Auroville

Auroville wants to be a universal town where men and women of all countries are able to live in peace and progressive harmony above all creeds, all politics and all nationalities.
The purpose of Auroville is to realise human unity.

See more at: http://www.auroville.org

Min åsikt och eftertanke:

Text: Ivan Björn

Visst är det möjligt att leva utan pengar och krig. Auroville är bevis på detta. Tänk om det

Auroville

är sponsrat av samma krafter som skapar krig och förödelse i andra delar av av världen? Tänk om denna stad är ett försöksstad för att studera hur människor beter sig under sådana specifika betingelser som råder i Auroville för att man ska kunna applicera detta i resten av världen den dagen som ingen människa vil kriga mot en annan människa? Allt detta för att behålla kontroll?

Kontrollen behåller man genom att bestråla människor med skalärvågor och de behöver inte ens veta om det. Tvärt om kan de tro att de lever i ett himmelrike åtminstone med tanke på det vi har levt hittills.

Tycker du att jag låter negativt? Nuvarande situation i världen kommer att styra människor mot andra lösningar! Vi har redan i Auroville ett sådant exempel på en lösning. Vem kontrollerar båda sidor av en konflikt eller problem? Den som vill ha makt! Det skulle vara något helt annat som en sådan stad uppstod av flisor av ett gammalt paradigm genom att människor skulle komma genom egen erfarenhet till att krig och konflikter löser ingenting. Men nu råkar vi ha en sådan stad här på jorden medan konflikterna pågår. Med tanke på den kontroll som utövas och människor och länder som inte anpassar sig i ledet blir sönderkörda kan jag inte tänka mig att denna stad uppstod av en slump. Detta är nästa steg i samhällsingenjörskonst i syfte att kontrollera människor.

För att om man inte ville kontrollera människor så skulle man i nutid inte förstöra urbefolkningar och ta deras naturliga miljö ifrån dem… Tyck gärna till

Video: https://youtu.be/UqS47AntQtA

Henning Witte intervjuvad i Tysk Tv del 4/4

Henning Witte intervjuvad i tysk tv med huvudtema mindcontrol.
Del 4 – 30:00 – 40:00 av intervjun översatt

videons länk: http://youtu.be/e4wogorblK8

tyska textat slovakiska

Freigester
Fri översättning: Ivan Björn

Videons längd 40 minuter

Henning Witte:
Ja i 60 år är denna teknik undersökt med moderna metoder. För första gången har vi
ett skyddsmedel som verkligen hjälper och det gläder mig mycket. Jag har lidit
av att jag inte kunde hjälpa dem. Dessa människor är desperata, ingen tar dem
på allvar. Man hjälper dem redan genom att ta dem på allvar. Nu är vi så pass
framme att många blir hjälpta men inte alla.
Jo Conrad:
Guld är dyrt, har ni provat bladguld?
Henning Witte:
Nej det har vi inte provat.
Jo Conrad:
Kanske kunde en hjälm av bladguld hjälpa, eller så kan man klä med bladguld ett rum…
Det blir dyrt men kanske en hjälm av bladguld… Man borde i varje fall prova.
Henning Witte:
Människor frågar om kolloidalt guld. Skillnaden ligger i att kolloidalt guld
innehåller molekyler av guld i vätska.
Detta är aktivt kemiskt. I homeopatiskt guld, jag tror att från D12 finns det inte kvar någon molekyl, men bara frekvenser. Det är frekvenser alltså vågor som har den bästa effekten inte molekyler. Dessutom är kolloidalt guld dyrare än homeopatiskt guld.
Jo Conrad:
Detta är alltså ett råd till dem som kanske är i en dålig situation och många är
redan där. Offren som har det ekonomiskt mycket svårt kämpar för sin överlevnad. De har inte råd att köpa dyra saker. Aurum metallicum är dock inte dyrt.
Henning Witte:
Under normala omständigheter innan jag upptäckte detta mot mindcontrol har de
ordinerat aurum metallicum mot depressioner.
I så fall kan det inte vara skadligt. Som sagt tar jag detta regelbundet från slutet av 2012! Jag uppfattar inga biverkningar och inga andra förändringar heller.

