THE ILLUSION OF MATTER: OUR PHYSICAL MATERIAL WORLD ISN’T REALLY PHYSICAL AT ALL

ARJUN WALIA 

 

Again, our physical material reality really ISN’T physical at all. The meaning, significance and implications of these findings within our quantum world have led to a plethora of ideas and theories, some of which lay inside the label of “pseudo-science.” This article will present scientific evidence that clearly show the connections between consciousness and what we call reality and how these can no longer be denied. It will also ponder the implications of this knowing, and how this realization plays an important role in the potential transformation of our planet, at a time when we need it the most.

Scientific understandings change continuously throughout human history. Old “knowings” are constantly dismissed as we come across new ones. Even with our current understanding about the laws of physics, it could have some loopholes, especially with the recent disclosure of the black budget. We now know that trillions of dollars are going towards projects that the human race knows nothing about. Other phenomenon, like zero-point energy, extracting energy and heat from electromagnetic zero-point radiation via the Casimir force have shown to be correct and conclusive. – For more information on these sources, please click here. (1)(9)(10)(11)(12)(13) Some of these ideas threaten our current understanding of physics, but how can we even have an understanding of physics when what we call ‘matter’ isn’t even real? How can we understand it if when we observe an atom at its tiniest level the behavior of that atom changes? The quantum world is definitely a weird one, and it’s safe to say that we don’t understand it, but we do recognize the significance and potential it has to help transform our world. We are starting to recognize that non-physical properties govern the universe, and we are turning our attention towards consciousness and the role it plays with regards to the physical make up of our reality.

The notion that the atom was the smallest particle in the universe fell with the discovery that the atom itself is made up of even smaller, subatomic elements. What was even more shocking was the revelation that these subatomic particles emit various “strange energies.”(0) Proponents would argue that the findings within quantum physics only apply and are significant at the subatomic level, but to those I say, are we not all existing at the subatomic level? When we observe ourselves and our physical environment at the smallest level, are we not made up of atoms? Are we not made up of subatomic particles? Are we not what we observe?

At the turn of the ninetieth century, physicists started to explore the relationship between energy and the structure of matter. In doing so, the belief that a physical, Newtonian material universe that was at the very heart of scientific knowing was dropped, and the realization that matter is nothing but an illusion replaced it. Scientists began to recognize that everything in the Universe is made out of energy.

Quantum physicists discovered that physical atoms are made up of vortices of energy that are constantly spinning and vibrating, each one radiating its own unique energy signature. Therefore, if we really want to observe ourselves and find out what we are, we are really beings of energy and vibration, radiating our own unique energy signature -this is fact and is what quantum physics has shown us time and time again. We are much more than what we perceive ourselves to be, and it’s time we begin to see ourselves in that light. If you observed the composition of an atom with a microscope, you would see a small, invisible tornado like vortex, with a number of infinitely small energy vortices called quarks and photons. These are what make up the structure of the atom. As you focused in closer and closer on the structure of the atom, you would see nothing, you would observe a physical void.(0) The atom has no physical structure, we have no physical structure, physical things really don’t have any physical structure! Atoms are made out of invisible energy, not tangible matter.

 

See more at: http://www.collective-evolution.com/2013/12/05/the-illusion-of-matter-our-physical-material-world-isnt-really-physical-at-all/

Seth Speaks av Jane Roberts

Samtal med Seth av Jane Roberts

Ödet, lidandet, skapandet, skapandekraft…

En översättning av en liten kapiteldel till Svenska

Det existerar inte något öde som skulle i förväg begränsa frihet och förändra given struktur.

Det existerar en viss ordning inom ramen av denna är det fritt fram att skapa.

Det är en grundläggande grund av all Varande som borgar för oändliga möjligheter till nya begynnelser. Även de oändliga möjligheterna till nya begynnelser/ny början leder till moment då en fullkomlighet eller slut uppnås, men även i sådana fall slutar kreativ energi aldrig att strömma. Det är inte så komplicerat som det verkar vara.

Allt Varande är evigt och oförstörbart. Odödlighet grundar sig i samspelet av alla aktiviteter men detta är i samtida stund svårt att förstå.

Allt Varande (Källan) lever i varje liten del; sig själv, den (Källan) är medveten om sig själv även i den minsta molekyl. Även den mista beståndsdel är fylld med ALL skapandeenergi och Alla förmågor som fungerar som inspiration och förslag till nästa utveckling och skapandet av nya system och nya världar.

Fortsätt läsa ”Seth Speaks av Jane Roberts”

Camilla Elfving: Healing förkastas av skeptiker men fortsätter att fungera i hela världen

Camilla Elfving: Healing förkastas av skeptiker men fortsätter att fungera i hela världen

g

 

Intresset för healing har vuxit fram organiskt, bit för bit och allt fler människor inkorporerar healing och energimedicin som en del av sin livsstil. Inte som en ersättning för vanlig sjukvård utan som ett komplement. Healing används komplementärt, tillsammans med andra vårdinsatser, på både amerikanska och brittiska sjukhus.

