Ormen i Paradiset

Originalet

I bibeln framstår ormen som den Onde själv.
I skapelseberättelsen frestar Ormen Adam och Eva att äta av den frukt som Gud har förbjudet.

untitled

Men kan en orm eller ett djur vara en ondskefull varelse ?
Nej! Knappast!

Hur kommer det sig då att ormen så ofta hamnar i fokus för värderingar som ont och gott?
Antingen brukar ormen vara ond, som i Bibeln eller god som i de flesta andra religioner.
Nå, det handlar förstås inte om ”djuret” ormen utan om hur den ser ut när den ringlar sig fram och vad det symboliserar.

”Varde ljus och det vart ljus”, säger bibeln. I skapelsens begynnelse var Ljuset det första som blev till.
Det var starten på Livet.

Det är en ståndpunkt som också delas av vetenskapen. Ljuset var först och på det vilar allting. Ljus kan sedan övergå i partiklar (Se Higgsbosonen).

Vad är då ljus?
I sin grundform är det en vågrörelse. En rörelse mellan två motsatser.
Yin och Yang.
Det är en kvinnlig kraft och en manlig kraft som attraherar varandra i en rörelse och bildar vågor.
Dessa båda motsatser är jämnstora och jämnstarka. Kunde man se ljusets vågrörelse skulle det se ut som en ringlande orm.

ormen

Den balans som råder i ljuset är den sanna vägen att gå för all materia och allt liv. Inte bara fysiskt utan också psykiskt. Om balansen är dålig kommer det att bli problem och livet kommer inte fungera som det ska.

Läs mera på länken: http://svenskagnostiskabiblioteket.se/wordpress/?p=7063

Skapade ödlor människan?

Original

Arkeologer är nästan enhälligt eniga om att mänsklighetens historia har börjat i Mesopotamien, nuvarande Irak, med den stora civilisationen sumererna. Men på den arkeologiska platsen al Ubaid har påträffats många artefakter som antas vara äldre än den sumeriska civilisationen och som antas vara mer än 7000 år gamla, av vilka många är gåtfulla humanoider med tydliga drag av reptiler.
image

Den förhistoriska kulturen i Ubaid levde i Mesopotamien mellan 4000 och 5500 f.Kr. Ursprunget till folket Ubaiderna är okänd. De bodde i stora bosättningar av tegelhus, utvecklade arkitekturen och livnärde sig på jordbruk och boskapsuppfödning. De levde i stora T-formade hus med öppna uteplatser och asfalterade vägar. Det var ett slags föregångare till de sumeriska städerna. Några av dessa byar, hade i själva verket börjat utveckla städer och tempel samt stora monumentala byggnader som i Eridu, Ur och Uruk, de viktigaste platserna i den sumeriska civilisationen. Enligt forntida texter i Sumer, ansågs Ur vara den första staden som någonsin existerade på vår planet.

Läs mera på länken: http://svenskagnostiskabiblioteket.se/wordpress/?p=7091

Genetic Engineering

April 2017

Genetic Engineering

Lisa Renee

Dear Ascending Family,

The war over consciousness is bubbling to the surface, with more pieces being exposed to the light of day for those who are willing to see. This month we look at the over arching agendas to manipulate the environment, weather, the food supply, human DNA expression and higher consciousness, through Genetic Engineering. When we understand the potential of the 12 stranded DNA design during the ascension process, it is no wonder the NAA have been attempting to destroy it in everyway possible. This effort began to escalate after World War II with alien contact, and again in the 90’s when more of the Indigo and Crystal children started arriving in larger numbers. As we connect the dots between the multiple avenues used to control and manipulate human consciousness, we can see why a full disclosure event is needed. Until then it is up to each of us, to do our best to accurately assess the world of forces in our day-to-day lives, and to make informed and conscious decision about what we interact with.

