Operation Atonement: Ending the Reign of Criminal Churches

Commencing on Child Holocaust Remembrance Day – April 15, 2018

under the auspices of The International Tribunal of Crimes of Church and State (ITCCS)

www.itccs.org , www.murderbydecree.com

The Aim:

1. To identify, disrupt and stop church-related child torture, trafficking and murder;

2. To enforce standing common law arrest and reclamation warrants against convicted churches and individuals, and

3. To legally, materially and spiritually disestablish these criminal church corporations.

The Means:

1. Public Teach-ins, Educational Forums and Ceremonies

2. Public Protests, Occupations, Spiritual Exorcisms and Civil Disobedience

3. Citizens’ Arrests and Seizures of Church Assets and Property

4. Boycotts, Financial Sanctions and Sabotage

5. Public Tribunals and Common Law Court Trials

The Actors:

We the People, authorized by Court Warrants and accompanied by Common Law Sheriffs, special action units and deputized police officers.

Background Information

The growing global effort to halt the systemic abuse and trafficking of children was sparked by the ITCCS in February of 2013 when its Brussels-based common law court successfully tried and deposed Pope Benedict, and convicted Queen Elizabeth and others for complicity in Crimes against Humanity. Since then, similar courts have issued arrest warrants against the highest officials of the Catholic, Anglican and United Churches and their governmental and corporate partners in crime. It is now up to the people of all countries to take direct action to halt the massive child trafficking networks run by these churches because of the deep complicity of existing courts and governments with their crimes. As convicted criminal bodies, these churches have lost the right to legally operate under both international and moral law. It is We the People who must enforce this law and defend children everywhere from religious predators.

The ITCCS and its affiliates in nine countries are launching a new global effort to bring an end to the reign of these child-killing church corporations in the form of Operation Atonement. We have chosen April 15, 2018 as the commencement date for this open-ended, ongoing campaign, for on that day in the year 2005 survivors of the genocidal, church-run “Indian residential schools” in Canada launched the first Aboriginal Holocaust Remembrance Day. Building on this, we are commencing an even more universal Child Holocaust Day so that the global industry of profiting off and murdering children will be stop forever.

The Nature, Course and Strategy of Operation Atonement

For centuries, the state-incorporated churches – especially the Church of Rome and of England – have murdered, enslaved and waged unrelenting warfare against the world’s people, seized and stolen their lands and wealth, brutalized and trafficked their children and imposed a stifling mental and spiritual tyranny over most of humanity. They have done so as partners in Empire and as such are politically protected and legally shielded by all governments from the consequences of their continuing crimes. As a result, these tax-exempted religious corporations have become transnational criminal bodies that are deeply involved in organized crime, the global arms industry and drug and child trafficking. The Vatican is the most murderous and wealthiest criminal syndicate in history, and it kills and corrupts with impunity while feigning humanity and “divine authority”.

Because of this, we cannot stop these churches’ crimes against the innocent without striking at the heart of their power, which is threefold: their money, their legality, and their credibility. For despite their apparent authority, these religious bodies are extremely vulnerable to public exposure because of the depth of their wrongdoing. Our campaigns have proven this by our successful deposing of Pope Benedict, Jesuit leader Adolfo Pachon and three other top Vatican officials during 2013 and 2014.

See more at: http://itccs.org/2017/12/09/operation-atonement-ending-the-reign-of-criminal-churches/