Text: Camilla Elfving

 

Healing är underrapporterat

Trots att healing faktiskt visat effekt vid kontrollerade försök. Ja, du läste rätt. En del forskning på healing har givit intressanta resultat. Därför tänkte jag att vi kunde titta lite närmare på vad healing är och ställa några enkla frågor:

  • Vad är healing?
  • Hur funkar det?
  • Kan vem som helst ta del av det?
  • Utföra det?
  • Finns några ekonomiska incitament för healing?
  • Är healing en fri, ”gratis” universell tillgång som inte kräver något tillbaka?
  • Vad säger forskningen?
  • Finns det mer forskning i pipeline?

Läs mera på NewsVoice

Yin och Yang

Original text: http://svenskagnostiskabiblioteket.se/wordpress/?p=238

yinoyang

Yin, den feminina principen, kan också betyda den negativa polen inom elektricitet, och dess motpol Yang, den manliga principen eller den positiva polen, är inom Taoismen den första formen av materia. Gnostikerna kallar dem för Fadern och Modern. Egentligen är Yin och Yang lika. Den enda skillnaden dem emellan är att de är spegelbilder av varandra. Var och en, är de bara ett avgränsat ”Ingenting”, men tillsammans utgör de ett ”Här” och ett ”Där”, en skillnad. Deras ursprung är det icke avgränsade ”Ingenting” som finns överallt och i allt som också är ”Allting”, det vi kan kalla ”Gud” eller som taoisterna kallar ”Tao” (egentligen ”Dao”), som betyder ”Vägen”.

Yin och Yang är byggstenen i det växande universum. De finns i all materia och på alla nivåer. Vi kan kalla dem för ”Manligt” och ”Kvinnligt”. Materia har ingen fast substans, det är mer som en spänning mellan två poler. Det kan verka som materian är solid men det är den inte. En atom består av ett tomrum mellan kärnan och elektronen som utgör 99.9999999999999%. Den nästan obefintliga återstoden utgörs av protonen och elektronen. Har då protonen och elektronen en solid massa? Eller vad är det och vad bygger upp dem? Uppenbarligen finns en spänning och attraktion dem emellan som håller ihop atomen och dess delar. Tills vetenskapen kan förklara deras verkliga identitet kan vi nöja oss med det logiska resonemanget: De är i grunden egentligen ”Ingenting”, bara en ”Skillnader”. För materia och medvetande är ”Skillnader”. Funnes inga skillnader funnes inget att vara medveten om. Alltså, inga skillnader, Ingenting. Om nu Allting är uppbyggt av Ingenting och Ingenting i samspel, då blir Ingenting detsamma som Allting och Allting detsamma Ingenting, bara två olika sidor av samma mynt.

Begreppet ”Gud” i betydelsen alltings ursprung är då ett icke medvetet tillstånd eftersom där inte finns några skillnader. Men allt som vi kan se och uppfatta, det som är världen, är då också ”Gud”, men i ett medvetet tillstånd. Alla egenskaper är Gud, även ondskan är Gud. Och även du och jag är Gud. Om vi nu händelsevis inte skulle gilla ”ondskan” utan vill bli av med den, då kan inte den omedvetne Guden göra något åt det eftersom han är just omedveten. Men eftersom vi, du och jag, enligt resonemanget, är medvetna Gudar, då skulle vi kunna göra något åt det.

Från länken: http://svenskagnostiskabiblioteket.se/wordpress/?p=238

The Christ Complex

Mara Sophia Ellen Weis R.O., ThD.D.

The Christ Complex is a psychological term used loosely to describe any individual mentally fixed on superiority and/or the claim of being a savior. It is not exclusive to Christian thought.
The idea of a Christ Complex conjures up the thought of a crazed psychotic running through the streets proclaiming his crown to the right hand of God, as in the movie ”The Dream Team,” where a character enters a church, takes off his clothes and tells the congregation he is Jesus. This type of person is delusional with a brain chemical disorder, and is rarely dangerous.
There are many types of disorders in which the Christ Complex comes into play. The worst extreme of this complex is seen in that of a psychopath. Someone that, over time, comes to operate without any regard for other humans. For instance, the most insidious and dangerous psychopaths can become mass murderers or radical cult leaders such as Jim Jones and David Koresh.
However, I want to focus on a more subtle condition that occurs in leaders of spiritual or religious communities which can escape our attention and lead to confusion in those in search of higher knowledge.

The Narcissistic Christ Complex

See more at: http://www.gnostic.org/articles_teachers/christ_complex.htm