Stewart Swerdlow om sinneskontroll Del 10/10

Texten bearbetad och översatt från slovakiska av Ivan Björn

Det har också funnits en Dr. George Estabrooks som har använd sig av hypnos på Colgate Universitet som en form av sinneskontroll för att begränsa populationen. M.a.o. lärde han ut medicinska proffs att lägga in förslag i patienter under hypnos så att man kan se vilka resultat detta ger. Han förstod att detta var en av vägarna till minskad population för att när människor uppsöker en läkare eller psykiater och blir hypnotiserade skulle det vara lättare att ha en eftergivlig population.   

(1:17:41)
 
Denna tanke har utvecklats långt innan radio och tv blev populära, därför har det inte varit speciellt utbredd. År 1947 har läkare Walkins framkallat ett kriminellt beteende hos sina patienter med hjälp av hypnotiska förslag. Med andra ord alla som tror om sig själva att de är tysta, fredsälskande patienter kommer efter besöket hos Walkin att förvandlas till en våldsbenägen och kriminell person. 
Hur är detta möjligt? Därför att ni alla är kapabla till ALLT. Inom er är det en bred skala av möjligheter. Inte alla dessa möjligheter är utvecklade, men en bra tränat hypnotisör kan träda in i ert sinne och framkalla allt som har varit förtryckt och det ni benämner som negativt i ert inre. Han kommer att förverkliga detta som en operativ del av er personlighet. De kan inte göra något som inte finns i ert mönster och det spelar ingen roll om det ligger medvetet eller omedvetet. De kan förvandla er till vad som helst med rätt kontroll och med den rätta mallen (mönstret). Detta finns inom ramen av komplicerad vetenskap och detta har utvecklats som profession under tusentals år. Det är därför som de kan skapa programmering som i sin tur skapar en förändrad människa som gör det som de vill att hon ska göra.    
Ni kan göra något mot någon utan att ni är medvetna om det med ert förändrade personlighet, m.a.o. personlighet nr. 2 kan vara medveten om det. 
(1:20:01) Personlighet 1 inom er behöver inte ha en minsta aning om att personlighet nummer 2 inom er existerar så länge som ni inte gör en avprogrammering. 
 
Dr. Wilhelm Reich (1920 – 1956) blev mördad. Det var han som informerade om orgone energi. Det är en energi som finns runt kroppen och i atmosfären och denna energi är hela tiden tillgänglig för healing eller minneskontroll. Det mesta av hans arbete är inte tillgängligt för allmänheten. På sista tiden har det kommit ut böcker om hans arbete men dessa ger bara fragment av hans egentliga arbete. I USA är denna bok förbjuden (1:21:23). Det finns i den minneskontroll och programmering med hjälp av sexualitet. Här utnyttjar man energin från den sexuella delen av kroppen och denna energi är omfördelat till sinnet. Min egen åsikt är att Dr. Wilhelm Reich försökte nyttja dessa kunskaper till människors nytta. Hans arbete har varit utnyttjad av regeringen mot människor efter att han har kommit hit efter kriget och när han jobbade i Federal center i Pennsylvania har han gått bort på ett mystiskt sätt. Han har varit under illuminaternas kontroll. Man är alltid under kontroll som vetenskapsman när man upptäcker något storartad. Då får man antigen inte jobba alls, eller så måste man jobba för makten. En sådan människa måste välja. (1:22:52) Antigen stoppar de ens egen livsarbete eller så fortsätter man för att se vad det blir av det. Dr. Wilhelm har tydligen gått över sina befogenheter och då blev han eliminerad! Allt hans arbete hade de beslagtagit. Han har varit till lags trotts att han visste vad de använder dessa kunskaper till. Han hade familj och makten visste hur de skulle utnyttja honom. 
Nu får ni det viktigaste namnet som ni borde lägga på minnet. Dr. Euron Camerom från Kanada har lagd grunden åren 1940 till 1950 för Monarch programmering. Han kom ursprungligen från Skottland och flyttade till Quebec och Ontario där han arbetade på mentala sjukhus där han genomförde intensiva elektrochocker på patienter och höll dem i schack. På konstgjort väg har han framkallat sömn eller sömnlöshet tills sinnet omvandlades till något annat. Han har uttryckligen brutit och styckat människans personlighet. (1:25:04) Hans arbete i Kanada  har varit framgångsrikt och sedan har den varit importerad till USA och därför blev jämte tusen andra Candy Jones skapad. I detta rum kan det också finnas Monarch människor. Dr. Euron Cameron har varit känt för sin brutalitet mot patienterna.
  
