Kyrkan, astrologin och reinkarnationsläran

Kyrkan, astrologin och reinkarnationsläran av Peter Rudberg

Bokrecension
Text: Ivan Björn
Jag brukar läsa böcker som behandlar kristendomen av två skäl. För det första så har jag varit kristen och hörde till en församling, för det andra försöker jag förstå det vi kallar ondskan.
Idag då jag lämnade all tro bakom mig och trädde ur kyrkan kan jag titta på kyrkans manipulation av människor med andra ögon. Jag är en iakttagare som inte behöver försvara något, eller någon.
Allt är ändå bara en form som finns idag och i morgon existerar inte den.
Människor som blir stötta och behöver försvara sin ställning glömmer bort förgängligheten och förändringen som sker dagligen i våra liv och i samhällen.
Enligt min egen åsikt har ondskan i nuvarande tid och 2 000 år tillbaka klätt sig under täckmantel frälsning och kärlek.
Sakta och säkert håller detta stora bedrägeri mot mänskligheten att luckras upp.
Peter Rudbergs bok är bara ett litet bidrag till att förstå mekanismer bakom manipulation och lidande som det för med sig.
Boken handlar om förfalskning och eliminering av ursprungliga tankar från Kristus.
De som styr världen hade alltid tur med olika personligheter och individer genom tidernas varv som de belönade och lyfte fram. Individer som hade en annan åsikt eliminerades och föll i glömska. Det som tjänar makteliten lyftes alltid fram.

Fortsätt läsa ”Kyrkan, astrologin och reinkarnationsläran”

WingMakers

Svenska översättningar
Välkommen till de svenska översättningarna av ”the WingMakers´ Material” som på engelska finns utgivet på tre websidor WingMakers.comLyricus.org och EventTemples.com.

Materialet på dessa tre hemsidor består av totalt mer än tusen sidor tankeväckande innehåll. Här finns exotisk musik, hundratals målningar i originalarbete, animationer, poesi och en förmedling av fundamentala insikter. Helt säkert kommer detta att öppna sinne och hjärta på var och en som läser, lyssnar eller tittar på den här inspirerande kollektionen . WingMakers´ Material har förts ut till offentligheten av en anonym källa som kallar sig James. Materialet innehåller lika mycket andliga avslöjanden som ett tankevidgande äventyr in i de djupgående upptäckter som väntar mänskligheten.

Fortsätt läsa ”WingMakers”

På vilket sätt försvann Tartarien

Artikeln handlar om varför Tartarien försvann utan att lämna spår efter sig. Om detta har det varit skrivet mycket och här framför jag en hypotes som är skriven av en rysk upptäckare Oleg Progackij.

 Original: http://www.tart-aria.info/kak-zamorozili-tartariyu/

Författare: Oleg Progackij

Översatt till tjeckiska av Vlabi: http://myslenkyocemkoli.blogspot.se/2018/01/jak-zmrazili-tartarii.html

Länk till omslagsbilden: http://www.mapandmaps.com/23633-thickbox_default/tartaria-russia-rare-antique-map-grooten-cham-van-tartarien-de-clerck-1621.jpg

 Fri översättning till svenska: Ivan Björn

OBS! Namn på havsströmmar är översatta från tjeckiska/ryska namn i den mån jag inte hittar svenska benämningar.

tart_f_kak-zamorozili-tartariyu
Källa: http://www.tart-aria.info/kak-zamorozili-tartariyu/

För det mesta är det så kallade Rysk imperium kallad den ryska världen i den komplexa betydelsen av kultur, historia och politisk betydelse. Vi ska titta närmare på denna ”ryska världen” med avpolitiserade glasögon med hjälp av en geografisk världskarta för havsströmmar.

Östra gränsen

Fortsätt läsa ”På vilket sätt försvann Tartarien”

Jesus-Skrifterna

Jesus-Skrifterna
I Jesusskrifterna går Baigent vidare och utforskar det religiösa och politiska klimat som Jesus föddes och uppfostrades i samt presenterar nya bevis som utmanar och ifrågasätter allt vi tidigare har lärt oss om Jesu liv och död.
Genom sin tillgång till unika källor och arkiv kan Baigent avslöja inkonsekvenser och motsägelser hos de viktigaste historikerna på Jesu tid, däribland Josefus, Plinius d.y. och Tacitus, och hur detta präglad eftervärldens bild av Jesus.
Svaren på frågor som kan förändra allt du tidigare trott på:
Överlevde Jesus korsfästelsen?
Har en liten grupp känt till sanningen och hållit den dold?
Är kristendomens beskrivning av Jesus falsk?
Michael Baigent Jesus-Skrifterna

 

ISBN: 978-91-7028-100-6