Jag såg det i morgon – I Have Seen It Tomorrow

The book titled I Have Seen It Tomorrow written by Julia Sellers, which I am describing here, was published also in English version under pseudonym Iris Krst with ISBN number 1981641580

Julia’s book was so interesting that Mary Rodwell, author of the book The New Human: Awakening to Our Cosmic Heritage, dedicated the whole chapter XX in her book to Julia and Michael Sellers’s paranormal experiences. You can read this whole chapter below the Swedish text.

(Mina tankar om boken ”Jag såg det i morgon”)

Att leva utanför sin kropp

Det finns mycket som händer i vår värld men som vi antigen inte vet om, eller tycker att UNADJUSTEDNONRAW_thumb_485det som händer är över vår fattningsförmåga.

Det finns människor som kan resa utanför sin kropp, har fjärrseende och kan beskriva olika platser i detalj under kontrollerade former.

Det finns människor som kan se fast de inte använder sina ögon. Själv kände jag till en sådan människa som inte hade synen men visste vilka färger hennes kläder har.

Tänk dig en människa som lever större delen av sitt liv utanför kroppen. Kroppen befinner sig på en plats och fungerar på autopilot men självaste medvetande hos en sådan människa är någon annanstans.

En slovakiska med namnet Julia Sellers lever i USA med sin man Michael Sellers i mer än 20 år. Michael lever mycket stor del av sitt liv utanför sin kropp. Hans fru Julia Sellers har skrivit om detta en bok med namnet ”Jag såg det i morgon”. Boken kom i slovakisk utgåva med ISBN 978-80-972080-8-0 och Julia Sellers har en FB https://sk-sk.facebook.com/JuliaSellersOFFICIAL/ sida och en slovakisk hemsida www.juliasellers.sk Boken finns också i en engelsk utgåva med ISBN nummer: 1981641580 och går att köpa på Amazon.com

Michael uppfattar alltså det som redan har varit, eller ska vara. I boken är det noga beskrivet att tiden inte existerar och därför händer det åt Michael att han upplever exakt identiska händelser två gånger. Första gången som en upplevelse utanför sin kropp och sedan i den materiella verkligheten med exakt samma personer, kläder, smaker, diskussioner och stämning.

Att säga att man är utanför sin kropp är egentligen också vilseledande men det är den benämning som vi använder i vårt dagliga språk. I själva verket lämnar själen aldrig kroppen helt och hållet även om själen befinner sig på andra platser och återgång till kroppen sker ögonblickligen.

I boken beskriver Michael olika ämnen som att tid och rum förändras genom förändrat humör.

 • Språk är grundat på känslor och inte på tankar.
 • Människan är det hon känner inte det vad hon tänker på.
 • Kan man kommunicera med någon som ännu inte föddes?
 • Väljer barn sina föräldrar?
 • En människa är kapabel att förändra sin egen framtid.
 • På vilket sätt påverkar solenergi barnets karaktär.
 • En dimension har form av en triangel med 90 och 45 gradiga vinklar.
 • Var finns Boeing 777?
 • Kroppens vikt förändras när människan överger kroppen.

Denna bok handlar alltså om en man som upptäckte en ny beståndsdel av sitt varande. Denna beståndsdel är förmågan att kunna överge sin kropp och färdas till olika platser.

För mig har denna bok inneburit en mycket intressant läsning.

Några texter från en annan bok som skrevs av Mary Rodwell som skriver i kapitel XX om Julia och Michael Sellers upplevelser som jag översatte till svenska med hjälp av GOOGLE. Hela kapitel finns i engelsk version efter den svenska texten.

Julia skriver:

…Vad som lämnar kroppen under kroppens upplevelse kan kallas medvetande: energetiskt kvant av vibration – oscillation – pulsation, eterisk energi och mörk materia energi. Medvetenhet är länken eller det ämnet genom vilket materialiseringen sker. Medvetandet är grundläggande…

 

…Den högre intensiteten, den högre amplituden och den högre resonansen ger den bästa chansen att materialisera din avsikt och förmågan att förändra framtidens gång. Nutiden kommer från framtiden; syntropiska regler och entropi är tjänaren. Det finns inget förflutet eller framtiden. Det finns bara det eviga nuet. Genom att skapa vissa känslor på ett visst sätt här och nu kan du ändra både ditt förflutna och din framtid. När du ändrar ditt förflutna ändrar du automatiskt din framtid också…

 

…Om vi ​​går till ett högre frekvensläge, skulle vi inte uppfatta materia, men något som ser ut som materia men mindre tätt. Om din kropp kunde köra vissa högre frekvenser skulle det fysiska uppfattas som mindre tät, som ljus, vågor, skimrande färger, olika geometriska former och plasma. Michael ser det hela tiden bara för att hans medvetenhet arbetar vid högre frekvenser än medvetande hos andra människor…

 

…Med hjälp av känslor kan varje människa påverka blod och hormonella system. I grund och botten påverkas hela kroppen av känslor av kärlek, så att säga. Blodet är en bro mellan fysisk materia och icke-fysisk materia…

Vad händer när vi går bort?

Michael: ”För de flesta går till en ny kropp. Några personer kan drabbas av smärta från tidigare liv efter att de dör. För din information är en person inte död förrän han är återfödd. Bara för att deras kropp har gått bort här på jorden, betyder det inte att de är döda. De väntar ofta på sin nästa resa tillbaka till jorden. Så det blir antingen en ny kropp/inkarnation eller en högre nivå av varande för vissa människor. Vissa människor kommer att drabbas av sjukdom eller trauma, även efter att deras kropp har gått bort här på jorden. Det spelar ingen roll alls. Till dess att de är återfödda kan de fortfarande känna smärta. Jag känner till detta med hundra procents säkerhet eftersom jag har bevittnat detta många gånger.

Människor kan eller kanske inte kan påverka datum och omständigheter för sin egen död. Det beror på ljusets ljus (eller våglängden) som deras ljus (energi) kropp vibrerar på. När du har slagit en viss frekvens (EM-spektrumets färg) kan du inte ändra framtiden, nutiden eller förflutet, och du kan inte ändra datumet för din egen bortgång.

Julia är Säljare – Föreläsare, Författare och Coach:

Hon är född i Banovce nad Bebravou, i västra Slovakien (före detta Tjeckoslovakien).

Hon upplevde sin första utanför kroppen upplevelse 1995. Sedan dess ägnar hon sin fritid till studien av utanför kroppens upplevelser. Hon är intresserad av kvantfysik, fri energi, avvikande kognition, nära dödens erfarenheter och ämnen som slår samman vetenskap och religion. Hon studerade i den tidigare Sovjetunionen, USA och Slovakien.

Lag, journalistik, ryska område studier, ledning, växtpatologi/fytopatologi.

Hon pratar flytande på fyra språk och hon har dubbelt amerikanskt och slovakiskt medborgarskap. Hon är översättare-tolk; föreläsare på engelska och ryska och engelsklärare vid första privatskolan i SLOVAKISKA REPUBLIKEN fokuserande på beteendeproblem hos barn med inlärningssvårigheter och känslomässiga problem.

Verkställande direktör och chef för den internationella sektionen av presidentvalskampanjen (Slovakien), hon är utrikesrelaterad rådgivare till premiärministern i Slovakien, en analytiker för avdelningen för internationella relationer, biträdande chef för den centrala valkampanjen, en utländsk korrespondent ackrediterad till US Department of State och en frilansskribent och lobbyist. Hon arbetade också för fonden för konstitutionell regering.

Julia föreläser för närvarande om utanför kroppen erfarenheter i Slovakien och Tjeckien

Text och översättning: Ivan Björn

Engelska: 

Mary Rodwell:  The New Human: Awakening to Our Cosmic Heritage

Chapter Twenty  Inter-dimensional Travelers

Out-of-body Multidimensional Journeys: Julia and Michael.

Julia was born in Slovakia (lived in ex-USSR, Russia, and Germany) and is the author of I Have Seen It Tomorrow (Videl Som to Zajtra). This extraordinary book explores multidimensional out-of-body experiences (OBE) I believe her understanding and that of her husband, Michael, is an important perspective on understanding the range of human encounters with nonhuman intelligences. It is important, as many of those who experience encounters do so in an out-of-body state, not only physically. In FREE (Foundation for Research into Extraterrestrial Encounters), recent surveys have shown that OBEs were prevalent in over eighty percent of extraterrestrial experiences. It highlights how this information is significant, and it is clear that if we are to explore the full range of multidimensional complexity in human encounters, then what is experienced in the out-of-body state is vital to this understanding. Julia and Michael have ongoing conscious recall of their out-of-body experiences, which offers us unique insight into the OBE. Their descriptions are of what it feels like and how they understand it. The communication with the NHIs (Nonhuman Intelligences) and the information they receive and discovered during these experiences is, I believe, profound and deserves attention. It offers a unique perspective in terms of the nature of reality, other worlds, dimensions and the nature of consciousness, which is fascinating.

I am delighted they have agreed to work with FREE in terms of this information as they offer intriguing perspectives on the holographic nature of reality, which will offer unique insight and assist research in the nature of human consciousness and reality itself.

It was compelling that some of Michael’s OBEs were identical, and corroborated information in some of the earlier chapters in this book.

Ref: ‘Videl Som To Zajtra’ by Julia Sellers. Slovakia: Ludoprint, a.s., 2015. www.juliasellers.sk

 

Julia: “I am currently a lecturer on OBEs (out-of-body experiences) in the Czech Republic and Slovakia. OBEs are the main topic of my expertise. I am a dual citizen (USA/Slovakia), currently living in Slovakia. Part of my family (including Michael), live currently in the USA.

I have experienced OBEs since 1995, and it first occurred when I was twenty-five. During this time, I believe it involved Contact with nonhuman intelligence guiding me in my dreams, and explaining to me different scientific theories, such as gravity, antigravity, or how a human body functions, to a point that they tried to transform/transfigure my body on what I believe was a deeper molecular or atomic level.