The Controllers and the intelligence community have established an assortment of secret military programs that act in explicit cooperation to carry out the NAA objectives for bio-spiritual consciousness enslavement, through mind control and Genetic Engineering. These many covert operations are carried out against the public to gain access and control over human brain waves. Which intentionally shape brain cognition, thoughts and behavior, and to limit perception and intelligence quotient (IQ) in the masses, in order to harvest earth based genetics and continue to modify gene expression in humanity. In simpler terms, these hidden technologies are targeted to the public for the purpose of mind controlled gene expression. This is a type of Genetic Engineering that has been conducted through a variety of technological, medical and pharmacological experiments, hidden behind covert military backed operations that have been exploited by the Controllers since World War II. Many of these hidden military and bio-technology experiments such as Chemtrailing, Vaccinations and the production of GMO foods, are visibly seen in the outer world. Yet, many people are still not aware of the global enslavement agenda that includes controlling the genetic expression of the human population.

Genetic Engineering is also called genetic modification and is the direct manipulation of an organisms DNA using bio-technology and can potentially include a host of other methods, such as broadcasting ELF Signals to alter the brain waves. When most people think of genetic engineering, they believe it to be the process of manually adding new DNA to an organism….

Fortsätt läsa ”Genetic Engineering”

Geomagnetism

 

March 2017

Geomagnetism 

Lisa Renee

 

 

 

See more at: http://energeticsynthesis.com/resource-tools/news-shift-timelines/3082-geomagnetism

Utdrag:

Healing the Imbalances of Primal Forces

If we understand that these three forces are governors of the movement of energy and consciousness inside our body, we can use this model as an assessment tool, to help us heal, to help regain more health and balance. Our highest goal is to return to the top level and restore the neutral state of being so that we can exchange feedback loops directly with the God source or zero point field.

Generally, a person with imbalances of the negative polarity of black forces, must move into the positive polarity of yellow forces to dissolve the black substance that has accumulated in their body. We must recognize our pain and suffering and learn from it, by actually confronting it and knowing the reasons why the pain and blockage is there. This means we must move out of mental and emotional stagnation and into some level of self-motivation, physical action or goal which keeps us moving forward in some direction or on a schedule. The black substance attracts the shadow forms, spirit attachments and ghost entities, so this issue may also need to be addressed very specifically with people that are weighed down with black forces. Daily exercise and physical disciplines like martial arts, as well as goals for setting self-motivated actions can be very helpful for this group, because it breaks down these black forces. Many times these black forces are accumulated from past trauma, and we must break from the past patterns and shift, in order to bring new energies into our lives. To move out of the heavy burden of carrying these black forces, self-love, self-esteem and personal healing must be the main focus.

A person with imbalances of the positive polarity that has produced overstimulation and excess physical or mental activity, must move towards neutrality, stillness and holding the observer state of engaged detachment.  This transforms both black substance and yellow force accumulation in the body, into the pure white and clear forces of neutrality.  Because too much positive polarity generates the Service to Self level of consciousness, this group needs to transition from self-motivated actions to selfless service, such as dedicating to the Service to Others. In order to move past selfishness, we must depersonalize our problems and see the pain in others as a result of the entire human condition on the earth. To create more inner empty space, we surrender our personal disappointments and sorrows to be willing to look at ways we can be of service to the greater whole, helping to be a productive cause to solve the problems on the earth. Highly mentalized people that have problems with quieting their mind and finding inner stillness, may need more assistance with methods of psychological and emotional clearing. A cluttered and undisciplined mind makes the body restless. Through the study of negative ego functions and learning how to discipline the mind, while working with resolving inner conflicts, they may do better with visualization techniques before they can meditate. To move out of the selfish imbalances of the yellow forces, the healing of humanity and the earth must become the main focus.

Fortsätt läsa ”Geomagnetism”

Reptiler och deras påverkan på mänskligheten del 4/4

Text: Ivan Björn

För att knyta ihop det jag har skrivit hittills.

Reptilianer eller drakocianer existerar därför att vi har tillåtit det. Någonstans under vår existens* (se frörklaring) har vi helt enkelt gjort ett misstag och brutit mot Enheten först som enskilda individer som sedan smittade det kollektiva medvetandet vilket resulterade i att reptilianer drogs hit som en magnet för att spegla och hjälpa oss med vår skapande, som består av undergivenhet, rädsla och böjda ryggar.