Långsamt Vaknar Vi Upp – och ser vilka som styr vår värld

Bokrecension av Ivan Björn
Källa
Ganska länge hade jag tänkt att det skulle behövas en bok som knyter samman all den kunskap om världen och medvetande som man kan läsa om på internet.
I massmedia får vi inte veta så mycket och så fort det dyker upp någon kunskap som inte passar etablissemanget så förlöjligas den som konspirationsteorier.
På internet finns det idag mycket kunskap men att sortera i den kräver att man går in i sig själv genom t.ex. meditation för att veta vad som är rätt.
Ingemar Wärnström i sin bok – Långsam Vaknar Vi Upp – beskriver och återspeglar i samlade begrepp om den kunskap som finns där ute. Hans bok växlar händelser och inriktning med kunskap om forskningresultat från både kända och undanskuffade forskare. Ett resultat som förtigs av den etablerade officiellt godkända vetenskap och världsbild.
Ingemar Wärnström beskriver den mekanistiska syn på världen på ett förträffligt sätt, samtidigt som han konstaterar och beskriver att om vi ska förstå världen och dess uppkomst och meningen med skeenden i den måste vi ta med i beräkningen MEDVETANDET i vår syn på världen!
Det är medvetandet som skapar.
Boken är i det närmaste perfekt även som jag skulle önska att han tog med i kapitel om 9/11 även Dr. Judy Woods arbete och i kapitel om Estonia borde dr. Henning Wittes arbete finnas med.
Beskrivningen i Prologen tar jag som en poetisk beskrivning av det onda och det goda. Min egen åsikt är att vi själva ville uppleva motsatsen till kärlek, vi själva skapade denna värld och vi själva kan förändra den. I prologen står det som om Gud hade någon sorts behov av att få fram erfarna och utvecklade själar. Gud (som var och en av oss är inklusive ALLT) har inga sådana behov är min åsikt. Det är vi som ville uppleva tid och rum.
Tack och lov så finns inte i boken någonting av denna prolog och boken beskriver i det närmaste i perfekta ordalag Medvetande, Ljuset, tid och rum…
Denna bok är verkligen värd att läsas. Det är boken som höjer medvetandet hos varje människa med öppet sinne.
Det är dags att kasta av sig begränsningarnas ok och lyfta upp mot skyn som den fria själen som vi Alla Är.

“Classic” new book by Kevin Annett “arouses and summons”

A narrative of extraordinary power and importance, Unrelenting is the long-awaited account of how one man’s courage toppled a Pope and changed the face of Canada and the world.
The twenty year saga of Reverend Kevin Annett to expose genocide and child torture by his own culture has been recounted in part in other books and documentaries, but not until now has the whole story been told with such depth and humanity.
In his own words, and drawing on a rich body of evidence and experience, Kevin Annett recounts a Herculean struggle to force a buried truth into the light of day, and to prosecute church and state for their unspeakable crimes against the innocent.
Unrelenting will rank one day as a classic in the world’s great literature” says reviewer Elizabeth Richeson. “It allows the reader to evolve with the author and endure with him the cost of speaking the truth to tyranny. It does so without cant or rhetoric, with fallibility and humor, but always with its vision fixed on the ‘butchered and betrayed’ children. I sobbed and I laughed. I have rarely been so moved by a book.”
Written as both historical record and spiritual reflection, Unrelenting moves past the bare facts of a global crime to the deeper question of how moral people are to respond to official malfeasance in their own back yard. Its passion and devotion reveal a man who has found his real vocation as “a doer of the word, and not merely a speaker”. In the manner of the author’s own cited 18th century ancestor, the persecuted English free thinker Peter Annett, this work is written not as mere commentary, but to arouse the readers and summon them to change.

Full Spectrum Dominance, del 2. Oljan eller livet!

Ytterligare en välskriven artikel av Peter Krabbe som öppnar vägen till ett större förståelse av det som pågår i världen. Det skulle vara skönt om alla dessa kunskaper ledde till ett högre medvetande och därmed till en riktig fred i världen.

Peter Krabbe

Ryssland olja 2

Jag tror att alla läsare redan har uppfattat att det kalla kriget egentligen inte handlade om att försvara USA:s nationella säkerhet, utan snarare om att ta kontrollen över ett land, världens geografiskt största, som med sina naturtillgångar och sitt läge har potential att bli det mäktigaste i världen. Åtminstone såg man det så i Pentagon när man döpte sitt planerade maktövertagande till FULL SPECTRUM DOMINANCE.

Hur går man då tillväga med ett sådant projekt, som man tillika har misslyckats med att genomföra under 70 år? För vår vandring genom decennierna blir också en vandring genom oavbrutet förändrade förutsättningar och målsättningar. Låt oss se närmare på vilka godbitar den amerikanska örnen spanat in i den ryska björnens lya.

Först och främst handlar det om Rysslands olja och gas. Ryssland är idag världens näst största leverantör av olja och gas, bara överträffat av Saudiarabien. Den bild vi haft de senaste 50 åren…

View original post 1 075 fler ord

42 ADMITTED False Flag Attacks

Governments from Around the World Admit They Do It

There are many documented false flag attacks, where a government carries out a terror attack … and then falsely blames its enemy for political purposes.

