Ensidig handel och global oligopol

Mycket bra beskrivningar om hur östblocket blev behandlad och hur människors tillvaro slogs i spillo av sneddriven ”konkurrens” från väst.

stella tormanoff

Det mesta, som har med ekonomiska påståenden att göra, går att bevisa ganska lätt, tror de flesta. Ekonomi är alltid kopplat till materiella tillgångar, men deras abstrakta värde krånglar till det ordentlig. Ytterst få har den sällsynta förmågan att se ekonomi ur ett globalt perspektiv och få en trovärdig och logiskt hållbar helhetsbild.

För att börja rätt i den ekonomiska upplysningen bör man se denna pedagogiska flash film som bygger på offentliga historiska fakta. Den är skapat av en mycket härlig människa som jag talades vid när jag översatte filmen på bulgariska, och en av mina vänner – på svenska 2007. Filmskaparen Paul Grignon förklarar hur ett penningsystem som bygger på skuld fungerar.

Om man undersöker vidare hur de internationella finanserna fungerar, så är det genom tydligt att en liten finansiell adel kontrollerar de globala finanserna genom att kontrollera den nödvändiga andelen aktier inom betydelsefulla industrier (vilket jag kallar för

View original post 1 051 fler ord

Auroville

Auroville wants to be a universal town where men and women of all countries are able to live in peace and progressive harmony above all creeds, all politics and all nationalities.
The purpose of Auroville is to realise human unity.

See more at: http://www.auroville.org

Min åsikt och eftertanke:

Text: Ivan Björn

Visst är det möjligt att leva utan pengar och krig. Auroville är bevis på detta. Tänk om det

Auroville

är sponsrat av samma krafter som skapar krig och förödelse i andra delar av av världen? Tänk om denna stad är ett försöksstad för att studera hur människor beter sig under sådana specifika betingelser som råder i Auroville för att man ska kunna applicera detta i resten av världen den dagen som ingen människa vil kriga mot en annan människa? Allt detta för att behålla kontroll?

Kontrollen behåller man genom att bestråla människor med skalärvågor och de behöver inte ens veta om det. Tvärt om kan de tro att de lever i ett himmelrike åtminstone med tanke på det vi har levt hittills.

Tycker du att jag låter negativt? Nuvarande situation i världen kommer att styra människor mot andra lösningar! Vi har redan i Auroville ett sådant exempel på en lösning. Vem kontrollerar båda sidor av en konflikt eller problem? Den som vill ha makt! Det skulle vara något helt annat som en sådan stad uppstod av flisor av ett gammalt paradigm genom att människor skulle komma genom egen erfarenhet till att krig och konflikter löser ingenting. Men nu råkar vi ha en sådan stad här på jorden medan konflikterna pågår. Med tanke på den kontroll som utövas och människor och länder som inte anpassar sig i ledet blir sönderkörda kan jag inte tänka mig att denna stad uppstod av en slump. Detta är nästa steg i samhällsingenjörskonst i syfte att kontrollera människor.

För att om man inte ville kontrollera människor så skulle man i nutid inte förstöra urbefolkningar och ta deras naturliga miljö ifrån dem… Tyck gärna till

Video: https://youtu.be/UqS47AntQtA

The beginning of the Climate Sense Revolution

Professor Jan-Erik Solheim explains the work of scientists Ned Nikolov and Karl Zeller, who conclude that carbon dioxide has no influence on our climate. It is the thickness and weight of the atmosphere, i.e. its mass and the gravitation, that makes Earth livable.

We very much regret that the star speaker in extremely elegant English, Christopher Monckton, had been taken ill, so he did not attend.

Professor Claes Johnson showed how the IPCC hypothesis and its climate models are based on an equation with a logical error. They assume that carbon dioxide in the air is warmed by longwave radiation from the ground and that it radiates energy back to the ground, the so called ”back radiation”. The models apply the effect of increased carbon dioxide to the absolute temperature of the air, some 290 degrees, instead of the temperature difference between ground and air, maybe 5 degrees.

Willie Soon of the Smithsonian Institute in Boston described his studies of cyclical patterns in climate and the activity of the Sun and the movements of the planets. Superimposed celestical processes are important drivers of our climate and even of our weather, the complexity of which is not yet fully understood.

Henrik Svensmark of the Danish Technical University described how his team now have fully understood the process by which the Sun influences our climate. His theory of cosmic particles creating molecule clusters that serve as condensation nuclei for water vapor has been critizised, because the clusters were too small. He has now proven that the originally small clusters grow a thousand or a million times, so they become big enough to attract water vapor molecules to form clouds.

