DEMOKRATI TILL DÖDS

 Jag har läst
DEMOKRATI TILL DÖDS 
– Sveriges väg in i den 
globala diktaturen 
Av Kristoffer Hell (2014) 
Pia Hellertz – december 2014
På några informationsportaler, exempelvis RäddaSverige.nu, Blueshift.nu, med flera har Kristoffer Hell skrivit ett stort antal intressanta inlägg, ofta med mycket tankeväckande analyser och med en vass penna. Nu har han samlat och utvecklat en hel del av dessa texter i en mycket läsvärd bok, som dessutom är lättläst. Han varnar och avslöjar, attackerar och förklarar. Förutom artiklarna har han också startat ett antal upprop som fått många undertecknare, bland annat min underskrift vid flera tillfällen. Det ämne jag upplever vara mest angeläget är kampen för att behålla kontanterna. Jag kan för mitt liv inte förstå hur vår regering och riksdag kan tillåta att kontanternas utmönstras. Jag håller med Hell om att kontanter är en mänsklig rättighet och att vi måste värna om den, och jag blir förtvivlad varje gång – och det är alltför ofta – när jag hör unga människor säga att de inte behöver kontanter. ”Det är så lätt och praktiskt med kort”. Jag till och med kom i ett litet gräl med en kassörska, när hon påstod att det var viktigt att ta bort kontanterna för att skydda kassörskor mot rån.
Bankerna har lyckats indoktrinera… Så länge bankerna tillåter oss att ta ut pengar ur ”väggmaskinerna” eller så länge vi får handla med korten, fortsätter många att tro att korten är bäst. Men vi blir ju helt utlämnade till bankerna. När jag läste Joel Dahlbergs ”Bankbluffen – så blir du blåst på dina pengar” och insåg att banker tjänar massor på våra kredit- och bankkort, medan kontanthanteringen kostar dem pengar, så försöker jag så ofta jag kan att betala med kontanter. I juni 2014 strejkade 200 Nordeakontor i Finland, vilket var en facklig tvist på grund av att Nordea ville säga upp anställda.1 Den 28 april år 1981 blev det en total bankstrejk i Sverige. 38 000 medlemmar i
Svenska Bankmannaförbundet gick ut i Sveriges första bankstrejk och krävde högre lön. Alla bankkontor i Sverige stängdes. Den 1 februari 1990 inleddes nästa bankstrejk under tre veckor. Den stora bankkrisen, som kom något år senare, ledde till att tusentals jobb försvann från bankerna.2 Nej, att bara ha betalkort och kreditkort är verkligen ingen lösning och jag är imponerad över och stödjer helhjärtat Kristoffer Hells kamp i frågan.
1 Olaglig

 

 
En ny nationalekonomi – en värld utan banker och skatter 
 
Läs mera av bokens recension på följande länk: PDF – Demokrati Till Döds

Du Store Gud

Du Store Gud
Hitchens bok är en svidande och frenetisk uppgörelse med religionens inflytande över människors livsvillkor runt vår planet. 
Hans tydliga och enkla budskap lyder: Religionen förgiftar allt.
Debatten om livsåskådningsfrågorna har pågått en tid i USA, och vi ser hur de nu påverkar Europapolitiken och samhällsfrågorna i Europa och Sverige.
I Sverige har debatten om tro och vetande, religion och politik intensifierats på ett sätt som bara kan jämföras med Hedeniusdebatten på femtiotalet.
Christopher Hitchens

 

ISBN: 978-91-977094-1-5 
 
Det är minst sagd märkligt att kyrkan inte kunde förmå att lägga ner åtalet för ett generaliserat judiskt
Fortsätt läsa ”Du Store Gud”

Vem eller vad orsakar naturkatastrofer?