In the following 42 instances, officials in the government which carried out the attack (or seriously proposed an attack) admits to it, either orally or in writing:

(1) Japanese troops set off a small explosion on a train track in 1931, and falsely blamed it on China in order to justify an invasion of Manchuria. This is known as the “Mukden Incident” or the “Manchurian Incident”. The Tokyo International Military Tribunal found: “Several of the participators in the plan, including Hashimoto [a high-ranking Japanese army officer], have on various occasions admitted their part in the plot and have stated that the object of the ‘Incident’ was to afford an excuse for the occupation of Manchuria by the Kwantung Army ….” And see this.

(2) A major with the Nazi SS admitted at the Nuremberg trials that – under orders from the chief of the Gestapo – he and some other Nazi operatives faked attacks on their own people and resources which they blamed on the Poles, to justify the invasion of Poland.

(3) Nazi general Franz Halder also testified at the Nuremberg trials that Nazi leader Hermann Goering admitted to setting fire to the German parliament building in 1933, and then falsely blaming the communists for the arson.

(4) Soviet leader Nikita Khrushchev admitted in writing that the Soviet Union’s Red Army shelled the Russian village of Mainila in 1939 – while blaming the attack on Finland – as a basis for launching the “Winter War” against Finland. Russian president Boris Yeltsin agreed that Russia had been the aggressor in the Winter War.

(5) The Russian Parliament, current Russian president Putin and former Soviet leader Gorbachev all admit that Soviet leader Joseph Stalin ordered his secret police to execute 22,000 Polish army officers and civilians in 1940, and falsely blame it on the Nazis.

(6) The British government admits that – between 1946 and 1948 – it bombed 5 ships carrying Jews attempting to flee the Holocaust to seek safety in Palestine, set up a fake group called “Defenders of Arab Palestine”, and then had the psuedo-group falsely claim responsibility for the bombings (and see this, thisand this).

(7) Israel admits that in 1954, an Israeli terrorist cell operating in Egypt planted bombs in several buildings, including U.S. diplomatic facilities, then left behind “evidence” implicating the Arabs as the culprits (one of the bombs detonated prematurely, allowing the Egyptians to identify the bombers, and several of the Israelis later confessed) (and see this and this).

(8) The CIA admits that it hired Iranians in the 1950′s to pose as Communists and stage bombings in Iran in order to turn the country against its democratically-elected prime minister.

(9) The Turkish Prime Minister admitted that the Turkish government carried out the 1955 bombing on a Turkish consulate in Greece – also damaging the nearby birthplace of the founder of modern Turkey – and blamed it on Greece, for the purpose of inciting and justifying anti-Greek violence.

(10) The British Prime Minister admitted to his defense secretary that he and American president Dwight Eisenhower approved a plan in 1957 to carry out attacks in Syria and blame it on the Syrian government as a way to effect regime change.

See more at: http://www.washingtonsblog.com/2015/02/41-admitted-false-flag-attacks.html

