Inför Valet – Frågor till Socialstyrelsen inför valåret 2018

Önskar får svar på följande:

1. Får läkare skriva i journalen, att patienten säger att de har hälsoproblem med elektromagnetisk strålning, alltså anser sig vara elöverkänslig?

2. Får läkare skriva att patienten säger att de har hälsoproblem med dofter, alltså anser sig vara doftöverkänslig?

3. Anser Socialstyrelsen att studier som baseras på subjektiv bedömning som provokationsstudier på elöverkänsliga personer, är en vetenskaplig metodik, som bevisar att det inte sker en medicinsk störning i kroppsfunktionen vid exponering för elektromagnetisk strålning?

På min fråga, om provokationsstudier med subjektiv bedömning, till SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) svarade två personer oberoende av varandra följande:
”- Jag har aldrig hört talas om subjektiva bedömningstest av den typen du beskriver, och jag ställer mig mycket tveksam till tillförlitligheten i dem om de finns. Jag ställde även frågan till en vän som är specialist i arbets- och miljömedicin och inte heller hon har hört talas om några sådana vetenskapliga test.

Läs mera på länken: https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2018/03/15/fragor-till-socialstyrelsen-infor-valaret-2018/