Teal Swan ÖDMJUKHET

Min egen sammanfattning av video:Ödmjukhet är till för att förtrycka egen kreativitet och betydelsen av egen skapandekraft. Ödmjukhet är till för att hålla samhällsordningen intakt och de ”betydelsefulla” makthavare och kyrkoledare under armarna.Ni är en förlängd uttryck av GUD! Tror Ni att Gud är ödmjuk? Varför skulle Ni vara det i så fall? Om ni är en förlängd uttryck av Gud då är i så fall Ödmjukhet en hädelse!Varje handling som inte utgår av kärlek till sig själv och prisandet av sig själv är en hädelse! Att säga att man är Guds barn är att nedvärdera sig själv därför att man är en förlängd uttryck av GUD! Ödmjukhet har aldrig gjort något gott och den har hindrat oss att bli medvetna om Vår egen GUDOMLIGHET! Tillåt dig själv att se din egen förmåga, ditt sätt att tänka om dig själv, ditt sätt att uttrycka dig, tillåt dig själv att vara självmedveten

 engelska textat slovakiska


http://www.tealswan.com

JUNE 22 A War Called Belonging

Some of us are lucky.

We see ourselves in the faces that look back at us.

We are not strangers.

Some of us are lucky.

The stars of us belong in constellation.

We are not strangers.

Some of us are lucky.

We feel the warmth of our connection.

Its comfort is not worn thin by wariness.

We are not strangers.

Some of us are not so lucky.

Our cry is a wolf’s cry in a chorus of bleating.

We are strangers.

Some of us are not so lucky.

We recognize ourselves in people we have never met

and places we have never been to.

We are strangers.

Some of us are not so lucky.

The pith of connection fails us

again and again.

As inconsistent and as short lived as a dream.

We are strangers.

We are strangers in this world.

See more at: https://tealswan.com/teals-blog/a-war-called-belonging-r543/