Inför Valet – Frågor till Socialstyrelsen inför valåret 2018

Önskar får svar på följande:

1. Får läkare skriva i journalen, att patienten säger att de har hälsoproblem med elektromagnetisk strålning, alltså anser sig vara elöverkänslig?

2. Får läkare skriva att patienten säger att de har hälsoproblem med dofter, alltså anser sig vara doftöverkänslig?

3. Anser Socialstyrelsen att studier som baseras på subjektiv bedömning som provokationsstudier på elöverkänsliga personer, är en vetenskaplig metodik, som bevisar att det inte sker en medicinsk störning i kroppsfunktionen vid exponering för elektromagnetisk strålning?

På min fråga, om provokationsstudier med subjektiv bedömning, till SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) svarade två personer oberoende av varandra följande:
”- Jag har aldrig hört talas om subjektiva bedömningstest av den typen du beskriver, och jag ställer mig mycket tveksam till tillförlitligheten i dem om de finns. Jag ställde även frågan till en vän som är specialist i arbets- och miljömedicin och inte heller hon har hört talas om några sådana vetenskapliga test.

Läs mera på länken: https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2018/03/15/fragor-till-socialstyrelsen-infor-valaret-2018/

Allt som händer i ditt liv har du skapat själv!

Allt som händer i ditt liv har du skapat själv.

Det är bara du själv som kan ändra det du skapade.

Denna artikel handlar speciellt om välbefinnande.

Den allmänna uppfattningen om man läser de vanliga media är att sjukdom är något som slår till slumpmässigt och i blindo. Man har otur helt enkelt eller så blev man smittat av de osynliga bakterier eller något djur som är bärare av en smittsam sjukdom.

Man råkade trampa snett, eller så finns en viss sjukdomsbild i familjen som sägs vara ärftlig. Ja vi människor är så vana vid att tänka på allt som skulle kunna hända. Vi är vana med negativt tänkande helt enkelt. Dessa trossatser är så etablerade och det finns så många bevis att just så fungerar livet att det blir mycket svårt att förstå att det kan fungera på ett helt annat sätt än vad vi har blivit lärda.

Jag ska inte skriva mer om allt som vi människor tror på och jag menar inte heller att det är på något sätt fel att ha ovanstående trossatser. Livet här på jorden är ett fritt val och vill man leva en annan verklighet får man tänka om och gå mot strömmen.

Fortsätt läsa ”Allt som händer i ditt liv har du skapat själv!”

Villkorslös Kärlek

Paul Ferrini: Villkorslös Kärlek

Översättning: Ivan Björn

Jag har läst boken från Paul Ferrini med titeln Villkorslös Kärlek och originaltiteln Love Without Conditions.

1057394
Bilden originallänk 

 

På följande rader kommer jag att översätta några rader direkt ur boken. Boken är så välskriven att ytterligare några tankar eller kommentarer blir helt överflödiga.

 

 

”Allt som händer i ditt liv är neutralt – det är varken positivt eller negativt. Du själv bestämmer om det är positivt eller negativt; andligt eller värdsligt. Med andliga kvalitéer kan vara begåvad allt som kommer ur din egen erfarenhet ifall du integrerar i det kärlek, acceptans eller förlåtelse. Med kärlekens styrka inom sig kan man läka även obotliga sjukdomar, våld eller mord. Tror du att du förstår händelsernas mening i ditt liv? Ingenting kav vara längre bort från sanningen. Du förstår inte någon mening av det som händer i ditt liv därför att meningen med allt som händer i ditt liv lägger du in själv p.g.a. dina föreställningar.”

Fortsätt läsa ”Villkorslös Kärlek”

Viruses Raining down from the Sky…. new study, lol.

This article just published on RT screamed to be posted here in Full.

“VIRUSES FALLING FOR THE SKY IN THEIR BILLIONS EVERY DAY”

This my friends, is called scrambling to find an excuse for the facts that people are figuring out regardless of the silence by the media and government agencies (in public)- about Chemtrails and aerial spraying of “vaccines”, the use of bioweapons against “mosquitoes” and other nasty “pests” that are flooding across our planet every day.