See more at: http://klimatsans.com/2018/02/18/the-beginning-of-the-climate-sense-revolution/

Germanische neue Medizin

Från föredraget:


Inga sjukdomar existerar! Alla sjukdomar är ett resultat av en andlig /själslig/ biologisk konflikt!DHS

Allvarlig, akut dramatisk, isolerande och oväntad konflikt

 
Immunförsvaret existerar inte heller, så som vi lärt oss.
 
Allt styrs av konflikt, eller välbefinnande inom varje levande varelse!
 
Ett sevärt föredrag på tyska om Dr. Hammers arbete.
 

Länk: http://www.newmedicine.caNyckel till god hälsa är att leva i glädje och harmoni med sig själv och omgivningen. 🙂 Klarar man detta lever man friskt och bortgången blir snabb och odramatisk.Max Planck sa: ”Varje ny kunskap måste klara av två hinder. 1. Sakkunnigas fördomar.

2. Förstelnad och invand tänkande. Den som förstår principer av Germanska Nya Medicinen behöver aldrig någonsin och under inga omständigheter uppsöka läkare!Sjukdom är bara en nyttofrämjande personligt biologiskt program som ska hjälpa oss att klara av en konflikt.Dessa fem punkter består den Germanska Nya Medicinen av:

1. DHS (Allvarlig, akut dramatisk, isolerande och oväntat konflikt = om man löser konflikten som uppstod händer det ingenting = man blir inte sjuk)

2. Varje sjukdom genomgår två faser. Första fasen kallas kall fas och består av tvångstänkande vilket leder till att man får mindre sömn och mindre fysisk volym, därför att konflikten mal hela tiden i huvudet.

Den andra fasen kallas varm fas. Det är fasen då kroppen repareras och då behövs det inga piller eller kemoterapi = detta belastar bara kroppen och förstör den. 

3. Varje sjudom styrs av hjärnan som styr varje organ t.o.m. varenda cell i kroppen har sin relä i hjärnan.

4. Mikrober blockerar inte vår tillfrisknings process och är inte heller våra motståndare. Tvärt om mikrober optimerar tillfrisknings processen. När vi har mikrober och bakterier i kroppen så är vi i fasen av uppfrisknande under förutsättning att konflikten inte är alldeles för stor. Är den stor så leder sjukdomen till bortgång. Viktigt att veta är att det inte existerar några virus som förorsakar sjudomar och inga bevis på detta heller!!! 

5. Varje sjukdom har en mening som är en personlig biologisk program som naturen tillhandahåller till oss för att överleva som Helhet.

tyska textat slovakiska
P.S. Skulle du tycka att ovanstående information är magstark så kan du klicka på följande länk och läsa om läkemedelsindustrin

 

Kyrkan, astrologin och reinkarnationsläran

Kyrkan, astrologin och reinkarnationsläran av Peter Rudberg

Bokrecension
Text: Ivan Björn
Jag brukar läsa böcker som behandlar kristendomen av två skäl. För det första så har jag varit kristen och hörde till en församling, för det andra försöker jag förstå det vi kallar ondskan.
Idag då jag lämnade all tro bakom mig och trädde ur kyrkan kan jag titta på kyrkans manipulation av människor med andra ögon. Jag är en iakttagare som inte behöver försvara något, eller någon.
Allt är ändå bara en form som finns idag och i morgon existerar inte den.
Människor som blir stötta och behöver försvara sin ställning glömmer bort förgängligheten och förändringen som sker dagligen i våra liv och i samhällen.
Enligt min egen åsikt har ondskan i nuvarande tid och 2 000 år tillbaka klätt sig under täckmantel frälsning och kärlek.
Sakta och säkert håller detta stora bedrägeri mot mänskligheten att luckras upp.
Peter Rudbergs bok är bara ett litet bidrag till att förstå mekanismer bakom manipulation och lidande som det för med sig.
Boken handlar om förfalskning och eliminering av ursprungliga tankar från Kristus.
De som styr världen hade alltid tur med olika personligheter och individer genom tidernas varv som de belönade och lyfte fram. Individer som hade en annan åsikt eliminerades och föll i glömska. Det som tjänar makteliten lyftes alltid fram.

