Miljörörelsen som ett politiskt vapen för underkastelse

För många år sedan läste jag en bok med titeln ”Angående möjligheten och önskvärdheten av fred. Rapport från en forskargrupp vid Iron Mountain” [sv. övers. Rabén & Sjögren, Stockholm 1968]. Jag minns att rapporten förde fram en del häpnadsväckande synpunkter om krig och fred och genast dementerades av ledande kretsar i USA. Man koketterade också med att belysa frågan ur ett ”vetenskapligt” perspektiv och ”bortse från alla värderingar, till exempel alla estetiska och moraliska värderingar . . .” (sid, 34-35 i sv. övers.), vilket naturligtvis imponerade på ett ungt sinne, men undvek begrepp som ”frihet” eller ”mänskliga rättigheter”.

Genom ett mycket kritiskt kapitel i boken ”The Creature from Jekyll Island, A second look at the Federal Reserve” av G. Edward Griffin – faktiskt den enda bok som ägnas ett helt kapitel i Griffins 600 sidor långa redogörelse om Federal Reserve – blir jag åter påmind om rapportens betydelse.

    Själva arbetet med rapporten omgavs av mycket hemlighetsmakeri och den var aldrig tänkt att offentliggöras. Men en av medlemmarna i forskargruppen hade inte samvete nog att låta den förbli hemlig utan läckte till journalisten Leonard Lewin, som publicerade hela rapporten 1967 [Leonard Lewin, ed., Report from Iron Mountain on the Possibility and Desirability of Peace (New York: Dell Publishing, 1967)]. Historien är i korthet denna:

Läs mera på länken: http://everykindapeople.blogspot.se/2014/11/miljororelsen-som-ett-politiskt-vapen.html#comment-form

THE ILLUSION OF MATTER: OUR PHYSICAL MATERIAL WORLD ISN’T REALLY PHYSICAL AT ALL

ARJUN WALIA 

 

Again, our physical material reality really ISN’T physical at all. The meaning, significance and implications of these findings within our quantum world have led to a plethora of ideas and theories, some of which lay inside the label of “pseudo-science.” This article will present scientific evidence that clearly show the connections between consciousness and what we call reality and how these can no longer be denied. It will also ponder the implications of this knowing, and how this realization plays an important role in the potential transformation of our planet, at a time when we need it the most.

Scientific understandings change continuously throughout human history. Old “knowings” are constantly dismissed as we come across new ones. Even with our current understanding about the laws of physics, it could have some loopholes, especially with the recent disclosure of the black budget. We now know that trillions of dollars are going towards projects that the human race knows nothing about. Other phenomenon, like zero-point energy, extracting energy and heat from electromagnetic zero-point radiation via the Casimir force have shown to be correct and conclusive. – For more information on these sources, please click here. (1)(9)(10)(11)(12)(13) Some of these ideas threaten our current understanding of physics, but how can we even have an understanding of physics when what we call ‘matter’ isn’t even real? How can we understand it if when we observe an atom at its tiniest level the behavior of that atom changes? The quantum world is definitely a weird one, and it’s safe to say that we don’t understand it, but we do recognize the significance and potential it has to help transform our world. We are starting to recognize that non-physical properties govern the universe, and we are turning our attention towards consciousness and the role it plays with regards to the physical make up of our reality.

The notion that the atom was the smallest particle in the universe fell with the discovery that the atom itself is made up of even smaller, subatomic elements. What was even more shocking was the revelation that these subatomic particles emit various “strange energies.”(0) Proponents would argue that the findings within quantum physics only apply and are significant at the subatomic level, but to those I say, are we not all existing at the subatomic level? When we observe ourselves and our physical environment at the smallest level, are we not made up of atoms? Are we not made up of subatomic particles? Are we not what we observe?

At the turn of the ninetieth century, physicists started to explore the relationship between energy and the structure of matter. In doing so, the belief that a physical, Newtonian material universe that was at the very heart of scientific knowing was dropped, and the realization that matter is nothing but an illusion replaced it. Scientists began to recognize that everything in the Universe is made out of energy.

Quantum physicists discovered that physical atoms are made up of vortices of energy that are constantly spinning and vibrating, each one radiating its own unique energy signature. Therefore, if we really want to observe ourselves and find out what we are, we are really beings of energy and vibration, radiating our own unique energy signature -this is fact and is what quantum physics has shown us time and time again. We are much more than what we perceive ourselves to be, and it’s time we begin to see ourselves in that light. If you observed the composition of an atom with a microscope, you would see a small, invisible tornado like vortex, with a number of infinitely small energy vortices called quarks and photons. These are what make up the structure of the atom. As you focused in closer and closer on the structure of the atom, you would see nothing, you would observe a physical void.(0) The atom has no physical structure, we have no physical structure, physical things really don’t have any physical structure! Atoms are made out of invisible energy, not tangible matter.