Text: Ivan Björn
Vi människor skapar oss vår egen framtid med attraktionslagen. Vi skapar vår framtid på det personliga planet men också som kollektiv. 
När jag läste boken Livets Blomma av Druvalo Melchizedek förstod jag att om man lever i sitt hjärta och om man möter likasinnade som lever i hjärtat, så kan några personer göra rena underverk med sin avsikt. T.ex. så har Melchizedek med några andra rensat luften från smog, eller framkallat regn.
Motsatsen till detta är katastrofer. Vad eller vem orsakar dem?

Vi vet att vår brist på MEDVETENHET har skapat ett system som förorsakar korruption. 

Bilden hämtad från jinge.se 

Vi lägger vår röst och vår framtid till människor som vi har röstat på istället för att skapa vår realitet själva, ger vi skapande i händerna på några. Detta leder inte enbart till en himla massa krig, inblandning i andra länders angelägenheter. Detta leder även till att dessa politiker som vi har röstat på och som vi tror att de vill oss väl tillåter att vi är besprutade med chemtrails, att vi har mera strålning och gifter i maten och miljö! Till detta hör även manipulation av vädret med hjälp av chemtrails och HAARP. Medan detta pågår så får vi veta från våra politiker vilka miljömarodörer vi är och under sken av att koldioxid är boven beskattas vi sakta och säkert hårdare och hårdare.

Som medveten människa vet jag att de känslomässiga tillstånd som man sänder ut får gensvar i ens liv. Vårt kollektiva sinne måste också få gensvar i de manifesterade yttre skeenden. Är vårt sinne oroligt så är även naturen orolig.
Efter att ha läst och studerat böcker och filmer om frimurare, illuminater och den dolda makten har jag förstått att dessa krafter har inte bara en teknik och ett ben som de stöttar sig på. Att framkalla katastrofer sker på flera olika plan. Dels med teknik, men också genom att utnyttja skapande kraften i det mänskliga sinnet.

Debatt om CHEMTRAILS på TV8 i Spanien

Debatt om CHEMTRAILS på TV8 i Spanien

Översättning och anpassning till svenska: Ivan Björn

(Översatt från en tysk version som var textat till slovakiska)

Reporter läser en fråga: 
Jag skulle gärna vilja fråga dig om du kan föreställa dig att någon försöker inom ramen av att förändra klimat och förbättra kommunikationsteknik förorena både vatten och växter? Med denna fråga har idag på eftermiddag börjat en konferens i Zamora som organiseras av medborgarfronten i Zamora. För att vi ska få svar på dessa frågor har vi bjudit in Josefin Fraile som är ordförande för organisationen SOS-TENIBLE och hon bildade dessutom en förening som heter GUARDACIELOS (Himlens Väktare) och är sakkunnig i politisk vetenskap. Välkommen till TV programmet. 

Josefin: 

God kväll, Jag tackar för denna inbjudan. 

Varför BLOCKERAR intelligentian LÖSNINGAR på mänsklighetens problem?

Original länk: LegeNet

Varför BLOCKERAR intelligentian LÖSNINGAR på mänsklighetens problem?  (T.ex. genom att låtsas inte se eller höra, att vägra erkänna innebörd. Genom att helt enkelt låtsas inte förstå samtidigt som den som förstår utmålas som felaktig, ond, o.s.v..)

Att jag alls år 2005 startade (alternativ, godkänd stavning) ”Intelligentsians blockering”  var för att jag ur djupet av mitt inre kände frustration över vad jag redan då såg.  Att människor SABOTERAR för varandra snarare än hjälper varandra.

Sedan dess har jag blivit helt klar över att det är en bortförklaring att orsaken härtill skulle vara inbördes strid om överlevnad kring begränsade resurser.  Hur vet jag det?  Jag vet det eftersom även begränsningarna är skapade genom BLOCKERING av lösningar som skulle lyfta bort begränsningarna.  (Gäller energi, mat och mycket annat.  Det är t.ex. desinformation att vetenskapen skulle ha motbevisat s.k. fri energi, för verkligheten är den motsatta vilket alla som vill veta lätt kan verifiera.)