Som motsats till detta kan vi ta Sirius B som exempel. De hade liknande problem, men insåg allvaret i situationen och visade på så pass mental styrka att de negativa krafterna inte hade någon chans att få fäste. Det finns civilisationer i andra dimensioner som verkligen väntar på oss och att vi inser allvar i vår utveckling för att dessa civilisationer inte kan utvecklas vidare om vi inte gör det. Det är det priset som man betalar för Enhet, där vi utvecklas tillsammans helt enkelt.

Fortsätt läsa ”Reptiler och deras påverkan på mänskligheten del 4/4”

Reptiler och deras påverkan på mänskligheten del 3/4

Reptiler och deras påverkan på mänskligheten

Text: Ivan Björn

maxresdefault
Reptilian theme in Vigelandsparken

Det Okända anses vara bevis på att det finns liv efter döden. Tittar vi på det okända så kan
vi konstatera att det är en fantomverklighet skapad av reptilianer. Själar som har fastnat totalt och är helt oförmögna att vandra mot Ljuset vilket är ett pris dessa själar betalar för sitt omedvetna liv. Allt detta är en förvrängd verklighet liksom det universum som du kan se och uppfatta med dina fem sinnen. Allt detta är skapat av krafter som har valt att vända Källan ryggen och därför är allt skapt en fantomverklighet med återcirkulerande själar som genom att de vid födsel och sexualitet får äkta energi från Källan är i sin omedvetenhet bara energi mat åt systemet.  (Du har säkert läst på någon annan blogg om påstående att vi är mat åt reptilianer.) Att människa och människoliv inte är värt något har vi hur många bevis som helst för i det praktiska livet. (Tänk på alla projekt, bakterie och virus spridning, alla experiment med kärnvapen och vapen i allmänhet – detta är våra styrandes – demokrati du tror på! För att inte tala om all exploatering av hela länder och kontinenter. Tror du verkligen att detta åstadkoms av änglalika medvetna varelser?) I ord och visioner från dessa styrande låter det på ett annat sätt. Alla positiva förtecken är ledord även om motsatsen i gärningar är klart bevisad.

Människa har varit skapad av ET raser från femte densitet som en ren universum ras med en hög gudomlig intelligens.

För ungefär fem och halv miljoner år sedan kom drakocianer till jorden och började degradera skapelsen genom att dels förändra de fysiska förutsättningarna som t.ex. lutande jordaxel och förändrade magnetiska förhållanden. Deras mål är att degradera människorasen så pass mycket att de kan inkarneras i människokroppar utan problem.

Deras kamp mot mänskligheten förorsakade flera katastrofer bland annat Atlantis fall.

Idag är vi så pass degraderade att reptilianskt medvetande inte har några problem att inkarneras här på jorden och vi lever i ett totalt mörker som påbörjade sin sista fas för ungefär 20 000 år sedan och varar fortfarande in i våra dagar.

Dessa drakocianer är även beskrivna i Jans evangelium som är en beskrivning av kamp mellan olika drakocianska grupper. Nedan en direktöversättning från boken Amenti 2 Fortsätt läsa ”Reptiler och deras påverkan på mänskligheten del 3/4”

Reptiler och deras påverkan på mänskligheten del 2/4

Reptiler och deras påverkan på mänskligheten

Text: Ivan Björn

maxresdefault
Reptilian theme in vigelandsparken

Föreställ dig att du som människa består av olika energikroppar. Man kan lugnt säga att en
energi kropp är en förlaga till den kropp som du ser i spegeln, den kropp som du uppfattar med dina fem sinnen. För i tiden när mänskligheten hade en mycket bredare uppfattning om sin verklighet och då man uppfattade energikroppar så visste man om något i någon energikropp är fel och läkte energikroppen så att sjukdomen i den fysiska kroppen aldrig skulle uppstå eller om den har uppstått viste man att den fysiska kroppens synliga sjukdom är bara symptom på något som är fel i förlagan. Man läkte förlagan helt enkelt för att på så vis läka den fysiska kroppen. Idag går du till läkaren om något är fel med kroppen. Läkaren ger dig kemiska preparat som kan liknas vid en hammare. När kroppen är sjuk så är det en röd varningslampa som du slår sönder med hjälp av läkarvetenskap istället för att reparera förlagan!

