Det finns ingen död

En bok av Rauni-Leena Luukanen
Text: Ivan Björn
Den 8 februari 2015 har Rauni – Leena Luukanen – Kilde gått
vidare.
Hennes bortgång har gjort mig nyfiken på att
läsa hennes bok med titeln ”Det finns ingen död”. Boken gick inte att köpa som ny och därför köpte jag den på begagnad börsen.
Bokens titel kan kännas lite märklig för att de första 117 sidorna av boken handlar om olika andliga fenomen. Man kan säga att dessa beskrivna fenomen pekar indirekt på att det inte finns någon död. Rauni beskriver dessa fenomen mycket skicklig så att även en oinvigd människa i ämnet kan tillgodogöra sig information som hon beskriver.
Varje specifik kapitel med ett specifikt fenomen är upplagd så att Rauni blandar sina egna iakttagelser, med autentiska berättelser från människor och sedan skriver hon dessutom vilka forskare i världen har forskat i och undersökt berörda fenomen och till vilket resultat de kom. Mera kompletta beskrivningar har jag inte skådat.
De olika kapitlen behandlar följande: Historia, Helbrägdagörelse, Telepati, Psykometri, Poltergeist-fenomen, Psykokinesi, Levitation, Förhandsvetskap, Astralkroppen och aura, Frigörelse från kroppen, Medier, Gengångare, Djur och parapsykologi och Pånyttfödelse.
Ur boken: ”Redan år 1921 ämnade Sigmund Freud föreläsa ämnet ”Psykoanalys och telepati” vid den internationella psykoanalyskongressen, men Ernest Jones förmådde honom att avstå från tanken, och han höll istället ett försiktigare föredrag om ”Drömmar och telepati”. Den ursprungliga föreläsningen publicerades först år 1941, två år efter
Freuds död.”

Fortsätt läsa ”Det finns ingen död”

Dr. RAUNI KILDE ~ ”The Grande Dame Of Consciousness” [Age Of Truth*TV] [HD]

Publicerad den 30 mar 2013

Lucas Alexander presents for ”Age Of Truth*TV” – Dr. RAUNI KILDE ~ ”The Grande Dame Of Consciousness” an exstraordinary interview-documentary with former Medical Chief Officer Dr. Rauni-Leena Luukanen-Kilde, who worked as a highly acclaimed physician in Finland and was also a representative for WHO and Red Cross. She has worked professionally all over the world and has done extensive research.She is a widely published author of several books translated into 6 different languages, focusing on the Paranormal, Parapsychology, Clairvoyance, Telepathy, UFOlogy, Conspiracy & Truth Research, Medical and Pharmaceutical Awareness, Natural Medicine, Vaccinations, Politics, Banking System, Consciousness, Secret Societies, Elite Rituals, Astronomy, Science, Alien Technology, Free Energy, Teleportation and Mind Control.

Dr. Rauni Kilde is known as the female David Icke and has been one of the first to publically write books on controversial topics not reported in the media. She was married to a Norweigian diplomat and has spent a great deal of time in the United States. She travels the world to give lectures and speeches, interviews and debates with other truth researchers.
Age Of Truth Presents

”THE GRANDE DAME OF CONSCIOUSNESS”

Starring

Dr. Rauni-Leena Luukanen-Kilde

Presented by

Lucas Alexander

for Age Of Truth TV
Production Team

Lauge Felix Black

Erik Hansen-Hansen

Mike Kirkeby Pedersen

Cinematographer

Lauge Felix Black

Post Production

Lucas Alexander

Lauge Felix Black

Music by: M:O:T:U (http://www.motuofficial.com)

Filmed on location in

Son & Oslo – Norway, Dubai – The United Arab Emirates, Copenhagen – Denmark

November 2012

Interviewer contact: (lucassios@yahoo.com)

© 2013 Age Of Truth*TV – All Rights Reserved

The Illuminati’s Secret Mind Control Operations-Dr. Rauni-Leena Luukanen-Kilde

videons länk: https://youtu.be/IyAu5rk0ZKI

engelska

 

Publicerad den 17 mar 2012

Dr. Rauni-Leena Luukanen-Kilde discusses how the Illuminati & elite are killing us systematically with covert mind control technologies fulfilling their agenda of global depopulation. Fortsätt läsa ”The Illuminati’s Secret Mind Control Operations-Dr. Rauni-Leena Luukanen-Kilde”