My husband, Michael, has experienced OBEs for forty years. In fact, all the time I have known him; I have observed his out-of-body experiences. I was particularly interested because of my own OBEs, which began twenty years ago. However, Michael has had OBEs since birth, with a conscious birth recall of the prenatal stage in the uterus of his mother. It is important to say that Michael’s OBEs occur not just in a sleep state, or lucid dreaming, hypnagogia, astral projection, REM micro sleep, etc., but are experienced with full consciousness. I also believe it is extraordinary that he can be out-of-body for half a day or more. It appears that Michael often finds it difficult to keep himself in his body or grounded, and sometimes it is hard for him to get back into his body afterward.

I can tell when Michael is out-of-body by his body movements and his eyes. When out-of-body, he moves like a robot and can lose his balance. Furthermore, when out-of-body he has a hard time writing, as his muscles are relaxed (to the point where it is hard for him to hold a pen). Plus, he has difficulty expressing himself. He can be out-of-body for many hours, even half the day. He is traveling through different dimensions, galaxies and he is able to perceive pictures and flashes from the past/future of any person he focuses on. He is able to describe in a great detail how, for instance, a murder took place; he would see it in his mind, like a movie which is sometimes in black and white, sometimes in color. He is able to be out of his body and literally present at the scene while watching how everything happened.

Michael’s abilities were accessed in 1998, by a ‘government’ to help to solve a murder. This is not remote viewing (RV), but a real out-of-body experience. However, he can remote view, communicate with animals, the deceased, toddlers, newborn and babies not yet born, still in their prenatal stage. He can retrieve information from walls, doors, woods, trees, and pieces of furniture, stones, crystals and plants. In fact, any material that is not plastic.”

 

Synaesthesia:

Julia: ”He also experiences synaesthesia. When he listens to music or any sound, he will perceive colors, as well as geometrical forms attached to it. He will perceive form in words, and each syllable has a form for him as well as color, and each letter has a different vibration. He can smell vibrations; different vibrations will smell different, just as different emotions smell differently. For example, anger smells very much different to joy.”

 

The Mission and Contact with Nonhuman Intelligences (NHI):

Julia: ”In my book, I Have Seen It Tomorrow, there are first-hand accounts of Michael’s OBEs and inter-dimensional travel. I believe this ability has given him a unique insight into science theories behind the OBE phenomenon as well as detailed descriptions of what can be seen/perceived during those experiences; places one can visit, such as planets, the Moon, the core of Earth, etc. He recalls his past lives, natal and prenatal, and so-called ‘conscious birth’. Since his birth, he has been in Contact with certain types of NHIs (Nonhuman Intelligences), which he believes sent him to Earth with an important mission. They have always directed his life and his mission here. The NHIs appear like plasma with different geometrical shapes and appear to be full of light. They have no physical form and their light has an audible and inaudible vibrational sound spectra attached.

Part of Michael’s mission is to have three children because they would be carriers of special genes and they too will have special missions important for the future of Earth. Another part of Michael’s mission is in regards to energy grid alignment in certain regions of the world (especially the Ukraine and surrounding area). Michael’s traveling OBEs to the above-mentioned region achieve this, and the releasing of his energies into the ground, where it is picked up by the Earth grid directly.”

 

Inter-Dimensions Past and Future:

Julia: ”When my husband is visiting a certain place or just passing or going through a certain place, he can go back in time and perceives whatever was happening at this place in the past.

For instance, when we were visiting a castle (during a sightseeing tour) he was able to see, both via RV and out-of-body state, what had taken place in a particular room in that castle a couple of hundred years ago. He is able to describe what the people looked like, what they wore, what they were doing, etc.

In 2000, Michael and I were going up the stairs in an old apartment building in Europe. While walking up the stairs, Michael behaved like he was trying to make space for people coming down the stairs near us; the staircase was very narrow. He moved towards the wall as if letting people walk past him. I asked him what he was doing, and he said he was making space for German SS officers in uniforms, heading down the stairs. He said that they were not able to see us; they passed straight through us, so to speak. This incident suggested that Michael went back in time and was able to perceive both the current time flow (which was us walking up the stairs) as well as the past event, which took place some time back during WWII when these German officers were coming down the stairs.

I have inquired about this building after this incident and I learned this building used to house German SS officers during WWII.”

 

Michael Tells His Story:

Michael: “I have had OBEs and paranormal experiences for as long as I can remember, even as a toddler. My OBEs occur every day; sometimes more often, sometimes less, depending on the weather, season or my emotional state. I even remember being in my mother’s uterus, how it felt, the sounds, colors, and surroundings. I also remember many of my past lives, including one in Egypt.

When I am out-of-body and when I don’t allow myself to fly away, so to speak, I would see my body below me, but there is no form attached to it. When you are out body, it feels like being in the body, but the surroundings are very, very different. You can hear what is taking place behind walls; you can travel through walls or doors; you can see from all directions at once, and hear what is happening in the distance. When out-of-body, a part of your energy quantum extends out of the body and into space. When I felt like traveling, I would just leave my body and wander around. I can wander anywhere, such as different countries, dimensions, and galaxies. Basically, any place I want to explore I can go there. I have explored Mars and discovered that there was running water on Mars a long time ago. I learned this before NASA did; they only published the news about this a few years ago. There are also certain types of bugs on Mars.

I can perceive different beings, all the time, whether it is different apparitions filled with light or if they are pure light, or just colors, shapes, different sounds. I can communicate to color as well. I can see past and future all the time, not only mine but other people’s. I see a far- distant past when the Earth was being created; the dinosaurs, volcanoes erupting, etc.”

OBE and Remote Viewing:

Michael: ”When out of my body, it feels like I am physically present. I am part of the scene for real; it is multi-dimensional. I am not just an onlooker or an observer, but a participant. When I leave my body, I leave the 3D and exist in a quantum of energy, which is not dense like physical matter. This non-physical quantum of energy is able to pass through walls, doors or dense matter. It is far less dense than physical matter. Its oscillations change to vibration; EM waves, changing to scalar, electromagnetic longitudinal tone waves; cold plasma: direct vibrational cognition, which is made of the so-called standing waves. Everything is feeling-based at its core; feeling is sound-based. Vibration is feeling-based; oscillation is light-based. First, it was vibration (sound) and only out of sound, light was born. Light is an oscillation, so sound and light interchange always. But it is the feeling which is important. Sound is feeling and feeling is vibration and it is vibration that matters; it is feeling that matters; light comes later on. Light is an EM wave, so are thoughts and emotions. Emotions are not feelings; they are EM waves, while feelings are mechanical sound waves. So basically, if you want to get to the heart of the matter, you have to go through feelings (through sound, mostly infrasound and ultrasound). Emotions and thoughts are light-based (EM) and they are not real feelings, so to speak.

Remote Viewing (RV), however, does not involve real experiences in the way the OBE is experienced. RV is more like you are watching a movie; you are not present at the scene, and you watch it on the screen, as it were.

However, when you are out-of-body, you really know you are, because the surroundings look very different, smell different, feel different, and your hearing sense is different. When you are out-of-body you feel the three-dimensionality, except it is more than 3D, it is multidimensional. You are able to perceive with three-hundred-and-fifty-degree vision and hear what is going on in the street, apartment or building simultaneously. It is like you expand into space; your quantum of energy or consciousness pours into the space around you.

When I have an OBE, I experience and live through everything that will happen in the near future. For instance, if my wife and I are in town and we haven’t decided to have lunch, I know about it prior to it happening. I will have the lunch out-of-body fifteen minutes prior to the actual lunch in the physical body, which means I feel the taste of the food and experience it with my senses prior to physically eating it. So I actually live through the whole future event prior to it happening.

I discovered that the past, as such, is not fixed; it can be changed because it does not exist separately. It is a part of the present, as is the future, so both could be changed with intense feeling-based intention directed at whatever you wish to change. However, sometimes when the future passes over a certain color horizon (color being EM light), meaning a certain EM wavelength, the future becomes fixed and there is no way you can change it by directing your own vibrations (feeling-based) to the object or matter which you wish to change. If the situation, the thoughts and feelings involved in the situation are vibrating above orange color (on the spectrum of the visible light EM oscillations) it is not possible to change the situation and/or your future, so to speak.

When out-of-body, you don’t need physical eyes because you can see by touch, smell, taste. You can feel the shape of objects at a distance. For example, if something is round or square, you feel the shape at a distance while out-of-body; at the same time, you can taste whatever you are looking at; you can hear it too, because every object has its own sound/vibration, whether it is a hum or whatever sound, including infra and ultra-vibrations. Basically, every object has its own internal vibration, a signature. At the same time, you can get a feeling of how dense the object may be that you are observing: whether it is soft or hard. You don’t have to touch it; you can touch at a distance, as it were, so no matter how far away you are from the object when out-of-body, you can touch it at a distance, smell it at a distance, hear it at a distance, and feel its shape at a distance. Occasionally, I have problems with my eyes when I am here on Earth. I can‘t read through my eyes. I read through touch and feel and thought. I only am able to type through the shape of air and thought. When out-of-body, it is not a problem. When I come back to earth I may walk into a wall because I am not sure what to do; my physical eyes become a problem for me.

Furthermore, when returning back to my body I have gone backward in time, so while out-of-body I am in the future, as it were. When returning back to body, I am returning back to the present. All the time when out-of-body my aura extends into space and I don’t have to physically see the object, I feel it with my extended aura or energy quantum. I don’t have to see with physical eyes because I can see with my aura and energy, which does the touching, feeling, seeing, hearing and smelling for me. When you leave your body, your weight changes, as a quantum of energy leaves your body. When you are back to being physical, your weight changes again. Out-of-body your weight changes because the energy quantum extends behind the boundary of your body into space. Energy is weight; energy is mass and mass is energy, and the difference is in potential.

Sometimes, I have a difficult time coming back to my body. Sometimes, you can return to your body whenever you want to. Sometimes, if you are far away, it is harder somehow. It is being directed automatically. There appears to be some kind of self-regulated process when it comes to returning back to the body. If you go into the astral (lower dimensions, 4D or whatever) it is easy to go back. The higher you go, however, the deeper you go, the more complicated it gets. Sometimes, when on a mission, I am directed by beings of what I would call light and color, for the lack of better words. The higher you are, the less dense the matter gets, coming all the way to pure light and color and sound (in the form of waves).