Fortsätt läsa ”Kyrkan, astrologin och reinkarnationsläran”

Galactic Codex

This codex is called the Galactic Codex and represents the legal basis for all actions of the Confederation in this and other galaxies. This Codex is not a rigid set of external laws but a systematized code of inner ethics of all souls of Light that all beings of Light accept with their free will because it reflects their inner truth.

videons länk: https://youtu.be/VcJHpZxdKPE
Dieser Kodex wird als Galaktischer Kodex bezeichnet und stellt die rechtliche Grundlage für alle Handlungen der Konföderation in dieser und in anderen Galaxien dar. Er ist kein starres Gesetzeswerk äußerer Regeln, sondern ein innerlicher Verhaltenskodex aller Lichtseelen, den alle Wesen des Lichts mit ihrem freien Willen akzeptieren, weil er ihre innere Wahrheit widerspiegelt.

Fortsätt läsa ”Galactic Codex”

Vindkraft i Sverige

Recension av en bok om kampen mot de galna satsningarna på vindkraft

Bernd Stymer är en energisk och engagerad medborgare som sedan 2008 kämpat emot byggandet av vindkraftverk. Boken är delvis en dagbok över dessa ansträngningar, vilket ger en enastående klar bild av det demokratiska problem Sverige har idag. Ett problem, som inte bara gäller etableringar av vindkraftverk.

Sverige hade ett av världens bästa system för produktion och distribution av el. Det var dessutom nästan helt fritt från utsläpp av koldioxid. Vi behöver alltså inte vindkraften. Men klimatpolitiken pressar in mera kapacitet på marknaden med subventioner, som baseras på den futila tron att koldioxid styr klimatet enligt IPCC:s hypotes. Det har deformerat hela systemet med den uttalade avsikten att vi skall exportera strömmen till länder med kolkraft, främst Tyskland. Våra pengar för subventionerna skall alltså skickas utomlands ! !

Stymer anser att företag och myndigheter bryter mot ett flertal lagar och regler:

1. Enligt Miljöbalkens 1:a paragraf får naturen inte skövlas. Hur skall då fundament med diameter om 15 à 20 meter och tusentals ton betong bedömas tillsammans med vägar och mångmila kabelgator ? Fortsätt läsa ”Vindkraft i Sverige”

Olja är inte en Fossil Bränsle – det är abiotiska / Oil Is NOT A Fossil Fuel – It Is Abiotic

 

Oil Is NOT A Fossil
Fuel – It Is Abiotic

By Jerry Mazza
Online Journal Contributing Writer
9-29-5

It seems so easy to believe this idea. Oil contributes greatly to polluting the environment. The industrial age has intensified its use greatly. The more we use, the more we lose fresh air, even the ozone. And therefore it seems almost divine justice that we are about to exhaust this so-called ”fossil fuel” within several decades and two hundred years, this cursed blessed hydrocarbon which took millions of years to produce.
And, therefore, it almost seems we get what we deserve: a petro-powered society in which once the oil supposedly runs out we will suffer mass annihilations of population, famine, war, total deceleration, a withdrawal into the caves. And, therefore, we should have our prophet From the Wilderness.com, Michael Ruppert, predict this on an ongoing basis. And his biblical tome, Crossing the Rubicon shall subhead the big idea: The Decline of the American Empire at the End of the Age of Oil. Well, no, not so, kimosabe, not by a long shot.
To begin with, oil is not a fossil fuel. This is a theory put forth by 18th century scientists. Within 50 years, Germany and France’s scientists had attacked the theory of petroleum’s biological roots. In fact, oil is abiotic, not the product of long decayed biological matter. And oil, for better or for worse, is not a non-renewable resource. It, like coal, and natural gas, replenishes from sources within the mantle of earth. This is the real and true science of oil. Read all about it.
In fact, working in the 1950s, Russian and Ukrainian scientists, cut off from the Western World’s oil supply, applied their keen minds to the problem and, by the 1960s, had thoroughly demolished the idea of oil as a ‘fossil fuel,’ Is it any wonder then that Russia is one of if not the leading producers and exporters of oil. The isolation of the Cold War forced Russia to dig deeper, literally, to find oil deeper in the earth in some places, and to look in other places where no one had thought to look to reveal more. This while America feels incumbent upon itself, since it claims oil production and discovery has peaked and will fade to nothing in several decades, that America’s feels it must make war to take other people’s oil: Afghanistan, Iraq, Iran, the Caspian Basin, Sudan, etcetera.
See more: http://www.rense.com/general67/oils.htm

The overwhelming preponderance of geological evidence compels the conclusion that crude oil and natural petroleum gas have no intrinsic connection with biological matter originating near the surface of the Earth. They are prim ordial materials which have been erupted from great depths.”

