Varför borde vi alla ha en grundinkomst

Översatt med microsoft

Enkelt uttryckt, förbättrar en grundinkomst marknaden för arbetskraft genom att göra det frivilligt. Omvandlingen från en tvingande marknad för en fri marknad innebär att arbetsgivarna måste attrahera medarbetare med högre lön och mer flexibla arbetstider. Det innebär också en mer produktiv arbetskraft som potentiellt undanröjer behovet av snedvridande minimilön lagar. Friktion kan även minskas, så att människor kan flytta enkelt från jobb till jobb, från jobb till utbildning/omskolning eller ett eget jobb som entreprenör, allt tack vare mer individuell likviditet och eliminering av kontraproduktiv byråkratin och villkor.

Bäst av allt, blir kanske automatisering av jobb med låg status som maskiner kan utföra istället, och tack vare dessa ersatta arbetstagare med maskiner kan vi ha en grundinkomst…

Läs mera på engelska på länken: https://www.weforum.org/agenda/2017/01/why-we-should-all-have-a-basic-income/

Mångfalden

 

Det finns plats för alla olika tankar och erfarenheter.
Källa till bilden
Ur ditt icke fysiska perspektiv kände du inget behov av att utesluta eller kontrollera några människorna i din värld på grund av den oehörda variation av erfarenheter, övertygelser och önskningar som existerade hos dem. Du förstod att det finns tillräcklig med utrymme i detta expansiva universum för alla typer av tankar och erfarenheter. 
 
Det var din fulla avsikt att ta medveten kreativ kontroll över din egen livserfarenhet och dina egna skapelser – men inte att försöka kontrollera andras skapelser. 
Variationen skrämde dig inte utan inspirerade dig istället, för du visste att var och en skapar sin egen erfarenhet, och du förstod att exponeringen för kontraster skulle inspirera dig i speciella riktningar och att det faktum att andra kanske skulle välja annorlunda än du inte skulle betyda att du hade rätt och de hade fel, eller att de hade rätt och du hade fel. Du förstod värdet av mångfalden. 

 

 Ester och Jerry Hicks
(Abrahams läror)
Be så ska du få
Lär dig att förverkliga dina drömmar
ISBN: 978-91-534-3317-0

Har vi människor någon verklig möjlighet att påverka vårt jordklot?

Tack för en utmärkt artikel.

Jag skulle vilja med tanke på Roland Salomonssons bidrag i diskussionen bifoga den film som jag översatte med lite udda namn: Det är dags att ta över gudarnas roll: https://youtu.be/ij7KMd6-5R8

Att jorden expanderar med ca 4 cm per år har jag t.o.m. sett för länge sen på SVT.

Nu till Krabbes artikel och tankar om den profetia som Cayce kom med.
I boken Hidden Truth – Förbjuden kunskap https://ivansblogg.com/2016/11/23/den-dolda-sanningen/ beskriver Steven Greer att om medvetandenivå hos människor inte stiger så såg han att landmassor försvinner och nya landmassor uppstår från havet. På den karta jag såg i boken skulle det finnas kvar bara norra Sverige typ från Gävle och uppåt, resten skulle försvinna. Sverige för övrigt hade gul färg inklusive Ryssland om jag minns rätt, vilket betyder en mild grad av ”naturkatastrof”.

Medvetandet kan man se från flera olika synvinklar och definitioner och alla är rätt. Jag vet t.ex. genom egen erfarenhet att skapelsen svarar direkt mot människans sinnestillstånd – alltså medvetande. Jag vet att vissa människor har svårt att förstå detta för djupa erfarenheter får man genom själen som arbetar med känslan medan hjärnan vill gärna analysera allt och ha bevis på allt och aldrig får nog. Det är därför man sedan kallar oförklarliga saker för under för att det är hjärnans sätt att förklara istället att se de djupa processerna som kan nås bara med inre visdom och känslan. Det är alltså själens/andens sätt att verka på och hjärnan kallar detta gärna för intuition för att återigen förklara på ett begripligt sätt sakernas tillstånd.

En annan syn på medvetenhet är att en medveten människa inte tar till våld mot en annan människa eller levande varelser överhuvudtaget. Medvetenhet verkar för fred helt enkelt.

