Varför borde vi alla ha en grundinkomst

Översatt med microsoft

Enkelt uttryckt, förbättrar en grundinkomst marknaden för arbetskraft genom att göra det frivilligt. Omvandlingen från en tvingande marknad för en fri marknad innebär att arbetsgivarna måste attrahera medarbetare med högre lön och mer flexibla arbetstider. Det innebär också en mer produktiv arbetskraft som potentiellt undanröjer behovet av snedvridande minimilön lagar. Friktion kan även minskas, så att människor kan flytta enkelt från jobb till jobb, från jobb till utbildning/omskolning eller ett eget jobb som entreprenör, allt tack vare mer individuell likviditet och eliminering av kontraproduktiv byråkratin och villkor.

Bäst av allt, blir kanske automatisering av jobb med låg status som maskiner kan utföra istället, och tack vare dessa ersatta arbetstagare med maskiner kan vi ha en grundinkomst…

Läs mera på engelska på länken: https://www.weforum.org/agenda/2017/01/why-we-should-all-have-a-basic-income/

Har vi människor någon verklig möjlighet att påverka vårt jordklot?

Tack för en utmärkt artikel.

Jag skulle vilja med tanke på Roland Salomonssons bidrag i diskussionen bifoga den film som jag översatte med lite udda namn: Det är dags att ta över gudarnas roll: https://youtu.be/ij7KMd6-5R8

Att jorden expanderar med ca 4 cm per år har jag t.o.m. sett för länge sen på SVT.

Nu till Krabbes artikel och tankar om den profetia som Cayce kom med.
I boken Hidden Truth – Förbjuden kunskap https://ivansblogg.com/2016/11/23/den-dolda-sanningen/ beskriver Steven Greer att om medvetandenivå hos människor inte stiger så såg han att landmassor försvinner och nya landmassor uppstår från havet. På den karta jag såg i boken skulle det finnas kvar bara norra Sverige typ från Gävle och uppåt, resten skulle försvinna. Sverige för övrigt hade gul färg inklusive Ryssland om jag minns rätt, vilket betyder en mild grad av ”naturkatastrof”.

Medvetandet kan man se från flera olika synvinklar och definitioner och alla är rätt. Jag vet t.ex. genom egen erfarenhet att skapelsen svarar direkt mot människans sinnestillstånd – alltså medvetande. Jag vet att vissa människor har svårt att förstå detta för djupa erfarenheter får man genom själen som arbetar med känslan medan hjärnan vill gärna analysera allt och ha bevis på allt och aldrig får nog. Det är därför man sedan kallar oförklarliga saker för under för att det är hjärnans sätt att förklara istället att se de djupa processerna som kan nås bara med inre visdom och känslan. Det är alltså själens/andens sätt att verka på och hjärnan kallar detta gärna för intuition för att återigen förklara på ett begripligt sätt sakernas tillstånd.

En annan syn på medvetenhet är att en medveten människa inte tar till våld mot en annan människa eller levande varelser överhuvudtaget. Medvetenhet verkar för fred helt enkelt.

För att återgå till artikel. På vilket sätt skulle kunna komma världen i gungning?
Jag har läst en gång om Rysslands militära strategiska analyser och om Ryssland kan förlora ett eventuellt krig! Länken har jag inte men kommer väl ihåg följande.
Ryssland är fast förankrad i jordklotet med en rejäl landmassa. USA är sårbar genom sin geografi. Vad skulle alltså hända om USA skickade en missil mot Ryssland? Den skulle skjutas ner eller möjligen skulle den förorsaka någon skada. Vid sådan provokation skulle Ryssland svara med att skicka undervattensrobotar till USAs kust där den skulle explodera under vatten på svaga geografiska ställen som Ryssland har koll på. Resultatet skulle bli att stora landmassor skulle hamna i havet med en tsunami om 1000 m i höjd som bieffekt. Denna våg skulle sedan skölja över Europa enda fram till Ukrainska gränsen och förstöra allt i sin väg. Ryssland skulle bli skonad.

Omedvetna människor leker alltså genom att förstöra eller provocera fram en förstörelse. Det är bara medvetenhet som på individnivå som kan ändra kursen. Efter flertal olika böcker jag har läst och ”syner” och uttalanden från olika individer, ser det ut så att Cayce och hans profetior kan bli verklighet…

Peter Krabbe

Vulkanutbrott på ö

Detta påstås ju nästan dagligen av världens politiker och andra som gärna vill skaffa sig en plattform av inflytande över oss övriga, lydiga undersåtar. Men är detta rimligt? Låt oss ta Edgar Cayce som hjälp för att analysera vad som egentligen har hänt, händer nu och kommer att hända i en inte alltför avlägsen framtid. Som kunskapsförmedlare hade Cayces undermedvetna mycket mer att ge oss än den rent andliga förädlingsprocessen.

