Mångfalden

 

Det finns plats för alla olika tankar och erfarenheter.
Källa till bilden
Ur ditt icke fysiska perspektiv kände du inget behov av att utesluta eller kontrollera några människorna i din värld på grund av den oehörda variation av erfarenheter, övertygelser och önskningar som existerade hos dem. Du förstod att det finns tillräcklig med utrymme i detta expansiva universum för alla typer av tankar och erfarenheter. 
 
Det var din fulla avsikt att ta medveten kreativ kontroll över din egen livserfarenhet och dina egna skapelser – men inte att försöka kontrollera andras skapelser. 
Variationen skrämde dig inte utan inspirerade dig istället, för du visste att var och en skapar sin egen erfarenhet, och du förstod att exponeringen för kontraster skulle inspirera dig i speciella riktningar och att det faktum att andra kanske skulle välja annorlunda än du inte skulle betyda att du hade rätt och de hade fel, eller att de hade rätt och du hade fel. Du förstod värdet av mångfalden. 

 

 Ester och Jerry Hicks
(Abrahams läror)
Be så ska du få
Lär dig att förverkliga dina drömmar
ISBN: 978-91-534-3317-0

Har vi människor någon verklig möjlighet att påverka vårt jordklot?

Tack för en utmärkt artikel.

Jag skulle vilja med tanke på Roland Salomonssons bidrag i diskussionen bifoga den film som jag översatte med lite udda namn: Det är dags att ta över gudarnas roll: https://youtu.be/ij7KMd6-5R8

Att jorden expanderar med ca 4 cm per år har jag t.o.m. sett för länge sen på SVT.

Nu till Krabbes artikel och tankar om den profetia som Cayce kom med.
I boken Hidden Truth – Förbjuden kunskap https://ivansblogg.com/2016/11/23/den-dolda-sanningen/ beskriver Steven Greer att om medvetandenivå hos människor inte stiger så såg han att landmassor försvinner och nya landmassor uppstår från havet. På den karta jag såg i boken skulle det finnas kvar bara norra Sverige typ från Gävle och uppåt, resten skulle försvinna. Sverige för övrigt hade gul färg inklusive Ryssland om jag minns rätt, vilket betyder en mild grad av ”naturkatastrof”.

Medvetandet kan man se från flera olika synvinklar och definitioner och alla är rätt. Jag vet t.ex. genom egen erfarenhet att skapelsen svarar direkt mot människans sinnestillstånd – alltså medvetande. Jag vet att vissa människor har svårt att förstå detta för djupa erfarenheter får man genom själen som arbetar med känslan medan hjärnan vill gärna analysera allt och ha bevis på allt och aldrig får nog. Det är därför man sedan kallar oförklarliga saker för under för att det är hjärnans sätt att förklara istället att se de djupa processerna som kan nås bara med inre visdom och känslan. Det är alltså själens/andens sätt att verka på och hjärnan kallar detta gärna för intuition för att återigen förklara på ett begripligt sätt sakernas tillstånd.

En annan syn på medvetenhet är att en medveten människa inte tar till våld mot en annan människa eller levande varelser överhuvudtaget. Medvetenhet verkar för fred helt enkelt.

För att återgå till artikel. På vilket sätt skulle kunna komma världen i gungning?
Jag har läst en gång om Rysslands militära strategiska analyser och om Ryssland kan förlora ett eventuellt krig! Länken har jag inte men kommer väl ihåg följande.
Ryssland är fast förankrad i jordklotet med en rejäl landmassa. USA är sårbar genom sin geografi. Vad skulle alltså hända om USA skickade en missil mot Ryssland? Den skulle skjutas ner eller möjligen skulle den förorsaka någon skada. Vid sådan provokation skulle Ryssland svara med att skicka undervattensrobotar till USAs kust där den skulle explodera under vatten på svaga geografiska ställen som Ryssland har koll på. Resultatet skulle bli att stora landmassor skulle hamna i havet med en tsunami om 1000 m i höjd som bieffekt. Denna våg skulle sedan skölja över Europa enda fram till Ukrainska gränsen och förstöra allt i sin väg. Ryssland skulle bli skonad.

Omedvetna människor leker alltså genom att förstöra eller provocera fram en förstörelse. Det är bara medvetenhet som på individnivå som kan ändra kursen. Efter flertal olika böcker jag har läst och ”syner” och uttalanden från olika individer, ser det ut så att Cayce och hans profetior kan bli verklighet…

Peter Krabbe

Vulkanutbrott på ö

Detta påstås ju nästan dagligen av världens politiker och andra som gärna vill skaffa sig en plattform av inflytande över oss övriga, lydiga undersåtar. Men är detta rimligt? Låt oss ta Edgar Cayce som hjälp för att analysera vad som egentligen har hänt, händer nu och kommer att hända i en inte alltför avlägsen framtid. Som kunskapsförmedlare hade Cayces undermedvetna mycket mer att ge oss än den rent andliga förädlingsprocessen.

Alla kan säkert inte acceptera naturvetenskaplig information från en källa som får betraktas som ett Högre Medvetande, men gör ett försök så lovar jag att ni kommer att få ett betydligt bredare kunskapsunderlag för er egen förkovran! Jag skall ställa Cayces berättelser från 1930-talet mot vad vi tror att vi faktiskt vet idag. I min egen roll som visionär naturvetare behöver jag inte frukta Vetenskapsakademins förbannelser, jag är ensamt ansvarig för mina tolkningar!

I sina läsningar (readings) återkom Cayce ofta…

View original post 1 273 fler ord