Dr. Albert Hoffman arbetade i Basel i Schweiz på Sandos laboratorium. Han experimenterade med musik och han utvecklade där LSD år 1948. Han har grundat Hoffman – La Roche laboratorium. År 1953 har CIA köpt hundra millioner kapslar LSD från honom. CIA sa att detta köptes för experiment ändamål. Dessa experiment bestod av militäranställda under CIA och allmänheten och detta utfördes utan deras tillåtelse. 
Det finns en bra känt fall från New York där en CIA agent hoppade ut från fönster. För inte så länge sen har hans familj anklagad regeringen och hans barn fick förlikning i domstol. Vid obduktion har det visat sig att hans skalle har varit bruten innan han ”hoppade ut ur fönstret”, vilket betyder att han blev först dödat på rummet och utslängd genom fönster. Det skulle se ut som självmord. Har detta hänt p.g.a. LSD kapslar som man använde på den tiden?
Under dessa år har det hänt även andra saker inte så långt från Pennsylvania och New York City. Där har regeringen sprid virus, bakterier och narkotika för att se var det ska bryta ut och vilka riktningar det tar. De av er som har färdats på Pennsylvanias motorväg som har fem tunnlar som går genom fjällen. Där har regeringen på tacksägelse dagen år 1955 spridit genom att spraya influensavirus som de själva tillverkade (framodlade).  Sedan observerade de vart det tog vägen och vem som blev sjuk. 
En liknande sak hände i staden Winnipeg i distrikt Manitoba i Kanada som kostade några millioner dollar. (1:29:24) Där har de spritt bakterier över staden med hjälp av flygplan för att se hur det påverkar populationen. Kommunchefen gav sitt tillstånd.
De har även spridit radioaktivt material i metros underjordiska system i New York åren 1950 – 1960 för att iaktta vad som händer. De sa inte till någon att detta har genomförts. För inte så länge sen har det läckt ut i en liten omfattning.
 
Det har även kommit ut att de har gett sprutor med sjukdomar till sjömän på 60 talet så att de kan iaktta vad som händer och människor har dött. (1:30:16) Det hade inget att göra med sjukdom från Nilen (WND). Det hade att göra med mikroplasma som är varken en bakterie eller ett virus. Det är mycket mindre och man måste ha en specialutrustning för att kunna följa detta. Det är en tredje kategori av infektioner och för inte så länge sen har den varit avslöjad och är orsak till fibromyalgi. Läkarna har för inte så länge sen hävdat att fibromyalgi är en mental störning. I själva verket förorsakas fibromyalgi av mikroplasma. WDN existerar inte utanför Nilens dal och det är orsaken till varför de kallar den så. De rör sig från Ohio, Louisiana i riktning mot väst tills allt är täckt med sjukdomar som de framodlar för att minska vissa segment av populationen. 
 

— Slut —

Från början

Stewart Swerdlow om sinneskontroll Del 9/10

Texten bearbetad och översatt från slovakiska av Ivan Björn

Hur många av er har hört talas om en dam som heter ”Candy Jones”? 

 
Vem av er känner till hennes öde? Hennes riktiga namn är Jessica Vicax. Och hennes händelser börjar i slutet på 40 talet och går ända till 60 talet. Hon har varit en av de första programmerade sexslavar för maktens (regeringens) behov. De använde sig av henne i New York, Kalifornien, Asien och t.o.m. i Europa. Candy Jones var namnet för hennes andra personlighet. Hennes riktiga namn är Jessica Vicax Hon har varit modell och till slut öppnade hon en modellagentur på Manhattan. 
Ofta har hon fått en försändelse i sin brevlåda som bestod av hampa och så fort hon öppnade den förvandlades hon till Candy Jones. I själva verket har hon varit en kvinna som poserade i lättare kläder på 40 talet under kriget. Många av armadens personal hade upphängda plakat av henne i sina kontor. Hon har varit den första kända kvinna i USA som har varit utnyttjad på detta sätt. Detta blev känt till slut som Monarch programmering. 
Hon försökte begå självmord många gånger dock utan framgång. Hon absorberade många terrarier. Hon kände många kända personer som har utnyttjad henne. Hon har varit prototyp för program Monarch – sex-slav. 
 