Henning Witte intervjuad i tysk TV del 3/4

Henning Witte intervjuvad i tysk tv med huvudtema mindcontrol.
Del 3 – 20:00 – 30:00 av intervjun översatt

videons länk: http://youtu.be/e4wogorblK8tyska textat slovakiska

Freigester
Fri översättning: Ivan Björn

Videons längd 40 minuter

Henning Witte:
Några insiders påstår att det finns nano chip även i chemtrails som efter
besprutning faller ner och vi andas in detta. Jag tror att i dagsläget är 90 %
av befolkningen chippad.  Som tur är så är tio till femton procent av mänskligheten inte tillgängliga för manipulation även om de har chip i sig eller om deras blod finns tillgänglig. Mycket svårt att manipulera är människor i svarta Afrika vilket påstås av flera som t.ex.
Simon Parkes och Stewart Swerdlow. Av detta skäl har de spridit ebola och aids
i Afrika för att göra sig av med befolkningen eftersom den är svår att
manipulera.
Jo Conrad:
Har detta att göra med någon andlig kapacitet?
Henning Witte:
Jag tror, ja. Jag tror att i svarta Afrika är det deras DNA sekvens som är
svårare att manipulera. Man säger att normalt sett är det 10 till 15 %, och att
det är deras utvecklade ande som skyddar dem. Jag har dock inte kommit ännu
fram till ett svar. Jag vet inte exakt. Jag vet från några insiders att de inte
kan komma in i vissa människor. Detta är vår lycka. Sedan finns det en grupp
som börjar sakta vakna upp och bli medvetna om vad som pågår med dem. Sen finns
det en grupp som blir medvetet informerad om det som pågår. Det är så kallade
targeted individuals.Till mig kommer det mail eller post dagligen från
offer som vill att jag ska hjälpa dem. 
 Detta är helt otroligt. Till dessa människor tillåter de
att se att de är styrda och manipulerade därför att de styr och manipulerar
människor inte minst genom datorer. 7 miljarder människor kan inte styra 7
miljarder människor. Handlar det om viktiga politiker så finns i deras närhet
en människa som styr denna politiker direkt. I normala fall gör de dock detta
genom datorer. Dessa datorer behöver programmeras för den situation när någon
blir medveten. Därför tillåter de till vissa att bli medvetna om manipulationen
så att de kan med deras hjälp programmera in datorer för sådana situationer för
att datorerna ska bättre kunna manipulera med sådana människor.

Henning Witte intervjuvad i Tysk Tv del 2/4

Del 2 10:00 till 20:00 av intervjun översatt
Freigester
Fri översättning: Ivan Björn
Videons längd 40 minuter
Jo Conrad:
Det existerar sexuella program. Det finns en bok med titel Trance Formation of
America av Cathy O´Brien som själv blev ett offer för mindcontrol. Hon kom ur
det med hjälp av någon som tog hand om henne med kärlek. Det är omöjligt att
komma annars ur det. Det har varit Mark Philips från CIA. Hon fick kännedom om
att det finns flera personligheter i henne och att det existerar människor som
har nyckel till någon av hennes personligheter. Det finns i henne en
personlighet som tycker om särskilda sexuella praktiker. När någon vill
utnyttja detta räcker det att vrida på nyckel för att detta ska fungera.

Fortsätt läsa ”Henning Witte intervjuvad i Tysk Tv del 2/4”

Henning Witte intervjuvad i Tysk Tv del 1/4

Henning Witte intervjuvad i tysk tv med huvudtema mindcontrol.
Del 1 00:00 – 10:00 av intervjun översatt