The entire planet is currently under siege from the flu. This “Flu” is not “natural” and is a chimeric virus created in a lab. The Flu vaccines are all Live Virus vaccines that are shedding this frankenflu virus across countries and continents. None of the usual remedies (natural, homeopathic or allopathic) are working against this “strain” of the flu, and even “their” Flu Vaccine isn’t stopping it- in fact, the latest independent sources are admitting that 9 out of 10 “flu” deaths are in people who HAD the flu shot.

No…. this is a really panicked action from those responsible for the spread of these frankenviruses to try and cover up their acts with some of the most stupid and transparently bad “science” I’ve seen in a while. Note that at no point do they really say WHERE these viruses come from, Bacteria and viruses are swept up into the atmosphere in small particles from soil-dust and sea spray. …. and yet, how did they get there in the first place? No explanation is found…. just some hazy reference to sea spray and the Sahara sand blowing around….

See more at: http://www.rts.earth/2018/02/viruses-raining-down-from-the-sky-new-study-lol/

Inför Valet – Hoten mot mänskligheten – slutdiskussion

En av de viktigaste frågorna är spridning av areosoler i atmosfären samt manipulation av vädret!

Krigförande länders önskemål att kunna styra vädret var högaktuellt redan under andra världskriget, när såväl bombflyget som luftlandsättningar av fallskärmssoldater var helt beroende av väderleken. Bra väderleksrapporter var avgörande för all planering. Dimma, stormar, regnfall, kyla var en mäktigare fiende än motståndarsidan. Direkta ingrepp i naturen behärskade man inte förrän under Vietnamkriget, då man genom giftbesprutning och kemikalieanvändning kunde avlöva djungeln och göra marken oframkomlig genom häftiga skyfall.

Sedan dess har konsten att styra vädret legat högt på det amerikanska försvarsdepartementet DODs önskelista. När US Airforce 1996 tog fram sitt nya handlingsprogram för detta, ansåg man sig till år 2025 kunna driva utvecklingen mot sitt slutmål, Owning the Weather/ Weather as a Force Multiplier. Det vi ser hända på vår himmel idag är en konsekvens av detta program, observera att av de 30 år som man bedömde som nödvändiga för utvecklingsarbetet återstår bara 7 år. Man är alltså mycket nära sitt mål. Samtliga sju författare är höga militärer i flygvapnet, vilket präglar retoriken. I texterna finns nämligen bara två begrepp, USA och dess allierade (NATO) eller andra bundsförvanter å ena sidan och resten av världen, benämnd fienden, å den andra. Civilbefolkning i allmänhet och människor och natur i synnerhet existerar inte i begreppsvärlden.

Fortsätt läsa ”Inför Valet – Hoten mot mänskligheten – slutdiskussion”

Mental Rackets and Payoffs

The intensity continues as we move forward into July, we are continuing to be repositioned and shifted so that our energy bodies and our consciousness is congruently aligned with the new timeline architecture, as well as with the new energy foundation. As we continually undergo micro-adjustments in just about every area of our inner person and outward lifestyle, we are witnessing more of the mental patterns and archetypes from our past lives. As cellular memories are surfacing, they can reveal themselves as powerful and intense emotions, images or sensations that arise from within suddenly, as feeling associations are being reconnected.

These cellular memories are from both the ancient human galactic histories, other lifetimes as well as patterns we may have lived out in our current lifetime that may have contributed to fixed patterns of behavior. Many unresolved trauma patterns continue to cross over into multiple stations of identity, these are generally deep patterns of emotional trauma or negative behaviors that surface so that we may resolve them. They may be stemming from our multiple lifetimes, and the many human incarnation experiences where those same patterns were repeated many times without finding energetic balance or conflict resolution. The collective consciousness patterns which have defined who we are in order to accept the belief systems that have been imposed upon us, have been deeply disturbing to our core spiritual being. It is reflected to us daily throughout the macrocosm how isolated and divided we feel as a species, that the human race has evolved completely and utterly alone on this rock, disconnected and without contact from other species, as well as not knowing the existence of our spiritual families. As a species we have been handed many false concepts and negative archetypes that we have believed to be true about ourselves that define our sense of self in our human identity.