Även om i detta program finns mestadels kvinnor så finns det i den även män även om det inte är så vanligt. Hennes programmering använde sig mycket av hypnosen. Dessa personer har upplevt många chocktillstånd då deras person gjorde övergång från den manipulerade tillstånd till sitt naturliga tillstånd. I detta chocktillstånd kunde de lägga en cigarett på deras kropp utan att de kände något. De har tagit även andra vassa föremål med vilka de tryckte mot deras hud utan att de kände något och utan reaktion. De har tagit ut det vassa föremålet och det fanns inget sår. Sen har de vänd tillbaka dem till sin vanliga personlighet och denna personlighet kom inte ihåg någonting som hände innan. Därför uppstod inga sår, för att sinnet svarar på det som kroppen kommer ihåg – vilket i detta fall betyder inga sår!
Detta är ett sätt hur ni kan vara programmerad på ett brutalt sätt, men ni behöver inte ha några spår på kroppen av det. Därför att när ni är förändrade till en alternativ personlighet, som inte minns och inte har erfarenheter då kommer kroppen att inte visa (manifestera) ett sådan erfarenhet. Kommer ni ihåg vad vi har lärt oss om ett hyperrymden språk och helande tekniker? Kroppen gör det som sinnet säger till den. 
Kroppen ljuger inte. När kroppen inte minns en händelse så existerar inte heller några bevis för händelsen. Celler minns den som kontrollerar. Den som behärskar genetik i nutid, det är det som manifesterar sig. Detta innefattar personliga delar, eller förändringar inom ramen av samma person, som har varit på operation, som hade allergi eller varit mentalt sjuka och när de är i en alternativ tillstånd då kommer inte deras sjukdomar att manifestera sig. Därför att då är de en annan personlighet. I själva verket är det mångfaldig störning av personligheten. Det existerar många former MPD – mångfaldigad personlig störning. Vissa störningar är programmerade, vissa är naturliga och vissa är något annat. Vi pratar om energi… ”cellminne”.. i dessa fall är det en främmande cellminne och det kommer inte från kroppen av den givna personen. Det är skillnaden. Vi pratar om förändringar inom ramen av samma kropp, samma celler, där ni dock tar andra celler från en annan kropp och lägger till den givna personens kropp, men det är en annan historia. Detta handlar om energetik (kroppens energibanor). (1:08:42)
Mengele har varit förflyttad till detta land under projektet Paperclip så att han kan fortsätta i sitt arbete. Dr. Mengele har varit känd här som Dr. Green. Ibland har han varit känd även som Dr. Green Bird. Han arbetade för FN och sedan för CIA. Han arbetar i dessa projekt i Kanada, Latin Amerika i synnerhet i Argentina, Paraguay och Brasilien. Dessa länder är ett gigantiskt laboratorium där man praktiserar sinnes kontroll och genetisk manipulation. 

 

