Inför valet – Henning Witte/Populisterna

Henning Witte är en engagerad medborgare som ser och förstår olika sammanhang som driver samhället i en viss riktning där skapande av orättvisor sker med att bankerna skapar pengar som skuld. Därför finns det möjlighet att rösta in i Riksdagen ett parti med namnet Populisterna och för vidare information hittar du på följande länk:

Henning Witte brukar göra olika videor som behandlar samhällsfrågor.

Här bifogar jag några sådana videor

Tack Henning för ditt brinnande engagemang

Kvinnopower bakom spontan demonstration mot Sveriges förfall, folket har börjat protestera på gatan Fortsätt läsa ”Inför valet – Henning Witte/Populisterna”

Inför valet – Ett nytt penningsystem

I dagens ”ekonomi” föraktas arbete medan inkomster i sömnen hyllas och gynnas

Standing kallar denna växande underklass vars anställningsvillkor och rättigheter alltmer urholkas för prekariat. I takt med robotiseringen kommer alltfler hamna i prekariatet och skutta från det ena till det andra osäkra arbetet – den som erbjuder sitt arbete till lägsta lön får jobbet. Fackföreningarnas makt att motverka detta ”race to the bottom” förtvinar i samma takt. För att säkra jobben tvingas facken och de sk arbetarpartierna backa alltmer för annars flyttar storföretagen produktionen och därmed arbeten till ett annat land. Om t.ex ett arbetarparti följer den klassiska liberalen Stuart Mill citat ovan och skattar de som får sina inkomster i sömnen (dvs aktieägare, bankirer etc) flyttar storföretagen också produktionen och kapitalet till ett annat land. Den absurda konsekvensen blir att den klassiska liberalen Stuart Mills åsikter idag hamnar långt långt till vänster om t.o.m Vänsterpartiet. Standing påpekar att alla partier har tvingats långt ut på högerkanten då demokratin idag mest handlar om att slicka de som får sina inkomster i sömnen så djupt in i röven som möjligt. Den enda vägens politik som t.ex Thatcher, Reagan, Reinfeldt i Sverige, etc påbörjade innebär mao allt större klyftor där alltmer ansamlas åt de som får sina inkomster i sömnen på bekostnad av att de som arbetar får allt mindre av kakan. Ett annat sätt att säga samma sak är att den enorma produktionsökningen som skett fördelas i ökande takt till  parasiterna på toppen på bekostnad av prekariats alltmer försämrade villkor.

Läs mera på länken: https://parasitstopp.wordpress.com/2018/04/28/i-dagens-ekonomi-foraktas-arbete-medan-inkomster-i-somnen-hyllas-och-gynnas/


Enligt Helsingborgs tingsrätt är det fritt fram att tillverka olagliga digitala pengar

Läs mera på länken: https://www.vaken.se/enligt-helsingborgs-tingsratt-ar-det-fritt-fram-att-tillverka-olagliga-digitala-pengar/


”Pengar styr världen, men vem styr och vem producerar pengar?”

Läs mera på länken: http://word.harrietsblogg.se/2017/10/22/pengar-styr-varlden-men-vem-styr-och-vem-producerar-pengar/


Den Vita Skolan i Nationalekonomi

Läs mera på länken: http://whitetv.se/sv/white-school-of-economics/94-den-vita-skolan.html


Kapitalismen avslöjad!

Den gigantiska bankbluffen –
ett enastående politiskt och ekonomiskt bedrägeri

Av Per Lundgren

Copyright © 2017, Per Lundgren

En trilogi

NYA DEL I PROBLEMET– EN ÖVERSIKT

Läs mera på länken: https://nyaekonomiskasystemet.se/wp-content/uploads/2017/11/Kapitalismen-avslöjad-Den-gigantiska-bankbluffen-del-1-Problemet-en-översikt-Omarbetad-version-i-april-2017-Per-Lundgren.pdf

Inför Valet – Frågor till Socialstyrelsen inför valåret 2018

Önskar får svar på följande:

1. Får läkare skriva i journalen, att patienten säger att de har hälsoproblem med elektromagnetisk strålning, alltså anser sig vara elöverkänslig?

2. Får läkare skriva att patienten säger att de har hälsoproblem med dofter, alltså anser sig vara doftöverkänslig?

3. Anser Socialstyrelsen att studier som baseras på subjektiv bedömning som provokationsstudier på elöverkänsliga personer, är en vetenskaplig metodik, som bevisar att det inte sker en medicinsk störning i kroppsfunktionen vid exponering för elektromagnetisk strålning?

