Inför Valet – Intervju med William Engdahl

Prof. William Engdahl berättar speciellt för Newsvoice läsare om geopolitikens mörka hemligheter och presenterar sin nya bok om GMO – Hotet mot livet.

Prof. Engdahl, Ni har skrivit åtta böcker som avslöjar de mörkaste hemligheterna
bakom den globala geopolitiska agendan. Eftersom Europa berörs indirekt av konflikterna i Mellanöstern genom flyktingströmmen, många européer undrar vad är det som som händer där egentligen. Alla spelar ”goda” and krigar mot terrorgrupperna ISIS och Al Quida, men trots det så verkar det som att världens största krigsmakter kan inte besegra en konvoj med Toyota SUVar, körda av analfabetiska rebeller med Kalashnikov. I vilken av dina böcker kan vi hitta bevis och förklaring till denna paradox av vår tid. Vad är terrorism och varför massmedia aldrig publicerar bevis för detta fenomen eller ifrågasätter institutionernas och säkerhetstjänsternas officiella versioner? Stämmer det verkligen att Ryssland kämpar mot ISIS och vad är Israels roll i konflikten?

Läs mera på länken: https://stellatormanoff.wordpress.com/2017/10/13/intervju-med-william-engdahl/

Inför Valet – Banker och skulder

”I vår farm är alla lika, men vissa är mera lika än andra.”

/G. Orwell

Detta inlägg är den första delen av en serie där jag kommer att förklara hur man härskar och söndrar på olika sätt, hur man kontrollerar sin opposition innan den har samlat kraft. Manipulationsmetoderna är många. Tanken är att du som läser kan förstå varför du inte kan påverka samhället via media eller politik, och hur en liten grupp av intelligenta psykopater (som alltid har funnits) upprätthåller samhällsstrukturen genom att ändra form och ansikte på sin makt. Dem kallar jag och många andra för den globala eliten, bankeliten, oligarkerna, industri- och finansadeln – de samvetslösa.

Fortsätt läsa ”Inför Valet – Banker och skulder”

Inför Valet – Enhet

Enhet

Existenslinjen – liv är mer än arbete!

För dig som vill se ett nytt samhälle, ett samhälle byggt på empati och helhetstänkande, finns ett alternativ.
Enhet kallar vägen till detta samhälle för Existenslinjen.
I Existenslinjens samhälle har alla människor samma värde på grund av sin existens och inte på grund av vad de presterar.

Alltför många människor mår inte bra i dag. Psykisk och fysisk ohälsa ökar.

Därför lyfter Enhet fram i sitt valmanifest begreppet Hälsa

Vi vill främja alla människors hälsa genom:

Medborgarandel

Förändring börjar inifrån. Med en ovillkorad medborgarandel som ersätter nuvarande bidragssystem kommer många människors stressnivå att minska.
Om varje människa upplever inre frid skapar vi yttre fred. Med medborgarandel frigörs även kraft och kreativitet utifrån var och ens förutsättningar vilket gynnar alla områden i landet.
Sammantaget leder detta till ökad trygghet, hälsa och hållbarhet.

Hälsofrihet

Vuxna människor i Sverige kan själva ta ansvar för egen hälsa. Var och en har rätt att välja mellan skolmedicin, alternativ medicin och terapeutiska behandlingsformer.
Friskvård och förebyggande åtgärder för alla medborgare ska vara Sveriges högsta prioritet.
Vaccinering ska förbli frivillig och narkotikapolitiken ändras i grunden genom t.ex. avkriminalisering för eget bruk.

Fortsätt läsa ”Inför Valet – Enhet”

Allt som händer i ditt liv har du skapat själv!

Allt som händer i ditt liv har du skapat själv.

Det är bara du själv som kan ändra det du skapade.

Denna artikel handlar speciellt om välbefinnande.

Den allmänna uppfattningen om man läser de vanliga media är att sjukdom är något som slår till slumpmässigt och i blindo. Man har otur helt enkelt eller så blev man smittat av de osynliga bakterier eller något djur som är bärare av en smittsam sjukdom.

Man råkade trampa snett, eller så finns en viss sjukdomsbild i familjen som sägs vara ärftlig. Ja vi människor är så vana vid att tänka på allt som skulle kunna hända. Vi är vana med negativt tänkande helt enkelt. Dessa trossatser är så etablerade och det finns så många bevis att just så fungerar livet att det blir mycket svårt att förstå att det kan fungera på ett helt annat sätt än vad vi har blivit lärda.

Jag ska inte skriva mer om allt som vi människor tror på och jag menar inte heller att det är på något sätt fel att ha ovanstående trossatser. Livet här på jorden är ett fritt val och vill man leva en annan verklighet får man tänka om och gå mot strömmen.

Fortsätt läsa ”Allt som händer i ditt liv har du skapat själv!”

Inför valet – Medborgerlig Samling

Medborgerlig Samling

MER SANS. MINDRE SENSATION

Medborgerlig Samling är en ny politisk kraft som vill  återinföra ett tydligt folkförankrat, evidensbaserat och personligt ansvarstagande styre.

Stöd oss finansiellt inför valet 2018. Når vi riksdagen får du pengarna åter.