Remote viewing feels totally different to the OBE. When out-of-body you experience everything for real. For example, if you are out-of-body watching someone being killed, if you are close enough to the person you can feel blood springing out of the dying person’s body. After the person dies, you see his signatures leaving the body. It is the part of the energy quantum that does not die; it just gets out-of-body after death in a signature-like form; I think some people might call it a soul or a spirit.”

Ref: ‘I Have Seen It Tomorrow’ (Videl Som To Zajtra) (Excerpt)

 

Expansion of Michael’s Description of his OBE Travels:

Michael: “When I am out-of-body, my orientation relies solely on extrasensory perception. I orient myself through touching at a distance. It is similar to experiencing heightened vibrations of feeling. The energy quantum that leaves my body, or rather extends beyond its physical boundaries, spreads in the area, and with the help of feelings can describe at a distance any person or object observed. It’s a principle similar to an animal, which does not see at night and yet can navigate its body. Vibratory oscillation energy, (which is a part of my body, but is, at the same time, extended into the broader space/time area), has the ability to cover my vision, touch, taste, hearing, feeling and the sense of smell. The physical eyes, ears, nose, tongue and skin don’t have to be used when you achieve a particular vibrational-oscillation pulse within your body. You are suddenly hooked on a resonance, which helps you to enter a higher rhythm, which has the ability to uncover the world of extrasensory perception for you.”

 

Multidimensional Communication, Symbols and Geometric Forms:

Michael: ”I am able to reveal information on many topics. However, people do not know how to communicate with me at the level of my mind, which is telepathic. I could teach people a variety of new scientific theories as well as explain them. My problem, however, is that the regular words of my language can’t convey the information easily. I am only able to express basic ideas or supporting points of the topic. I see all information in one indivisible whole unit via symbols, geometric shapes, colors and radiation. What I perceive sometimes cannot sufficiently be expressed in terms of a language. The core ideas on certain topics that I have stored in my body, nobody can read or retrieve in any way. The information and knowledge are not being stored in the brain. The information I am downloading has nothing to do with the brain. It comes and is stored inside my body and in my spirit, my inner being. OBEs have been part of my life, even as a toddler. Sometimes, I will leave my body for extended periods, even days. Sometimes, I leave the body very quickly and easily. I leave at will. Occasionally, I may leave my body against my will. I am pulled out-of-body automatically and unexpectedly. Many times I am drawn out-of-body into situations I do not want to observe or know about. Those situations might include stressful, unwanted or graphic content.

Occasionally, I have a problem returning into my body, but at other times I get back into the body smoothly and automatically. It seems that returning back into the body is managed by some kind of mechanism. Sometimes, I clearly know I am back in the body, but it feels as if I did not return to it completely, for whatever reason. It feels as if a certain portion of quantum energy is left beyond the borders of the physical body. When this happens, I suffer from what I call a time-delay, in the amount of a couple of minutes. I see things happening on the nonphysical plane several minutes before they happen in the 3D physical reality. Sometimes, I see them happening many hours, days, years prior. Sometimes, I see situations from the past, which happened hours ago, days ago, years ago, even eons ago.”

 

Space/Time:

Michael: ”In the OBE state, neither time nor space exists, information is instant telepathic thought via EM radiation, skin, internal organs, taste, auditory, olfactory receptors, or through different electrical twinges in different parts of my body, such as palms, chest, neck, etc., which can serve as ‘yes’ or ‘no’ answers if correctly interpreted. There are different types of extended states of consciousness, which include the following: deep meditation, lucid dreaming, hypnagogia, déjà vu, REM micro sleep, astral projection, OBE when sleeping, OBE under full consciousness. When in an expanded state of consciousness, you leave the time/space domain; you perceive on a higher quantum-holographic-level where everything is connected; observer and observed are the same. They are united into an inseparable whole. You are able to perceive the past, present and future going on at the same time. You get into a realm where the effect comes prior to cause. You don’t use physical eyes, but perceive with your third eye: pituitary gland, or receive information via other means, such as channeling, direct vibrational cognition, skin, internal organs.

When having an OBE, the whole left part of the brain shuts down, while the right part, responsible for understanding symbols, intuition and whole vision, so to speak, takes over. At a certain level of out-of-body, you view and perceive via your third eye (the inner vision); you enjoy the so-called three-hundred-and-sixty-degree vision; hear through walls. Even get info through skin receptors or taste, auditory and olfactory receptors within your body. Furthermore, the pineal gland, thalamus, pituitary gland and even thymus gland play a role in expanded states of consciousness. If you go deep enough and are able to enter a theta state of mindwaves as part of your expanded state of consciousness, you can not only remote view, but also remote interact and remote influence. Connect to the level of quantum holography/nonlocality, and you can influence the past as well as the future via the present moment because, at this level, the past, future and present become one.”

Note: Remote influencing as well as remote interaction on other than a physical level is heavily misused by the secret services of the world powers.

 

Michael: ”When in a state of expanded consciousness and out-of-body, you are unable to speak in words and language (the left part of the brain is responsible for this) and are only able to interpret in symbols, pictures and images. For example, when in this state of mind, information consisting of, say, ten pages, written in words, can be shortened into one symbol or picture. Also, when in this state of mind, intuitive and sensory abilities activate.”

Note: This understanding is identical to those who draw the symbols. They explain that just one symbol contains compressed files of information.

 

Julia: “An international authority on the paranormal and altered states of consciousness stated the following about Michael’s state of consciousness when remote viewing out-of-body.”

“A lot of other things tell me that his limbic system is ‘taking charge’ or ‘taking over’ from the two brain hemispheres. He’s still human, but beginning to operate better at a higher frequency than what is normal. It’s almost as if Michael is becoming pure consciousness. I am certain the people you contacted will have their own opinions to offer after they have tested him. During those tests, have them really investigate how his limbic and reticular activating system is doing. Sounds to me like both have flipped into a totally different mode or frequency. Consciousness in the form of holographic standing waves (scalars) runs through the whole body, not just the brain.”

 

Quantum Future Running the Dense 3D Present:

Julia: “Michael experiences three levels of reality: The reality in a non-physical form, which happens prior to reality in the physical form, i.e. the dense matter form as we know it. This means that prior to physical reality, there exists the so-called non-matter, or quantum reality, which orchestrates the physical reality, the 3D world. The 3D world does not exist, according to Michael. It is a construct of our own mind; everything is flat, including all information.

Our present and the now moment is determined or run by the future, so to speak, or rather it is coming out of the future. This, however, violates the law of causality. Michael, in his everyday life, lives two different realities. First is the non-physical reality happening at a subconscious or future, quantum level. The second is the dense physical reality, and the same as the first non-physical reality, except it happens in the 3D structure, as perceived by the mind. Michael lives through and perceives the physical matter, the 3D structure, only after he first experiences it through the non-physical reality out-of-body state. He experiences the same events twice, as it were. First time on the non-physical level, and the second time in our physical reality 3D structure. In Michael’s words, ‘I live my life backward. I live it first in the future, then backward to the present.’

Michael is actually coming back to the present directly from the future. This is what Michael says about eating bread out-of-body in the future and then physically buying it in the shop while being in the physical body: ‘I did not move anywhere. I simply ate the bread first out-of-body, then, later, I went to the shop and bought it’.”

 

Time Does Not Exist in Space, Forward and Backward is Equal:

Julia: “Michael, out-of-body, travels both in the past and the future. In effect, he lives in the future most of the time. While out of his body, he experiences what happens in the future and then when he returns to his body, he would repeat the experience in his physical, 3D reality. All out-of-body experiences are basically different levels of extended modes of consciousness. Our consciousness is made of scalar waves, which extend into outer space-time. Some individuals can go out-of-body fully awake, and can function out-of-body and also perform other activities in real time. Michael visits his future in the out-of-body state. When he comes back into real time, he will live the 3D reality he had perceived in his out-of-body state.”

 

Communication with Nonhuman Intelligences (NHI):

Julia: “Michael talks about being in touch with three beings of light/color. He calls them ITS. The colors he perceives are golden, turquoise, and violet.

These nonhuman intelligences do not have physical bodies or contours but are forms of energy, neither male nor female. The beings of light are geometric forms with different sound/vibration, either audible or inaudible. Light and color are basically made of electromagnetic waves. Certain frequencies or wavelengths of electromagnetic radiation appear to the human eye as colors. But there are many colors the human eye cannot perceive, although Michael can perceive them; wavelengths may appear as a single color.

The ITS appear like moving, shimmering, bright colors of geometry, similar to plasma spider-web substance, also like bubbles or amorphous shapes without contour: a type of plasma, vibrating in different sacred geometric shapes that are a form of direct consciousness. The being that Michael communicates with the most looks magenta purple with shades of red and yellow in its center. Sometimes, he communicates with a being of white with shades of silver gray in its middle.

Since the beings have colors that do not exist on Earth, it’s difficult for Michael to describe them. They communicate telepathically, and the information spreads out of the time-framework. When communicating with them, Michael feels he is part of them and they are part of him. The beings think and experience at the same moment, as does Michael with them. There is no boundary of time or space; they are united and Michael says there are no words to describe this communion.

These beings do not have names, only a specific energy signature. A name is based on waves of energy. Any energy form, wave or frequency has its own signature; it possesses its own form and shape. Its frequency gives off a specific form. Out of form, different names arise. The name is a form of language and has its own function; the form cannot be separated from its function. For example, a form of a hexagon has a different function than the pentagon. The forms of hexagon and tetrahedron cure, reunite and add balance and harmony. The pentagon, for example, has an important role in the process of materialization (creation or the emergence of mass from antimatter). The Universe has its own architecture, orchestrated by high-dimensional entities composed of shades of color, light, and audible and inaudible sound vibration, and higher forms of intelligence. Different entities govern and are responsible for, different aspects of the overall architecture of the Universe. The nonhuman intelligences transmit information and instructions to selected people on Earth, with respect to the future processes of our planet, and solar system. This is done via meetings, where several hundred people from Earth, in an OBE state, participate. These are mandatory, as important topics are discussed there, relating to the future and development of Earth.

Michael’s nonhuman friends send him in his OBE state, and sometimes physically, on missions to various places on the planet. The purpose is to transfer a specific energy frequency into a physical location: ground, and soil, as well as to specific people, to transfer constructive energy to change a situation for the better. For example, Michael was given an assignment in one unnamed country to go there physically and disseminate his energy in the Southern part of this region. By so doing, his energy will go further to reach the people the energy was intended for in the first place. Sometimes, Michael is sent on special missions, which involve collecting the energy of special stones.”