Mengele försökte använda i Syd Amerika en viss ras av människor och förvandla deras genetik till programmerbart. 
Han intresserade sig för att omvandla burna ögon till blåa och mörkt hår till blond hår. Han arbetade mycket med indianer från Amazonas och ursprungsbefolkningar i Paraguay och Argentina. Det har producerats en filmdokumentär på 70 talet om det, som jag tror heter: ”Pojkarna från Brasilien”. Boken och filmen grundades på doktor Mengeles arbete. Han har skapat ett program som han började med redan i Tyskland. Han förändrade befruktade foster genetiskt på ett konstgjort sätt och sedan adopterade han bort dem till utvalda människor som uppfostrade dem. 
Specifikt har han gjort detta i USA och Skandinavien. Han letade efter givare som var kapabla att bära barnet och detta barn var placerad i en familj som var en del av programmet.
Programmet kallades Lebensborn program och började i Tyskland och sedan fortsatte den i USA. Många barn har varit placerade i Pennsylvania, New York, Minnesota, Wisconsin, Nebraska och Kalifornien.
De har varit placerade hos familjer med rötter från Tyskland, Österrike och t.o.m. Östeuropa. Många barn som har varit födda i Storbritannien har varit placerade i Skandinavien i Norge och i synnerhet i Sverige. Dessa barn har varit som fröet som har vuxit upp och nu kontrollerar vissa saker. Detta har pågått i huvudsak mellan åren 1945 till 1970. De utnyttjar många föräldralösa och agenturer för adoption i synnerhet i södra delen av USA där de i själva verket själ och köper barn och sedan transporteras de bort. I synnerhet har detta pågått i Texas och Tensy. Detta projekt pågår inte längre eftersom de kan klona idag precis vad de vill. Teknologin har utvecklats sen 1970. Ni borde veta att kloning är ingen nyhet. Första klonade varelse har existerat reda 1927 i Tyskland och i USA i Massachusetts i MIT år 1967. Det var fortsättning på det tyska experimentet.   
 

Stewart Swerdlow om sinneskontroll Del 8/10

Texten bearbetad och översatt från slovakiska av Ivan Björn
De flesta av virus är genetiskt skapta. Kom ihåg att livet på denna planet är inte naturlig och därför är denna miljö i själva verket för er kropp fientlig. Denna planet är uttryckligen farlig för er hälsa för att ni kommer ursprungligen inte härifrån därför är denna miljö främmande för er. Därför kan mikrober, bakterier och mikroplasma som existerar förorsaka enorma skador på er kropp. Därför kan det vara utnyttjad som vapen mot er och när man förbättrar genetik hos dessa virus som t.ex. vid virus AIDS då har man ett enormt vapen som kan vara utnyttjad mot enorma människomassor. Här har ni alltså exempel på hur man utnyttjar programmering för att skapa konstgjorda sjukdomar.  De övertar det som finns naturligt och förbättrar det. De känner till era egna tankemönster och använder de mot er! Så i själva verket är ni ett vapen som ni riktar mot er själva! Här existerar ett viss terminologi som ni måste lära er så att ni kan gå vidare. 
Här kommer termen som inte finns i ordlista. Kryptokrati. Hemliga sällskap. Illuminater kallar sig gärna för kryptoktrater d.v.s. hemligt sällskap. Det kan också vara regering, eller maktutövare. Detta jag säger nu är en del av historien. USA har befunnit sig i FARA. 
Detta betydde i första hand att de kunde införa federala skatter på allmänheten så att de kunde förse sig med större finansiella reserver för att finansiera det militära. Det betydde också att vissa lagar har varit åter aktiverade för nationell säkerhet och mot fiender. I själva verket betyder detta att de kan göra vad som helst under sken av nationell säkerhet. 
De kan gå in i ert hem, de kan spionera på er, de kan döda er i fall de misstänker er för något. Det är detta som NSA sysslar med. Efter år 1947 och år 1945 som man tror är krigets slut har de ”glömd” att avveckla denna lag. Detta ”hände bara” och existerar fortfarande vilket är ett skäl till att den federala skatten kan existera. Federal skatt är en speciell lag. Den är inte en federal lag. År 1947 har de skapat Nationell säkerhetslag som har i själva verket omkull kastat USA:s demokrati. I själva verket har det omkull kastat grundlagen och det betyder att för nationell säkerhet kan de göra precis vad de behagar. De kan ta ert hem, era barn, vad som helst. Detta är en del av minnes kontroll och programmering alltså att hålla människor i osäkerhet och fulla av rädsla. När detta inträffar så vet ni att ni är möjliga att kontrollera. När ni är tror att ni är i fara, känner er osäkra, oskyddade och full av rädsla, då kommer ni att göra vad som helst som de säger till er för att ni ska rädda ert skinn.
 