Vad blir den naturliga följdfunderingen av ovanstående?  Ja, naturligtvis att det är människan som ”är problemet”.  Detta då det ju till synes är människan som blockerar lösningarna.  Och den naturliga lösningen på detta att det till synes är människan som ”är problemet” är naturligtvis att undanröja människan…

Nu blir det djupare och svårare att hänga med, men jag vill ändå berätta att min egen slutsats är att även detta är desinformation.  Fast på ett mycket mycket djupare plan.  Gnostikerna kallade dessa desinformationsagenter Archons, som jobbade på många olika plan inkl. drömplanet, ljusets änglar, mörkrets änglar, alltså ”gudar och demoner”.  I dag i så fall via allt det som inte erkänns men som ändå påverkar människor på alla nivåer av samhället.  Lasse Wilhelmson sa en gång till mig att ”De som tror att de är utvalda för viktig information är lättast att styra.” (2008-07-26.)  Det är sant, ingen är så lätt att styra som den som tror att den har tillgång till priviligierad information.

Jag tror inte att det är människorna som är problemet, utan att problemet är att människor inte har genomskådat hur de manipuleras på nivåer de inte ens föreställer sig existerar.

Därför tror jag intelligentian BLOCKERAR LÖSNINGAR på mänsklighetens problem.  FÖR ATT den är MANIPULERAD utan att själv inse det eller utan att den ens vill föreställa sig att det är möjligt att den är det.


Vänliga hälsningar,
LegeNet aka. Leif Erlingsson, med den holistiska detektivbyrånPublicerad från original på följande länk:  http://lege.net/medvetandeutveckling/varfoer-blockerar-intelligentian-loesningar.html
Urgent National Security and International Terrorism Alert

Urgent National Security and International Terrorism Alert

Se min kommentar på svenska längds ner

Tuesday, April 11, 2017
Original: http://nesaranews.blogspot.se/2017/04/urgent-national-security-and.html

Received from reader with request to provide this information to our readers. You may want to get involved and use this as a guide to send your own letters to the appropriate individuals for where you live, including Wash DC. Providing this information because we are personally aware of people who have been abused and victimized (murdered) by these weapons. This report is providing TRUE FACTS.

Urgent National Security and International Terrorism Alert

Dear Sir/Madam,
Please read the following notification carefully as it requires actions on your part and might have legal implications for you and your office in future.
I am writing to inform you of large-scale human rights violations and systematic physical attacks on the civilian population within all countries of the world using modern electromagnetic weapons and neuro-weapons, often in combination with non-consensual implants and covertly administered nanotechnology.

What makes these weapons particularly dangerous and devastating for societies is that they act covertly. Using the fact that electromagnetic waves propagate without being noticed by humans and can penetrate walls, these weapons can be used to destroy human life and permit the perpetrators to escape detection.

The systematic and clandestine nature of the crimes and their striking similarity around the world indicate that it is a global program run by the international military-intelligence complex committing premeditated mutilation, torture, systematic subjugation and a silent genocide of parts of the population. It amounts to crimes against humanity and a global death camp program.

I am writing to formally request that under you statutory duty to investigate crimes against humanity, protect the civilian population from acts of terrorism, communicate matters of national importance to your government and uphold human rights, or otherwise, you pass on this message to the relevant authorities and you yourself act within your means to ensure that all victim cases are investigated and that these large-scale criminal operations are shut down in your country by 1st June 2017.

The actions you take in response to this communication will be followed up over the coming months and, should it turn out that you chose to ignore this notification and your duties to act to stop these crimes and to support the victims, you might be charged with, for example, official misconduct, malfeasance in office, dereliction of duty, conspiracy, aiding and abetting crimes against humanity, high treason or your legal system’s equivalent of such offences. Should that be the case, you will be called to account and held liable in one of the upcoming court or tribunal cases for crimes against humanity.

