Kyrkan, astrologin och reinkarnationsläran

Kyrkan, astrologin och reinkarnationsläran av Peter Rudberg

Bokrecension
Text: Ivan Björn
Jag brukar läsa böcker som behandlar kristendomen av två skäl. För det första så har jag varit kristen och hörde till en församling, för det andra försöker jag förstå det vi kallar ondskan.
Idag då jag lämnade all tro bakom mig och trädde ur kyrkan kan jag titta på kyrkans manipulation av människor med andra ögon. Jag är en iakttagare som inte behöver försvara något, eller någon.
Allt är ändå bara en form som finns idag och i morgon existerar inte den.
Människor som blir stötta och behöver försvara sin ställning glömmer bort förgängligheten och förändringen som sker dagligen i våra liv och i samhällen.
Enligt min egen åsikt har ondskan i nuvarande tid och 2 000 år tillbaka klätt sig under täckmantel frälsning och kärlek.
Sakta och säkert håller detta stora bedrägeri mot mänskligheten att luckras upp.
Peter Rudbergs bok är bara ett litet bidrag till att förstå mekanismer bakom manipulation och lidande som det för med sig.
Boken handlar om förfalskning och eliminering av ursprungliga tankar från Kristus.
De som styr världen hade alltid tur med olika personligheter och individer genom tidernas varv som de belönade och lyfte fram. Individer som hade en annan åsikt eliminerades och föll i glömska. Det som tjänar makteliten lyftes alltid fram.

Fortsätt läsa ”Kyrkan, astrologin och reinkarnationsläran”

Galactic Codex

This codex is called the Galactic Codex and represents the legal basis for all actions of the Confederation in this and other galaxies. This Codex is not a rigid set of external laws but a systematized code of inner ethics of all souls of Light that all beings of Light accept with their free will because it reflects their inner truth.

videons länk: https://youtu.be/VcJHpZxdKPE
Dieser Kodex wird als Galaktischer Kodex bezeichnet und stellt die rechtliche Grundlage für alle Handlungen der Konföderation in dieser und in anderen Galaxien dar. Er ist kein starres Gesetzeswerk äußerer Regeln, sondern ein innerlicher Verhaltenskodex aller Lichtseelen, den alle Wesen des Lichts mit ihrem freien Willen akzeptieren, weil er ihre innere Wahrheit widerspiegelt.

Fortsätt läsa ”Galactic Codex”

Vindkraft i Sverige

Recension av en bok om kampen mot de galna satsningarna på vindkraft

Bernd Stymer är en energisk och engagerad medborgare som sedan 2008 kämpat emot byggandet av vindkraftverk. Boken är delvis en dagbok över dessa ansträngningar, vilket ger en enastående klar bild av det demokratiska problem Sverige har idag. Ett problem, som inte bara gäller etableringar av vindkraftverk.

Sverige hade ett av världens bästa system för produktion och distribution av el. Det var dessutom nästan helt fritt från utsläpp av koldioxid. Vi behöver alltså inte vindkraften. Men klimatpolitiken pressar in mera kapacitet på marknaden med subventioner, som baseras på den futila tron att koldioxid styr klimatet enligt IPCC:s hypotes. Det har deformerat hela systemet med den uttalade avsikten att vi skall exportera strömmen till länder med kolkraft, främst Tyskland. Våra pengar för subventionerna skall alltså skickas utomlands ! !

Stymer anser att företag och myndigheter bryter mot ett flertal lagar och regler:

1. Enligt Miljöbalkens 1:a paragraf får naturen inte skövlas. Hur skall då fundament med diameter om 15 à 20 meter och tusentals ton betong bedömas tillsammans med vägar och mångmila kabelgator ? Fortsätt läsa ”Vindkraft i Sverige”

Olja är inte en Fossil Bränsle – det är abiotiska / Oil Is NOT A Fossil Fuel – It Is Abiotic

 