Vad mera hände år 1947 för att föra in rädsla till allmänheten? Roosvel. År 1947 har man i Ny Mexico odlat fram en allmän mening om att det existerar närvaro av utomjordisk civilisation på jorden mot vilken vi inte kan skydda oss. (1:00:29) 
Där efter har de informerat i tidningarna på första sidan att flygvapnet har tagit i beslag ett flygande tefat som kommer från universum. Nästa dag har det varit en luftballong istället av det. Det är på detta sättet som de spelar ett spel med ert sinne. Någonting lägger de in i ert huvud och därefter säger de, nej, nej det var inte det det var något annat. Detta orsakar fraktion i tankemönster. Är det det?, eller det?, eller något annat? Därav kommer tvivel förvirring, splittring och kontroll. Roosvel händelsen har varit skapad på konstgjort väg, det har inte varit en naturlig händelse. Åhöraren: Saken är den att även om de säger att det var en luftballong, så är det på annat sätt och det är att människan känner rädsla, rädsla som inte ger sig av.  Swerdlow: Ja det är sant. Rädslan finns där i det undermedvetna. Från den dagen, ända tills nutid har det varit där ett UFO haveri som finns i vårt medvetande/uppfattning.
Vad hände mera år 1947 som inte blev offentlig men som man kan hitta i militära dokument? Är det någon som vet? Människor som skojar om sådana här saker säger oftast i själva verket sanning. Projekt Paperclip, som förflyttade nazistiska vetenskap män till Amerika där de blev anställda som vetenskaps män för minneskontroll. 
 
Men det hände en sak till vad beträffar styrning av Tyskland. År 1947 sägs det att kriget har slutat och det förverkligades ett massivt amerikansk – brittisk expedition som begav sig till Arktis. (1:02:20) Varför? Vad vet vi om Arktis? Arktis är den plats som tyskar begav sig till efter kriget 1945 med sin teknologi med hjälp av en ubåt. I Arktis finns en sjö som heter Vostock och som är övergiven därför att det händer märkliga saker där, det finns elektromagnetiska anomalier där som kommer ur det nedfrusna sjön Vostock. Allt detta har att göra med sinneskontroll och med de som engagerar sig i detta. 
 

Stewart Swerdlow om sinneskontroll Del 7/10

Texten bearbetad och översatt från slovakiska av Ivan Björn
Alla illuminat familjer (kommer ni ihåg pyramiden som jag ritade förut? där i toppen finns det ett öga) är 13 till antal och under dem finns en kommitté av 300 familjer, (Committee 300)  deras uppgift är att stötta de 13 familjer i toppen. 
 
Alla de och det utan undantag är programmerade till 100% och denna programmering är det de gör, det är helt enkelt deras religion. Programmerade barn som ska förverkliga det som behövs för civilisationen. Och hela den kvarvarande biten av pyramiden (det finns 13 skick) alla dessa människor, dessa skick är programmerade specifik, eller sekundärt = tröskelprogrammering. Och dessa två grupper högst upp är till 100% individuellt programmerade utan tvivel och avvikelser. 
 
Vad händer med människor som inte går att programmera? Vad händer med människor vars genetik är oprogrammerbar eller svårt programmerbar och det inom sådana grupper existerar alldeles för många avvikare? Då blir de förstörda som i Afrika. De blir också satta i fängelser som används också för experimentbehov. Latin Amerika = ursprungsbefolkningen. Alla asiater. Alla är mer eller mindre eliminerade därför att de är inte programmerbara. 
Det skonas några procenter för att tjäna som tjänare och slavar. Om ni går till ett hotell i Australien vilka jobbar som tjänare där eller i hushåll? Hispanic och vietnameser o.s.v.. Varför är dessa människor inte programmerade? Det beror på deras genetik. Deras genetik är inte strukturerad och lämplig för minneskontroll och deras tankemönster är svårtillgängliga. Många av de har sina religioner och programmering inom kontext av deras kultur. Men i det globala begreppet och det som behövs för den globala agendan är de inte möjliga att programmera till något nämnvärt djup. Därför letar illuminater upp ursprungsbefolkningar och försöker att bli av med dem över allt där de kan hitta dem som amerikanska indianer, aller aboriginer o.s.v.. (50:11)
 
