Seth Speaks av Jane Roberts

Samtal med Seth av Jane Roberts

Ödet, lidandet, skapandet, skapandekraft…

En översättning av en liten kapiteldel till Svenska

Det existerar inte något öde som skulle i förväg begränsa frihet och förändra given struktur.

Det existerar en viss ordning inom ramen av denna är det fritt fram att skapa.

Det är en grundläggande grund av all Varande som borgar för oändliga möjligheter till nya begynnelser. Även de oändliga möjligheterna till nya begynnelser/ny början leder till moment då en fullkomlighet eller slut uppnås, men även i sådana fall slutar kreativ energi aldrig att strömma. Det är inte så komplicerat som det verkar vara.

Allt Varande är evigt och oförstörbart. Odödlighet grundar sig i samspelet av alla aktiviteter men detta är i samtida stund svårt att förstå.

Allt Varande (Källan) lever i varje liten del; sig själv, den (Källan) är medveten om sig själv även i den minsta molekyl. Även den mista beståndsdel är fylld med ALL skapandeenergi och Alla förmågor som fungerar som inspiration och förslag till nästa utveckling och skapandet av nya system och nya världar.

Fortsätt läsa ”Seth Speaks av Jane Roberts”

The Law of One

“I am Ra. The Law of One, though beyond the limitations of name, as you call vibratory sound complexes, may be approximated by stating that all things are one, that there is no polarity, no right or wrong, no disharmony, but only identity. All is one, and that one is love/light, light/love, the Infinite Creator.” (from session 4)

The Law of One books were channeled by L/L Research (Carla Rueckert, Don Elkins, and Jim McCarty) between 1981 and 1984. The books (there are five) can be purchased from L/L Research’s online store or freely downloaded from their library. This site includes all of the questions and answers from the books, as well as about 60 more questions and answers that were discovered in the Relistening Project.

See more at: The Law of One

https://www.adlibris.com/se/bok/the-law-of-one-9780924608094?gclid=Cj0KCQjwr53OBRCDARIsAL0vKrNuXmEYRjDWqho4iSYfowfoGb0RsxiQuJ5WwWgoCpcmqDFvF8CbXyIaAsCaEALw_wcB

5G-tekniken kommer att fungera som pulsande laserstrålar med mycket hög energi

Tack Solveig för ditt arbete.

Den Trådlösa Tekniken - Det Tysta Miljögiftet

Jag har tittat närmre på detta med 5G.s teknik med riktade antenner. Strålningen kommer att bli väldigt hög i dessa riktantenner och kan bli extremt farlig eftersom de kommer att gå som hotspots genom etern och kroppen, beroende på vilka frekvenser de använder. Man samlar all energi i en punkt istället för att sprida den runt som i en lampa. Samtidigt kommer dessa smala lober att pulsa.

Bärvågen ges ett fyrkantigt utseende (brick-wall-spektrum) genom QAM-modulation, en modulationstyp avsedd enbart för digital information. QAM-bärvågen kan göras olika komplex och ju högre QAM-nivåer man väljer, desto fyrkantigare spektrum.

Egentligen är det en hel massa smala bärvågor som staplas bredvid varandra, ju fler, desto fyrkantigare blir slutresultat.

Detta betyder att de lägger bärvågorna koherent, vilket ger mycket hög energi som i en laser stråle. Man kan skära plåt med en laserpenna med en effekt av 0,5 watt, eftersom vågorna ligger koherent och därför…

View original post 251 fler ord

Vindkraft i Sverige

Recension av en bok om kampen mot de galna satsningarna på vindkraft

Bernd Stymer är en energisk och engagerad medborgare som sedan 2008 kämpat emot byggandet av vindkraftverk. Boken är delvis en dagbok över dessa ansträngningar, vilket ger en enastående klar bild av det demokratiska problem Sverige har idag. Ett problem, som inte bara gäller etableringar av vindkraftverk.

Sverige hade ett av världens bästa system för produktion och distribution av el. Det var dessutom nästan helt fritt från utsläpp av koldioxid. Vi behöver alltså inte vindkraften. Men klimatpolitiken pressar in mera kapacitet på marknaden med subventioner, som baseras på den futila tron att koldioxid styr klimatet enligt IPCC:s hypotes. Det har deformerat hela systemet med den uttalade avsikten att vi skall exportera strömmen till länder med kolkraft, främst Tyskland. Våra pengar för subventionerna skall alltså skickas utomlands ! !