The attacks on victims are launched from mobile directed energy weapon units as well as telecommunication infrastructure such as cell towers and satellite systems. This is an integrated weapons system that has been built up covertly around the world. The weapons system is now fully operational around the world and is destroying innocent victims’ life in the millions and is subverting nations covertly. Individual victims are hounded and tormented by the national surveillance networks, encircled by perpetrators at all times and systematically tortured and mutilated with electromagnetic as well as ultrasonic weapons in public as well as in their homes.

The assaults exploit the fact that beams from

electromagnetic weapons are silent, invisible and can penetrate the walls of buildings such that victims can be assaulted everywhere without leaving traces that lead back to the perpetrators. By these means, victims are effectively placed into individual concentration camps that are erected around them by the intelligence agencies, corrupted members of law enforcement and their network of criminal operatives.

This operation is accompanied by targeted slander campaigns, infiltration and subversion of every aspect of victims’ life, including their social circle, their family, their work place and especially their medical care. Operatives enter victims’ home clandestinely, damage property, sabotage computer equipment directly or remotely, poison food and run harassment campaigns to psychologically disintegrate the victims so that they are eventually driven to suicide or are murdered.

The electromagnetic and neuro-weapons have capabilities that transcend anything that the world has experienced in terms of weapons technology in the past. Due to their ability to attack and manipulate biological processes, inner organs and the human nervous system as well as neurological processes, these devices are the most dangerous weapons produced by mankind to date.

The effect on humans is devastating as the weapons can simulate many illnesses, cause pain and organ damage, brain damage, strokes, heart attacks and death. The most common form of harm through the use of these weapons is DNA damage and tumour formation and eventually cancer. DNA damage in the reproductive eggs of women alters the mitochondrial DNA and thus damages entire future generations. The operations of these weapon systems is therefore a threat to the future of humanity itself.

Another insidious aspect of these weapons is that they can be used to impair, alter and control human bodily functions, movement, behaviour and even thought processes often without the realisation of the victim. This can be used to subvert the functioning of every aspect of human endeavour from personal relationships, business endeavours, to democratic processes and the national security infrastructure of a nation.

Mobile directed energy weapons come in all sizes and have various capabilities. They are hidden by the perpetrators in adjacent properties, cars, drones, planes and even parts of the national infrastructure. Agents of the surveillance networks carry assault weapons in bags and rucksacks. This covert weapons system is fully integrated and centrally controlled. Victims who fled to other countries discovered that their assault protocol travels with them and is continued by the local surveillance and law enforcement system in whichever country they reside.

From what could be established from declassified documents, the organisational matrix of the assault teams follows the protocol used for the death squads run by the large intelligence agencies in, for example, Vietnam and South American countries. It is of paramount importance for national security to stop this terrorism and shut down the funding and the systems that enable its proliferation.

The weapons technology itself has largely been classified for a very long time. There are, however, countless publicly known cases from around the world where the weapons have been applied to individuals over many years with the intent to intimidate, torture, maim and murder. From the testimonies of those victims, many of whom have shared their plight online on blogs and through social media, publicly known patents and declassified documents, we know of the devastating effect of these weapons and the staggering scale of the crimes being committed around the world.

Please assist us in stopping this global silent Holocaust.

Yours sincerely,

Diary of my personal torture experiences is available at –
http://www.4shared.com/dir/21674443/75538860/sharing.html
OR
http://www.freedrive.com/folder/177784

OR
http://www.freedrive.com/folder/194162
PLEASE CONTACT US FOR FURTHER INFORMATION:-
Yours in the search for openness and respect for universal human rights
John Finch, 5/8 Kemp St, Thornbury, Vic 3071, Australia, TEL: 0424009627
EMAIL:
tijohnfinch@gmail.com,MCmailteam@gmail.com
FACEBOOK: http://www.facebook.com/john.finch.16547?ref=profile
GROUP FORUM: http://peacepink.ning.com/

Mina funderingar:

Den snabba utvecklingen av olika mobilnät förefaller mig som ett osynligt fängelse nät.

