Is purposeful geoengineering causing the ‘rapid intensification’ of the 2017 hurricanes?

Målmedveten geoengineering orsakar år 2017 orkanernas snabba intensifiering?

‘Rapid intensification’ fuels major Atlantic hurricanes in 2017

Storms gain strength in hours, not days

By BRANDON MILLER, CNN METEOROLOGIST, AND MATT WOTUS
CNN

(CNN) – It usually takes several days to a week for a tropical storm to grow into a hurricane. But if conditions are just right, a powerful major hurricane can develop in just hours.

The process, known as “rapid intensification,” has happened four times in the last month with hurricanes Harvey, Irma, Jose, and now Maria. A normal year would only see around two storms rapidly intensify.

A storm undergoes rapid intensification when its maximum sustained winds increase at least 35 mph in 24 hours or less, according to the National Hurricane Center. That’s a jump of about two categories on the Saffir-Simpson scale, which grades hurricane strength from 1 to 5.

See more at: http://themillenniumreport.com/2017/09/is-purposeful-geoengineering-causing-the-rapid-intensification-of-the-2017-hurricanes/

Sinnets magi – att ljuga är att skada sig själv

Ärlighet
Sanningen är för okomplicerad för oss; vi uppskattar inte dem som tar ifrån oss våra illusioner.
Ralph Waldo Emerson (1803 – 82)
Alla människor ljuger. Ibland är det stora lögner, ibland är de små
vita …
… Det är ett sorgligt faktum, eftersom lögnerna fräter på själen.
Den skadar tankeenergin som är vår allra innersta del, därför skadar vi oss själva när vi ljuger.
… Vi har alla drabbats av lögnerna från politiska partier – löften som sällan eller aldrig blir uppfyllda; kovändningarna, motsägelserna … Och det är dessa människor vi fick lära oss att se upp till för att det visste bäst! Så dumma vi var som litade på dem, och hur besvikna känner vi oss inte på grund av vår egen dumhet.
 
Så långt tillbaka man kan minnas berättas det om hur regeringar och statsöverhuvuden har ljugit och fabulerat, och ändå lyssnar vi fortfarande till vad de har att säga. De ljuger inte bara för befolkningen utan även för sig själva, sina vänner och medarbetare. Det värsta av allt är att de tror på vad de själva säger, eftersom lögnen har blivit livsstil för dem. Om ett politiskt parti kan dra ett annat vid näsan anses det vara mycket smart och alla och alla får sig ett gott skratt. Det är alltså människor som styr landet, så det finns inte så mycket att skratta åt. Det är faktiskt tragiskt….
Betty Shine
Sinnets Magi

KI mörkade statistiskt säkerställd forskning på healing – Artikelserie och videoinslag

Karolinska Institutet (KI) är känt över hela världen för forskning inom medicin och i Nobelprissammanhang, men nu har en skandalös mörkläggning av statistiskt säkerställd healing-forskning uppdagats på KI. Den visade bla på 85% snabbare sårläkning med healing än i kontrollgruppen. Även distans-healing fungerar. Det utesluter helt att healing är en placeboeffekt, utan istället en påverkanskraft i sig själv. Att förstå hur healing fungerar blir en uppgift för fysiker. Nu kan healing kan integreras i vården, skriver Eva Olsson och Tony Eckardt, som fått tag på kopior av forskningen som stals från KI.
Text och foto: Eva Olsson och Tony Eckardt | Foto: Diego Cervo – bild i kollage med KI:s logo
Resultat från 3 års healing-forskning på råttor, som gjordes på KI under åren 1995-1997, tystades ner och alla papper och data försvann. De stals enligt professor Kerstin Uvnäs-Moberg som ledde forskningen. Uvnäs-Moberg varnade Channie West, som deltog som healer i healingforskningen, för eventuellt inbrott och att aldrig berätta eller visa om hon hade några forskningspapper kvar.
De healers som medverkade i healingforskningen på KI var, förutom Channie West, ett antal andra ”Vit Tids Healers”, men även healers inom andra healingmetoder.
Läs mera på NewsVoice
Bildens länk

Påhittade epidemier

Ett föredrag på tyska om påhittade epidemier för att vi ska i rädsla låta vaccinera oss

Föredraget handlar om den påhittade svininfluensan. I världen blir i normala fall 1 miljard människor sjuka i influensa varje år därav avlider 500 000 människor varje år av influensa, d.v.s. varje minut en person 2 700 000 människor får influensa varje dag!

Under den påhittade ”svininfluensa” blev 30 000 människor smittade på två månader!

P.g.a. detta utlyste WHO pandemi.

I människan finns det dubbelt så mycket mer bakterier än celler!

En människa kan inte vara smittat av sin omgivning

Orsak till sjudom ligger alltid i människan själv

När man letar nitiskt efter bakterier och virus i människan så hittar man alltid det man letar efter och sedan vrider man det efter sina särintressen och ekonomiska vinster.

Svininfluensa är ett cyniskt spel. Det dör tusentals människor per dag p.g.a. hungern! Ingen frigör pengar i miljard klassen för deras skull, men den påhittade svininfluensa har frigjort enorma belopp som hamnade direkt i fickorna på de vinstdrivande läkemedels bolagen!!!