videons länk: http://youtu.be/e4wogorblK8

tyska textat slovakiska

Freigester
Fri översättning: Ivan Björn
Videons längd 40 minuter
Reportern Jo Conrad:
Varmt välkomna; bredvid mig sitter Henning Witte från Sverige. Han har en
hemsida http://www.whitetv.se/sv/
Henning Witte ägnar sig åt Mind Control forskning. Du Henning har bistått även med samtal om Estonia olyckan där du har varit en av advokaterna och mycket av Estonia fallet har man sopat under mattan. På http://bewusst.tv finns det intressanta teman som ni kanske inte känner till. Mind Control har vi pratat om en gång förut. Till att börja med har jag en tråkig nyhet. Läkaren Rauni Kilde som har bistådd mig med ett samtal i samband med sitt föredrag på AZK  (Anti-Censur-Koalition) och som har forskat också i Mind Control har för inte så länge sedan avlidit. Du har publicerad detta först av alla på din hemsida http://www.whitetv.se/sv/
Henning Witte:
Ja, hon har gått bort på söndag kväll den 8 februari 2015. Läkaren Rauni-Leena Luukanen-Kilde har varit gift med en norsk läkare. Därför har hon flyttat från sitt födelseland Finland till Norge. Hon har varit aktiv på ganska tidig stadiet redan på 80 talet. Hon började sprida upplysning i samband med reinkarnation, UFO och Mind Control. Därför kallar somliga henne för den kvinnliga David Icke därför att ingen kvinna har gått hittills så komplex och rätt fram in i dessa känsliga teman. Hon har varit för detta ovanligt mycket trakasserad.
Jo Conrad:
Hon höll på att avsluta eller har avslutad en bok. Det är väldigt mystiskt kanske har hennes död med boken att göra.
Henning Witte:
Ja, så här är det. Jag och Rauni är i ledningen i förening för Mind Control offer EUCACH https://eucach.wordpress.com. Magnus Olsson är ordförande i föreningen EUCACH. Han är det mest kända offret för Mind Control. Han gav samtal till Russia Today, så han är ganska känd. Hans hemsida http://www.mindcontrol.se är förmodligen den mest besökta sidan i ämnet Mind Control. Vi tre har varit mycket homogen grupp. Det gjordes försök med att få andra människor bland oss om vilka vi visste att dem är den kontrollerande oppositionen.
Jo Conrad:
Detta är vanligt att man för in i organisationer som avslöjar något farligt människor som kommer att förstöra organisationen inifrån.
Henning Witte:
Detta hände i Tyskland. Här finns en längre tid en organisation för Mind Control som Svetlana Sunin leder. Hon är tyvärr den kontrollerande oppositionen. Detta har jag upplevt personligen då jag tillsammans med Lars Drudgaard i december 2011 gjorde mätningar i Karlsruhe region och vi ville göra också några intervjuer. Svetlana Sunin har blockerad allt! Hon är fortfarande ordförande trotts att jag sa till alla att hon är en kontrollerande opposition. Ingen vill sparka henne.
Det är vanligt att alla föreningar för Mind Control offer är infiltrerade och kontrollerade.  Vi inom EUCACH tror att vi är de enda som inte är kontrollerade och i denna mening fanns det ett motiv att oskadliggöra Rauni Kilde. Sedan fanns det ett annat motiv p.g.a. hennes bok. Sist såg jag Rauni Kilde den 21 och 22 november 2014 i Bryssel på en kongress. Peter Mooring från Holland som är ett offer för Mind Control har organiserad denna kongress för Mind Control offer.  Kongressens syfte har varit att offer för Mind Control skulle mötas vilket är tämligen svårt för att det första man gör är att ta pengar ifrån Mind Control offer. Det har varit otroligt hur många lyckades trotts dessa svårigheter att komma. Det kom 120 Mind Control offer från olika länder. Bara från USA har det kommit omkring 20 människor. Rauni och jag hade föreläsningar på engelska på denna kongress och man kan se dessa föreläsningar i efterhand. På denna kongress har Rauni varit alldeles frisk. Hon hade krut i sig och beklagade sig inte över att hon skulle ha någon ont eller metastaser. På kongressen sa hon till mig att boken med titeln ”Bright lights on dark shadows” är klar. Det har enligt uppgifter uppstådd oväntade problem med utgivaren därför att på baksidan av boken har det kommit en text som inte hörde dit. P.g.a. detta har det blivit försenad, hon förväntade sig att boken kommer ut innan jul därför att den redan var färdig. Den 17 december beklagade hon sig för mig per mail att i hennes lägenhet i Norge är hon stark bestrålad. Hon hade så enorm ont av detta att nästa dag blev hon tvungen att uppsöka sjukhus. Hon ringde 112 och ambulansen hämtade henne. Hon beklagade sig över att personalen i ambulansen uppträdde konstigt mot henne, vilket är ovanligt eftersom norrmän är ganska trevliga människor.