Till allmänheten serverar man positiva fördelar som ännu snabbare bredband och med 5 G ännu fler fördelar så som chippade matvaror och läkemedelsburkar eller övervakningsfördelar ur medicinsk synpunkt.

Tänk tvärt om istället. Mikrovågor är det tänkt ska dämpa din kropp så att du har svårt att minnas vem du är. Kroppen är omhuldat av dessa vågor både på ytan och inne i alla organ. Organ är kopplade till energikropp genom chakrasystemet som i sin tur är kopplade till dina organ. Det pågår en ständig kommunikation mellan dina tankar och känslor så att dina önskningar förverkligas. Tänk dig att strålningsteknik försöker skada din kropp så pass att denna kommunikation blir om inte omöjlig så åtminstone stark begränsad! En människa ska vara en träl helt enkelt.

Att vakna till andlighet betyder nämligen att vara fri. Här menar jag inte andligheten styrd av religioners förslavande program. Här menar jag andligheten som du har inom dig, som gör dig medveten om din odödlighet. Andlighet som gör dig medveten om att det är just du inklusive alla andra som har skapat ALLT! Andlighet som öppnar vägen till dig till din egen självmedvetenhet inte minst om att du skapar, rår på, påverkar hela din verklighet. Det är detta som makten vill förhindra för att inte förlora sin makt.

Därför detta rutnät av elektronik runt oss som du inte vet något om. Du vet inte vilka processorer är gömda i denna elektronik och vem som styr den.

Det positiva är att allt är energi, även strålning med sina illvilliga avsikter. Om du är centrerad i dig själv, om du har hittat det där som inte går att beskriva med ord så är tanken och avsiktens kraft starkare än alla försök till manipulation och då får dessa manipulativa försök ingen påverkan på dig. Om du ändrar det inre inom dig själv ändras det yttre runt dig. Detta vet den manipulativa makten och det är detta som den är rädd förr att du ska upptäcka.

Upptäcker du det inre så vet du att du inte kan bli arg eller ond på någon för det som pågår för att detta är vår kollektiva karma som vi en gång har skapat. Det är upp till dig personligen att föra in Ljuset till världen…   

Vem ligger egentligen bakom handeln med barn?

Bildens länk

I en intervju med Kevin D. Annett (ITCCS) skrivs det om mänsklig illegal verksamhet som tjänar miljarder på droger och människohandel.

Ju djupare ITCCS domstol gräver i de inträffade händelserna desto mer makabra vittnesmål och upptäckter uppdagas, så som massgravar vid kristna skolor i Kanada, eller Irland. Särskild populär är handeln med barn där systematisk slakt på oskyldiga pågår.

Vatican child killings to be halted by court – ITCCS news

n this breaking news report from the International Tribunal of Crimes of Church and State, the upcoming sacrificial killings by the catholic Ninth Circle cult on April 30 will be halted by action teams using a Papal Nullification Order. Posted April 8, 2017. See www.itccs.org for the full news report.

videons länk: https://youtu.be/FLEoDjS8p7s

Jan van Helsing om hemliga sällskap och frimurarnas krig – Del 2 av 2

Text: Ivan Björn

frimurarordenPseudonym Jan van Helsing heter egentligen Jan Udo Holey. Han föddes 1967 i en företagare familj i Tyskland. Från barndom hade han förmånen att tänka och känna självständigt. Helsings familj har varit andligt orienterad, vilket gav Helsing ett annorlunda sätt att tänka.

Ivan Björn fortsätter sin beskrivning av innehållet i boken ”Krieg der Freimaurer”.

Utdrag av frimurarnas 48 åtgärdspunkter för att förverkliga ”Den Nya Världsordningen” (NWO).