 

Michael said: ”I was working and collecting the energy of special stones. I am sucked of all my energy. I just managed to get home. Stones are a source of rare elements in the universe. Higher beings of light and sound feed off it.”

 

Communication Through Color:

Julia: ”Purple is an excellent color for healing. Purple is the color associated with happiness and is a big, positive energy in the universe. Purple light contains sound; color is sound, the whole EM spectrum contains sound and, depending on the ratio of sound contained within the EM spectrum, we get different modes of light and EM radiation. Light and sound are intertwined; they are of the same nature; they are one, but in different modalities and even in places that sound does not travel, sound still exists.

You don’t need a channel for sound to exist, but you need a channel for the sound to be detected as sound because sound, as vibration, is audible or inaudible, the vibrations are everywhere. Sound, without a channel, is in a frozen, still state.

Communication with NHI beings is through color and wind, not sound. Sound is for animals. Sound is magnetic. Wind (especially solar wind) is sound/vibration as well, but with an electric component in it. So basically, it is a color as well.

Sound in the form of communication is a lower level of communication. The higher levels of communication are color and intergalactic wind. Thought is instantaneous and is sound turned into light. Color/light is the primary channel for this communication. Time does not exist in space; forward and backward is an equal shape. Sometimes, communication which occurs with other human beings will not be in real time. The person may not have been born, but the energy form communication in the future or the past may exist before the person is born. It is possible to speak with a person and they are not born yet, or have died many years ago.

Colors have different weight, although this is only a potential weight (mass). However, when you are out-of-body you can feel the potential weight of color as real mass, as mass experienced in 3D and the physical body. This means that if photons, which are EM waves, spin a certain way, a certain spin is required. They turn into denser matter. Those light photons will eventually become mass. On the other hand, if photons change their spin they can become subatomic particles, which can pass through matter. So when Michael is out-of-body, he can feel the potential mass of different colors of the EM spectrum as if it was real, as if he could weigh it in his hand. It is possible, through mind, to interact with colors to change them into another color. Therefore, mass and energy are one and the same at its core.”

 

Consciousness, Intention, and the Paranormal:

Julia: ”Matter comes into being through plasma standing waves, which become liquid light, ether, semi-ether, into denser structures of matter, all the way to the 3D matter as we know it in our dimension. Human consciousness can change the future under certain conditions. You can only achieve order out of chaos. Entropy is governed by syntropy (negates entropy), and it is syntropy which runs the initial conditions. We operate from the future. The future, which is the past, and similarly the beginning and end, starts at the same point; beginning and end are one and the same.

Solar activity, the phases of the Moon, have effects on any paranormal activities, such as remote viewing, out-of-body, lucid dreaming and astral travel, near death experience; even the weather: if it is cloudy, sunny, raining, thunder or lighting, and even seasons. Personal mood, feelings, the state of mind as well as of the people who are around, will affect the paranormal activity of others. This, combined with the state of mind as an observer, which can alter the outcome of what is observed. Intention, as well as attention, affects what you try to influence, remote view, manifest, de-manifest or observe. Your consciousness on a quantum level is entangled with what you observe, so the outcome depends on the level of intention, the amplitude of the standing wave you co-resonantly produce, with attention and the state of your mind.

Observer and observed is one and the same. You can use tension in muscles to predict the future. You can also use skin receptors to predict the future. There are certain receptors in your bones, in bone marrow, which are sensitive to specific vibration and can be used to predict future and other information. The same goes for tongue receptors, and smell and scent receptors; they can be used for drawing out information on a paper or directly into your mind. Furthermore, with the help of other receptors within your body, you can detect and decode various information with your nose, tongue, skin, blood, bone marrow, different internal organs or different parts of your body, such as palms, feet, chest, shoulders, lower abdominal, etc. Theta waves work the best for getting your mind into a state under which you can easily perform different paranormal activities. Theta waves are produced in half-dream states, lucid dreaming, hypnagogic states, REM micro sleep, and when out-of-body or near death. There are different levels of theta waves, from 4 to 7 Hz, but at a certain level of theta waves you can not only remote view, but also remote interact (remote influence) with objects and people at a distance, and by so doing change past as well as future.

Brain waves are not only produced by the brain, but throughout the whole of the body. Consciousness spreads through the whole body and you can download information through your intestines, your palms, and certain other parts of your body, as indicated earlier. Natural empaths or psychics can be born with this ability and easily move between alpha or beta states into the theta state, and some even to delta-wave states. For example, Michael spends many hours a day in theta. The theta state gives you an opportunity to work on the quantum holographic level where everything is connected. When getting out-of-body by different techniques or technologies, or by using drugs, resulting in theta induction, you have to be cautious. Your light body, scalar-frequency body on a higher level is connected to your physical body and will be unprotected, as your OBE, theta state or other expanded mode of consciousness is artificially-induced by the above-mentioned technologies, and so it can make you vulnerable to astral attack.”

 

Expanded Consciousness:

Julia: ”Human consciousness can be expanded naturally or artificially via drugs, and other techniques. The base-pulse rhythm of vibration behind an unnatural expansion of consciousness will feel very different when compared with the base-pulse rhythm produced by feelings of so-called, unconditional love. This is when the consciousness expands naturally, just by the production of feelings based on love, mercy, forgiveness and gratitude. I believe that artificial expansion of consciousness can be detrimental. Spirits, entities, different frequencies around you are automatically attracted to your base-pulse rhythm. Each human being pulses on a different base-pulse rhythm. Sometimes, your frequencies can couple with frequencies around you and strange things can occur.

Energy takes different forms: visual, sound, infrasound and ultrasound included, as well as white noise, taste, smell or touch via skin detectors. All depends on the vibratory oscillation rate the energy pulses on. Sometimes, in expanded modes of consciousness, individuals are able not only to hear the sound, but also see the color of the sound, see the geometrical shape of the sound, smell and taste the sound. All depends on the frequency level your consciousness is able to work at. Each and every frequency has sound, color, shape and smell. Some frequencies communicate via special detectors in the skin, which are directly connected to osteocytes in bones, which direct the functions of bone marrow and blood formation at the same time. Blood, for instance, is a gateway to antimatter, which in turns leads directly to the so-called dark matter. The dark matter runs the formation of the universe as well as our human body, based on the ‘as above, so below’ principle. It is undetectable by an artificial apparatus, but can be detected by human consciousness.”

 

Blood as the Bridge between the Realm of Physical Matter and the Spiritual Realm:

Julia: ”The blood is a bridge between physical matter and spirit. It is the boundary which, when crossed (providing you reach a certain vibrational frequency), your physical body will undergo certain physical, chemical, biological changes on a deep atomic and molecular level. If the vibrational pulsing of your physical body continues to vibrate higher and higher, loss of sexual desire will follow, you stop eating and finally becoming a breatharian (surviving on nothing but air). The last phase of transformation means the person no longer needs to sleep. These are not the only changes your body undergoes when changes take place in your in blood chemistry based on co-resonant vibration, strengthened by feelings of peace, unity, love, etc. If you attain this level, then, suddenly, you will be able to tune into the vibrational field of knowledge and information, which was not previously available, such as information on the future. You, basically, just request information in your mind and the information is instantly available. Information is based on vibrations of sound/feelings, as opposed to oscillations which are light-based. Living consciousness is associated with love in its purity; love in its perfection, in its eternity, which has nothing to do with our earthly physical love

Pure love is connected to feelings, not emotion. Feelings are vibration-based, and emotions are electromagnetically-based. At the core of inner feeling there is vibration, and if the vibrations are audible, there is sound. So, inner feelings, including love, are vibration/sound-based. This means vibration mixed with electrical sound, which is a longitudinal standing spherical, non-Hertzian, nonlinear compression (sine) wave, which constitutes direct cognition/visions of the future, based on vibrational-resonance information, rather than EM-light information. Love is the living consciousness and each human being has the ability to become unconditional love, because the human body is able to vibrate the same characteristics/imprints that love enjoys, when understood from the perspective of physics. It is a standing wave, which operates via resonance, which means it never ends vibrating; it continues manifesting and de-manifesting (pushing and pulling). Better yet, it vibrates in direct pulses or quanta. If you become this wave called love, you can materialize and dematerialize at will and transfigure the cells in your body, which involves cell cytoplasm and the cytoskeleton acting on, and directly affecting, the DNA in the cell, which, under this influence, is able to transform on the molecular level, as well as the atomic level and beyond. The cytoskeleton of the cell, under certain conditions, is influenced by your inner feelings and gravity. So you can influence your own DNA and influence gravity directly, by producing certain vibrations. The feelings of unconditional love/unity/universal connection can transcend gravity and the body can levitate. You will have access to future events by tapping into this vibrational field of information where past, present and future blends together.”

 

Intention is Key:

Julia: ”If human intention is magnetically intense enough, it can cause transformation of one form of energy into another and materialization occurs. It is all about the depth of a feeling-based intention. If this is high enough, part of your consciousness automatically crosses over the speed of light and materialization, or dematerialization occurs. If the intensity of your intention, the vibration oscillatory rate based on resonance your cell cytoplasm produces, is not high enough, no materialization occurs and your intention will stay on the level of thought.

It is the intensity of your feelings which changes the base-pulse rhythm, as well as the angular spin rotation of particles/waves. So, basically, you are what you feel. Only then you become what you think. Feeling is first and out of those feelings, thought arises. All feelings generate a certain frequency which has amplitude (aka intensity) as well as wavelength. Yoga practitioners meditate to the point where they feel a universal connection to everything. When you experience this kind of feeling, which some people might call feelings of unconditional love, you are able to perceive yourself both as an individual part of a whole as well as the whole itself. So, basically, you are both the part as well as the whole at the same time. You become the observer as well as the observed, and their unification. When your feelings are intense enough, they might negate gravity and this is when antigravity occurs and people can levitate. There are numerous accounts of levitation, yoga practitioners and even levitating nuns.

