Rupert Spira om det konstant närvarande Medvetandet

Publicerad på: http://www.nyvaket.se

Där finns något närvarande som upplever den nuvarande situationen. Vi vet inte vad detta något är. Ändå vet vi med säkerhet att det är närvarande, att det är medvetet. Vi vet att det inte är sinnet, kroppen eller världen — därför att sinnet, kroppen och världen utgör delar av den aktuella situationen som just håller på att upplevas. Sinnet, kroppen och världen framträder inför ett bevittnande, närvarande Medvetande.

Om vi försöker finna detta Medvetande, om vi vänder vår uppmärksamhet mot det, kan vi varken se det eller finna det — därför att det har inga objektegenskaper. Om det hade objektegenskaper skulle dess kvaliteter i sig själva vara en del av den aktuella situationen som upplevs. De skulle bli upplevda av detta bevittnande, närvarande Medvetande och skulle således framträda inför det, tillsammans med alla de andra objekten. Trots att så inte är fallet är det vår direkta erfarenhet att detta bevittnande Medvetande obönhörligen är närvarande. Det är vårt mest intima Själv. Det är så som vi känner oss. Det är vad vi kallar “Jag”.

Den nuvarande situationen förändras hela tiden. Även om förändringarna är små presenteras vi från det ena ögonblicket till det andra inför en något annorlunda konfiguration hos sinnet, kroppen och/eller världen. Dock förändras aldrig den medvetna, bevittnande Närvaron, detta “Jag”. Det är helt enkelt alltid närvarande, öppet, tillgänligt, uppmärksamt.

Läs mera på länken: http://www.nyvaket.se/2016/09/29/rupert-spira-om-det-konstant-narvarande-medvetandet/