 • att reducera världsbefolkningen.
 • en ny syn på sex/sex utan reproduktion/sex och våld som en del av underhållning
 • att stödja aborter och homosexualitet
 • att underlätta döden genom ett ”dödspiller”
 • komplicera diagnostik av nya sjukdomar/förtrycka möjlighet till att bli frisk från cancer
 • att framkalla hjärtinfarkter
 • förlänga tiden i skolan som ett medel för indoktrinering/barnen kommer att inte lära sig något nytt.
 • informationskontroll/borttagning av vissa böcker från bibliotek
 • att förändra lagar så att de orsakar social och moralisk kaos
 • stödja konsumtion av narkotika och alkoholkonsumtion
 • att begränsa frihet och använda sjukhus som fängelser samt att bygga fler fängelser
 • att kontrollera mat/vädermanipulation/mind control/terrorism som medel för kontroll
 • att förvränga ekonomisk data och kunskapsdata

Är det så här vi föreställer oss ”den nya världsordningen”?

I boken är en frimurarkontakt av 33 graden  intervjuad om alla möjliga frågor. Bland annat pratar han om 100 familjer som lever i underjordiska städer och väntar tills allt detta är över. Det finns ett system som heter DIS (Defence Intelligence Agency) som redan 2008 sa att:

”framtidens slagfält är den mänskliga hjärnan”.

Vi är utsatta för morfogenetiska fält och gifter som t.ex. fluor i tandkräm. Till den mänskliga kontrollen hör också mobiler, kreditkort, bilar som från år 2013 innehåller en hemlig dator som samlar information och kan tillsammans med mobilen bestämma position på en meters marginal. De som styr tittar på oss på följande sätt:

”Människor är så omedvetna, odisciplinerade, själviska, och dumma att illuminater har inga problem att följa dem och t.o.m. att döda dem på ett massivt sätt. Människor är inte värda något!”

Ovanstående låter hemskt, men är vi inte sådana? Är vi verkligen medvetna? Eller har vi behov av att döma, fördöma, gå i det militära och tro att vi gör världens bästa sak och till mänskligheten den bästa tjänsten? Philip George Blumenhagen skriver i tidning Zeitschrift für Freimaurerei i Altenburg 1828:

När hela världen blir en katedral av frimureri så kommer de mäktiga av denna värld att buga inför oss och överlämna makten åt oss”

”Den nya Världsordningen” är redan införd. Den införs sakta och säkert på olika nivåer så att vi gör dess koncept och tankar till våra egna. Tror du inte? Vem ifrågasätter fluor? Vem ifrågasätter plastkort som betalningsmedel? Vem ifrågasätter den nya tekniken? Vem ifrågasätter koldioxid som orsak till klimatförändringar? Vem ifrågasätter det sättet som ”terrorister” behandlas på? Vem ger sin tilltro till val, läkarkåren, mediciner o.s.v.?

Listan kan göras lång och ”Den Nya Världsordningen” är ett faktum. Eller klarar vi oss utan importerad mat eller energier? Vi är beroende och därmed styrda av makteliten utan att vara medvetna om det.

I boken konstaterar kontakten (frimurare av 33:e graden) att många saker har inte gått som de hade förväntat sig. Som t.ex. AIDS som inte blev den epidemin som de trodde att den skulle vara för att eliminera befolkningen i Afrika. I Väst är människor mer lugna och fredsälskande och de går inte till gator för diverse kriser och dödar varandra som man hade förväntat sig.

 

Nya metoder att manipulera världen består av att man arbetar med vågor (engelsk förkortning ELF). Dessa vågor befinner sig nära Schumanns resonans och har en förmåga att tränga djupt in i jorden. Man använder dessa vågor ofta i det militära. Under andra världskriget har Ryssarna med hjälp av ELF vågor förorsakat El Niňo. Det handlar om en väderanomali som påverkar vädret i hela världen. För att påverka vädret så finns det också chemtrails. Vilken vid av följder detta har kan man föreställa sig själv.

Klimatförändringar som begrepp har uppstått på ministeriet för propaganda och är en del av kriget mot mänskligheten där införandet av NWO ingår.

 

Faktum är att presentationen om den globala uppvärmningen med påföljande följder är en ren lögn. Många människor vet detta redan men inte alla.