The feelings of universal connection might be artificially produced by certain sound/vibration, both ultrasounds and infrasounds involved, but also under binaural sound conditions. That is when the right and left parts of the brain are connected and work as whole rather than individual parts. When feelings, vibrations of universal connection or unconditional love, are generated at the physical level, the waves your body produces are moving back in time. A process of implosion and/or fusion is taking place. Your EM waves are changing to vibrational longitudinal waves; oscillations, electromagnetically, can change into vibration, which is longitudinal but retains the transverse electrical component. At a certain point, when hitting certain vibrational frequencies produced by meditation, feelings of love, the waves in your body change to longitudinal scalar standing waves, produced by cavities in the body such as the lungs, skull or the belly. In a process called cavity resonance, you are able to hit the vacuum field (ZPE field, etheric field, electrostatic potential of dielectric field), a mode which has to do with direct cognition based on vibration. This cognition is based on vibration or feelings produced by your own body. In this mode, you experience premonition, visions of the future, the past, have an OBE or can remote view with better results than achieved by precognition, which is electromagnetically thought-based. Basically, in a state of the so-called expanded consciousness, your body resonates with oscillation vibrational pulses which go beyond liquid EM light. You can reach plasma level.

To my knowledge, consciousness is made of standing waves, which, being scalar in their nature, are constantly pulsating in and out of creation. So the scalars are pulse or quanta-based. If humans learned the nature of implosion (cold fusion) and explosion within their own bodies, they’d be able to connect into the ZPE. The (for now) yet undiscovered human senses of each human body are feeling-based, which in turn is (audible/inaudible) sound-based, which in turn is vibration-based. It is our feelings that change reality. You are what you feel, not what you think. Each human can produce torsion waves or standing scalars under certain circumstances, such as the coupling of heart and brain. Furthermore, scalar standing waves, being pure potential, have no polarity; they are positive, negative and neutral at the same time. Certain ducts in the human body, which science has not yet discovered, can produce these. For example, there is one located on the right side of your body, close to the hip bone.

However, a more subtle energy than torsion and/or scalar energy exists at a deeper level. It is the so-called cold plasma, which to a certain degree can be accessible by bone marrow as well as blood and skin. If you want to improve your precognition and intuition you have to access feeling-based vibrations rather than EM-based oscillations within your body. So, sound works better than light, so to speak, for improving your precognition. It is the ability to produce standing waves in your body, via co-vibrational feeling-based resonance, that will improve your precognition. If your body can attain a level of non-resistance psychologically, the uniting force of resonance will take over. You must be able to tune into the field which is based on electrosound (tonal) vibration, rather than electromagnetic oscillation, or you will not be able to access the kind of cognition which is direct, instantaneous and vibrational. If you want to levitate, then turn your mind and body into a huge standing wave, which will go back in time by implosion until you hit vibrational co-resonance levels, which negate gravity. This is when your body starts levitating. It is not the brain; rather it is skin, bone marrow as well as blood cells, which are responsible for yet undiscovered and unidentified senses of each human being.”

 

On Past, Future, Present, Gravity, and Unconditional Love:

Julia: ”Whatever leaves the body during out-of-body experience might be called consciousness: energetic quantum of vibration oscillation pulsation, etheric energy, dark matter energy. Consciousness is the link or the substance through which materialization takes place. Consciousness is fundamental.

The higher intensity, the higher amplitude and the higher resonance gives the optimum chance for materialization of your intention to occur and the ability to change the course of the future. The present comes from the future; syntropy rules and entropy is the servant. There is no past or future. There is only the eternal now. By generating certain feelings a certain way here and now, you can change both your past and your future. When you change your past, you automatically change your future as well. Past and future cannot be separated and are connected via eternal now. The present moment changes both past and future. Past and future unite into one inseparable whole in eternal now if your body emits certain frequencies. The past and future can be altered in one moment, when you try to change your past by feeling a certain way. These feelings automatically change your future, as there are no boundaries between time and space once you reach a certain vibrational frequency. So when you try to change your future by feeling a certain way, again, you automatically change your past. The now moment is the key. Feeling now and feeling a certain way, and/or producing a certain frequency in order to change both your past and your future, is how it occurs. Everything is sound and vibration, so everything is pulse/wave based; there are no particles only waves. These, however, are only pulses or quanta created by the pressure of vibration. Everything is energy, and energy and matter are the same, or rather the opposite sides of the coin: we say that energy and matter are the same, just different modes of one united whole.

We only perceive things as matter because our consciousness is located at a certain frequency dimension. If we go to a higher frequency mode, we would not perceive matter, but something which looks like matter but less dense. If your body were able to run certain higher frequencies, the physical would be perceived as less dense, as light, waves, shimmering colors, different geometrical forms and plasma. Michael sees this all the time just because his consciousness is working at higher frequencies than the consciousness of other people. Sound creates light. ‘In the beginning was the Word,‘ says the Christian Bible. Word is a mechanical, longitudinal, sound-based, vibrational wave. Light came out of sound. Light is a transverse electromagnetic wave. There is a third kind of wave which unites the two in a spiral, like geometry, creating a circle, sphere, ball, or orb and these include both longitudinal as well as transverse modes of wave propagation. The human body can negate gravity if you vibrate at certain frequency reached by contemplation, meditation, emitting feelings of unconditional love or other methods of altering consciousness. There are numerous accounts of yogis and nuns or monks levitating when meditating or in a state of the so-called contemplated bliss.”

 

Rocks and Minerals:

Michael: ”Rocks, minerals, crystals, semi-crystals, sand, and walls can communicate. Diamonds, for instance, are very special as they contain a unique lattice which is able to emit special, high-frequency vibrational oscillations, which can heal and include properties which, when fully functioning, defy classical physics. It is this high frequency with which crystals communicate to people via instant thoughts. It is my understanding that energy from stones serves as food to many ET entities, as well as NHIs.”

Note: Michael said one of his many tasks out-of-body is collecting this special energy from the stones.

 

Michael: ”Water, as we know it, H2O, isn’t real water because real water has helium in it and the human body is able to produce it under certain conditions. It was shown to me that bone marrow, the part called osteocytes, organize our blood and the DNA. Osteocytes operate through feelings, such as feelings of love or hate. So feelings can make osteocytes react a certain way. They, in turn, create the red blood cells, which, in turn, release hormones. Hormones are the chemicals that operate the body, so the body is operated by feelings. When we produce feelings of love, the body tends to be healthy. DNA is also controlled by feelings.”

 

Direct Knowing:

Michael: ”I can download information with my eyes closed and using automatic writing. I put down thoughts coming from within. It looks like I pull information through the chakras in the middle of my palms and also my feet. The vibrations feel strong there and you can reply to questions on different topics of interest just by listening to the vibrations felt within. Direct knowing does exist and is vibrational in nature. It should not be confused with channeling. In channeling, the downloaded information is via light waves, which are electromagnetic waves. However, with direct knowing you get information via vibrational waves, which are mechanically compressed, longitudinal waves of, what I would call, electrical sound/tone, audible as well as inaudible, rather than EM in nature. It is your heart that is in charge of the body, not the brain.”

 

ZPE (Zero-point Energy) ˗ You Are What You Feel:

Julia: ”ZPE entangles all things. When consciousness interacts with the ZPE, materialization takes place, providing a sufficient intensity of a feeling-based intention, as well as specific wave angle/phase, is emitted by an observer/creator. Materialization is explosion out of the ZPE. Dematerialization is implosion back into ZPE. Depending on what level your own consciousness is stationed at, you perceive an object either as something physical in 3D or just contours of geometrical form of higher dimensions, or waves of light, color or just pure sound/vibrations in higher dimensions. So basically, what you see as an apple in 3D, is something else in 4D, something different again in 6D, changing from physical matter into geometrical forms into light: liquid light, ether or sound/vibration; feeling-based scalars. All levels of dimensions to any object and or human being exist simultaneously. Every living object is physical matter, a crystal lattice, light (EM waves), liquid light, sound (mechanical, compressed, vibration waves) and plasma; at the same time creating a sound/light continuum. It is sound changing into light and light changing back into sound, forever and ever in a wild dance, so to speak.

There is no duality; there are waves only, which are the same as matter, by the way. Waves are perceived as different things, depending on which spin, angle, wave, phase, level or dimension they are perceived from. You can change the angle of perception by your feelings; the more intense the feeling, the higher pressure they produce. The mechanical, compressed sound vibrations produced by such feelings react with microtubules in our cells and change reality around you. They can even agitate DNA from within, resulting in a DNA upgrade. You are what you feel, not what you think, and perception is holographic.”

 

Feelings Are Not Emotions:

Julia: ”People are correct that emotions are important, however, feelings are even more important, and they are different from emotions. Everything is feeling-based at its core. Feeling is sound/vibration-based. Vibration is feeling-based; oscillation is light-based. First, there was vibration (sound) and only out of sound was light born. At the beginning, there was Logos: the word, the sound, the vibration. Light is oscillation. So sound and light are interchangeable. However, it is feeling which is important. Sound is feeling and feeling is vibration and it is that vibration which really matters; light comes later. Light is an EM wave, so are thoughts and emotions. Emotions are not feelings; they are EM waves, while feelings are mechanical sound waves. If you want to get to the heart of the matter, it’s through feelings, sound, infrasound and ultrasound. Emotions and thoughts are light-based (EM), and so they are of a different nature to feelings. You need feeling, sound or vibration to heighten your intuition and RV skills.

If you want to RV you have to do it through feelings, not emotions, and go time-reversed, or undergo the so-called implosion. It is called the phase conjugate mirror principle. If you are able to get back in time all the way to the core vibration, sound/feeling, you will get yourself into the realm of pure vibrational cognition. In this realm, you can RV, heal, review the future, communicate with spirits, access information; it is the realm of creation, materialization and dematerialization.

When I use the term feeling, I mean inner feelings, such as love, as opposed to physical feelings of touch or temperature of a physical nature. Feeling is vibration, a longitudinal wave in nature. Longitudinal means that it moves away from the source and back to the source as opposed to up and down oscillations, which constitute emotions or thoughts, which are of EM nature. Any EM wave has a transverse movement, which is oscillation. So, during the RV session, if you are able to get into a certain mood or state of inner feeling, which has to be of vibrational (sound nature) close to a state of bliss or rapture, you are able to hook up, via resonance, into a field from where you can draw information via direct resonance, versus getting the info via EM waves, which is light.