Stymer anser att företag och myndigheter bryter mot ett flertal lagar och regler:

1. Enligt Miljöbalkens 1:a paragraf får naturen inte skövlas. Hur skall då fundament med diameter om 15 à 20 meter och tusentals ton betong bedömas tillsammans med vägar och mångmila kabelgator ? Fortsätt läsa ”Vindkraft i Sverige”

Olja är inte en Fossil Bränsle – det är abiotiska / Oil Is NOT A Fossil Fuel – It Is Abiotic

 

Oil Is NOT A Fossil
Fuel – It Is Abiotic

By Jerry Mazza
Online Journal Contributing Writer
9-29-5

It seems so easy to believe this idea. Oil contributes greatly to polluting the environment. The industrial age has intensified its use greatly. The more we use, the more we lose fresh air, even the ozone. And therefore it seems almost divine justice that we are about to exhaust this so-called ”fossil fuel” within several decades and two hundred years, this cursed blessed hydrocarbon which took millions of years to produce.
And, therefore, it almost seems we get what we deserve: a petro-powered society in which once the oil supposedly runs out we will suffer mass annihilations of population, famine, war, total deceleration, a withdrawal into the caves. And, therefore, we should have our prophet From the Wilderness.com, Michael Ruppert, predict this on an ongoing basis. And his biblical tome, Crossing the Rubicon shall subhead the big idea: The Decline of the American Empire at the End of the Age of Oil. Well, no, not so, kimosabe, not by a long shot.
To begin with, oil is not a fossil fuel. This is a theory put forth by 18th century scientists. Within 50 years, Germany and France’s scientists had attacked the theory of petroleum’s biological roots. In fact, oil is abiotic, not the product of long decayed biological matter. And oil, for better or for worse, is not a non-renewable resource. It, like coal, and natural gas, replenishes from sources within the mantle of earth. This is the real and true science of oil. Read all about it.
In fact, working in the 1950s, Russian and Ukrainian scientists, cut off from the Western World’s oil supply, applied their keen minds to the problem and, by the 1960s, had thoroughly demolished the idea of oil as a ‘fossil fuel,’ Is it any wonder then that Russia is one of if not the leading producers and exporters of oil. The isolation of the Cold War forced Russia to dig deeper, literally, to find oil deeper in the earth in some places, and to look in other places where no one had thought to look to reveal more. This while America feels incumbent upon itself, since it claims oil production and discovery has peaked and will fade to nothing in several decades, that America’s feels it must make war to take other people’s oil: Afghanistan, Iraq, Iran, the Caspian Basin, Sudan, etcetera.
See more: http://www.rense.com/general67/oils.htm

The overwhelming preponderance of geological evidence compels the conclusion that crude oil and natural petroleum gas have no intrinsic connection with biological matter originating near the surface of the Earth. They are prim ordial materials which have been erupted from great depths.”

Academician Professor Vladimir B. Porfir’yev, senior petroleum exploration geologist for the U.S.S.R., at the All-Union Conference on Petroleum and Petroleum Geology, Moscow, 1956.

https://www.bokus.com/bok/9780387952536/the-deep-hot-biosphere/

Miljöpartiet De Gröna, borde byta namn till Teknikliberalerna

Att manipulera vädret är inget nytt och jag har starka misstankar om att detta har varit aktuellt under 2:a världskriget då det först regnade och sedan kom ovanligt strängd kyla så att tyska trupper skulle bli fångna i dåvarande sovjet. Skulle man vilja spekulera ännu längre tillbaka så skulle jag kunna påstå att den hungersnöd och missväxt som fanns i Sverige med emigration som följd har också varit konstlad. På Discovery Chanel skyllde man på en Isländsk vulkan som spydde ut massor med partiklar och just då har vindarna blåst från fel håll så att det drabbade Skandinavien och delar av Europa! T.o.m. den franska revolutionen skyllde man på detta. På min blogg finns en artikel om Tartarien länk https://ivansblogg.com/2018/02/24/pa-vilket-satt-forsvann-tartarien/
I det inlägget spekuleras det i att vädret kan man styra och på vilket sätt även med primitiva metoder.