För att återgå till artikel. På vilket sätt skulle kunna komma världen i gungning?
Jag har läst en gång om Rysslands militära strategiska analyser och om Ryssland kan förlora ett eventuellt krig! Länken har jag inte men kommer väl ihåg följande.
Ryssland är fast förankrad i jordklotet med en rejäl landmassa. USA är sårbar genom sin geografi. Vad skulle alltså hända om USA skickade en missil mot Ryssland? Den skulle skjutas ner eller möjligen skulle den förorsaka någon skada. Vid sådan provokation skulle Ryssland svara med att skicka undervattensrobotar till USAs kust där den skulle explodera under vatten på svaga geografiska ställen som Ryssland har koll på. Resultatet skulle bli att stora landmassor skulle hamna i havet med en tsunami om 1000 m i höjd som bieffekt. Denna våg skulle sedan skölja över Europa enda fram till Ukrainska gränsen och förstöra allt i sin väg. Ryssland skulle bli skonad.

Omedvetna människor leker alltså genom att förstöra eller provocera fram en förstörelse. Det är bara medvetenhet som på individnivå som kan ändra kursen. Efter flertal olika böcker jag har läst och ”syner” och uttalanden från olika individer, ser det ut så att Cayce och hans profetior kan bli verklighet…

Peter Krabbe

Vulkanutbrott på ö

Detta påstås ju nästan dagligen av världens politiker och andra som gärna vill skaffa sig en plattform av inflytande över oss övriga, lydiga undersåtar. Men är detta rimligt? Låt oss ta Edgar Cayce som hjälp för att analysera vad som egentligen har hänt, händer nu och kommer att hända i en inte alltför avlägsen framtid. Som kunskapsförmedlare hade Cayces undermedvetna mycket mer att ge oss än den rent andliga förädlingsprocessen.

Alla kan säkert inte acceptera naturvetenskaplig information från en källa som får betraktas som ett Högre Medvetande, men gör ett försök så lovar jag att ni kommer att få ett betydligt bredare kunskapsunderlag för er egen förkovran! Jag skall ställa Cayces berättelser från 1930-talet mot vad vi tror att vi faktiskt vet idag. I min egen roll som visionär naturvetare behöver jag inte frukta Vetenskapsakademins förbannelser, jag är ensamt ansvarig för mina tolkningar!

I sina läsningar (readings) återkom Cayce ofta…

View original post 1 273 fler ord

Operation Atonement: Ending the Reign of Criminal Churches

Commencing on Child Holocaust Remembrance Day – April 15, 2018

under the auspices of The International Tribunal of Crimes of Church and State (ITCCS)

www.itccs.org , www.murderbydecree.com

The Aim:

1. To identify, disrupt and stop church-related child torture, trafficking and murder;

2. To enforce standing common law arrest and reclamation warrants against convicted churches and individuals, and

3. To legally, materially and spiritually disestablish these criminal church corporations.

The Means:

1. Public Teach-ins, Educational Forums and Ceremonies

2. Public Protests, Occupations, Spiritual Exorcisms and Civil Disobedience

3. Citizens’ Arrests and Seizures of Church Assets and Property

4. Boycotts, Financial Sanctions and Sabotage

5. Public Tribunals and Common Law Court Trials

The Actors:

We the People, authorized by Court Warrants and accompanied by Common Law Sheriffs, special action units and deputized police officers.

Background Information

The growing global effort to halt the systemic abuse and trafficking of children was sparked by the ITCCS in February of 2013 when its Brussels-based common law court successfully tried and deposed Pope Benedict, and convicted Queen Elizabeth and others for complicity in Crimes against Humanity. Since then, similar courts have issued arrest warrants against the highest officials of the Catholic, Anglican and United Churches and their governmental and corporate partners in crime. It is now up to the people of all countries to take direct action to halt the massive child trafficking networks run by these churches because of the deep complicity of existing courts and governments with their crimes. As convicted criminal bodies, these churches have lost the right to legally operate under both international and moral law. It is We the People who must enforce this law and defend children everywhere from religious predators.

The ITCCS and its affiliates in nine countries are launching a new global effort to bring an end to the reign of these child-killing church corporations in the form of Operation Atonement. We have chosen April 15, 2018 as the commencement date for this open-ended, ongoing campaign, for on that day in the year 2005 survivors of the genocidal, church-run “Indian residential schools” in Canada launched the first Aboriginal Holocaust Remembrance Day. Building on this, we are commencing an even more universal Child Holocaust Day so that the global industry of profiting off and murdering children will be stop forever.