Många tror att åtgärder mot global uppvärmning är meningsfull och nödvändig. De är villiga att stötta den här tanken med finansiella medel och till och med begränsa sig själva. Förut har de styrande tvingat människor hänsynslös att betala. Idag gör man detta skickligare. och det går så långt att koldioxidskatt kommer att utpressa hela stater. Och det viktigaste är att ni har på er sida den allmänna opinionen.

I själva verket så är hela tanken med global uppvärmning bara utpressning och en dold skatt och det bästa av allt är att människor betalar detta gärna. Platon sa en gång i tiden att regera på ett kungligt sätt bottnar i förmågan att regera över fria människor. Se även Elisabet Höglunds öppningstal för FN:s klimatpanel.

 

Amerikanerna disponerar med så kallade teknoniska vapen som baseras på Nikola Teslas uppfinning.

Om vi föreställer oss att jordskorpan är svag och känslig så kan vi föreställa oss att minsta påverkan har enorma följder. När man letar efter oljan så orsakar man obetydliga jordbävningar. Likaså är känt vilka ställen på jorden är extra känsliga.

 

Japan har varit anfallen med ett sådant vapen på grund av att de inte ville acceptera finansiell kontroll. Hugo Chávez har i TV program Vive TV sagt att USA disponerar med teknoniska vapen och dessa står bakom jordbävningar på Haiti, Kalifornien 9. 1 2010 och 7.8.2008 i Kina.

Så en fråga som återstår att behandla är varför NWO, varför en väg som är utplånande och kontrollerande för de flesta? Frimurarna uppfattar enligt Helsing en värld med fasta lagar där gott och ont måste vara i jämvikt. Gud är en kraft som är osynlig i världen, däremot Lucifer är härskaren i världen.

 

Även Eckhart Tolle skriver om Närvaro som det osynliga, som går att komma i kontakt med bakom bruset av tankar och strukturer så som de fem sinnena uppfattar den. Druvalo Melchizedek skriver på samma tema att Ärkeängel Michael är den kraft som är bortom teknik och tekniska lösningar.

 

Det är den kraften som gör varje del av skapelsen oberoende, medan Lucifer är teknokrat, allt löses med teknik som sedan sakta och säkert förslavar och begränsar människan. (Föreställ dig att det är kallt i rummet. Du litar på ditt inre och med hjälp av Guden inom dig värmer du upp både dig och rummet, eller så går du att skaffa en värmekälla och är beroende av den och bränsle som du måste ha till den)

 

NWO har alltså en fast tanke om balans mellan det goda och det onda och skapelsens lagar. Det onda manifesteras med Lucifer = Ljus. Allt detta är inramat i mytologin om SALOMOS TEMPEL. Salomos tempel och de symboler som användes där, används som symbolik under alla årtusenden i en längtan och viljan att göra av HELA VÄRLDEN en SALOMOS TEMPEL enligt en frimurare av 33:e graden i Helsings bok.

 

Källan som är frimurare av 33:e graden i Helsings bok har varit i det militära och polisen där var han utvald till hemliga uppdrag som att skaffa hemlig information om byggnader, platser och människor och även att spränga och döda. Han har också varit i de så kallade underjordiska städer. När de styrande ville från honom att han skulle handla med droger och människor sa han ifrån, vilket ledde till att de brände ner hans gård.

 

Efter allt detta blev han frimurare och p.g.a. sin höga intelligens blev han frimurare av 33:e graden hos flera frimurarfraktioner. Där fick han en annan inskit om livet. Han har slutat vara rädd för döden och vi kan vara djupt tacksamma till honom att han delar med sig av sina erfarenheter för att öppna ögonen på oss.

 

Jag rekommenderar denna bok till alla som vill förstå dagens agenda i världen och som vill befria sig från den hjärntvätt som pågår i världen och som är byggd i huvudsak på rädsla, aggression och skuldbeläggning. Denna bok ger en ny insikt och nya kunskaper till en total befrielse från den manipulativa illusion som vi lever i.