Alla kan säkert inte acceptera naturvetenskaplig information från en källa som får betraktas som ett Högre Medvetande, men gör ett försök så lovar jag att ni kommer att få ett betydligt bredare kunskapsunderlag för er egen förkovran! Jag skall ställa Cayces berättelser från 1930-talet mot vad vi tror att vi faktiskt vet idag. I min egen roll som visionär naturvetare behöver jag inte frukta Vetenskapsakademins förbannelser, jag är ensamt ansvarig för mina tolkningar!

I sina läsningar (readings) återkom Cayce ofta…

View original post 1 273 fler ord

Operation Atonement: Ending the Reign of Criminal Churches

Commencing on Child Holocaust Remembrance Day – April 15, 2018

under the auspices of The International Tribunal of Crimes of Church and State (ITCCS)

www.itccs.org , www.murderbydecree.com

The Aim:

1. To identify, disrupt and stop church-related child torture, trafficking and murder;

2. To enforce standing common law arrest and reclamation warrants against convicted churches and individuals, and

3. To legally, materially and spiritually disestablish these criminal church corporations.

The Means:

1. Public Teach-ins, Educational Forums and Ceremonies

2. Public Protests, Occupations, Spiritual Exorcisms and Civil Disobedience

3. Citizens’ Arrests and Seizures of Church Assets and Property

4. Boycotts, Financial Sanctions and Sabotage

5. Public Tribunals and Common Law Court Trials

The Actors:

We the People, authorized by Court Warrants and accompanied by Common Law Sheriffs, special action units and deputized police officers.

Background Information

The growing global effort to halt the systemic abuse and trafficking of children was sparked by the ITCCS in February of 2013 when its Brussels-based common law court successfully tried and deposed Pope Benedict, and convicted Queen Elizabeth and others for complicity in Crimes against Humanity. Since then, similar courts have issued arrest warrants against the highest officials of the Catholic, Anglican and United Churches and their governmental and corporate partners in crime. It is now up to the people of all countries to take direct action to halt the massive child trafficking networks run by these churches because of the deep complicity of existing courts and governments with their crimes. As convicted criminal bodies, these churches have lost the right to legally operate under both international and moral law. It is We the People who must enforce this law and defend children everywhere from religious predators.

The ITCCS and its affiliates in nine countries are launching a new global effort to bring an end to the reign of these child-killing church corporations in the form of Operation Atonement. We have chosen April 15, 2018 as the commencement date for this open-ended, ongoing campaign, for on that day in the year 2005 survivors of the genocidal, church-run “Indian residential schools” in Canada launched the first Aboriginal Holocaust Remembrance Day. Building on this, we are commencing an even more universal Child Holocaust Day so that the global industry of profiting off and murdering children will be stop forever.

The Nature, Course and Strategy of Operation Atonement

For centuries, the state-incorporated churches – especially the Church of Rome and of England – have murdered, enslaved and waged unrelenting warfare against the world’s people, seized and stolen their lands and wealth, brutalized and trafficked their children and imposed a stifling mental and spiritual tyranny over most of humanity. They have done so as partners in Empire and as such are politically protected and legally shielded by all governments from the consequences of their continuing crimes. As a result, these tax-exempted religious corporations have become transnational criminal bodies that are deeply involved in organized crime, the global arms industry and drug and child trafficking. The Vatican is the most murderous and wealthiest criminal syndicate in history, and it kills and corrupts with impunity while feigning humanity and “divine authority”.

Because of this, we cannot stop these churches’ crimes against the innocent without striking at the heart of their power, which is threefold: their money, their legality, and their credibility. For despite their apparent authority, these religious bodies are extremely vulnerable to public exposure because of the depth of their wrongdoing. Our campaigns have proven this by our successful deposing of Pope Benedict, Jesuit leader Adolfo Pachon and three other top Vatican officials during 2013 and 2014.