The Nature, Course and Strategy of Operation Atonement

For centuries, the state-incorporated churches – especially the Church of Rome and of England – have murdered, enslaved and waged unrelenting warfare against the world’s people, seized and stolen their lands and wealth, brutalized and trafficked their children and imposed a stifling mental and spiritual tyranny over most of humanity. They have done so as partners in Empire and as such are politically protected and legally shielded by all governments from the consequences of their continuing crimes. As a result, these tax-exempted religious corporations have become transnational criminal bodies that are deeply involved in organized crime, the global arms industry and drug and child trafficking. The Vatican is the most murderous and wealthiest criminal syndicate in history, and it kills and corrupts with impunity while feigning humanity and “divine authority”.

Because of this, we cannot stop these churches’ crimes against the innocent without striking at the heart of their power, which is threefold: their money, their legality, and their credibility. For despite their apparent authority, these religious bodies are extremely vulnerable to public exposure because of the depth of their wrongdoing. Our campaigns have proven this by our successful deposing of Pope Benedict, Jesuit leader Adolfo Pachon and three other top Vatican officials during 2013 and 2014.

See more at: http://itccs.org/2017/12/09/operation-atonement-ending-the-reign-of-criminal-churches/

Be så ska du få

 

Be så ska du få

Allt som du fäster din uppmärksamhet på kommer att bli ”din sanning”. Attraktionslagen säger att det måste det. Ditt liv och alla andras, är bara en avspegling av det du huvudsakligen ägnar tankar åt.
Innan du inkarnerades sa du: ”Jag ska leva i glädje!”
Du sa: ”Jag ska träda in i den fysiska verkligheten av rum och tid, in bland andra väsen, och anta en identitet med ett tydligt och specifikt perspektiv. Jag ska lära mig att se mig själv ur den synvinkel och njuta av att betraktas som den synvinkeln.”
Du sa: Jag ska iaktta det som omger mig, och mitt gensvar på det jag ser kommer att ge upphov till mina egna värdefulla personliga ställningstaganden.”
Du sa: ”Jag ska veta värdet av mina ställningstaganden. Jag ska veta värdet av mitt perspektiv.”
Sedan sa du (och det här är det viktigaste av allt): Jag ska alltid känna kraften och värdet hos mitt personliga perspektiv, för den för den icke – fysiska energi som skapar världar kommer att genomsyra mina beslut, mina avsikter och varje tanke jag har, för att skapa det som jag ger upphov till utifrån mitt perspektiv”
Du visste då före din fysiska födelse, att du var ”källenergi” som fokuserar specifikt i den fysiska kroppen, och du visste att den fysiska person du skulle bli aldrig skulle kunna skiljas från sitt ursprung. Du förstod då din eviga koppling till källenergin.
Du sa: Jag kommer att älska att gå helt och fullt upp i den fysiska kroppen, in i rumstiden, för den miljön kommer att få mig att fokusera den kraftfulla energi som är jag till något mer specifikt. Utmärkande för denna fokusering blir en kraftfull rörelse framåt – och glädje.”
Det finns ingenting du inte kan bli, göra eller få 
Tre steg mot allt du vill bli, göra eller få.
  • Steg 1 (din uppgift): Du ber om något
  • Steg 2 (inte din uppgift): Det besvaras
  • Steg 3 (din uppgift): Svaret som har getts måste tas emot eller tillåtas.

 

******************************
 
Hur du blir, gör och får allt du önskar!
Den här fascinerande boken av Esther och Jerry Hicks kommer att lära dig att förverkliga dina drömmar, så att du får det glädjefyllda och tillfredställande liv du förtjänar. 
Du kommer att förstå på vilket sätt dina relationer, hälsoproblem, din ekonomi, dina karriärbekymmer och annat påverkas av de universella lagar som styr din tid och rum – verklighet – och du kommer att upptäcka kraftfulla processer som kan hjälpa dig att att följa med i livets positiva flöde. Det är din födslorätt att leva ett liv fyllt av allt som är gott – och den här boken visar dig hur du kan förverkliga det, på alla områden!
 
Ester och Jerry Hicks
 
(Abrahams läror)
 
Be så ska du få
 
Lär dig att förverkliga dina drömmar
 

 

ISBN: 978-91-534-3317-0 

 

 
 

Varning för falska katastrofvarningar

En TT-notis illustreras med en bild på söndertorkad mark och påståendet att torka blir mera vanlig vid högre temperatur på klimatet. Verkligheten är precis den motsatta. Med mera koldioxid och högre temperatur MINSKAR öknarna.