Varför är det så? För att dessa människor använder sin hjärnkapacitet bättre. Vet ni att människor i allmänhet använder bara 10% av sin hjärnkapacitet? Om ni inte vet vad som förväntas från er att ni ska använda utav er hjärnkapacitet så kan ni använda mer också. Om ni inte är villkorade för att använda 10% av kapaciteten så använder ni det ni har (100%). Om man säger till er under hela livet att ni ska använda bara armbågen och inte resten av handen då använder ni inte handen för att ingen talade om det för er. Sådana människor som använder hela kapacitet är farliga för att om ni iakttar sådana människor kan ni komma till uppvaknande och därför är dessa människor eliminerade. I USA har det börjat genom att man levererade sprit och droger till indianer. Amerikanska indianer har den största spritkonsumtion i världen. (51:01) 
De stängde dem i reservationer gav dem lite pengar så att de kan odla på en dålig jordmån och lämnade dem åt deras öde. Allt ni behöver göra är att åka till USA och själva besöka dessa reservationer och ni kommer att upptäcka att ni inte kan göra något vettigt med den marken. Så de dricker sprit istället och ”problemet” är löst. (51:34)
Illuminater har sin egen programmering för sina egna människor och för sitt eget levnadssätt. Illuminaternas program har utvecklats under årtusenden. 
 
Detta program uppstod och startades för länge sen då denna planet har varit koloniserad och sedan har det förvandlats under årtusenden till det som vi har här idag. Det är i själva verket samma programmering, men under en ny version. 
Vad mera gör de mot människor som behövs förvisso men inte är programmerbara? Man kan följa det på nyheter. De lägger mikro chips i dem. Mikro chips klarar av att skriva över tankemönstren och tränga in direkt till nervsystem, där de manipulerar hjärnvågor. I morgon ska vi prata om hur det fungerar då vi kommer att prata om olika frekvenser och nivåer av Hertz. De har också utvecklat virus och bakterier som de använde på människor för att se vilken påverkan det kommer att ha på genetik, sinnet och kroppen. Det som de la till är virus som äter upp muskel massa. 
Detta är resultat av alla föregående tester och bakterier som de använde på människor. Det är ett perfekt vapen för att eliminera befolkningen. Ursprungligen har deras testgrupper varit hemlösa, fångar, föräldralösa barn, drogberoende och i allmänhet vem som helst som ingen saknades av någon. Detta har varit de ursprungliga testgrupper under det sista århundradet. 

 

Illuminater och de 300 i kommittén som har en lämplig genetik, deras programmering omfattar mellangenerationer vilket betyder att om ni är programmerade och har blåa ögon och blond hår då är det mer än sannolikt att din släkt innan dig har varit programmerad under de sista 100 åren i er genetisk historia. Detta överlämnas till vidare generationer för att denna programmering är i själva verket en del av er genetik och kan vara applicerad på era avkommor. På detta sätt kan programmeringen genomföras smidigare. 
 

Stewart Swerdlow om sinneskontroll Del 6/10

Texten bearbetad och översatt från slovakiska av Ivan Björn

Ja sa till er tidigare att mellan åren 2001 till 2003 har de flesta människor om inte alla varit programmerade och aktiverade i programmet. Varför år 2003 när det handlar om agenda 2000? Därför att år 1363 kröntes en brittisk kung och man bestämde att av vördnad till honom kommer påföljande år att räknas som år 1366. På detta sätt har man trollat bort 3 år i kalendern. Så i själva verket har år 2003 inget förändrats och inte heller år 2000. Detta kallar illuminater det stora världsomfattande bedrägeriet. (0:32:27)

Detta är en del av helheten utav världsceremoni och ritualer som vi kommer att prata om i morgon. Så vi kan räkna bort tre år och i själva verket är vi i år 1999 och saker har inte förändrats.
 
