Be så ska du få

 

Be så ska du få

Allt som du fäster din uppmärksamhet på kommer att bli ”din sanning”. Attraktionslagen säger att det måste det. Ditt liv och alla andras, är bara en avspegling av det du huvudsakligen ägnar tankar åt.
Innan du inkarnerades sa du: ”Jag ska leva i glädje!”
Du sa: ”Jag ska träda in i den fysiska verkligheten av rum och tid, in bland andra väsen, och anta en identitet med ett tydligt och specifikt perspektiv. Jag ska lära mig att se mig själv ur den synvinkel och njuta av att betraktas som den synvinkeln.”
Du sa: Jag ska iaktta det som omger mig, och mitt gensvar på det jag ser kommer att ge upphov till mina egna värdefulla personliga ställningstaganden.”
Du sa: ”Jag ska veta värdet av mina ställningstaganden. Jag ska veta värdet av mitt perspektiv.”
Sedan sa du (och det här är det viktigaste av allt): Jag ska alltid känna kraften och värdet hos mitt personliga perspektiv, för den för den icke – fysiska energi som skapar världar kommer att genomsyra mina beslut, mina avsikter och varje tanke jag har, för att skapa det som jag ger upphov till utifrån mitt perspektiv”
Du visste då före din fysiska födelse, att du var ”källenergi” som fokuserar specifikt i den fysiska kroppen, och du visste att den fysiska person du skulle bli aldrig skulle kunna skiljas från sitt ursprung. Du förstod då din eviga koppling till källenergin.
Du sa: Jag kommer att älska att gå helt och fullt upp i den fysiska kroppen, in i rumstiden, för den miljön kommer att få mig att fokusera den kraftfulla energi som är jag till något mer specifikt. Utmärkande för denna fokusering blir en kraftfull rörelse framåt – och glädje.”
Det finns ingenting du inte kan bli, göra eller få 
Tre steg mot allt du vill bli, göra eller få.
  • Steg 1 (din uppgift): Du ber om något
  • Steg 2 (inte din uppgift): Det besvaras
  • Steg 3 (din uppgift): Svaret som har getts måste tas emot eller tillåtas.

 

******************************
 
Hur du blir, gör och får allt du önskar!
Den här fascinerande boken av Esther och Jerry Hicks kommer att lära dig att förverkliga dina drömmar, så att du får det glädjefyllda och tillfredställande liv du förtjänar. 
Du kommer att förstå på vilket sätt dina relationer, hälsoproblem, din ekonomi, dina karriärbekymmer och annat påverkas av de universella lagar som styr din tid och rum – verklighet – och du kommer att upptäcka kraftfulla processer som kan hjälpa dig att att följa med i livets positiva flöde. Det är din födslorätt att leva ett liv fyllt av allt som är gott – och den här boken visar dig hur du kan förverkliga det, på alla områden!
 
Ester och Jerry Hicks
 
(Abrahams läror)
 
Be så ska du få
 
Lär dig att förverkliga dina drömmar
 

 

ISBN: 978-91-534-3317-0