Hur kan förlagan till kroppen bli så degraderad att den blir sjuk?

Det finns en lag som står över alla andra lagar. Enhet! Så fort du ställer dig vid sidan om så bryter du mot Enhet och detta kommer att göra hela din tillvaro sjuk. Hela vårt samhälle är byggt så att vi ska ha många möjligheter att ställa oss vid sidan om och därmed degradera det vi egentligen är. En viktig ingrediens i frihet är att du som ett uttryck för Källan ska välja vilken information du vill ta del av och vad det är du vill släppa in i din existens. Tänker du efter så med dagens samhälle full av tv program och nyheter matar dig och din existens så att dina förlagor blir sjuka och till slut blir du sjuk själv. På detta sätt med en sneddriven bild av viktiga livsfrågor degraderas generation efter generation och detta förbereder slutligen vägen till reptilianer att kunna inkarneras i människokroppen utan att omgivande människor märker något. För i tiden hade människor så pass känsla att de kunde märka om något var fel. Idag är det helt omöjligt. Att påstå om någon styrande att han/hon är inkarnerat reptilian, men jag ställer frågan hur vet du det?

Det som återstår för att se klarhet i frågan är gärningar. Alla världens system är till att klä lidandet och dödandet i vackra ord och benämningar som att kämpa för demokratin, införande av demokratiska värderingar, eller att bekämpa terrorism. Ädla tankar som lämnar inget annat än öknen av bortspillda människoliv och traumatiska upplevelser. Detta är verklighet som fåtal av oss vill se. Därmed är det klart för oss vilka som styr världen och pådyvlar sina värderingar på oss alla i förhoppning om att degradera oss och göra av oss en formbar människomassa.  Vi i allmänhet ger så gärna vår energi till dessa krafter för att vi tror på vad de säger till oss och accepterar därmed att ta t.o.m. till vapen mot våra medmänniskor.

För att förstå ovanstående måste vi göra klart för oss; varför?

Fortsätt läsa ”Reptiler och deras påverkan på mänskligheten del 2/4”

Reptiler och deras påverkan på mänskligheten del 1/4

Reptiler och deras påverkan på mänskligheten

Text: Ivan Björn

maxresdefault
Reptilian theme in Vigelandsparken

I denna artikelserie ska jag försöka förklara vad reptilianer är, hur de påverkar vår utveckling och vad fyller de för funktion.

Det har säkert inte undgått någon att det pratas om reptilianer. Reptilianer som har högt tekniskt kunnande och som har lierat sig med makthavare som använder detta tekniska kunnande för att förslava mänskligheten i den nya världsordningen. Det skrivs om att dessa reptilianer är bland oss att de inkarneras hit helt enkelt. Oavsett om någon avfärdar detta som sagor så är det ett faktum att hela världen är full med konst som anspelar på reptilianer i olika situationer tillsammans med människor. Det räcker att ha Vigelandspark i Oslo i åtanke med dessa skulpturer. Vad anspelar denna konst i Oslo på?

Enligt min mening anspelar denna konst på faktum där reptilianer och mänskligheten smälter samman till ett. Eftersom reptilianer har övertag så sker detta på bekostnad av mänskligheten och deras värden. Man kan lugnt säga att reptilianer våldför sig på mänskligheten, traumatiserar och förslavar den genom våld och manipulation.

Varför är det så viktigt att degradera mänskligheten? Just på grund av möjligheten att kunna inkarneras i den mänskliga kroppen. Den mänskliga kroppen måste vara genetiskt degraderad för att reptilianer ska kunna inkarnera i den. Detta har skett under de senaste 20 000 åren med mycket intensivt styrka. Skulle man vilja hitta en gemensam nämnare i mänsklighetens historia så kan man säga att folk med starka rötter och en stark medvetenhet blev alltid dödade och eliminerade. Historien har man skrivit så att detta nonchaleras, negligeras och syns inte i historiska böcker. Omfattningen av detta kan man räkna i hundratals miljoner förlorade liv, samt omskolning av överlevande och därmed degradering av det mänskliga medvetandet. Fortsätt läsa ”Reptiler och deras påverkan på mänskligheten del 1/4”