See more at: http://energeticsynthesis.com/resource-tools/blog-timeline-shift/3173-mental-rackets-and-payoffs

Camilla Elfving: Healing förkastas av skeptiker men fortsätter att fungera i hela världen

Camilla Elfving: Healing förkastas av skeptiker men fortsätter att fungera i hela världen

g

 

Intresset för healing har vuxit fram organiskt, bit för bit och allt fler människor inkorporerar healing och energimedicin som en del av sin livsstil. Inte som en ersättning för vanlig sjukvård utan som ett komplement. Healing används komplementärt, tillsammans med andra vårdinsatser, på både amerikanska och brittiska sjukhus.

Text: Camilla Elfving

 

Healing är underrapporterat

Trots att healing faktiskt visat effekt vid kontrollerade försök. Ja, du läste rätt. En del forskning på healing har givit intressanta resultat. Därför tänkte jag att vi kunde titta lite närmare på vad healing är och ställa några enkla frågor:

  • Vad är healing?
  • Hur funkar det?
  • Kan vem som helst ta del av det?
  • Utföra det?
  • Finns några ekonomiska incitament för healing?
  • Är healing en fri, ”gratis” universell tillgång som inte kräver något tillbaka?
  • Vad säger forskningen?
  • Finns det mer forskning i pipeline?

Läs mera på NewsVoice

När någon bestämmer att solen skall gå i moln….

Peter Krabbe

När jag nu skriver denna artikel får jag börja med att be de utskrattade hjältar som tidigt varnade för chemtrails om ursäkt, jag hörde nämligen själv till dem som skrattade. Idag vet vi med hundraprocentig säkerhet att chemtrails inte är en konspirationsteori, utan en skrämmande verklighet. Dessutom skrämmande på ett sätt som får det mesta av globalismens galenskaper att förblekna. Efter trevande försök att manipulera mänskligheten med vaccinationer, GMO, läkemedel, kemisk besprutning m.m. har man nu på allvar tagit till storsläggan med giftbesprutning från luften över världens befolkningstäta områden. Med hjälp av luften vi andas kommer ingen undan, varken vi människor, djuren eller ekosystemet som helhet. Vad handlar då detta om?

Alla kan se de vita svansar som flygplanen över våra huvuden lämnar efter sig. Det är vi också vana vid och ingen reagerar nämnvärt när man ser det. Men numera finns det två sorters svansar, contrails som är de normala kondensationsstrimmor som flygplan på hög höjd alltid lämnar efter sig och chemtrails, som är medvetna utsläpp av tungmetaller i syfte att manipulera vädret genom ökad molnbildning. Så ser i alla fall den officiella versionen ut, men verkligheten är något annorlunda.

 

Contrails lär man sig snabbt att skilja ut, de förekommer vid flygning på hög höjd, har svansar som inte är längre än ett par hundra meter och som dessutom upplöses helt efter några minuter. De är ofarliga och naturliga och bildas av vattenånga i mötet mellan motorernas varma luft och den omgivande kalla luften.

Läs mera på länken: https://peterkrabbe.wordpress.com/2017/05/27/nar-nagon-bestammer-att-solen-skall-ga-i-moln/

Multiple studies that the CDC uses as “evidence” that vaccines don’t cause autism are completely fraudulent

What these four individuals refused to do was tell the truth about multiple studies about autism that were published without undergoing the legally-required ethics clearances. These studies include the Danish Psychiatric Central Register, which was published in the Journal of Autism and Developmental Disorders, and a population-based analysis of the measles, mumps, and rubella vaccine, also known as MMR, that was published in the New England Journal of Medicine (NEJM).

See more at: http://fakescience.news/2018-04-06-cdc-hopelessly-corrupt-when-it-comes-to-vaccine-safety-research.html