 

Texten är sammanställd från en tjeckisk version av boken som heter: Tajné společnosti válka slobodných zednářů.

 

Referenser

Originaltitel Geheimgesellschaften 3 (Krieg der Freimaurer)

Ama Deus Verlag 2010

ISBN 978-3-9815576-0-2

Se även en annan artikel i detta ämne som handlar om forskning i Danmark på tema makteliten.

Del 1

 

Jan van Helsing om hemliga sällskap och frimurarnas krig – Del 1 av 2

Pseudonym Jan van Helsing heter egentligen Jan Udo Holey (1967) och kommer från en företagarfamilj i Tyskland. Sedan barndomen hade han förmågan att tänka självständigt. Helsings familj var andligt orienterad, vilket gav Helsing ett annorlunda sätt att se på tillvaron. Med boken som underlag skriver Ivan Björn om den nya sk ”världsordningen” (NWO), frimurarnas agenda, lögner kring klimatförändringarna och vädermanipulationen som vapen.

Text: Ivan Björn |

Redan från början citerar författaren kända personer som uttalade sig om den Nya Världsordningen, så som Winston Churchill:

Den måste vara blind som inte ser att det förbereds här på jorden en stor plan i vars realisering kan vi deltaga som trogna tjänare.
Paul Warburg
en av grundarna av FED konstaterade:

Fortsätt läsa ”Jan van Helsing om hemliga sällskap och frimurarnas krig – Del 1 av 2”

Själens Schamaner

En läkare som bara träder tillbaka och öppet erkänner att han eller hon inte har något att erbjuda sin patient får aldrig någon status.; den som vill vinna respekt för sig själv och sin kunskap måste ha något att komma med. Det kan t.o.m. vara en fördel om behandlingen framstår som dramatisk och obegriplig. I Alla tider och kulturer har medicinmännen omgivit sig med märkliga apparater, mystiska riter och uppseendeväckande åtbörder; det har stärkt både deras självkänsla och patientens tilltro till dem. Även om den moderna medicinen står på en mer stabil grund än tidigare former av läkekonst, utgör den inget undantag från denna regel. Vetenskap låter sig mycket väl användas för att skapa uttrycksfulla riter; det är bara en fördel om de magiska gesterna dessutom står på vetenskaplig grund. 
Nils Uddenberg
Själens Schamaner
Är psykiatrin en vetenskap, en livsåskådning eller bara läkekonst? Eller är den kanske lite av allt detta? Var går gränsen mellan sjukdom och normalitet, och hur balanserar man mellan professionell distans och personlig inlevelse då man möter en medmänniska med psykiska problem? Var frenologi enbart en fördomsfull pseudovetenskap och hur vetenskapliga är egentligen intelligensmätningar?
Själens schamaner  är en samling personliga essäer med psykiatrin som tema. Nils Uddenberg tar utgångspunkt i sitt eget liv; båda hans föräldrar var psykiatrer och han var själv verksam som psykiater under 1970 – och 80 talen. Han har alltså mött både den biologiskt och den psykosocialt orienterade psykiatrin på mycket nära håll. Kanske, skriver han, kan min bok beskrivas som upptäcktsresa i det mentala landskap där jag har levt en stor del av mitt liv. 
Läsaren bjuds på en exposé över tankeströmningar inom psykiatrin och psykologi och får exempelvis möta en av Sveriges tidigaste psykiatrer, ta del av ett utbrott av predikosjuka i Småland på 1840, en inblick i Linnés tankar om psykisk sjukdom och Tegnérs utbrott av galenskap.
Boken har ett brett perspektiv på de frågor som är förbundna med att tolka – och vid behov korrigera – människors själsliv och vänder sig till alla som är intresserade av psykiatrin och lärdomshistoria.
Själen Schamaner av Nils Uddenberg ISBN: 978-91-27-13008-1