AllatRa en bok om livet

Hur uppstår materia? Hur uppstår tankarna? Vad är svarta hål?

Sammanställning: Ivan Björn

Citat ur boken AllatRa:
”Källan till dagens människoproblem
härstammar från det faktum att egoism har fragmenterat kunskapen så pass mycket att den gemensamma betydelsen av kunskapen går förlorad.”
Att bedöma:
När den andliga grunden överväger hos en människa så spelar behovet av att bedöma och jämföra en underordnad roll. Att bedöma och jämföra är nödvändigt för att vidarebefordra sin andliga erfarenhet genom kända associationer. Detta händer då när processer av kunskap och den andliga praktiken sker på en intuitiv känsla av bredare medvetande.
För människan blir detta en ny inre förståelse där det inte blir nödvändigt att jämföra därför att här existerar bara förståelse av alla processer som man inte kan förklara med logikens hjälp. Människan känner att hon är en del av den andliga världen och en del av större enhet och en sann realitet.
När det är den materiella grunden som överväger hos en människa så sjunker en sådan personlighet till illusionens värld i den materiella världen. Hon jämför sig hela tiden med någon i olika drag som t.ex. intellekt, yrke, utseende, att jämföra olika typer av människor o.s.v.
En typisk situation är när en människa tänker sitt om sin granne, eller en arbetskamrat som har högre lön eller bättre position på arbetsplatsen. Ofta jämför hon sig själv
– men han (arbetskamrat) är likadant som jag, vad är jag sämre i?
Denna materiella grund sätter igång även

andra processer som avundsjuka som i sin tur framkallar aggressivitet och ilska.

En sådan människa anklagar på basis av sina inre misstag omgivningen för att hon är missnöjd med sig själv.  Den materiella grunden äger människan och en sådan människa förtrycker sig själv. Hon har behov av att försäkra sig om att hon i jämförelse med andra handlar på ett felaktigt sätt och därför är hon mindre värd än alla andra.
AllatRa behandlar även en gammal teknik som används flitigt även idag. Man framkallar rädsla i människor och sedan kan man kontrollera deras medvetande.  Denna teknik är gammal och väl beprövad och så fort man lyssnar på mainstream media får man veta att det finns fiender i form av bakterier, virus att man måste vaccinera sig, att det finns hotbilder av olika slag som terrorister, klimathot, pandemier
o.s.v.
Arkont (Härskare – politiker, banker, religioner) använder fortfarande dessa tekniker för att kontrollera världen.
Materia kan jämföras med sammansatta tegelstenar. Så länge all information finns i dessa tegelstenar så uppfattar vi materia som fast och den gestaltar sig för oss på ett visst sätt. När man tar bort en informations del från dessa tegelstenar så kan man inte längre uppfatta den fasta materia. Detta händer när materian passerar ett svart hål.
Materians synliga egenskaper och dess form försvinner, men den är kvar i ett för ögat osynligt tillstånd med all information och erfarenheter.
M.a.o. Materia och livets gestaltning förändras, men informationen försvinner aldrig. Det bör nämnas att ett svart hål finns även i varje människa (och allt levande) som en motvikt till det manifesterade Livet.
AllatRa på engelska:
Cry of an Angel Clad in Clothes,of Sufferings of a Man with an Angel in
Place of a Soul.
To whom,
why am I writing these lines? Perhaps, to myself after all. Abiding in a holy
place for years, I have been recognized just twice, and only by the people
whose Soul, by God’s will, was free from their mind. A human mind is a
stumbling stone, perhaps even an entire cliff which stands in the Soul’s light.
One can neither go around it, nor jump over it. Yet, to climb up over sharp
stones, ripping off your nails into blood and falling back down the slippery
ledges, sweet from the mind, and to stand up anew, having gained spiritual
power, to crawl again… is not for everyone. After all, it is so beautiful,
cosily, sweet and warm at the cliff’s foot. And the mind of mundane pants would
create an illusion of everything you may wish for. You just need to keep
wishing. Wishing for an earthly love with burning hearth, for children to give
birth to, for wealth, or fame – it’s all the same. You just need to keep
wishing. You wish, you desire, and everything will be given. In one illusion or
another, it doesn’t matter, so long as you keep wishing. Wishing! Wishing for
the earthly…
«But it’s
so hard!» — most people cry. No, it is not. I’ve put the clothes on so many
times. I’ve roamed the endless roads with just a staff, feeding my flesh with
only what I found. I’ve been a king, for long I’ve ruled over the countless
peoples. And every time the clothing would be tight, the clothing would hamper
me and hinder me from living. It’d shake with fear and get sick, and, like
everyone else’s, it would at first wish for too much, until I tamed it. A wild
beast of which all clothes have been woven fears just its master — just the
Soul. But there are many who fear the Soul more than the beast, the Soul which
hinders their lives, just like the clothing hinders mine. I cannot understand
such people. Wasting the whole Eternity on just a moment? What is the point?
Suffering in the arms of the beast’s skin, serving the pants that are decaying
day by day? So, is this life? The real life is infinite! It brings no
suffering, it doesn’t wear out, for it’s impossible to wear out the soul! The
clothing has no Home, there’s just a closet where it is temporary stored. Only
the Soul has its true Home! And it’s the Soul which, yearning for eternity,
begets this sense of Home for which a man is searching his entire life.
Organisation AllatRa länk: http://allatra.org

ISBN 978-80-904796-6-1

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s