 

See more at: http://www.collective-evolution.com/2013/12/05/the-illusion-of-matter-our-physical-material-world-isnt-really-physical-at-all/

Wingmakers

Ett utdrag ur Wingmakers

 

Sarah: Jag skulle vilja veta lite mera om de hemliga organisationerna du pratade om förut.
Neruda: Okej, de är ganska många. Bland dem kan du räkna IMF, Foreign Relations Committee, NSA, KGB, CIA, World Bank och Federal Reserve m.fl. Alla har de en inre kärna som är ytterst hemlig. Det är ett hemligt samfund med en egen kultur, egen ekonomi och eget kommunikationssystem. Alla dessa har både makt och pengar och kan manipulera jordens politiska, ekonomiska och sociala system i eget syfte. De har kontroll över olja, gas, guld, diamanter, platina etc. Detta hemliga nätverk har använt teknologi från ACIO i syfte att försäkra sig om kontroll över världsekonomin.
Den enda oberoende gruppen i detta sammelsurium av maktkrävande organisationer är Labyrintgruppen.

 

Fortsätt läsa ”Wingmakers”

Mer om världshistoriens mest träffsäkra profetior!

Rör vi oss mot ett tredje världskrig? I en DVD-serie med titeln ”Signs of the Times” tar pastor Bruce Telfer oss med på en analytisk resa för att bättre förstå vad det är som just nu sker i världen – och varför. Det här behöver vi förstå för att kunna fatta rätt beslut i de tuffa tider som väntar. I genomgången hittills har vi bl.a. blivit varse om att:

  • världens mäktigaste och mest inflytelserika personer talar om ett tredje världskrig som ”oundvikligt”
  • USA är att betrakta som ett imperium. Vi har ur ett historiskt perspektiv fått veta hur USA med bl.a. militär överlägsenhet samt finansiella konstruktioner som ”Bretton-Woods” och ”Petrodollarn” lyckats etablera och vidmakthålla sin ställning som världens enda supermakt i ungefär ett århundrade nu.
  • USA:s invasion av Irak efter händelserna 11/9 2001 har ett perspektiv som går långt tillbaka i historien.Det handlar om ett politiskt rävspel.
  • Bibelns profetior har med en häpnadsväckande exakthet förutspått vilka riken som kommer att styra i världen från ca 600 f.kr. fram till och även bortom våra dagar. Dessa riken är Babylonien, Medien/Persien, Grekiska Imperiet och det Romerska Imperiet.

Det Romerska Riket föll alltså enbart skenbarligen. Det fortsätter att regera i en annan form, representerat i Bibeln av den makt som beskrivs som ”Det Lilla Hornet”. I dagens avsnitt tar vi en närmare titt på just vad det ”Det Lilla Hornet” representerar.

Läs mer på länken: http://den-stora-konspirationen.blogspot.se/2018/03/mer-om-varldshistoriens-mest-traffsakra.html

Sexual Energy

Sexual energy is connected to one of the deepest Goddess mysteries, the mystery of reintegration of female and male polarities into Ascension. This is the true meaning of the alchemical formula of “solve et coagula”.
The Archons were manipulating human sexual energy since the late Atlantean period, trying to create as much separation as possible. They did this by implanting women and men in a different way, creating a psychological division and split between female and male personalities. This primary split from the time of Atlantis is the main reason for misunderstandings in male-female relationships.
Females were implanted in a special way that kept their connection with their twin soul intact, but the implant has suppressed sexual connections with all other men. This has conditioned women into monogamy, when women tend to project their twin soul to their current partner.
Males were implanted in a special way that blocked their connection with their twin soul, but the implant has allowed sexual connections with all other women. This has conditioned men into polyamory, when men tend to deny the existence of their twin soul and avoid it by being with many women.
Additionally, both females and males were implanted with an implant that separated sexual energy from the energy of the Heart and were receiving diametrically opposite implants to ensure maximum separation and conflict.
Females were implanted with a program that allows only love without sex. Only in special circumstances where many conditions are met, a woman will feel safe enough to allow sexual energy to fuse with her love.
Males were implanted with a program that allows only sex without love. Only in special circumstances where many conditions are met, a man will feel safe enough to allow love energy to fuse with his sex drive.
On top of all this, the Archons started to violently suppress female sexual energy on the planet with systematic trauma-based programming of women through brutal rapes during the Kurgan Archon invasion more than 5000 years ago:

Seth Speaks av Jane Roberts

Samtal med Seth av Jane Roberts

Ödet, lidandet, skapandet, skapandekraft…

En översättning av en liten kapiteldel till Svenska

Det existerar inte något öde som skulle i förväg begränsa frihet och förändra given struktur.

Det existerar en viss ordning inom ramen av denna är det fritt fram att skapa.

Det är en grundläggande grund av all Varande som borgar för oändliga möjligheter till nya begynnelser. Även de oändliga möjligheterna till nya begynnelser/ny början leder till moment då en fullkomlighet eller slut uppnås, men även i sådana fall slutar kreativ energi aldrig att strömma. Det är inte så komplicerat som det verkar vara.

Allt Varande är evigt och oförstörbart. Odödlighet grundar sig i samspelet av alla aktiviteter men detta är i samtida stund svårt att förstå.

Allt Varande (Källan) lever i varje liten del; sig själv, den (Källan) är medveten om sig själv även i den minsta molekyl. Även den mista beståndsdel är fylld med ALL skapandeenergi och Alla förmågor som fungerar som inspiration och förslag till nästa utveckling och skapandet av nya system och nya världar.

Fortsätt läsa ”Seth Speaks av Jane Roberts”