When having an OBE, you can hear through walls, hear people on the street speaking. I see with three-hundred-and-sixty-degree-vision and pick up feelings of other people. I can smell different aromas and taste different tastes, even if I am not eating anything. When out-of-body you are in a vibrational state; your consciousness functions in a vibrational state, and the body is able to emit standing waves, which are of a scalar nature and are able, via resonant cavity, to hook up on the ZPE. In workshops, I refer to longitudinal, mechanical, scalar, spherical-sinusoidal, non-Hertzian nonlinear wave. A longitudinal wave is a vibrational wave, the opposite of a transverse wave. A mechanical wave is a wave which requires a medium to transfer; a typical mechanical wave is sound. A scalar wave is a standing wave, which is in a potential state. There is no vector attached to it; no actual gradient or magnitude. A sinusoidal wave is a wave which takes on specific geometry; it is basically what you call a sine wave which, compared to other waves, moves in a harmonic manner. To my knowledge, a sinusoidal wave is a spherical wave, and vice versa. Non-Hertzian waves are waves which don’t require wires in order to move, so wireless movement of waves is typical for non-Hertzian waves, and Tesla talks about this.

Nonlinear waves, in lay language, means that output and input are not identical, meaning that at a certain point, a wave will get much higher amplitudes although it did not receive any outside energy. The additional energy comes via resonance from the ZPE. For instance, a bone contains certain receptors, which can be regulated by feelings of unconditional love. Those receptors, in turn, regulate the formation of the bone marrow and this regulates the formation of red blood cells, which regulate the function of the whole body.

By emitting feelings of unconditional love, you regulate your health and the ways your body functions. If you vibrate at a certain frequency, which has a certain intensity/amplitude, wavelength, and this frequency is what I term unconditional love, you can connect to the ZPE.

The term ‘unconditional love’ might have different meanings for different people. What is meant by the unconditional love frequency is the frequency produced by the ‘longitudinal, mechanical, scalar, spherical sinusoidal, non-Hertzian, nonlinear wave’.

For some people, emitting unconditional love vibrations means merging with nature or objects around them, so they become both themselves and the objects they merged with. They lose the ability to vocalize; they only understand what they see in symbols, or can draw it, but are not able to use any words to describe what they see. They undergo intense feelings of unity, oneness, and rapture. Some hear music in the background or have blurry or wavy visions, etc. It is hard to get into this state, however, some use meditation, contemplation or other techniques.

It is not the brain, but the heart that organizes the body; the brain just decodes EM waves for the most part. The other type of decoding happens on the cellular level throughout all your body. The consciousness is sound/vibration-based. It is a hologram. The whole body is a hologram. It has sound/vibration at its core, which can be audible or inaudible. Vibrations start in the vacuum, which is not empty at all. So the consciousness spreads through the whole body. It is intimately connected to cytokinesis in the cell, or rather; it is connected to microtubules and microfilaments in your cells, which can be influenced by your feelings: love preferably. Your feelings can tell microtubules and microfilaments how to stretch or pull in the cell, and by so doing, the cell directly gives a signal to hormonal and duct systems to produce the correct hormones. You can run your hormones through inner feelings. The sound on the level of your body is the feeling. Melanin in your skin is able to receive sounds from the outside and those sounds then couple, via resonance within your body cells, and produce feelings of love, fear, etc. Sound/vibration connects directly to feelings.

Tesla waves are defined as EM waves mostly, but they are described as not regular EM waves, rather scalar-potential-EM waves, which can perform the so-called wireless transfer. Some call them longitudinal EM waves or E-gravity waves, which others reject as they maintain that an EM wave cannot function in a longitudinal mode. To my knowledge, the Tesla waves are connected to dielectric static electricity discharges, where dielectricity plays an important role. Furthermore, the outer sound is a fluctuation or pressure-based displacement of air particles, so you cannot compare a sound wave to a regular EM-based particle. But the inner sound/vibration that comes from within and is created within your cells at the deepest levels, to my knowledge, consists of virtual particles existing in the vacuum, which is not void but full of potential particles.

In some cases, the human body can, via resonance, create a strong vibrational shaking, such as a shamanic dance, which can cause cold fusion in your body and agitate your DNA, resulting in transformation, transfiguration, etc. Nerve impulses are electrochemical in their nature. Certain receptors in the brain can communicate with EM waves directly. Although scalar waves have not been demonstrated in a lab experiment, this does not mean they don’t exist. They can only be detected by the device which is called human consciousness, and can be detected by the skin, for example, via melanin.

Using skin, you can predict the future. I know that scientists will come to this conclusion in the future. The perception is really very specific for each and everyone. I would also add that there are many dimensions people can perceive, so what one sees in one dimension as, say, an apple, the other, who is vibrating at different frequencies, might see the same apple as a geometrical form shimmering with different lights, yet others can see the same apple as a blob or just a pure sound/vibration. Given the nature of physical reality, people perceive the same thing differently, as reality is one big hologram and we perceive it holographically.”

 

Music and Sound:

Michael: ”Sound has vibration at its core, when directed and received by different parts of the body. Vibration, in the form of sound, couples with vibrations of the organs, flesh, muscles, bones, etc. By coupling, it becomes the so-called co-vibrational resonance, which is enhanced by the process of cavity resonance in the body. The resonance, at a certain frequency, intensity and pitch, is able to connect the body to the zero-point and draw free energy from deep within the etheric levels. Musical instruments tuned to 432 Hz and 421/422 Hz and (to my knowledge) 424.96 Hz, are able to produce resonance within your body and connect directly into the zero-point energy. To my knowledge, the 440 Hz-tuned instruments are not able to do this.

The vibration within your body awakens when listening to certain sounds. This is what is happening when you are getting into a certain mode of feeling; it is more or less the Kundalini awakening, so to speak. The most productive and safe way of enabling such vibration starts within when your body is producing feelings of unconditional love and is organic and natural. The resonant frequency starts the phase conjugation within the body and they produce standing waves, which, in turn, influence the spin of particles on an atomic level, which, in turn, influence the amount of ether, scalar energy, zero-point energy coming into the nucleus (atom).

The human being is able to influence, via feelings, which are vibration (it works best with standing scalar waves), the amount of ether entering into your body via atoms. Using feelings, every human is able to affect the blood and hormonal systems. Basically, the whole body is affected by feelings of love, so to speak. The blood is a bridge between physical matter and non-physical matter. It is the boundary that is crossed if certain vibrations are reached in the body and the molecules transform; the physical body changes and so does the chemistry, as well as the biology of the body. The last phase of the transformation makes you a breatharian, living off air and sun energy. When certain changes take place in your blood chemistry, based on coresonant vibrations, strengthened by feelings of peace, unity, love etc., then you are able to tune into a vibrational field which contains information, which was not available before.”

 

Information:

Michael: ”Information is non-local. It cannot be created or destroyed, just like energy as well as matter, because one turns into the other. However, information can be altered by reacting to waves (pulses) of consciousness. Information is self-organizing and follows the principle of syntropy/entropy complementary pair of opposites. Information is not solely carried by light, as light only represents a small portion of the EM spectrum, but also by other parts of the EM spectrum as well as the sound spectrum: the audible and inaudible. Individuals can decode information by relating to it in the form of light and other forms. When waves of consciousness are emitted from the body, based on the principle of the hologram, they react with waves around us, which contain information. Depending on the phase, frequency, intensity, wavelengths, amplitude, angle of angular rotation, and spin of particles (sub-particles, quasi-particles), we are able to decode the information. This also depends on how the light, which contains information, is broken, bent, reflected, diffracted, refracted; whether there is an implosion wave, going-back-in-time wave or an explosion wave that we are able to fully retrieve, (channel, download, downstream, direct, vibrationally cognate) or if we receive just partial information contained in the quantum of information. By the way, information is released in pulses or flashes of quanta.

The best light-harvesting device, I believe, is the human skin, as it contains melanin, which can harvest the sunlight. With the help of NaCl (sodium chloride) when your body is submerged in the sea water, melanin starts certain reaction in your body and with the help and by a process called Photolysis, similar to photosynthesis in plants, and with silica playing a central part, helium is produced by cold fusion under room temperature in a process which involves cavital-resonant nuclear transmutation, based on resonant standing waves acting like a phase conjugate mirror.

The spin of waves is directed by the Universal consciousness. This is made up of standing scalars and functions best via what I call co-vibrational resonance of frequency, based on feelings of unconditional love. Spin changes, depending on the pressure of the flow of the ether. Human consciousness can directly navigate and direct the pressure of the ether. The angular rotation of spin changes when our feelings or our mood change and when it is intense enough to reach a certain frequency. Feelings based on pure love, which are scalars themselves, run the hormones, neurotransmitters and proteins in the body as well as the formation of red cells in the bone marrow and intestines. That is why certain sensitive people can download feelings directly from the bones and intestines and turn them into information. Furthermore, certain types of standing waves (resonant, longitudinal, spherical and/or sine scalars, when run on the so-called phase conjugation principle/mode), can regulate the flow of ether into and out of atoms, and when this is the case, gravity and anti-gravity can be regulated at will. Moreover, standing waves can be produced and emitted by each human body under certain conditions. The human body functions on the universal-consciousness principle, which means it is self-regulated, self-sustained, self-organized, self-regenerated. It runs on harmony or self-balancing of two opposite forces, aka fusion/fission, expansion/contraction, male/female, plus/minus, yin/yang, complementary opposites, and by so doing creates the perpetual cycle, the never-ending motion of perpetual mobile technology.

Consciousness was never created and will never be destroyed; it just is, and spreads itself through the vacuum, which itself is not empty but full of potentiali. Nothing but vacuum exists. There is no time, no space. Nothing is impossible for the human mind. We are the true co-creators. We can change the way light behaves by directly interacting with it via our consciousness when we consciously direct feelings (electromagnetic, tonal, vibrational longitudinal standing waves) of a certain frequency at light waves so they interact together. The frequency is the frequency of pure love. Love is a special frequency of certain waves, which have a specific wavelength, amplitude, intensity, phase, spin, angular rotation, and should be taken seriously by the mainstream science. This frequency does not show any voltage and cannot be detected by artificial gadgets, but by human feelings alone.