DEMOKRATI TILL DÖDS

 Jag har läst
DEMOKRATI TILL DÖDS 
– Sveriges väg in i den 
globala diktaturen 
Av Kristoffer Hell (2014) 
Pia Hellertz – december 2014
På några informationsportaler, exempelvis RäddaSverige.nu, Blueshift.nu, med flera har Kristoffer Hell skrivit ett stort antal intressanta inlägg, ofta med mycket tankeväckande analyser och med en vass penna. Nu har han samlat och utvecklat en hel del av dessa texter i en mycket läsvärd bok, som dessutom är lättläst. Han varnar och avslöjar, attackerar och förklarar. Förutom artiklarna har han också startat ett antal upprop som fått många undertecknare, bland annat min underskrift vid flera tillfällen. Det ämne jag upplever vara mest angeläget är kampen för att behålla kontanterna. Jag kan för mitt liv inte förstå hur vår regering och riksdag kan tillåta att kontanternas utmönstras. Jag håller med Hell om att kontanter är en mänsklig rättighet och att vi måste värna om den, och jag blir förtvivlad varje gång – och det är alltför ofta – när jag hör unga människor säga att de inte behöver kontanter. ”Det är så lätt och praktiskt med kort”. Jag till och med kom i ett litet gräl med en kassörska, när hon påstod att det var viktigt att ta bort kontanterna för att skydda kassörskor mot rån.
Bankerna har lyckats indoktrinera… Så länge bankerna tillåter oss att ta ut pengar ur ”väggmaskinerna” eller så länge vi får handla med korten, fortsätter många att tro att korten är bäst. Men vi blir ju helt utlämnade till bankerna. När jag läste Joel Dahlbergs ”Bankbluffen – så blir du blåst på dina pengar” och insåg att banker tjänar massor på våra kredit- och bankkort, medan kontanthanteringen kostar dem pengar, så försöker jag så ofta jag kan att betala med kontanter. I juni 2014 strejkade 200 Nordeakontor i Finland, vilket var en facklig tvist på grund av att Nordea ville säga upp anställda.1 Den 28 april år 1981 blev det en total bankstrejk i Sverige. 38 000 medlemmar i
Svenska Bankmannaförbundet gick ut i Sveriges första bankstrejk och krävde högre lön. Alla bankkontor i Sverige stängdes. Den 1 februari 1990 inleddes nästa bankstrejk under tre veckor. Den stora bankkrisen, som kom något år senare, ledde till att tusentals jobb försvann från bankerna.2 Nej, att bara ha betalkort och kreditkort är verkligen ingen lösning och jag är imponerad över och stödjer helhjärtat Kristoffer Hells kamp i frågan.
1 Olaglig

 

 
En ny nationalekonomi – en värld utan banker och skatter 
 
Läs mera av bokens recension på följande länk: PDF – Demokrati Till Döds

Du Store Gud

Du Store Gud
Hitchens bok är en svidande och frenetisk uppgörelse med religionens inflytande över människors livsvillkor runt vår planet. 
Hans tydliga och enkla budskap lyder: Religionen förgiftar allt.
Debatten om livsåskådningsfrågorna har pågått en tid i USA, och vi ser hur de nu påverkar Europapolitiken och samhällsfrågorna i Europa och Sverige.
I Sverige har debatten om tro och vetande, religion och politik intensifierats på ett sätt som bara kan jämföras med Hedeniusdebatten på femtiotalet.
Christopher Hitchens

 

ISBN: 978-91-977094-1-5 
 
Det är minst sagd märkligt att kyrkan inte kunde förmå att lägga ner åtalet för ett generaliserat judiskt
Fortsätt läsa ”Du Store Gud”

Vem eller vad orsakar naturkatastrofer?

Text: Ivan Björn
Vi människor skapar oss vår egen framtid med attraktionslagen. Vi skapar vår framtid på det personliga planet men också som kollektiv. 
När jag läste boken Livets Blomma av Druvalo Melchizedek förstod jag att om man lever i sitt hjärta och om man möter likasinnade som lever i hjärtat, så kan några personer göra rena underverk med sin avsikt. T.ex. så har Melchizedek med några andra rensat luften från smog, eller framkallat regn.
Motsatsen till detta är katastrofer. Vad eller vem orsakar dem?

Vi vet att vår brist på MEDVETENHET har skapat ett system som förorsakar korruption. 

Bilden hämtad från jinge.se 

Vi lägger vår röst och vår framtid till människor som vi har röstat på istället för att skapa vår realitet själva, ger vi skapande i händerna på några. Detta leder inte enbart till en himla massa krig, inblandning i andra länders angelägenheter. Detta leder även till att dessa politiker som vi har röstat på och som vi tror att de vill oss väl tillåter att vi är besprutade med chemtrails, att vi har mera strålning och gifter i maten och miljö! Till detta hör även manipulation av vädret med hjälp av chemtrails och HAARP. Medan detta pågår så får vi veta från våra politiker vilka miljömarodörer vi är och under sken av att koldioxid är boven beskattas vi sakta och säkert hårdare och hårdare.

Som medveten människa vet jag att de känslomässiga tillstånd som man sänder ut får gensvar i ens liv. Vårt kollektiva sinne måste också få gensvar i de manifesterade yttre skeenden. Är vårt sinne oroligt så är även naturen orolig.
Efter att ha läst och studerat böcker och filmer om frimurare, illuminater och den dolda makten har jag förstått att dessa krafter har inte bara en teknik och ett ben som de stöttar sig på. Att framkalla katastrofer sker på flera olika plan. Dels med teknik, men också genom att utnyttja skapande kraften i det mänskliga sinnet.