En TT-notis som tagits in i flera tidningar den 3/4 rubricerades:

Forskare varnar för två graders uppvärmning.

Varning för nonsensvarning ! Ett utropstecken är att källan är Philosophical Transactions. Filosofi är inte fakta.

Ordvalet är avslöjande: Vi upptäcker stora förändringar . . .

Det gäller alltså framtiden. Om den kan man inte upptäcka något. Man spekulerar, det vill säga gissar.

Det som ”upptäckts” är resultat av ”studier”. Men man kan inte studera framtiden. FN:s klimatpanel IPCC simulerar framtida klimat i datorer utifrån över 50 parametrar. Eftersom klimatet är kaotiskt och dess drivkrafter föga kända, måste flertalet parametrar gissas. Sedan multipliceras gissningarna med varandra ett par miljoner gånger fram till år 2100.

Fadern till datorsimuleringarnas matematik, John von Neumann, förklarade: Om man måste gissa fler än tre parametrar, blir resultatet lika bra som en gissning. Så mycket är alltså varningen värd.

Läs mera på länken: http://klimatsans.com/2018/04/09/varning-for-falska-katastrofvarningar/

How Your Finger Shape Determines Your Personality (And Your Health Risks)

You can tell a lot about a person just by looking at the shape of their fingers, did you know that? It may sound a bit silly and even stupid, but you’d be surprised at how accurate it can be. Just look at the picture and then look at your fingers, are you type A, B or C? Choose your finger shape and read on if you want to find out. You can check your friends’ shape as well and find out a bit more about their personality. Tell us if you agree with the description, mine was spot on!

Type A
– You are not very open and you don’t share your feelings easily. You always strive to present yourself much stronger and more independent than you really are
– You are an emotional person and once you feel connected to someone you can be super fine.
– You despise lies, hypocrisy and dishonesty because it goes against your beliefs.
– You are reserved when it comes to showing emotions and want to appear cool and strong.
– You are known to be a bit eccentric and arrogant. You aren’t very tolerant.
– You have a big heart, and you like to help others. You will finish every task you are given even if you don’t like it.
– You enjoy having a good laugh, and can laugh at anything and everything as long as you are amused, even if it’s not so funny. Your expressions reveal all of your thoughts.
– You are generally cold with people you’re not really close to, but can even be overly emotional to your friends and family.
Type B
– You don’t like to be the first one to approach someone or take actions.
– You are very loyal and devoted. If you start falling in love with someone, you will give them your full attention and will always think about them.
– Deep down inside you have a very sensitive soul, although it may not look like that at times. Often people get the wrong idea about you because you are pretending to not know anything in order to protect someone’s feelings.
– You are very committed, once you set your mind on something, you’ll do your best to finish it until the end.
– You’re scared of getting hurt. You want people to think that you don’t need anyone, but you dream of finding your soulmate.
– You will stay calm even when you are feeling extremely uncomfortable about something.
Type C
– You easily forget things that make you upset, and you don’t hold a grudge.
– You don’t like unfamiliar territories. It bothers you when you have to deal with anything new and unknown.
– You are respectful towards other people’s opinions.
– You can sometimes come off bossy because your ego is extremely high when arguing with other people. But, you’ll be the first to apologize afterwards.
-You are not very open regarding your problems and feelings, you always keep them to yourself.
– You are very straightforward and you know very well what you like and dislike. You also like people to be able to trust you and depend on you.

 

The Christ Complex

Mara Sophia Ellen Weis R.O., ThD.D.

The Christ Complex is a psychological term used loosely to describe any individual mentally fixed on superiority and/or the claim of being a savior. It is not exclusive to Christian thought.
The idea of a Christ Complex conjures up the thought of a crazed psychotic running through the streets proclaiming his crown to the right hand of God, as in the movie ”The Dream Team,” where a character enters a church, takes off his clothes and tells the congregation he is Jesus. This type of person is delusional with a brain chemical disorder, and is rarely dangerous.
There are many types of disorders in which the Christ Complex comes into play. The worst extreme of this complex is seen in that of a psychopath. Someone that, over time, comes to operate without any regard for other humans. For instance, the most insidious and dangerous psychopaths can become mass murderers or radical cult leaders such as Jim Jones and David Koresh.
However, I want to focus on a more subtle condition that occurs in leaders of spiritual or religious communities which can escape our attention and lead to confusion in those in search of higher knowledge.

The Narcissistic Christ Complex

See more at: http://www.gnostic.org/articles_teachers/christ_complex.htm