Activities and occurrences such as teleportation, poltergeists, telekinesis, ETs, NHIs, OBEs, NDEs, STEs, Deja vu, hypnagogia, astral travel, astral projection, interdimensional travel, levitation, orb travel, RV, ARV, scrying, ghosts, channeling, direct vibrational cognition, telepathy, synchronicities, crop circles, clairvoyance, prophecy, ESP, spontaneous healing, etc., can be attributed to a unique model of our universe (and the human consciousness is a part of it), which runs as homonymic/holographic self-sustaining structure based on standing longitudinal, non-Hertzian, scalar-spherical (sinusoidal) waves, which themselves pulse into and out of existence, so to speak, and by so doing, through the mode of a complimentary opposite, the universe runs forever in ever-repeating cycles of perpetual motion.”

 

OBE Meetings ˗ Moon and Mars:

Julia: “Michael told me he takes part in regular meetings out-of-body , with hundreds of other people from Earth, who can also function in an out-of-body mode. They are briefed on different topics of interest and importance, as well as the latest developments and future direction of Earth.”

 

Michael: ”We meet out-of-body and talk about different things and are lectured by other important people who used to live on Earth. We are also updated by different beings that are not of Earth.

Once, I talked to a person who was also out-of-body, but this person was not among the living and could have been of non-Earth origin. He told me that there was a lot of gold under the surface on Mars. The being knew the exact location of the gold deposits on Mars. There are huge gold deposits on Mars, and that might be a reason why, in the future, different factions will fight over Mars. There were once functioning pyramids on Mars, and some of them remained there, but they are not functioning now. These pyramids were built by different ET civilizations, in order to obtain energy. In the future, there will be official (not secret, as now) expeditions launched from Earth to Mars, for the purpose of researching to what extent the conditions on Mars allow for the building of colonies and towns for future resettlement on Mars. Some of it is actually happening right now, however, it is kept secret from the public.

Many visitors from other planets and ET systems and civilizations visit Mars. The main reason for these visits is/was to search Mars for a variety of different raw materials.

I believe that, in the future, people from Earth will settle on Mars. There will be people living there for the purpose of research and work. There has been, and will be in the future, mining for gold and some precious metals that we lack on Earth. Those metals have other characteristics and properties compared to Earth metals. The atmosphere on Mars is similar to ours because there are people moving around without oxygen masks, although most people wear oxygen masks outside. The US government has buildings on the Moon, but this information is hidden from the public. Inside these, people can move freely without oxygen masks. Also, there is flowing water on Mars; some lakes are quite large. Whole seas and oceans used to exist on Mars. There are also fish, small lizards and various insects living on Mars. I saw running water on Mars in 1998, and NASA announced the same fact, only two years ago, in September 2014. In the future, many pharmaceutical plants will be built on the Moon for the processing and manufacture of medicinal products, and some of this has already begun.”

 

Pyramids Built with Help of ETs:

Michael: ”The pyramids in Egypt were built by Egyptians with the help of extraterrestrial civilizations through laser technologies and levitation techniques. There are many pyramids on the ocean floor as well as on Mars. There are energetic grids in Egypt connected to other dimensions, which mean you can travel in time and different dimensions from certain locations in Egypt.

Pyramids are power plants. They generate energy and can be used for space travel. The capstone of the Great Pyramid of Giza was deliberately taken away by the Egyptians, and hidden in the ground. An archaeologist found it, but it was stolen by an unnamed secret service organization. A pyramid is not able to function without the capstone.

Aliens visited Egypt and enslaved the Egyptian people in the past. They used humans to process pure gold, found underground. The energy from the pyramids was used in this process.

These ETs and NHIs came to Egypt to get resources. After the aliens did not need the Egyptians, they killed them because they did not want the Egyptians to use the sophisticated technologies, which the aliens introduced. The Egyptians believed the aliens were gods. Michael recalls a past life when he used to mine the gold, and remembers the pyramids and how they were built. Some of the aliens were robots; some of them part-robotic. Some had four legs; this can be seen in the hieroglyphs on pyramid walls. Aliens used lasers to dig holes into the ground so that Egyptians could find the gold more easily. Egyptians used power plants and a special machine which produced food. There are many pyramids all over the world and hidden underground.”

 

Portals and ‘Gates’ in Space:

Michael: ”Doorways, ‘gates’ exist in many places in the Universe. The woman’s uterus is a gate: a tunnel through which universal (cosmic) energy flows and through which the so-called soul enters a human fetus. Sometimes, the uterus gate opens and a woman can get pregnant without having sexual intercourse. The energy, which later becomes a fetus, will be flown into the uterus via the uterus gate, which is able, under certain circumstances, to open via resonance, and receive the energy needed for the creation of a child.

Gates also exist in special places in different parts of Earth, and sometimes a boat/ship traveling to these special places in the ocean will travel in time. You can travel in space too. Gates exist in special places in the solar system. Sometimes, the sun creates entrances/gates, because the colors of light open the portal. If you are near a gate, you get drawn inside it automatically and can’t return through the same door, but can only return through a different door. Temperature, colors of light and gravity open doors or close them. Often these gates do not change locations, but they do close or open sometimes, but they are not static.”

 

Nature:

Michael: “Trees are special energy forms, which mostly live about 2000 years on Earth. They emit very blue and green aura. It is a special energy. They are people and animals in past lives. It is offensive to break a tree or attack it in violent ways. It might cause pain to this tree. When this happens, the tree is very sad and upset. It cries and becomes depressed because part of the energy pattern of the tree is broken ˗ ripped. I know it because I can feel its pain when touching such a tree.”

 

Michael was telepathically interacting with a small fish in a jar (aquarium). The fish said he likes it when someone sticks fingers into the jar to play with it. The fish was complaining about being lonely and wanted another fish to join it. The fish felt lonely. Fish experience feelings such as sadness and or happiness. The fish also asked to be moved to a different location of the room, as it did not like where the water tank was situated.

 

Near-Death States (NDE):

Michael: “I once experienced traveling through a tunnel, and it was not part of a near death experience. It was a part of my regular out-of-body experiences. I concluded that while the tunnel phenomenon happens mostly in NDE, it is also part of a regular out-of-body experience. The out-of-body experiences are of different levels and are an inherent part of each near-death experience.”

 

What Happens When We Die:

Michael: ”For most people, they go to a new body. A few people can suffer pain from past lives after they die. For your information, a person is not dead until he is reborn. Just because their body died here, on Earth, does not mean they are dead. Often, they are waiting for their next journey back to Earth. So, it is either a new body or a higher level for some people. Some people will suffer from illness or trauma, even after their body has died here. It does not matter at all. Until they are reborn, they might still feel pain. I know it one-hundred percent because I witness it many times.

People might or might not affect the date and circumstances of their own death. It depends on the color of light (or the wavelength) their light (energy) body vibrates at. After you hit a certain frequency (color of the EM spectrum) you cannot change the future, present or past, nor can you change the date of your own death.”

 

The Soul and DNA:

Julia: “Are the parents of children pre-destined? What is it that chooses the parents and kids? Is it the right constellation of solar energy around the time when the baby is made?”

 

Michael: “Yes, mostly, but not all. DNA is important, but a small factor is intelligence. The baby is not there for a while after the egg and sperm unite and it flies inside several weeks after you get pregnant. It is only cells and no real baby-consciousness. The so-called solar wind, i.e. solar energy, ions, have a big effect on a fetus. DNA is important, but not the most important. DNA is not DNA, as we know it. It is a code of colors and color patterns.”

 

Michael and Julia Respond:

(Chapter 8, The New Human)

E: “The kids at the bases; what they are learning versus what the public learn is so different. There are schools on the ocean floor, in underground bases and offplanet.”

 

Julia: “I can confirm the schools in underground bases and offplanet. Both my son and Michael have mentioned it to me.”

 

E: “There is being made a ‘new moon’. There are a lot of moons that are artificial, like around Saturn and Jupiter and other places, and they affect some people. When this New Moon is built, we will all be controlled, with no way to stop it. It’s is for mind-controlling brain waves.”

 

Julia: “I can confirm this. Michael travels often to the moons of Jupiter. There is life there. Yes, I can confirm the Moon controls the mind, as there is the magnetic, sound-ibrational part to the scalar waves which do the control. The electric component does not have it. Must be magnetic, which is the Moon.”

 

E: “He showed me with his hands the level the mind control device worked at and the level his mind frequency was, which was way above this device.”

 

Julia: “Michael told me there is a device that can control your mind and blank-slate your memory. I think this was done to Michael directly as a MILAB victim. He does not want to talk about it yet. He said he has suppressed this memory.”

 

Father: “Are you saying that they monitor frequencies and they can tell when you are in a certain place?”

 

E: “Yes.”

 

Julia: “Can confirm; Michael does that too. He can tell you which group you belong to, which planet, this or another galaxy. He does it based on the colors of the frequencies he sees around people, especially their heads, chest, palms, and feet, and there is also energy he sees coming from your ears, nose, eyes and sexual organs.”

 

E: “Basically, they target people who are special, and they stop them going higher than the machine. So they are trying to affect my consciousness and me.”

 

Julia: “I can confirm this.”

 

E: “Skin color: well, some are blue, some are gray. Mostly blue. Some of the Greys are good; some of the Greys are bad. Some of the Blues are good; some of the Blues are bad. It’s like a personality split, and some of the Greys are like a cyborg, others are clones. Some Greys are tall and some are short, and some don’t have a nose. A group of them is connected to a group here doing some of the not-fun stuff.”

 

Julia: “I can confirm this, based on Michael’s information to me. It is my understanding that Michael talks to Nikola Tesla, out-of-body. Tesla used to telepathically interact with his pigeon; it was his pet.”

 

E: “I brought in information about the pyramids and water. Water is the power-source energy and the pyramids equal portals when water is near. Portal is when you are near energy.”

 

M: “So a pyramid, with water near it, can create a portal?”

 

E: “Yes. When water is completely pure it is a source of energy. It’s pretty endless. Water powers portals and other dimensions; it powers it up, basically.”