Oil Is NOT A Fossil
Fuel – It Is Abiotic

By Jerry Mazza
Online Journal Contributing Writer
9-29-5

It seems so easy to believe this idea. Oil contributes greatly to polluting the environment. The industrial age has intensified its use greatly. The more we use, the more we lose fresh air, even the ozone. And therefore it seems almost divine justice that we are about to exhaust this so-called ”fossil fuel” within several decades and two hundred years, this cursed blessed hydrocarbon which took millions of years to produce.
And, therefore, it almost seems we get what we deserve: a petro-powered society in which once the oil supposedly runs out we will suffer mass annihilations of population, famine, war, total deceleration, a withdrawal into the caves. And, therefore, we should have our prophet From the Wilderness.com, Michael Ruppert, predict this on an ongoing basis. And his biblical tome, Crossing the Rubicon shall subhead the big idea: The Decline of the American Empire at the End of the Age of Oil. Well, no, not so, kimosabe, not by a long shot.
To begin with, oil is not a fossil fuel. This is a theory put forth by 18th century scientists. Within 50 years, Germany and France’s scientists had attacked the theory of petroleum’s biological roots. In fact, oil is abiotic, not the product of long decayed biological matter. And oil, for better or for worse, is not a non-renewable resource. It, like coal, and natural gas, replenishes from sources within the mantle of earth. This is the real and true science of oil. Read all about it.
In fact, working in the 1950s, Russian and Ukrainian scientists, cut off from the Western World’s oil supply, applied their keen minds to the problem and, by the 1960s, had thoroughly demolished the idea of oil as a ‘fossil fuel,’ Is it any wonder then that Russia is one of if not the leading producers and exporters of oil. The isolation of the Cold War forced Russia to dig deeper, literally, to find oil deeper in the earth in some places, and to look in other places where no one had thought to look to reveal more. This while America feels incumbent upon itself, since it claims oil production and discovery has peaked and will fade to nothing in several decades, that America’s feels it must make war to take other people’s oil: Afghanistan, Iraq, Iran, the Caspian Basin, Sudan, etcetera.
See more: http://www.rense.com/general67/oils.htm

The overwhelming preponderance of geological evidence compels the conclusion that crude oil and natural petroleum gas have no intrinsic connection with biological matter originating near the surface of the Earth. They are prim ordial materials which have been erupted from great depths.”

Academician Professor Vladimir B. Porfir’yev, senior petroleum exploration geologist for the U.S.S.R., at the All-Union Conference on Petroleum and Petroleum Geology, Moscow, 1956.

https://www.bokus.com/bok/9780387952536/the-deep-hot-biosphere/

Ett vykort från framtiden.

Detta med religiositet är ganska svårt ämne för att oftast handlar detta om etablerade kyrkor byggda med en hierarkis ordning som kräver löften och underkastelse från sina tjänsteutövare. När människor i allmänhet bygger sin verklighet i denna materiella värld som inte är förankrad i en djup andlig förståelse så beter sig realiteten som en pendel. Först är den på ena sidan och sedan slår den åt andra hållet.

Detta har hänt i Tjeckoslovakien där det var förbjudet att vara kyrkligt och när kommunismen föll så blev plötsligt kyrkor fulla och räckte inte till så det byggdes nya. Idag är kyrkor halvtomma. Människor upptäckte att andlighet genom organiserad form – genom kyrkan är en återvändsgränd. Till viktiga poster i Tjeckoslovakien har inte varit satta medmänskliga präster men folket utifrån – från väst. Penningtvätt av stora mått uppenbarades och medmänsklig prästerskap sitter i obetydliga byar och på viktiga poster sitter maktens män.

Peter Chobot är ofta besökare i Ryssland och han berättade om hur omänsklig och med överlägsenhet uppträder dessa ortodoxa präster där. Det att de sitter i Duman imponerar inte på mig. Det intressanta skulle vara att om de inte satt där om Putin skulle vara kvar vid makten. Här vill jag påvisa det vansinnet som en organiserad religion har och deras enorma makt. Jag hoppas att människor verkligen reviderar sin andlighet och att en ny förståelse för livet uppstår precis som du skriver.
Oftast öppnas nya andliga perspektiv hos en människa då alla andra vägar är uttömda, eftersom den nya andligheten kan bestå enbart av självkännedom och sökandet inom sig och inte utanför.

I både Slovakien och Polen vet jag att det manipuleras i predikstolarna och om man inte röstar på ”rätt” parti så anses det vara dödssynd! Detta visar tydligt att vi människor måste komma ifrån att andra ska tala om för oss vad som är rätt och fel och själva genom egen erfarenhet måste vi komma fram till livets ståndpunkter.

Svenska kyrkan i Sverige förbereder människor för någon sorts kris genom sina filmer samtidigt som de vilseleder människor om att det finns hjälpbehövande oftast i andra länder med knappa resurser. Svenska kyrkan utövar sin makt genom att spela på människornas känslor om medmänsklighet och därmed cementera lidandet!
Stoppar du ett frö i jorden får du tiofalt tillbaka var du än befinner dig på denna klot. Det att folk är hungriga beror därmed på andra orsaker som krig, utsugning av länder och deras resurser, chemtrails, vädermanipulation, förgiftning m.m. Har någon läst någonstans eller hört talas om att svenska kyrkomän skulle prata om de egentliga orsakerna till svält i världen? Inte jag.

