I begynnelsen var det en kvinna

I begynnelsen var det en kvinna.
Text: Ivan Björn 
I begynnelsen fanns det bara en punkt. Denna punkt har varit rund – cirkelformad. 
 
Denna punkt är kvinnlig energi.
Kvinnlig energi är omslutande, omfamnande, mjuk. Det är en energi som är en villkorslös kärlek för att den är en cirkel – rund omslutande och i denna cirkel finns det utrymme för handling. 
Vesica Piscis
Denna cirkel som man skulle kunna kalla Gud, Ande eller en Energipunkt, ville få perspektiv på sig själv.  Därför skapade den en cirkel till som är grunden till hela Skapelsen och som kallas Vesica Piscis
 
Rörelsen definierar jag här som den manliga energin. 
Manlig energi är handlingskraft, styrka, rörelse.
Om jag repeterar det som jag har skrivit ovan, så vill jag säga att i begynnelsen har det varit en Energipunkt som bestämde  sig för att ta reda på vem denna Energipunkten är. Energipunkten var i begynnelsen en cirkel som omsluter villkorslöst allt som finns. Så fort denna cirkel skapade en cirkel till uppstod en rörelse som definierar handling som är en manlig energi. 
Denna manliga energi av handlingskraft och rörelse är omsluten av den kvinnliga energin som är omslutande och mjuk. 
På detta sätt skapades Vesica Piscis som är grunden till manligt och kvinnligt och som i sin tur är grunden till allt Liv. 

Av detta uppstod Livets Blomma som illustrerar att ALLT är Energi, ALLT är Ande, ALLT är Gud. Det finns alltså inte bättre eller sämre, högre eller lägre, det fins inte hierarki, eller villkorad tillvaro. 
Allt är en aspekt och uttryck för samma Energi som fanns i begynnelsen.
Den manliga energin fungerar fantastiskt då den är omsluten av den kvinnliga energin. Mannens handlingskraft, styrka och rörelse stöter på en omfamning av omtanke och kärlek. Denna balans mellan manligt och kvinnligt skulle skapa ett paradis. Balans, inte bara mellan man och kvinna, men även balans i var och en mellan den manliga och kvinnliga aspekten som vi bär på. Yin och Yang.
Den manliga energin vill av någon anledning gå sin egen väg.
Mannen i skapelsen har börjat skapa bortom den kvinnliga energin. Den manliga energi har hittat en väg och ett sätt att kunna skapa med sin handlingskraft, styrka och rörelse utanför den kvinnliga energins villkorslösa omfamning. Detta lyckades den manliga energin med genom att börja förtrycka och kontrollera den kvinnliga energin. Detta återspeglas i religioner som visar åt kvinnor var deras plats är, i samhällen där brist på kvinnor på betydelsefulla poster är mer än tydlig. De fåtal kvinnor som lyckas komma på betydelsefulla poster blir ofta förhärdade av den manliga energin och därmed tillför de inte den nödvändiga omfamning som behövs för att mjuka upp den manliga styrka och handlingskraft. 
Detta skapar åt oss en obalanserad värld där en total brist på villkorslös kärlek råder. 
Där  kvinnor är ständigt förtryckta i tänkande, i vardagen, i religionen, i politiken och på företagsposter o.s.v.
Den manliga energi som styr världen är slug och smart. I människor har den inpräntat djupt i varenda själ att det är kvinnan som gav äpple till mannen och därmed förförde honom, att det är kvinnan som är synderska, att det är kvinnan som ska veta sin moraliska kodex och plats, annars får hon skylla sig själv om hon råkar illa ut, att det är kvinnan vars sexualitet ska kontrolleras o.s.v.
Mannen vet mycket väl att den dagen som det manliga och kvinnliga kommer hos varje människa i balans, så är det slut på hierarkin, slut på maktspel, slut på krig, slut på lidandet och därför håller han kvinnan ständigt i schack så att hennes villkorlösa omfamning inte kan förverkligas.
Det är dags att hitta tillbaka till balansen i Skapelsen och därmed hitta hem till det vi egentligen Är.
Bilder är hämtade från följande länkar:

10 reaktioner på ”I begynnelsen var det en kvinna

 1. Fiskargubben

  Det där är bra, Ivan. Den ryska videon om planeternas och månarnas födelse fick mig att tänka i helt nya banor. Nu misstänker forskarna att runda geleklumpar i havet är jättebläckfiskars ägg.

  Jag tror i och för sig att mannens handlingskraft inte kan mäta sig med kvinnans. Hon är igång hela tiden och gör sig nyttig. Mannen är mer en tänkare, men stark är han. Han är tyst och hon pratar.

  Vi är inte Gud, men vi har vår varelse i Honom. Det finns ett Bibelord om det.