Fortsätt läsa ”Henning Witte intervjuvad i Tysk Tv del 1/4”

Manipulation med ELF vågor

Vi är medvetet manipulerade med t.ex. ELF vågor!
Översätt gärna med översättningsverktyg.
 
I Sverige är det Henning Witte som är djupt engagerad i ämnet mindcontrol
 
Du kan läsa en lång artikel i ämnet om du klickar på nedanstående text

Hela vår kropp arbetar med skalärvågor

 

WhiteTv kan du läsa många artiklar om vågor och mindcontrol
 
Lägg följande på minnet.
Människor som påpekar och skriver om manipulation av mänskligheten är antigen anklagade för att vara konspirationsteoretiker, eller mördade som Rauni Kilde t.ex.

Scalar Waves used in Mind Control

Publicerades den 22 nov. 2014

20 November 2014 targeted individuals (ti), victims of mind control, organized their first conference in the world to alarm about mind control and covert harassment. That technology is at least 60 years old and hidden behind secret physics. That makes it difficult to detect and protect against mind control.

The secret physics are scalar waves, an unknown type of waves detected by Nikola Tesla for more than 100 years ago. Scalar waves have totally different qualities compared to electromagnetic waves. Scalar waves are kept secret because they describe how to use free energy (neutrinos) and because they are used to control humans mind, brain and body.

The aims of the Covert Harassment Conference 2014:

– To challenge general ignorance, governments denial and mainstream media silence regarding the development and existence of the sophisticated spectrum of harassment methodologies and bio-electromagnetic technology (a.k.a. mind-control technology), capable of not only influencing the human body, behaviour, emotions and cognitive processes, but also torturing and/or killing at the speed of light without leaving any evidence.

– To raise awareness and inspire reflection among the public on these human rights violations committed non-consensually and covertly on innocent civilians.

– To stimulate the debate at the European and world level, forming a basis for international legislation and policies addressing the use of remote technology weapons and/or methodologies, including: thought reading and thought control technologies, directed energy weapons (DEW), gang stalking (a.k.a. organized stalking) and ensuring citizens’ protection.

– To prompt recognition and acknowledgement of the stories of targeted individuals, instead of ignoring them and often labelling as ‘crazy’.

– To engender independent investigations into mind-control experimentation related crimes.

– To encourage everybody to look for the solutions to protect citizens against the crimes committed with the use of these remote technology weapons and/or methodologies and diligently promote the care for victims of stalking crimes who have limited resources or avenues for a safe environment.

Thank you Peter Mooring and his team for making that important conference happening!

engelska

Channels, bas les masques! / Kanaliseringar – Kasta era masker

Text och översättning: Ivan Björn
Bildens länk

…Det finns hemliga centra i Tibet denna ockulta brödraskap har arbetat iårhundraden, med hjälp av tibetansk Lamaism som täckning.

 
Dalai lama är placerad i främre scen för att dölja den verkliga kraften av Tashi Lama – svarta påven för den tibetanska ordningen.
Dessa ockultister har telepatiska befogenheter att påverka världen genom tekniken med att ”fokusera på en punkt”.
Därför har de spridit många idéer som vi tror är moderna med hjälp av Lamaism som består av upprepande ritualer som tjänar som förstärkare. De projekterar sina tankar i atmosfären från höjderna av Tibet och under slag av magiska rytmer tills dessa manipulativa tankar bosätter sig i vårt medvetande.

Det finns en pakt mellan östra loge och jesuiterna, men vem som styr vem, är svårt att veta.

Bildens länk

Denna loge manifesterar sig smickrande som den stora vita Logen och deras innersta kärnan har påverkat media för att sprida propaganda för den nya tidsåldern.

Denna andliga subversion operation vill smälta alla religioner i en ”ny världsreligion” som aviserats av den medelstora tibetanske lärjunge AliceBailey. Den nya tidsåldern förbereder den enda religionen av den nya världsordningen och förvirringen av principerna och inversionen av den ursprungliga uppenbarelsen i en kult i världen och människan. Det är en andligt Satanism. Den nya tidsåldern är Lucifertidsålder.