År 2003 mellan juni och augusti kommer kombinationer av agendor att vara avslutade. Inom ramen av denna tid kommer alla människor att vara aktiverade oavsett vilken program och programmering de har. Nu ska jag förklara vems sinne är kontrollerad. Jorden har precis innan detta ögonblick 6,3 miljarder människor.
USA har ungefär 280 miljoner. 1 till 2% av populationen är sinnes kontrollerade eller programmerade specifikt. Det gör ungefär mellan 63 till 126 miljoner människor som är specifikt programmerade och i USA utgör dessa specifikt programmerade människor ungefär 4 till 5% vilket handlar om 12 till 14 miljoner människor just i USA. Detta är specifik programmerade människor. När jag pratar om specifikt programmerade menar jag att överallt i världen alla 6,3 miljarder är programmerade genom tröskelinformation med hjälp av satelliter, musik, elektriska ledningar, videospel, dataspel o.s.v. Alla dessa maskiner innehåller inom sig själva sekundära meddelanden (tröskelinformation). Det är meddelanden som ni inte kan höra fysiskt, men är hjärna hör dom, därför att er hjärna fångar upp frekvensen som är in programmerad  i dessa maskiner med hjälp av bärande vågor.
 
Det existerar enskilda människor som är specifikt, individuellt och målmedvetet programmerade och det betyder att de är med tanke på sina enskilda livsvillkor och privat (hemlig) information om dom utnyttjade för specifika funktioner. De är på ett specifikt sätt bortrivna från sin miljö och de är programmerade. Denna process börjar vanligen innan födsel och fortsätter under hela deras livsstilar. Särskild gäller detta under de första 30 till 40 åren av deras liv. Detta uppkommer i alla livsriktningar och delar av livet. Det behöver inte handla om en viss grupp eller en vis nivå. De behöver människor av alla samhällsskick, det spelar inte roll om ni är lärare, politiker, gatsopare, eller arbetslös. De behöver alla samhällsskick så att de kan förverkliga sin agenda. Det kan handla om ett specifikt mål, eller många uppgifter. (36:58)
Vanligen handlar det om ett tidsbegränsat ärende vilket betyder att personen inte är aktiverad så länge en specifik händelse inte inträffar eller ett specifikt datum. 
Nästa logiska fråga blir vem är utvald för programmering? Vad finns det för kriterier? Först och främst handlar det om behov som de som programmerar har (som t.ex. illuminater). De väljer ut människor som de behöver och som kan uppfylla de parametrar som en viss uppgift kräver. Det grundar sig också på genetik. Alla människor av alla raser har varit programmerade vissa specifikt och vissa inte. De som är mest programmerade är de som har en genetik med blond hår och blåa ögon. Det betyder inte att om ni har svart hår och mörka ögon att ni inte är programmerade. Det betyder bara att sannolikheten är större om ni har blond hår och blåa ögon. Varför? För att denna genetiska typen är lättare att programmera. 
Det är så här; låt oss säga att ni har bruna ögon och brunt hår, betyder detta att det är osannolikt att ni är programmerad? Då behöver man titta på genetiken och vilka rötter man kommer ifrån. Om är det så, så har ni i er recessiva gener som är programmerbara.  Det finns många människor med brunt hår och bruna ögon som är väldigt starkt programmerade och detta beror på deras genetiska historia. Det handlar inte enbart om fysiska egenskaper men också om bakgrundshistoria. Detta kräver en hög IQ, en hög nivå av intelligens och särskild människor som har specifika talanger eller förmågor. (39:19) 
Kom ihåg att jag varnade er många gånger om identifikation av barn som är bedömda som väldigt intelligenta, med övernaturliga färdigheter o.s.v. och som New Age kallar Indigo barn. Det är väldigt farligt. Jag kommer ihåg att jag sa till er att ordet Indigo är ett kodat ord för Indicate/markera eller märka. Inom sin tid kan det utlösas agenda för att utnyttja barnens egenskaper vilket betyder att de beslagtar dessa barn för att utnyttja deras egenskaper. 
Barn kommer bli helt enkelt bortförda. Var därför försiktiga i hur ni handskas med information om era barn. Jag själv har inte varit kapabel att upplysa om detta p.g.a. min egen programmering som jag fortfarande har och dessutom saknades det publik som var villig att lyssna på denna information. I själva verket har det varit händelser kring 9/11 som gjorde vissa människor medvetna. Jag har sagd detta länge att sådana här händelser kommer att hända men ingen trodde på det enda tills det hände och då vaknade människor till liv. Under de sista tre månader har mitt arbete med människor förändrats vad beträffar människors problem med tankemönster och deras möjlighet att bli friska. Detta nådde även människor som har varit helt programmerade och deras sinne har varit absolut kontrollerad. Med detta arbetar jag nästan 90% utav min lediga tid. 
Jag kände ett behov att lära människor, som behövde förstå detta därför att denna process pågår oavsett om vi är medvetna om detta eller ej. Att lyssna på radio, titta på TV, gå på en gata, allt detta är programmering. 
I en skola gjorde man en undersökning av vilka barn är indigo barn, men man använde termer som begåvade barn eller barn med talang. Varje förälder vill att deras barn ska vara med i ett program för begåvade och talangfyllda barn. Det som egentligen händer är att de testar dessa barn och vilka förmågor de har. Allt detta är dokumenterat t.o.m. de tester som man gör för att få rätt arbete. Alla dessa tester om personen är antecknade i dator där det finns hundratals tester som beskriver en person, det ni tycker och inte tycker om o.s.v.. Sedan är det matat in i datorn och där får man svart på vitt vilken personlighets typ ni är. Dessa tester är mycket exakta och har varit förverkligade med hjälp av en man som har varit väldig stark engagerad med programmering och sinneskontroll och han arbetade för regeringen. Och nästan alla arbetsagenturer och stora företag använder sig av dessa. 
Jag rekommenderar till er att inte genomgå några sådana saker för att detta kommer att kategorisera och märka er. Det kommer att hända att era barn kommer att vara tvungna att vid en viss tidpunkt genomgå sådana tester. Och de kommer att säga till er att de behöver det för att avgöra vilka ämnen är de rätta för era barn och för deras framtida karriär o.s.v.. 
Detta händer redan. Kommer de på att ert barn har en vis personlighet då kommer de att påstå att barnet ska studera vissa ämnen och måste gå till en viss bestämd profession. Det kommer inte att finnas någon plats för variation – total kontroll! 
 