 

Julia: “I am shocked. This is exactly what I heard from Michael. Michael says water can power a human being too. It can open portals, chakras in your body. But the water has to be pure, like a mineral spring from nature. Water holds the complete energetic signature of objects and can receive information, store information and later act on the information in the form of a frequency, which can affect human consciousness, and human consciousness can retrieve it from the water.”

 

E: “By a special frequency. How you create it is actually very simple: you go into your mind and ‘tune’ it. You tune to the frequency; not sure how to explain using words.”

 

Julia: “I can confirm this. The frequency starts in your thymus, goes to your coccyx, to the spleen, to the hypothalamus, the pituitary, the pineal, then hits the fontanel on top of your skull and goes back to the thymus, ending the whole circle. Michael travels through portals.”

 

E: “I need to go to the Great Pyramid in Egypt because there is Orion energy in there. It’s hooked up to Orion and Sirius. I need to go into a room because of the frequencies there, and it will activate the last bit of information in me and cause everything to speed up because that’s the technology. It’s portal access to everything on this planet.”

 

Julia: “I can confirm. I have goose bumps right now, all over. I don’t understand how the information from E and Michael is just identical; it’s incredible. It is a download from one source.”

 

E: “There are places with underground bases, where some people’s souls are not really from there. Some people’s actual bodies are from there, here and there, it is just a mixture, a whole other breed, a whole civilization.”

 

Julia: “I can confirm. My son told me about a civilization or a group of people living underground. They have advanced technologies and taught things to my son when he was in Contact with NHIs. He told me, back in 2010, that he was taught the basics of materialization and dematerialization techniques, with some instrument which looked like a wand. He told me that people down there communicated telepathically. My husband had six DNA strands opened in 2010 and the highest amount of strands opened currently on Earth was eight (in 2010). Some monks in the Himalayas have this number open too. I had four strands opened in 2010, according to my son, and he has five strands open at the time.”

 

Father: “E was telling me today that a lot of moons out there are artificial; they are old and used for different things.”

 

Julia: “Michael has a special interest in moons. He often travels to Jupiter’s moon. He also told me that the Moon affects the female, magnetic part of a human being while the Sun affects the electrical part. The Sun rules over the Moon and it is the solar flares and energy from the Sun that decide on the personality of the newborn; the genetic part and DNA only play a small role in it.”

 

Father: “E told me about things put in the food, chemtrails, radio waves and water. The pollution re fluoride in the water. E said it makes you dumb, makes you stupid like you can’t think, and so you go along with it.”

 

Julia: “I can definitely confirm this word-by-word, exactly. Michael feels, sees and smells the chemicals in the GM food and can observe what it does in the body, frequency-wise.”

 

E: “I was shown that the old grid was information control for energy and consciousness, which some call the morphological grid, and the consciousness mindset that was religion. So, information control for the mind and money for the heart, which are both energy currencies.”

 

Julia: “I can confirm this. I really am shocked, as this is exactly what Michael said to me. E and Michael even use the exact same words. I am speechless.”

 

E: “To keep them (people) in their box (left brain 3D), which is the twisted Saturnian energy that can’t scale up through the emotions to the heart: the right brain, which some would say is the divine feminine.”

 

Julia: “Confirmed. However, it is not emotions, it is feelings. Emotions are EM-based; feelings are vibration-and-sound-based and out of feelings, emotions come. The heart, as an organ, is feeling-based. There is vibration, sound, compression, longitudinal-mode of waves, versus the transverse-mode of EM waves that run the brain. The heart is run by feelings (inner vibration), while EM is outer oscillation.”

 

Father: “It’s a frequency war, a consciousness war, and because they can’t stop the awakening they are trying to seal it. E was basically talking about targeted individuals and energy weapons. It’s like a roaming AI supercomputer, to see where people’s scalar waves are at; their brain waves. When you go unconscious, it tracks that automatically and makes up a profile of who you are, where you are, and your history. I prefer to talk about better stuff.”

 

Julia: “Correct.”

 

About the Water:

Father: “E spoke about water too, to purify it then energize it. He said that if they do this and drink this, it will help them in this process. Water can help the person, as water is multidimensional. It scales the dimensions and gets you to a place where you can go further.”

 

Julia: “Confirmed. I began to have massive downloads in 2007. I suddenly started to drink from ten to twelve liters of water, which for a small person at forty-five kilograms was too much. A friend, who is a doctor, ran tests for why I drank so much water. The tests were fine, but I was told there might be a problem with my hypothalamus or pituitary gland, which is responsible for intake and regulation of water in the body. I was told it might function differently from the rest of people, but I know I used water for downloading and decoding information I received. When I have downloads, my eyes are closed and I either speak or write whatever is coming from my mind; this is when I need water. I have bottles of water everywhere, in each room; I take them with me everywhere. Water has a certain signature that can react with the frequencies of your body. It not only obtains information from human feelings, emotions and thoughts, it can react to them and interact with them.

Blood is the same, but a little higher degree than water, given that there is water in the blood. You can put your thought into water and have someone drink the water. That someone, then can get the frequencies of the thoughts into his own system and act according to the thoughts.”

 

Questions:

Dr. Rudy Schild 2016.

Dr. Schild is Executive Director of FREE and an Emeritus research astronomer at the Harvard/Smithsonian Center for Astrophysics, following an extensive career studying Dark Matter, Black Holes and the fluid mechanical origins of Cosmic Structure. Because of his long association with Dr. John Mack, he has become interested in the formulation of a coherent understanding of the nature of space-time in the Universe. Editor-in-Chief of Journal of Cosmology, he has attempted to broaden the scope of scientific inquiry to include the nature of consciousness and the Universe of Universes. Dr. Rudy Schild was a close friend of the late Dr. Edgar Mitchell and is a co-founder of FREE (Foundation for Research of Extraterrestrial Encounters).

Dr. Schild is now collaborating with Michael, to learn what he understands of NHIs, ETs, Space, planets, inter-dimensions, galaxies, etc. Michael was able to gather information based on more than forty years of experiences traveling out-of-body. Dr. Schild has commented that Michael’s views are consistent with his own research on astrophysics for over forty years.

The following are paraphrased research questions (replies included) pertaining to topics of interest in astrophysics, addressed to Michael in July 2016, by Dr. Rudy Schild.

 

Yes or No Questions and Replies:

Dr. Schild: “In your out-of-body experiences, do you ever explore the cold, dim, planet-like objects everywhere in the vast spaces between the stars? Yes or No?”

 

M: “Definitely, yes.”

 

Dr. Schild: “I have detected their gravitational signature and call them ‘rogue planets’. They should have masses and solid cores with atmospheric gasses and weather effects much like our Earth, even with no nearby sun to warm them. On Earth, we have life forms occupying the oddest places, like sulfurous ocean vents and freezing-cold regions; on Earth, we call these life forms extremophiles.”

 

M: “Yes, it has weather​ and yes, solid cores.”

 

Dr. Schild: “There is one planet beyond the planet Pluto?”

 

M: “Yes, it has weather, but harsh. This planet has no CO2 ocean.” ​

 

Dr. Schild: “Do you know if the rogue planets (or other planets) everywhere host primitive life forms like our terrestrial extremophiles, such as in sulfurous ocean vents and freezing-cold regions; Yes or No?”

 

M: “Definitely yes​. I talk only about the rogue planet beyond the planet Pluto. It is a damp planet. People must accept it supports life.”

 

Dr. Schild: “Do these rogue planets and have roles in life-formation throughout the Universe? Yes or No?”

 

M: “Definitely, yes.”

 

Out-of-body experience has been identified as one of the core experiences of extraterrestrial encounters. The survey demonstrated that eighty percent of those with extraterrestrial encounters experience OBEs.

I believe the information in this chapter offers a broad and detailed understanding of the OBE, as it is experienced by Julia and Michael. The extraordinary detail of the OBEs; the feeling, sensing with the multidimensional perspective, I found very illuminating and extremely intriguing.

With eighty percent of those with Encounters experiencing the OBE state, I believe this information can be enormously helpful on many levels, both in the validation of their personal OBE, and understanding.

I believe the information will enable us to have a broader grasp of the nature of reality and how the awareness of the individual is expanded in the out-of-body state. It offers glimpses of what is possible for us to experience and learn in terms of the nature of personal reality and consciousness itself.

Note: The knowledge explored in this chapter is fully explained in Julia’s book, which she is translating into English, and through her workshops on the OBE.

 

Julia Sellers – Lecturer, Author, Coach:

Born in Banovce nad Bebravou, in Western Slovakia (former Czechoslovakia), Julia experienced her first out-of-body experience in 1995. Since that time, she devotes her free time to the study of OBEs. She is interested in quantum physics, free energy, anomalous cognition, near-death experiences and topics of merging science and religion. Julia has three degrees. She studied in the former USSR, USA and Slovakia. Majors studied: law, journalism, Russian Area Studies, Management, Phytopathology,

Fluent in four languages, she has dual American and Slovak citizenship. She is a translator-interpreter; a lecturer in the English and Russian language and an English teacher at the first private school in the SLOVAK REPUBLIC focused on the behavioral problems of children with learning disabilities and emotional problems. Executive Manager and head of the international section of the presidential election campaign, (Slovakia), she is the foreign relations adviser to the ex-Prime Minister of the Slovak Republic, an analyst for the Department of International Relations, deputy manager of the central election campaign, a foreign correspondent accredited to the US Department of State and a freelance writer and lobbyist. She also worked for the Fund for Constitutional Government.

Julia currently lectures on out-of-body experiences in Slovakia, the Czech Republic.

 

 

 

 

 

6 reaktioner på ”Jag såg det i morgon – I Have Seen It Tomorrow

 1. Fiskargubben

  Det har varit mig givet att några gånger se vad som händer utanför min kropp. Jag är kristen, inte nyandlig.

  Bibeln talar inte om reinkarnation och därför gör inte jag heller det. Det vi inte vet får vi veta senare.

 2. Pingback: Julia Seller Dr Edgar Mitchell Foundation for Research into Extraterrestrial Encounters FREE 2017 1 – Ivans Blogg

 3. Pingback: Talk With Julia Sellers “I Have Seen It Tomorrow – Ivans Blogg

 4. Pingback: Out of body experiences/Speech at Yale University, USA – Ivans Blogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.