt omkring sig på en parkeringsplats hamnade i Ljuset och Kärlek då han blev träffad av en poliskula, när en annan from katolik hamnade i helvete vid nära döden upplevelse. Tyvärr har jag glömt bokens namn.
Den boken som jag tycker beskriver den andra sidan mer neutral är av Peter Richelieu och heter på engelska A SOUL’S JOURNEY och på tjeckiska har den titel Putování Duše.
Peter Richelieu är inte medium. Han förlorade sin bror i kriget och varje dag frågade han VARFÖR? En dag besökte honom en okänd man och lärde honom astrala resor. Richelieu beskriver mycket väl den andra sidan med 7 nivåer i den astrala världen där allt handlar om att leva och uppleva tills man är mätt på upplevelser och frågar sig själv finns det något annat, något mer? Vilken nivå man hamnar i handlar om ens egen föreställning och vibration. Sen när man lämnar ifrån sig den astrala kroppen hamnar man i Andens nivåer beroende på hur mogen man är. Peter Richelieu tilltalar mig för att det som en människa/Ande skapar med sina föreställningar den verklighet lever man. Detta kallar jag den verkliga frihet att skapa sitt liv själv och känna sig själv som Gud ur alla möjliga vinklar och aspekter.
Du kan ladda ner boken i en engelsk version på följande länk, den verkar vara fritt tillgängligt i PDF på nätet. http://galactic.no/rune/PeterRichelieu_A_SoulsJourney_Afterlife.pdf 

Baksidetext av boken. 

Livet på andra sidan
Svaret på en av livets största frågor: ”Hur lever vi på andra sidan?”  
Sylvia Browne gav miljoner människor en introduktion till en värld utanför vår egen med sin bestseller Mellan Två Världar. Nu tar hon med sina läsare på ett andligt äventyr där de får en unik inblick i den värld där våra kära bortgångna tålmodig väntar på oss. I denna särpräglade och enastående bok utnyttjar Sylvia hela sin livslånga gärning som medium och illustrerar sina upptäckter om andra sidan med hjälp av tidigare erfarenheter, hypnosupplevelser, seanser och forskning. Hon berättar om hur man lever på andra sidan, hur alla är ivrigt sysselsatta, och hur landskapet ser ut. Hon förklarar hur det går till när vi lämnar denna världen för att färdas till nästa, och hur vi lämnar andra sidan för att återuppta vår livsresa på jorden. www.sylvia.org
ISBN: 91-7711-417-5 
Vi tackar till Sylvia för hennes livsgärning och vet att hon har funnit den villkorslösa Kärleken på Andra Sidan
 

 

11 reaktioner på ”Livet på andra sidan

 1. pettersonaxeagentlemansgentleman

  Dristar han sig till att beskriva den allsmäktige Fadern genom att benämna honom medelst den kulturrelativistiska och identitetsflytande könskonstruktionen hen – denna den yttersta tidens symbol och bekräftelse för människans moraliska fall och monstruösa hybris?
  Har han då ingen levande skam i kroppen?
  Inlägget utgör ett exempel på blasfemi, varför prenumerationen på denna dubiösa blogg härmed avslutas.
  Andreas.

  1. Den 7 september kommer en artikel att publiceras som heter: ”I begynnelsen var det en kvinna”
   Där är det utförligt förklarat varför det är, så sett från den synvinkeln.

   Jag vet att ordet hen är mycket infekterat och jag tycker inte själv om hur den används i försök att sudda ut manligt och kvinnligt i denna dimension där det är just de specifika energimässiga egenskaperna hos manligt och kvinnligt som skapar vår realitet.
   Istället att äntligen lära sig jämställd samarbete mellan man och kvinna vilket är nödvändigt för en fredfull värld. Istället för detta så försöker man göra män till kvinnor och kvinnor till män.

   Denna strategi återspeglas dock i hela samhället i den mening att en människa som är original ska bearbetas så att hon blir en kopia. Man tar inte längre tillvara människors specifika färdigheter på den individuella nivån för att bidra med sin unika personlighet till helheten. Istället ska alla hjärntvättas och anpassas så att ingen sticker upp.

   Det att jag använde ordet hen på Gud var p.g.a. att ordet Gud är för infekterad och för mycket specificerad i människans föreställningsvärld. Eftersom Gud skapade manligt och kvinnligt så måste det finnas båda aspekter i Gud men inte som skillnader men som en homogen kraft i jämvikt. Av den anledningen använde jag det moderna ordet hen.