Det är ungefär som på medeltiden i Tjeckien då hade man bestämda yrken som guld sökare, gruvarbetare, skomakare som hade sina föreskrifter och blev ni placerade i detta så har det varit för alltid under ert liv. Ni kunde aldrig utföra något annat. Det är till detta system som vi är på väg tillbaka.
I sjunde klass vill de att barn ska genomgå psykologiska tester och standard tester. Eftersom detta har varit en välrenommerad skola så har alla föräldrar accepterad detta. I den klass har det varit också mitt barn (säger åhörare) och jag har avvisad detta. Jag har varit den enda som inte tillät att mitt barn ska genomgå ett sådant test. Sedan skickade de olika brev där de önskar att ni ska tillåta att ert barn genomgår sådana tester så att de kan kategorisera ert barn. 
 
Swerdlow: Det som kommer att hända i framtiden är följande. Det kommer inte att existera gymnasier eller universitet som nu. Det kommer att existera bara specialiserade skolor dit ert barn blir hänvisad redan från tidiga år och där kommer barnet att få plugga förutbestämd yrke. = Inga avvikelser! 
Detta kommer att vara bestämd med hjälp av profiler och tester som ni blir tvungna att genomgå med era barn. Var pågår det redan nu? ”I Tyskland där jag växte upp säger en åhörare”
Och var pågår det i större proportioner där det är redan påtvingat? DET ÄR I KINA. 

T.ex. om barnet i Kina visar särskild begåvning i gymnastik, så tar de barnet från sina föräldrar och då är det tillåtet att ha bara ett barn i Kina. Och vad händer? Som kompensation får farföräldrarna besöka någon fin hotell i någon stad och varje månad får föräldrarna fria fördelar som kompensation för att de har tagit deras barnet. Vissa föräldrar gillar det därför att om det första barnet var en flicka så tillåter de till er att ha ett barn till och då blir det kanske en pojke. Som ni vet så är inte flickor i Kina särskild bra värderade. Detta är skäl till varför många flickor är bort adopterade eller dödade. Därför att ni inte får ha mer än ett barn och om det är en flicka så är hon inte accepterad.