Att Leva på Ljus

Att Leva på Ljus

 
Text: Ivan Björn
Bilder utom den första är ur Allergro film, gjord av P.A. Straubinger med titel  ”Am Anfang War Das LICHT”
Ljus, Prana, Chi, eller Ande som kristna kallar denna energi har många namn i olika kulturer.
Egentligen är huvudrubrik att Leva på Ljus missvisande om man tänker i definitiva termer. D.v.s. att vissa äter inte vilket inte är sant. Alla människor äter, även de som lever enbart på Ljus. Mat är nämligen Ljus – energi, vissa tar till sig denna energi enbart genom Ljuset, medan andra äter mat som lagrar Ljus.
Poängen med att vara medveten om att man inte behöver stoppa i sig fysisk föda för att Leva är att man inte behöver vara rädd. Denna vetskap ger en enorm frihet för människan. I världen finns det 40 000 människor som är betarianer. D.v.s. att dessa människor lever på ett eller annat sätt i huvudsak av Ljus (Prana) eller enbart av Ljus. 

Ljusambassadörer

JAG ÄR gränslös Kärlek. Jag är det fullkomliga förverkligandet av den allsmäktiga, kärleksfulla, gudomliga och oändligt välvilliga kraft i universum som livnär mig, ger mig näring och helar mig på alla nivåer, oavsett om jag äter eller inte. JAG ÄR hela tiden förnyad på alla nivåer, och JAG ÄR det perfekta uttrycket för gudomlig och gränslös Kärlek.

Ur boken

Jag har ofta upplevt att världspressen kan vara fullständigt obarmhärtig i sitt utfrågande, och det är trotts allt deras uppgift. Jag anser också att även om det är både naturligt och hälsosamt med skepticism för att kunna se klart vad som är vad, är det inte acceptabelt att sprida rädsla som bygger på okunnighet. Det är det inte heller att rapportera ogrundade rykten som om de vore fakta, vilket är något som vissa journalister gör när de saknar känsla för integritet. Jag brukar påminna de skeptiska om att det fanns en tid då människor trodde att jorden var platt och att solen kretsade kring jorden. Föreställningen om att människor skulle promenera på månen var då också helt absurd.
 
Det har skrivits utförligt om PRANAKRAFTEN i de uråldriga veda-skrifterna och upanishaderna men inte i västerländsk litteratur. Föreställningen om att människor kan leva utan näring från det som västvärlden kallar ”mat” anses av vissa som absurd. Jag vet att det ska komma en tid i vår framtida historia när det kommer att vara lika allmänt accepterat att leva av PRANA som det idag börjar bli att man kan vara vegetarian…