Läs även Peter Krabbes blogg:

Ett förändrat politiskt landskap…

Eftersom Medborgerlig Samling (MED) håller sin riksstämma kommande helg, låter jag min son Mons få tillfälle att ge sin syn på pågående förändringar i det politiska landskapet. Mons kommer att sitta i riksdagen efter valet om MED klarar 4%-gränsen. Mons Krabbe:

Annie Lööfs ställningstagande för regeringens invandringsproposition är ett av många tecken på en större utveckling, som inte bara sker i Sverige, utan i Europa som helhet. Processen har pågått en längre tid, men har blivit allt mer påtaglig det senaste året. Denna utveckling är ett skifte från vänster/höger som den primära konfliktlinjen i politiken, till en ny som delar upp Europas politiska spelplan utefter var partierna står gällande två huvudfrågor:

  • 1) Partier som ser storskalig migration som något som har ett egenvärde, att kulturellt blandade samhällen är mer eftersträvansvärda än kulturellt homogena. De anser att de negativa konsekvenserna när det gäller utanförskap, etno-religiösa konfliktsituationer och kriminalitet är små tillfälliga olägenheter, vars negativa konsekvenser är ett rimligt pris för att uppnå huvud målet – ett mångkulturellt samhälle. Motståndarna ser ingen vinning i migration som medel att bryta upp kulturellt homogena samhällen. Istället kan dessa begränsningsförespråkare vilja se ett värde i migration för att fylla arbetskraftsbehov, eller för att ge skydd till särskilt utsatta grupper under kontrollerade former och inte i syfte att ändra på de bärande principerna för mottagarlandet.
  • 2) Partier som vill se en påskyndad politisk globalisering står mot dem som anser att den politiska makten utövas bättre i mindre politiska enheter. Politisk globalisering innebär en stadig förskjutning av den politiska makten från nationella och subnationella enheter till allt större politiska sammanslutningar. Först till kontinentala enheter som EU, och i förlängningen till en tänkt global myndighet eller världsregering. Man ser nationer som onödiga hinder på vägen mot global enighet. De som motsätter sig denna utveckling ser i processen en demokratisk urholkning, där besluten fattas längre och längre bort från medborgarens insyn Lokala förutsättningar och synsätt tas allt mindre hänsyn till i denna politiska centraliseringsprocess.

I grund och botten så är dessa två frågor knutna till varandra. För dem som vill se politisk globalisering, där gränserna mellan nationalstaterna rivs ner, är det givetvis också fördelaktigt med en massiv migration in till den rika och tidigare så nationalistiskt sinnade världen i syfte att underminera själva förutsättningen för den oberoende staten: ett samhälle med konsensus runt de bärande principerna.

Läs mera på länken: https://peterkrabbe.wordpress.com/2018/05/01/ett-forandrat-politiskt-landskap/

Fortsätt läsa ”Inför valet – Medborgerlig Samling”

Om färger och färgers betydelse

av Patrik Nilsson

 

En del skeptiker hävdar att det inte finns något direkt samband mellan färg och hur människor tänker, känner eller beter sig. Men en rad psykologer har studerat färger och dess betydelse och man vet nästan säkert att färger uppfattas olika och framkallar någon form av reaktion hos de flesta människor.

Färger spelar självklart stor roll om du ska måla om i huset eller lägenheten men det gör det även för den som ska designa och göra en ny hemsida, logga eller grafisk profil. Vad vill du att ditt företag och företagsprofil ska sända ut för signaler?

Nedan kan du läsa mer om olika färgers betydelse och vilka signaler de sänder ut. Det är inte alltid helt klart vilken färg som står för vad då vi tolkar dem på olika sätt, men det ger riktlinjer som kan underlätta ditt val.

Skalade vitlöksklyftorVit färgs betydelse

Som bekant bärs vit färg ofta av bruden under bröllopet då den står för renlighet och oskuldsfullhet. Det kan också spegla ärlighet men även ge en känsla av professionalism. Vissa anser att den helar och befriar. Det är också fredens färg, vart man än kommer.

Positiva egenskaper: rent, färskt, bekvämt, tydlig, harmonisk, ärlig, hoppfull, oskuldsfull, ljus, fredlig, skyddande, renlighet, lugn, reflekterande, andlighet, säkerhet

Negativa egenskaper: klinisk, kyla, ensamhet, sterilitet, isigt

Svarta oliverSvart färgs betydelse

Svart symboliseras ofta med makt, auktoritet, styrka och stabilitet. När det gäller mönster så symboliserar svart det sofistikerade.

Positiva egenskaper: ilska, anonymitet, djup, elegant, erotiskt, hög kvalitet, lyxigt, magiskt, majestätiskt, mystisk, ädel, makt, prestige, trygghet, hemlig, allvarlig, sexuell, sofistikerad, tystnad..

Läs mera på följande länk: https://www.foretagande.se/om-farger-och-fargers-betydelse/

Inför valet – Alternativ för Sverige

Alternativ för Sverige

Nu börjar resan
för att ta tillbaka
vårt land!

Sverige 2018

Sverige var tidigare ett av världens mest framgångsrika länder, men är idag ett land i kris. Tidigare beundrades Sverige över hela världen. Idag är läget helt annorlunda. I våra nordiska grannländer och i övriga Europa lyfts Sverige fram som ett skräckexempel. De lärdomar som dras handlar om att undvika att göra Sveriges misstag.

Sverige 2018 har få framgångar och många kriser. Migrationskrisen, poliskrisen, vårdkrisen. Krisen i försvaret, i skolan, på bostadsmarknaden. Kriserna tilltar både i styrka och omfattning, men de styrande politikerna erbjuder inga lösningar. I själva verket vägrar de att erkänna problemens existens. Samma politiker som orsakade problemen kan aldrig vara en del av lösningen. De utgör själva problemet.