Jeff Nielson bevisar bankirernas övergripande mål…

…vilket är att beröva oss medborgare vår egendom. Människor som förlorat sina hem p g a tjuv- och lögnstatens support av bankirernas plan, står inte på barrikaderna och protesterar – de blir tysta, menar JN. Etablissemanget spelar på din genom hjärntvätt planterade skam och din internaliserade skuldförskjutning, förty illusionstaten har lärt dig att skylla dig själv, och särskilt i Sverige har vi fått lära oss att staten aldrig kan ha fel.

Läs mera på länken: http://www.autentopia.se/blogg/?p=6349