Academician Professor Vladimir B. Porfir’yev, senior petroleum exploration geologist for the U.S.S.R., at the All-Union Conference on Petroleum and Petroleum Geology, Moscow, 1956.

https://www.bokus.com/bok/9780387952536/the-deep-hot-biosphere/

Ett vykort från framtiden.

Detta med religiositet är ganska svårt ämne för att oftast handlar detta om etablerade kyrkor byggda med en hierarkis ordning som kräver löften och underkastelse från sina tjänsteutövare. När människor i allmänhet bygger sin verklighet i denna materiella värld som inte är förankrad i en djup andlig förståelse så beter sig realiteten som en pendel. Först är den på ena sidan och sedan slår den åt andra hållet.

Detta har hänt i Tjeckoslovakien där det var förbjudet att vara kyrkligt och när kommunismen föll så blev plötsligt kyrkor fulla och räckte inte till så det byggdes nya. Idag är kyrkor halvtomma. Människor upptäckte att andlighet genom organiserad form – genom kyrkan är en återvändsgränd. Till viktiga poster i Tjeckoslovakien har inte varit satta medmänskliga präster men folket utifrån – från väst. Penningtvätt av stora mått uppenbarades och medmänsklig prästerskap sitter i obetydliga byar och på viktiga poster sitter maktens män.

Peter Chobot är ofta besökare i Ryssland och han berättade om hur omänsklig och med överlägsenhet uppträder dessa ortodoxa präster där. Det att de sitter i Duman imponerar inte på mig. Det intressanta skulle vara att om de inte satt där om Putin skulle vara kvar vid makten. Här vill jag påvisa det vansinnet som en organiserad religion har och deras enorma makt. Jag hoppas att människor verkligen reviderar sin andlighet och att en ny förståelse för livet uppstår precis som du skriver.
Oftast öppnas nya andliga perspektiv hos en människa då alla andra vägar är uttömda, eftersom den nya andligheten kan bestå enbart av självkännedom och sökandet inom sig och inte utanför.

I både Slovakien och Polen vet jag att det manipuleras i predikstolarna och om man inte röstar på ”rätt” parti så anses det vara dödssynd! Detta visar tydligt att vi människor måste komma ifrån att andra ska tala om för oss vad som är rätt och fel och själva genom egen erfarenhet måste vi komma fram till livets ståndpunkter.

Svenska kyrkan i Sverige förbereder människor för någon sorts kris genom sina filmer samtidigt som de vilseleder människor om att det finns hjälpbehövande oftast i andra länder med knappa resurser. Svenska kyrkan utövar sin makt genom att spela på människornas känslor om medmänsklighet och därmed cementera lidandet!
Stoppar du ett frö i jorden får du tiofalt tillbaka var du än befinner dig på denna klot. Det att folk är hungriga beror därmed på andra orsaker som krig, utsugning av länder och deras resurser, chemtrails, vädermanipulation, förgiftning m.m. Har någon läst någonstans eller hört talas om att svenska kyrkomän skulle prata om de egentliga orsakerna till svält i världen? Inte jag.

Andlighet genom religion är med andra ord manipulation och inget annat.

Peter Krabbe

Edgar_Cayce_Guerison-min-720x380

Eftersom vi befinner oss i en utveckling som blir alltmer hotfull, med det USA-ledda NATO:s aggressioner mot Ryssland som ett tydligt påbud om ett planerat tredje världskrig, kan det vara på sin plats att för en stund släppa den sakliga och något eftersläpande samtidsanalysen till förmån för vad andra redan för länge sedan berättat om de kommande händelserna på världsscenen.

Kanske behöver vi lite tröst, ställda inför ett händelseförlopp som vi inte tycks kunna påverka. Vi skall därför ägna oss en stund åt Edgar Cayce, den försynte och kristna profeten som i sina väldokumenterade förutsägelser har haft en träffsäkerhet som imponerar även på den mest inbitne tvivlaren.

Edgar Cayce var amerikan, bosatt i Virginia och hade sin produktiva tid som medium under tiden 1920 fram till 1944. Han dog 1945. Den kristna tron ligger som grund för hans liv, utan att övergå till religiösa övertoner. Hans eget anspråkslösa liv fick…

View original post 1 210 fler ord