I Afrika finns det 30 000 gruvor som är från forntiden ca 200 000 år tillbaka. I dessa användes högteknologiska redskap vilket syns på t.ex. olika gångar som är rakskurna med precision. Jag tror att om man ger sig tid att lyssna på videor med Michael Tellinger och Credo Mutwa så klarnar bilden lite mer. Enligt Tellinger finns det många cirklar byggda av sten i Afrika som den moderna vetenskapen kallar för kohagar. När man träder in i en sådan cirkel fungerar inte mobilen där alls! Dessutom ger sådana cirklar och pyramider som t.ex. de i Bosnien speciella energier ifrån sig. https://ivansblogg.com/2017/05/11/secret-of-the-bosnian-pyramids/

Med andra ord så tror jag inte att vädermanipulation är något nytt och de stora katastrofer som beskrivs i Bibeln är skapade av intelligent liv i ett visst syfte.

Det graverande men inte förvånande är att makten använder så kallade positiva namn för att göra raka motsatsen och där är miljöpartiet ett typexempel som bidrar under manteln av miljövård till en total förgiftning av miljön.

Den Trådlösa Tekniken - Det Tysta Miljögiftet

Den fråga MP främst driver är klimatförändringarna, då detta kräver en teknikomställning. En teknikomställning gynnar naturligtvis tillväxten. Om själva tekniken är miljö och hälsovänligt, bortser MP helt ifrån. MP bortser också ifrån, att man tillför enorma mängder energi i lufthavet, från miljarder sändare, vilket inte är försumbara mängder, under främst vinterhalvåret. MP borde ha lyft fram att energi  inte försvinner i tomma intet, att så mycket energi omöjligen kan vara försumbart. En grads ökning i medeltemperatur, räcker för att inlandsisen skall börja smälta.

En annan storskaligt verksamhet är vädermodulation som pågår för fullt. Själv har  jag granskat denna verksamhet sedan 2009, då jag upptäckte de vita linjerna på himlen, att himlen plötsligt blev både rutig och randig. Alla partier förnekar denna verksamhet som påverkar hela vår naturmiljö och människors hälsa. Även ansvariga myndigheter förnekar, att man sprider aerosol miljögifter från flygplan på 10.000 -12.000 meters höjd. Intressant är dock att…

View original post 707 fler ord

Resonance Beings of Frequency

Resonance Beings of Frequency

Vi är elektromagnetiska varelser

Engelska

videons länk: https://vimeo.com/user8014212/resonancebeingsoffrequency

 

Vi är elektromagnetiska varelser7.83 Hz Schumanns resonans!!!

Schumanns resonans = identisk med hjärnans Alfa vågor!

Frekvensen som bildar vår realitet!!!Jordens puls är Livets puls!


Fortsätt läsa ”Resonance Beings of Frequency”

Tvillingflammor

Att vara tvillingflammor är så mycket mer än att ha en relation som själsfränder. Det är nästan omöjligt att beskriva. Ni är i allt väsentligt en del av samma energi och detta kan skapa en nästan överväldigande, magisk attraktion.
 
Bilden hämtat från tvillingflammor.ifokus.se

Tvillingflammor består av medvetande som har varit ett och sedan delats, på samma sätt som sker under den första delningen av en befruktad cell. De växer var och en på sitt håll och söker sin egen existens, men då och då korsas deras vägar och då går det åter ihop och delar varandras upplevelser. Glädjen över sådana möten stärker dem så att de höjer varandras utveckling exponentiellt. En sådan ökning i utvecklingstakten genom multiplicering av erfarenhet resulterar i att dessa förhållanden präglas av intensiv glädje och extas. I förbundet finns en möjlighet att uppleva enhet och Den som är, eftersom den frammanar hågkomsten av det saliga tillståndet och föreningen med alla ting. Tvillingflammor passar oerhört väl ihop, det är nästan som att komma hem. Och på sätt och vis är det en hemkomst. Det är att komma hem till sig själv, att komma hem till hågkomsten av den fullkomliga föreningen med självet och Gud. 

 

 

En av de viktigaste aspekterna av tvillingflammor är att de har kommit överens om att utföra ett visst arbete under denna livstid. Att ni möts, i synnerhet under denna underbara accelerationsfas, är av avgörande betydelse för att mänsklighetens expansion in i ljuset och det högre medvetandet ska bli framgångsrik. Och tiden är kommen…..