Henning Witte M/S ESTONIA SÄNKTES

 

Nya fakta och teorier om ESTONIAGATE

Det går att ladda ner boken från ovanstående länk

Nedan kan du läsa förord från författaren

Förord

En av Sveriges största dagstidningar gav mig i februari 1995 i uppdrag att utreda huruvida skadeståndsanspråk mot det tyska Meyervarvet, som byggde Estonia, redan preskriberats. Tyska ambassaden i Stockholm hade rekommenderat mig därför att jag är tysk advokat. Först därigenom kom jag i professionell kontakt med Estoniaproblemen och erhöll sedermera uppdrag från den då största anhöriggruppen (Den Internationella Stödgruppen, DIS) att förhandla med Meyervarvet och att driva en skadeståndsprocess i Paris.

Jag var således ombud för DIS. DIS var en paraplyorganisation för 80 procent av de drabbade anhöriga och hade nästan 3000 medlemmar i mer än 20 länder, framför allt i Estland och Sverige. I mina samtal med politiker, journalister, försäkringsbolag m fl har jag ibland framfört enstaka uppseendeväckande fakta som har samband med

Estonias förlisning. Det har då emellanåt visat sig att sådana fakta, anförda separat och således tagna ur sitt sammanhang, tett sig så märkliga att de inte verkat trovärdiga för mina åhörare. En samlad framställning av materialet är därför nödvändig. Därmed kan alla berörda lättast tillgodogöra sig detta. Den kan också ligga till grund för fortsatta åtgärder till sanningens och rättvisans fromma.

Vid mina sammanträffanden med de anhöriga har jag slagits av hur oerhört väsentligt det är för dem att få veta hela sanningen om orsakerna till den katastrof som drabbat så många. Den oförstående och avvisande hållning som myndigheter intagit gentemot de anhöriga och deras krav på vetskap ter sig ingenting mindre än kallhamrat hjärtlös. Sanningen är också en förutsättning för rättvisa när det gäller de ekonomiska konsekvenserna för de anhöriga. En synnerligen viktig åtgärd för att få fram sanningen är en förnyad dykundersökning av vraket och havsbottnen runt omkring. Endast genom en sådan kan frågan varför Estonia förliste entydigare besvaras. De tidigare dykundersökningarna, som gjordes i början av oktober 1994 respektive 2-4 december 1994, är ofullständiga. Bland annat har det förelegat ett förbud mot att undersöka bildäck. Ej heller har det presenterats en fullständig kartläggning av skrovet vid däck 0, dvs längst ner, fastän det finns starka skäl att misstänka att det finns ett hål på däck O på styrbords sida, där swimmingpool- och bastuavdelningen ligger. Statsmakten har därefter gjort allt för att förhindra en ny dykundersökning.

Jag tillhör på grund av mitt uppdrag den begränsade grupp av personer som har en någorlunda god överblick av hela händelseförloppet och de följande åtgärderna och underlåtelserna. Mycket av bokens innehåll utgörs av material från inlagor till en domstol i Paris, där DIS stämt det tyska Meyervarvet, det franska klassningssällskapet Bureau Veritas, som kontrollerat och godkänt

Estonia, samt det svenska Sjöfartsverket, som också kontrollerat Estonia, i synnerhet den bristfälliga räddningsutrustningen och bogporten så sent som direkt före den sista ödesdigra resan.

Sakmaterialet i boken och processinlagorna bygger på uppgifter från många olika håll och har kontrollerats i den utsträckning det varit möjligt. Vissa uppgiftslämnare har efter det att de framställt och lämnat värdefulla upplysningar bett att få vara anonyma. En del har tagit tillbaka sina uppgifter och några har t o m i efterhand förnekat allt de vittnat om tidigare.

Uppgifterna har lämnats till mig respektive till journalister, anhörigrepresentanter

m fl, som sedan vidarebefordrat dem till mig eller framfört dem i medier.

Anspråk på anonymitet och meddelandeskydd har givetvis respekterats. Därför har jag inte kunnat ta med allt jag känner till i boken. Det som jag varit tvungen att utelämna motsäger dock inte innehållet i boken på en enda punkt utan bara förstärker misstankarna.

Boken består av en faktadel och en del som belyser delvis egna teorier som baseras på dessa fakta, följt av en massmedial belysning samt slutsatser. Även om vissa nyckeluppgifter är mycket svaga så tillvida att jag erhållit dem i andra eller tredje hand, är det ändå tillåtet att bygga teorier på dem. Som

bevismaterial betraktad är min indiciekedja tillräckligt stark för att visa att ett massmord har begåtts. Den räcker dock inte till att besvara frågan om vilka som utfört dådet och varför. Just därför är det så viktigt med en ny haverikommission och dykundersökning av vraket.

Vid vissa fakta har jag inte kunnat undvika att inflika mina egna värderingar och kommentarer. Detta för att hjälpa läsaren att förstå min misstanke att myndigheterna försöker dölja en stor skandal som vilar på havsbotten. Därför har jag för det mesta presenterat sådana fakta som talar för respektive emot en gigantisk konspiration.

Jag har inte lyckats hitta något svenskt förlag som är villigt att publicera boken, trots att en estnisk översättning av densamma (vilken ej innehåller de senaste bevisen om massmordet) under tiden juni till oktober 1999 redan sålts i drygt 1600 exemplar. Förlagen har haft krystade förklaringar till varför de avböjt. Således har jag fått trycka boken i eget förlag.

Jag försäkrar på heder och samvete att alla fakta jag förmedlar är sanna.

Jag hoppas att ett av mina valspråk, det engelska ordspråket: ”You can’t beat

reality,” ger mina läsare en garant för sanningshalten och att denna tanke till

slut skall leda till att sanningen om denna fruktansvärda katastrof kommer upp

till ytan.

Jag vill tacka alla vänner som gjort sig besväret att korrekturläsa

manuskriptet och kommit med värdefulla synpunkter. Många har försökt

bromsa mig att gå alltför långt i mina spekulationer angående en konspiration.

Jag tycker ändå att det är viktigt att allmänheten kan sätta sig in i de tankar och

diskussioner som förs på detta område.

Stockholm, den 1 december 1999

Henning Witte

—————–

Wittes förlag

Stockholm 1999

ISBN 91-630-90-53-X

Se även:

Chalmers Estonia-ljuger för hela världen avslöjar S. Torssell

En reaktion på ”Henning Witte M/S ESTONIA SÄNKTES

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.