  Jag ser Ryssland som ett maskulint land och flera andra länder som feminina. Regler, regler, regler och straff. Några regler kommer också till Ryssland i dessa tider och det oroar mig.

  1. Tänk på skillnaden mellan SKAPAREN och SKAPARNA. Vad är skillnad? Skaparen är den ursprungliga energi som delade sig i oräkneliga bitar. Varje bit bär på samma potential som den ursprungliga Skaparen. D.v. s. Potential att skapa. Dessa bitar är Skaparna.

 2. Riad

  [……] Kommentar är borttagen p.g.a. personliga påhopp på författaren till artikeln.

  Var god och kom med dina åsikter om artkikell istället.

 3. stellatormanoff

  Tack för tipset, Ivan!
  Intressant inlägg. Med tanke på ditt djupa intresse i esogerik, kanske du har sett den dokumentären. Jag finner den otroligt bra:

  I många språk, speciellt de slavianska har varje ord kvinnlig, manlig eller neutral kön. Detta är väldigt intressant. I den hermetiska läran påstås det att ALLT har en kvinnlig eller manlig energi. I sin rädsla och oförstånd tolkar många den kvinnliga energin som mörk. Den mörka materian (energin) talar den kinesika mystiken Falun Gong väldigt bra om i närmast kvantfysisk analys. Den mörka materian är varken sig kvinlig eller manlig. Den är bara mörk.
  Det finns något inom esoteriken som jag undrar då de flesta som talar oftast är män – det med handlingskraft. Att män är ”innitiation” och ”action”. Må den manliga handlingskraften vara mera turbolent, säg även våldsam, men jag ser kvinnan långt ifrån passiv i sin natur. Sedan är vi människor individer och miljön/fostran kan rubba den kvinnliga och manliga balansen inlm var och en. Vi har alla en kvinlig och en manlig sida inom oss, och mångfalden av individuell obalans eller balans är fascinerande. Nu kommer vi in i nya tider då maktbalansen är omfördelat på ett annat sätt en vad som är historsiskt traditionell, vilket förändrar delvis den kvinnliga och manliga arketypen. Denna utveckling är böde på gott och ont.

  1. Fiskargubben

   Stella, jag har redan skrivit att jag anser kvinnan vara mer handlingskraftig än mannen. Hon kan göra det omöjliga, det har hon gjort i min svenska familj. Se också på de polska kvinnor som lyckades rädda sina barn i mycket svåra tider. Hon kan vara lite besvärlig, men det är bara att lyda Paulus och stryka över. Vi män är ju inte oskyldiga.

   Jag är kristen, inte esoteriker, men vill att alla ska tänka själva. Förnuftet är en gudagåva och jag blev kristen med dess hjälp och inte av en flummig tro. Man ska inte försöka övertala folk. Den som fick mig att tänka till var vetenskapsmannen Swedenborg. Inte var han bara en sorts andeskådare. Det tog mig månader att läsa den första boken, eftersom jag ville kontrollera alla Bibelhänvisningar. Senare läste jag Lorber.

   Jag rekommenderar videon om solsystemets födelse om du inte redan har sett den. Där ser du runda kroppar. Moder Jord. Jag väntar spänt men tålmodigt på Ivans översättning av den andra delen, men vill inte tjata. Han har annat att göra också.

   1. Tack Fiskargubben. Jag har inte ens påbörjat den andra delen. Jag måste också läsa böcker och det krockar med att sitta vi datorn. Sen älskar jag praktiskt arbete och vissa sporter. Men någon gång kommer även de andra delarna. Nyligen har jag översatt en artikel om varför Ryssland inte är Amerika. Den kommer ut på denna blogg den 9 juni. Det är inte politisk artikel men har med klimat att göra. Jag kan bifoga länken på den film du nämner. Den gör jag också om med en annan textning så att man kan ladda ner den med text. https://youtu.be/ij7KMd6-5R8

    Nu tittar jag på den film som Stella bifogade och den sammanfattar på ett mycket bra sätt det som jag redan vet men inte har struktur i. Filmen strukturerar detta på ett bra sätt. Bara en sådan sak att bibeln är manipulerat vilket jag vet och att i begynnelsen fanns det gudar! Alltså plural! Inte en gud med skägg! Detta är av avgörande betydelse för hela vår uppfattning och omkullkastar den hierarkiska ordningen som vi har byggd upp med hjälp av en gud uppe på toppen.

    Somliga säger dock att Elohim har varit av reptiliansk ursprung, alltså en utomjording som fattade tycke för människor och ville hjälpa dom. Det sägs att den ursprungliga skaparen av våra kroppar var Jahve alltså gudar med reptiliansk ursprung som ville ha slavar för gruvbrytning i Afrika för guldets skull. I Afrika finns det massor med gruvor som bröts för mycket länge sedan med modern teknik. Det är möjligt att Elohim har med sitt handlande gjort människor medvetna om sitt Skapandekraft (kunskapens träd) och därmed har han gjort en björntjänst åt de andra gudarna.