 2. Fiskargubben

  Jag är inte ung och har haft flera andliga upplevelser. Besök av barn jag har förlorat och besök av två änglar. Jag har trott på Gud sedan jag var barn och det är inte vanligt. Jag var inte kyrkobesökare.

  På 80talet läste jag för första gången Swedenborg. Det skapade om mig totalt. Han gör upp med lutherdomen, katolska kyrkan och till viss del ortodoxa kyrkan. Han talar om Himmel, helvete och en plats därimellan. Dessutom on underjorden, nedre jorden. Om ni läser honom, läs bara vad han ville publicera. Jag undviker andra skrifter och har inte läst Drömboken. Jag kollade upp alla Bibel referenser och det tog mig tre månader att läsa den första boken och sprätta upp den.

  Min resa började med medier när jag var ung. De ska inte underskattas. En man sade mig att jag skulle få se min skyddsängel och så skedde. Jag såg henne som ett barn klätt i vitt och jag såg henne på ryggen (den andra såg jag också på ryggen som Moses och föll till marken som Daniel). Han sade mig på ett symboliskt sätt var jag skulle bo när jag var äldre och där bor jag nu. Det tog många år innan jag förstod att mediet hade rätt.

  Steiner sade att vi började vår resa på solen. och att Jupiter och Saturnus har speciell betydelse. Steiner, Tesla och Schauberger tillhörde ett mycket speciellt kulturområde, som du Ivan kanske vet mer om än vad jag gör. Tjeckerna var väl först med en Bibelöversättning?

  Bibeln nämner inte reinkarnation. Jag tror vi får veta vad vi ska veta. På denna lidande jord gäller bättring och arbete. I nästa liv vet vi mer. Det vi inte vet här kan vi lära oss senare, men det vi inte gör blir aldrig gjort. Om det är fel i våra tankar och gärningar går vi till fel plats. Swedenborg ger flera varnande exempel. Herren älskar alla människor, men inte alla gärningar.

  1. Om tjeckerna var först med bibel översättning vet jag inte. Saturnus har mycket stor betydelse för skeenden på jorden. Reinkarnation fanns i bibelskrifter men togs bort vid något av mötena i tidig kristendomen. Här finns en bra bok att läsa av Peter Rudberg: Kyrkan, astrologin och reinkarnationsläran: https://www.vulkanmedia.se/butik/bocker/kyrkan-astrologin-och-reinkarnationslaran-av-peter-rudberg/

   Det du beskriver om vårt liv på jorden och i den astrala världen är beskrivning av en konstgjord fantomverklighet (MATRIX) som vi lever i. Redogörelse för detta finns att finna bland annat i Voyagers II: Secrets of Amenti av Ashayana Deane

   1. Fiskargubben

    Tjeckerna översatte Bibeln före Luther. Finnarna före svenskarna.

    Det är synd att vi ska divergera i den här saken. Reinkarnation eller ej, så tror jag att vi är här för att omskapas och det betyder bättring och goda gärningar. Att sluta göra det man gjorde förut.

    Gamla Testamentet skrevs om några hundra år efter Herren av mosaiska trosbekännare (kanske på 700-talet). En del av det som refererade till kristendomen rensades bort. Jag tror att grekiska Septuaginta inte drabbades, bara den hebreiska texten. Jag har sett en lista på diskrepenserna och där fanns inget om reinkarnation. Det gör Döda Havsrullarna till rena dynamiten och de är ju mycket dolda. Septuaginta bevarades i öster. På grekiska och kanske på fornbulgariska.

    Man kan förstås tänka på prästväldet och dess intressen. Det är känt att Rom var ute efter Jesu familj. Jag tänker på hans bröders ättlingar i Israel. ”Fel” tankar och ”fel” personer kan ha stoppats. Maria Magdalena och Jesu broder Jakob lär ha tagit sig till den franska byn De tre Mariorna (jag har varit där). Där uppkom myten om de gamla franska kungarnas släktskap med Herren. Om latinska Vulgata skrevs om kan det lätt bevisas genom att jämföra med originaltexten Septuaginta. I så fall finns det avhandlingar om saken.

    Jag har inte en chans att läsa in böckerna. Inte som situationen är. Jag är inte ung och frisk längre.

 3. Fiskargubben

  Jag har inte lust att bråka om religion och försöker inte omvända folk som enligt andliga lagar måste tänka själva. Alla måste det. Jag vill bara visa hur het debatten kan vara.

  Så här svårt kan det vara när man inte förstår den andliga verkligheten. Alla förstår inte språket, men de förstår videon ändå. Ivan förstår språket. Den som kan teckenspråk förstår också. Den sanna solen. Solen i Himmelen.

  СУД

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.