See more at: http://itccs.org/2017/12/09/operation-atonement-ending-the-reign-of-criminal-churches/

Varning för falska katastrofvarningar

En TT-notis illustreras med en bild på söndertorkad mark och påståendet att torka blir mera vanlig vid högre temperatur på klimatet. Verkligheten är precis den motsatta. Med mera koldioxid och högre temperatur MINSKAR öknarna.

En TT-notis som tagits in i flera tidningar den 3/4 rubricerades:

Forskare varnar för två graders uppvärmning.

Varning för nonsensvarning ! Ett utropstecken är att källan är Philosophical Transactions. Filosofi är inte fakta.

Ordvalet är avslöjande: Vi upptäcker stora förändringar . . .

Det gäller alltså framtiden. Om den kan man inte upptäcka något. Man spekulerar, det vill säga gissar.

Det som ”upptäckts” är resultat av ”studier”. Men man kan inte studera framtiden. FN:s klimatpanel IPCC simulerar framtida klimat i datorer utifrån över 50 parametrar. Eftersom klimatet är kaotiskt och dess drivkrafter föga kända, måste flertalet parametrar gissas. Sedan multipliceras gissningarna med varandra ett par miljoner gånger fram till år 2100.

Fadern till datorsimuleringarnas matematik, John von Neumann, förklarade: Om man måste gissa fler än tre parametrar, blir resultatet lika bra som en gissning. Så mycket är alltså varningen värd.

Läs mera på länken: http://klimatsans.com/2018/04/09/varning-for-falska-katastrofvarningar/

Ensidig handel och global oligopol

Mycket bra beskrivningar om hur östblocket blev behandlad och hur människors tillvaro slogs i spillo av sneddriven ”konkurrens” från väst.

stella tormanoff

Det mesta, som har med ekonomiska påståenden att göra, går att bevisa ganska lätt, tror de flesta. Ekonomi är alltid kopplat till materiella tillgångar, men deras abstrakta värde krånglar till det ordentlig. Ytterst få har den sällsynta förmågan att se ekonomi ur ett globalt perspektiv och få en trovärdig och logiskt hållbar helhetsbild.

För att börja rätt i den ekonomiska upplysningen bör man se denna pedagogiska flash film som bygger på offentliga historiska fakta. Den är skapat av en mycket härlig människa som jag talades vid när jag översatte filmen på bulgariska, och en av mina vänner – på svenska 2007. Filmskaparen Paul Grignon förklarar hur ett penningsystem som bygger på skuld fungerar.

Om man undersöker vidare hur de internationella finanserna fungerar, så är det genom tydligt att en liten finansiell adel kontrollerar de globala finanserna genom att kontrollera den nödvändiga andelen aktier inom betydelsefulla industrier (vilket jag kallar för

View original post 1 051 fler ord

Auroville

Auroville wants to be a universal town where men and women of all countries are able to live in peace and progressive harmony above all creeds, all politics and all nationalities.
The purpose of Auroville is to realise human unity.

See more at: http://www.auroville.org

Min åsikt och eftertanke:

Text: Ivan Björn

Visst är det möjligt att leva utan pengar och krig. Auroville är bevis på detta. Tänk om det

Auroville

är sponsrat av samma krafter som skapar krig och förödelse i andra delar av av världen? Tänk om denna stad är ett försöksstad för att studera hur människor beter sig under sådana specifika betingelser som råder i Auroville för att man ska kunna applicera detta i resten av världen den dagen som ingen människa vil kriga mot en annan människa? Allt detta för att behålla kontroll?

Kontrollen behåller man genom att bestråla människor med skalärvågor och de behöver inte ens veta om det. Tvärt om kan de tro att de lever i ett himmelrike åtminstone med tanke på det vi har levt hittills.

Tycker du att jag låter negativt? Nuvarande situation i världen kommer att styra människor mot andra lösningar! Vi har redan i Auroville ett sådant exempel på en lösning. Vem kontrollerar båda sidor av en konflikt eller problem? Den som vill ha makt! Det skulle vara något helt annat som en sådan stad uppstod av flisor av ett gammalt paradigm genom att människor skulle komma genom egen erfarenhet till att krig och konflikter löser ingenting. Men nu råkar vi ha en sådan stad här på jorden medan konflikterna pågår. Med tanke på den kontroll som utövas och människor och länder som inte anpassar sig i ledet blir sönderkörda kan jag inte tänka mig att denna stad uppstod av en slump. Detta är nästa steg i samhällsingenjörskonst i syfte att kontrollera människor.