Andlighet genom religion är med andra ord manipulation och inget annat.

Peter Krabbe

Edgar_Cayce_Guerison-min-720x380

Eftersom vi befinner oss i en utveckling som blir alltmer hotfull, med det USA-ledda NATO:s aggressioner mot Ryssland som ett tydligt påbud om ett planerat tredje världskrig, kan det vara på sin plats att för en stund släppa den sakliga och något eftersläpande samtidsanalysen till förmån för vad andra redan för länge sedan berättat om de kommande händelserna på världsscenen.

Kanske behöver vi lite tröst, ställda inför ett händelseförlopp som vi inte tycks kunna påverka. Vi skall därför ägna oss en stund åt Edgar Cayce, den försynte och kristna profeten som i sina väldokumenterade förutsägelser har haft en träffsäkerhet som imponerar även på den mest inbitne tvivlaren.

Edgar Cayce var amerikan, bosatt i Virginia och hade sin produktiva tid som medium under tiden 1920 fram till 1944. Han dog 1945. Den kristna tron ligger som grund för hans liv, utan att övergå till religiösa övertoner. Hans eget anspråkslösa liv fick…

View original post 1 210 fler ord

WingMakers

Svenska översättningar
Välkommen till de svenska översättningarna av ”the WingMakers´ Material” som på engelska finns utgivet på tre websidor WingMakers.comLyricus.org och EventTemples.com.

Materialet på dessa tre hemsidor består av totalt mer än tusen sidor tankeväckande innehåll. Här finns exotisk musik, hundratals målningar i originalarbete, animationer, poesi och en förmedling av fundamentala insikter. Helt säkert kommer detta att öppna sinne och hjärta på var och en som läser, lyssnar eller tittar på den här inspirerande kollektionen . WingMakers´ Material har förts ut till offentligheten av en anonym källa som kallar sig James. Materialet innehåller lika mycket andliga avslöjanden som ett tankevidgande äventyr in i de djupgående upptäckter som väntar mänskligheten.

Fortsätt läsa ”WingMakers”

Långsamt Vaknar Vi Upp – och ser vilka som styr vår värld

Bokrecension av Ivan Björn
Källa
Ganska länge hade jag tänkt att det skulle behövas en bok som knyter samman all den kunskap om världen och medvetande som man kan läsa om på internet.
I massmedia får vi inte veta så mycket och så fort det dyker upp någon kunskap som inte passar etablissemanget så förlöjligas den som konspirationsteorier.
På internet finns det idag mycket kunskap men att sortera i den kräver att man går in i sig själv genom t.ex. meditation för att veta vad som är rätt.
Ingemar Wärnström i sin bok – Långsam Vaknar Vi Upp – beskriver och återspeglar i samlade begrepp om den kunskap som finns där ute. Hans bok växlar händelser och inriktning med kunskap om forskningresultat från både kända och undanskuffade forskare. Ett resultat som förtigs av den etablerade officiellt godkända vetenskap och världsbild.
Ingemar Wärnström beskriver den mekanistiska syn på världen på ett förträffligt sätt, samtidigt som han konstaterar och beskriver att om vi ska förstå världen och dess uppkomst och meningen med skeenden i den måste vi ta med i beräkningen MEDVETANDET i vår syn på världen!
Det är medvetandet som skapar.
Boken är i det närmaste perfekt även som jag skulle önska att han tog med i kapitel om 9/11 även Dr. Judy Woods arbete och i kapitel om Estonia borde dr. Henning Wittes arbete finnas med.
Beskrivningen i Prologen tar jag som en poetisk beskrivning av det onda och det goda. Min egen åsikt är att vi själva ville uppleva motsatsen till kärlek, vi själva skapade denna värld och vi själva kan förändra den. I prologen står det som om Gud hade någon sorts behov av att få fram erfarna och utvecklade själar. Gud (som var och en av oss är inklusive ALLT) har inga sådana behov är min åsikt. Det är vi som ville uppleva tid och rum.
Tack och lov så finns inte i boken någonting av denna prolog och boken beskriver i det närmaste i perfekta ordalag Medvetande, Ljuset, tid och rum…
Denna bok är verkligen värd att läsas. Det är boken som höjer medvetandet hos varje människa med öppet sinne.
Det är dags att kasta av sig begränsningarnas ok och lyfta upp mot skyn som den fria själen som vi Alla Är.