    Ovanstående är bara ett exempel på hur man kan tolka saker. Credo Mutwa berättar på ett förträffligt sätt om mycket av vårt ursprung i intervjuer med David Icke. Sen får vi inte glömma Michael Tellinger heller.

   2. stellatormanoff

    Jag skall titta. Sparar länken. Tack! Håller själv på och översätter bra dokumentärer.

    Esoteriken är sanningssökande via kunskap. Man måste ha en religion för att kunna använda kunskapen om det metafysiska med en etisk grund. Jag har en kristen etisk grund och kan faktiskt skilja på gott och ont när den smyger igenom New Age och förvirring inom esoteriken. Det är lätt att se igenom om man vet vad som är naturligt för människan och vilka agendor det finns. Dock är de flesta som sprider tveksamma ideer övertygade om att de gör gott.
    Mystiken finns hos alla semitiska folk och har tolkning både via islam och judendomen, det finns buddistisk etik som moraliserar tantran och hermetismen som är ihopblandat med kabbalan har en väldigt elitistisk moral som numera kallas för transhumanism och började med Platos humanism, dessutom rättfärdigar en odemokratisk syn på samhället. Det tog mig dock många pr att fånga nyanserna.

  2. Tack för filmen.

   Av någon orsak hamnar dina kommentarer i SPAM och jag vet inte varför. Sorry.
   Efter första godkända kommentaren behöver man nämligen inte ha godkännande mera.

 4. stellatormanoff

  Ivan, jag tror att Jahve är universums skapare eller den skapande kraften bakom karma/the natural law och universum i sig. Av samma kraft kommer både ondskan (arkeänglarna eller gudarna, ormen som har blandat sitt dna med vårt) och ljuset, skaparens kärlek och det som var före Eva tog emot äpplet (eller parade sig med ormen/utomjordlingen/elohim). Av dem fick vi medvetandet, diaboliska psyket och ondskan säger en del gnostiska texter. Men man bör skilja jahve från elohim. Inom kabbalan andvänder man ”ruah elohim” som bindande kraft i alkemi och magi och det betyder ”spiritus santus” eller den heliga anden. Även om den där anden är livets kraft så är den inte skaparen själv eller Jähve. Även Bibeln skiljer på Gud och hans ande. Man kan fundera ihjäl sig i detta spännande ämne. 🙂

 5. Jag har redan hittat i filmen tolkningar av sexualitet som jag inte håller med om och som inte har med varken medvetande eller upplysning att göra. Det skulle vara mycket svårt att förklara detta men min erfarenhet är helt annorlunda och religioner ratar jag helt och det av den orsak att själv har jag varit kristen i 50 år och vet vad de för med sig. Vändningen och en annan förståelse kom med just kundalini kraften.

  Jag ska illustrera vad jag menar med betarianer som exempel. Det finns på jorden 40 000 människor som inte är beroende av föda. De äter inte på flera år och när de går förbi någon som äter har de inte begär efter maten inom sig. Nu pratar jag om den fysiska maten förstås för att visst äter dessa människor Prana en ren energi. Det finns artikel om detta på min blogg.

  Samma sak är det med sexualitet. Att behöva tänka på att man inte får ha orgasm, att skapa sig massa regler eller rent av förtrycka sin sexualitet har bara motsatt effekt och är en återvändsgränd som skapar ännu större sexuella perversioner än vad som redan finns.
  Att känna en total harmoni inom sig och att inte behöva känna behov av att lätta på trycket, detta kommer inifrån och har inget med regler eller bruksanvisningar om hur man borde göra. Dessutom finns det sexualitet på så kallade högre nivåer och någon gång kommer jag kanske att översätta en video om detta. Vad som menas med detta har Theresa av Avila upplevt t.ex.

  New Age. Det finns mycket bra litteratur men den är många gånger inpackat och jag vet att till exempel bestseller ”hemligheten” författaren fick ändra den ursprungliga manus.
  På detta sätt får vi felaktiga böcker som är lite korrigerade ett sådant exempel är Samtal med Gud tredje delen där beskrivningar inte stämmer ens med hur det fungerar i naturen. Men den första boken är bra. På detta sätt har klistermärke New Age beslagtagit olika benämningar och uttryck och väl förpackat som New Age är allt lätt att slänga överbord fast det finns mycket sanning i det.

  Detta är dilemma av vår tid att den hemliga styrning av världen vet exat hur man organiserar allt så att oönskad information etiketteras, förpackas och förkastas av människor.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.