För att om man inte ville kontrollera människor så skulle man i nutid inte förstöra urbefolkningar och ta deras naturliga miljö ifrån dem… Tyck gärna till

Video: https://youtu.be/UqS47AntQtA

The beginning of the Climate Sense Revolution

Professor Jan-Erik Solheim explains the work of scientists Ned Nikolov and Karl Zeller, who conclude that carbon dioxide has no influence on our climate. It is the thickness and weight of the atmosphere, i.e. its mass and the gravitation, that makes Earth livable.

We very much regret that the star speaker in extremely elegant English, Christopher Monckton, had been taken ill, so he did not attend.

Professor Claes Johnson showed how the IPCC hypothesis and its climate models are based on an equation with a logical error. They assume that carbon dioxide in the air is warmed by longwave radiation from the ground and that it radiates energy back to the ground, the so called ”back radiation”. The models apply the effect of increased carbon dioxide to the absolute temperature of the air, some 290 degrees, instead of the temperature difference between ground and air, maybe 5 degrees.

Willie Soon of the Smithsonian Institute in Boston described his studies of cyclical patterns in climate and the activity of the Sun and the movements of the planets. Superimposed celestical processes are important drivers of our climate and even of our weather, the complexity of which is not yet fully understood.

Henrik Svensmark of the Danish Technical University described how his team now have fully understood the process by which the Sun influences our climate. His theory of cosmic particles creating molecule clusters that serve as condensation nuclei for water vapor has been critizised, because the clusters were too small. He has now proven that the originally small clusters grow a thousand or a million times, so they become big enough to attract water vapor molecules to form clouds.

See more at: http://klimatsans.com/2018/02/18/the-beginning-of-the-climate-sense-revolution/

Argumenten som tystar klimatskeptikerna, tror Jenny Stiernstedt

Klimatsans

 

Jenny Stiernstedt har i SvD listat 10 invändningar mot klimathotet, som hon ger argument emot.

1.”Forskarna är inte eniga om klimathotet”

Jo, det är de, skriver JS och hänvisar till en rapport av John Cook m.fl. som publicerades 2016. Medförfattarna utgörs av dem som tidigare skrivit rapporter på temat, bl.a. Anderegg och Doran. Dessa tre har låtit egna subjektiva bedömningar styra resultaten, se posten ”IPCC:s 97-98 % stöd av klimatforskare är fantasisiffror”.

Dorans enkät vid University of Illinois i Chicago skickades ut till 10.257 medlemmar i AGU, American Geophysical Union, varav 3.246 svarade. Ett bortfall av 70 % gör varje enkät värdelös.

Men sedan sorterades alla svar utom 77 bort, varav svaren från 75 tolkades så att de stödde hypotesen att människan orsakar global uppvärmning. Alltså 7 promille av de tillfrågade.

Seriösa forskare väljer inte medförfattare, som visat sitt omdöme med ett sådant resultat. Detta kan inte heller tas på allvar av en seriös journalist. Det gäller alla anförda ”studier”.

Vetenskapens förutsättningar

Läs mera på länken: http://klimatsans.com/2018/01/03/argumenten-som-tystar-klimatskeptikerna-tror-jenny-stiernstedt/

Cover Story – David & Elizabeth Wilcock

Interview by Daniel Pape: I am here with David Wilcock, and in just a few minutes I’ll be introducing a very special guest. Before we get to that, I’d like to delve into some of David’s personal history, which up until now has been somewhat under wraps — at least in the years since he went public.

David, it’s good to have you here. I am sure our readers will appreciate what you have to share. From what I understand, you have been on an extraordinary journey for quite some time. You’ve been mostly alone throughout this quest. No steady girlfriend, no wife, no helpmate, no soulmate. What was it like to take this profound journey primarily by yourself?

David: I did have a few girlfriends over the years, and for whatever reason, my relationships quickly collapsed into mutual heartache and pain each time. I never felt comfortable publicizing them for this same reason. The problems seemed to stem from the fact that I was always an extreme workaholic. For many years I would not watch television, I did not socialize, I did not want to go out to eat dinner, see a show or anything. I was basically on the computer all day long, every day, for fourteen hours or more. Obviously, that’s going to cause serious problems unless you have someone who is very attuned to the needs of a mission that requires that much work. In general, having alone time doesn’t scare me. It’s not like I was miserable. The work part of my life has grown very steadily, and that was what kept me going.

See more at: http://www.spiritualbizmagazine.com/cover-story-david-and-elizabeth-wilcock/