Vaccinering hjälper inte! Den kan förorsaka följdsjukdomar eller död

Tanken med vaccineringen är som en guldkalv kring vilken virologer dansar

Tyska textat slovakiska

Henning Witte M/S ESTONIA SÄNKTES

 

Nya fakta och teorier om ESTONIAGATE

Det går att ladda ner boken från ovanstående länk

Nedan kan du läsa förord från författaren

Förord

En av Sveriges största dagstidningar gav mig i februari 1995 i uppdrag att utreda huruvida skadeståndsanspråk mot det tyska Meyervarvet, som byggde Estonia, redan preskriberats. Tyska ambassaden i Stockholm hade rekommenderat mig därför att jag är tysk advokat. Först därigenom kom jag i professionell kontakt med Estoniaproblemen och erhöll sedermera uppdrag från den då största anhöriggruppen (Den Internationella Stödgruppen, DIS) att förhandla med Meyervarvet och att driva en skadeståndsprocess i Paris.

Jag var således ombud för DIS. DIS var en paraplyorganisation för 80 procent av de drabbade anhöriga och hade nästan 3000 medlemmar i mer än 20 länder, framför allt i Estland och Sverige. I mina samtal med politiker, journalister, försäkringsbolag m fl har jag ibland framfört enstaka uppseendeväckande fakta som har samband med

Estonias förlisning. Det har då emellanåt visat sig att sådana fakta, anförda separat och således tagna ur sitt sammanhang, tett sig så märkliga att de inte verkat trovärdiga för mina åhörare. En samlad framställning av materialet är därför nödvändig. Därmed kan alla berörda lättast tillgodogöra sig detta. Den kan också ligga till grund för fortsatta åtgärder till sanningens och rättvisans fromma.

Vid mina sammanträffanden med de anhöriga har jag slagits av hur oerhört väsentligt det är för dem att få veta hela sanningen om orsakerna till den katastrof som drabbat så många. Den oförstående och avvisande hållning som myndigheter intagit gentemot de anhöriga och deras krav på vetskap ter sig ingenting mindre än kallhamrat hjärtlös. Sanningen är också en förutsättning för rättvisa när det gäller de ekonomiska konsekvenserna för de anhöriga. En synnerligen viktig åtgärd för att få fram sanningen är en förnyad dykundersökning av vraket och havsbottnen runt omkring. Endast genom en sådan kan frågan varför Estonia förliste entydigare besvaras. De tidigare dykundersökningarna, som gjordes i början av oktober 1994 respektive 2-4 december 1994, är ofullständiga. Bland annat har det förelegat ett förbud mot att undersöka bildäck. Ej heller har det presenterats en fullständig kartläggning av skrovet vid däck 0, dvs längst ner, fastän det finns starka skäl att misstänka att det finns ett hål på däck O på styrbords sida, där swimmingpool- och bastuavdelningen ligger. Statsmakten har därefter gjort allt för att förhindra en ny dykundersökning.

Fortsätt läsa ”Henning Witte M/S ESTONIA SÄNKTES”

En förskräcklig historia – Tid för eftertanke. Del 4.

Peter Krabbe

Globalismen är den ideologi som det amerikanska etablissemanget har valt för landets framtida utveckling.Den innebär att USA skall vara ledande i en ny värld, med makt att styra ekonomi och politik på en global bas.Amerikansk industri och amerikanskt kapital skall främjas och behövliga råvaror även i andra länder skall vara tillgängliga, oavsett nationell tillhörighet. Den amerikanska styrningen skall genomföras genom bildning av globala monopol inom viktiga sektorer som finans, olja, livsmedel, läkemedel och militär kontroll. Allt detta är mycket nära sitt fullbordande. Detta är inga spekulationer eller teorier utan konkret verklighet. Utan denna bakgrund förstår man inte min artikelserie och inte heller vad som händer i världen.

Denna globala kontroll går inte att fullborda när USA:s befolkning står stilla med drygt 300 miljoner invånare medan världens befolkning ökar kraftigt och idag omfattar mer än 7 miljarder människor. Att minska världens befolkning radikalt är därför ett viktigt projekt för…

View original post 680 fler ord

Tålamod

Diana Sjöbecks Blogg

Guidernas budskap

Att vara fri i ditt hjärta är att släppa taget om alla förväntningar, både dina egna och andras på dig. Låt livet visa dig vägen genom att ha tillit till att allt kommer vid rätt tidpunkt. Ha tillit till att det som du inte får är inte värt att ha, det kommer något som är mycket bättre. Detta gäller alla aspekter av ditt liv. Du har en liten tendens till att stirra dig blind på målet och missar många gånger andra möjligheter under resans gång. Dessa tillfällen kan många gånger leda till fler erfarenheter och kunskap för att ditt mål ska bli fulländat. Ge dig själv tålamodets gåva, ge dig själv tid till eftertanke och kom ihåg att allt som du önskar vill Universums kärleksfulla krafter hjälpa dig att skapa. Men utan fokus och stabil grund är det inget bra och bestående som kan manifesteras.

Önskar dig Ljus Kärlek och…

View original post 9 fler ord

Overcoming Fear

September 2017

Overcoming Fear

Lisa Renee

Dear Ascending Family,

To Overcome Fear, we must comprehend the real reasons we feel afraid and realize that our fears are pointing to the places within us that need attention. Many humans have taken on the fear based predator mind belief systems or alien mind control for the purpose of consciousness enslavement. All people that indulge in unrestrained and uncorrected negative emotional states of fear will attract demonic or dark spirits, which generate energetic blockages and cords in our lightbody. At this critical juncture during the bifurcation shift, each person is choosing if they want to exist in spiritual bondage or freedom. To support this process we look directly at Fear, to show us the spiritual lessons we have yet to master inside of ourselves, and where darkness is blocking us from finding harmony in our direct relationship with God.

See more at: http://energeticsynthesis.com/resource-tools/news-shift-timelines/3200-overcoming-fear