På min fråga, om provokationsstudier med subjektiv bedömning, till SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) svarade två personer oberoende av varandra följande:
”- Jag har aldrig hört talas om subjektiva bedömningstest av den typen du beskriver, och jag ställer mig mycket tveksam till tillförlitligheten i dem om de finns. Jag ställde även frågan till en vän som är specialist i arbets- och miljömedicin och inte heller hon har hört talas om några sådana vetenskapliga test.

Läs mera på länken: https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2018/03/15/fragor-till-socialstyrelsen-infor-valaret-2018/

Inför Valet – Pressfrihetens dag: Självcensur, oskrivna regler samt mediehus i maktens koppel

Pressfrihet bygger på ett samhälles tryck- och yttrandefrihet. Grunden är att det i tryck ska vara möjligt att kritisera de styrande och förmedla information. Pressfrihet ingår som en självklar del av de flesta definitioner av demokrati. I praktiken innebär pressfrihet frånvaro av myndigheters förhandscensur av tidningar och etermedier. Ansvar för tryckfrihetsbrott och pressetiska övertramp utkrävs då istället i efterhand av ansvarige utgivaren.”

Sant är att man i dag rent formellt kan kritisera de styrande, och den politik som förs i Sverige. Nej, journalister blir inte inhämtade till förhör av polis mitt i natten eller lagförda för att de skrivit en kritisk krönika mot Stefan Löfven. Men medan fysiska repressalier från makten uteblir, är de osynliga och oskrivna desto starkare. De leder till självcensur och tystnad, samt anpassad vinkling av vad som skrivs och inte skrivs, vilka röster som släpps fram och vilka som begränsas. På det sätt deformeras bilden av den svenska verkligheten, och kantas av falsarier och förljugenhet.

Läs mera på länken: http://katerinamagasin.se/pressfrihetens-dag-sjalvcensur-oskrivna-regler-samt-mediehus-maktens-koppel/

Inför Valet – På gator och torg mot maktmissbruk och sexuellt våld

Vi var flera hundra som gick ut denna vackra majdag, både i Stockholm och Malmö, och demonstrerade mot maktmissbruk, politikernas svek, nedmonteringen av välfärd för sjuka och gamla, att våldet mot kvinnor och barn bara får fortgå och att gärningsmän får löjligt låga straff, om de alls straffas. Vi gick genom stan, Sveavägen fram, nerför Kungsgatan, till Norrmalmstorg. Det duger inte längre att bara knyta näven i fickan.

Läs mera på länken: http://katerinamagasin.se/pa-gator-och-torg-mot-maktmissbruk-och-sexuellt-vald/

Inför Valet – Det europeiska kalifatet. Vilken roll vill vi själva spela i det framtida Sverige?

Många tror nog att den muslimska drömmen att förvandla det kristna Europa till ett muslimskt kalifat förutsätter att en majoritet av befolkningen blir eller är muslimer. Så förhåller det sig inte, tvärtom är detta inte ens önskvärt.

I muslimska predikningar framhålls ofta den spanska, moriska tiden när muslimerna hade erövrat större delen av Iberiska halvön (711– 1492 e.Kr.) som den ideala samhällsformen. Under 800 år lyckades muslimerna hålla Spanien i ett fast grepp, ända tills katolikerna återtog landet med våld. Hur såg det då ut i Spanien under denna tid? Den som vill studera detta på ett lättfattligt sätt kan gärna läsa Herman Lindqvists utmärkta bok Historien om Spanien.  Där kan vi lära oss att av den muslimska styrande klassen utgjorde araberna endast c:a 50.000 individer av en befolkning som totalt omfattade 4 miljoner invånare. Därutöver tillkom några hundra tusen muslimska berber, totalt c:a 10 % av befolkningen var muslimer. Hur kunde detta vara möjligt?

 

Organisationen av Spanien baserades på ett styrande toppskikt av muslimer, som innehade alla väsentliga funktioner, särskilt de militära, för att kunna kontrollera samhället. Till deras hjälp kom en stor andel judar, c:a 5 % av befolkningen, som besatte tjänster i skiktet under muslimerna och i många fall hade funnits på plats ända sedan romartiden. Dessa skötte den praktiska förvaltningen och administration, handel, ekonomi och vetenskap m.m. och bildade en perfekt symbios med de styrande muslimska krigsherrarna och guvernörerna. De religiösa skillnaderna mellan muslimer och judar var under denna period relativt små, koranen hade hämtat mycket av sitt innehåll från de judiska skrifterna och båda var Abrahamitiska religioner med en enda gud – till skillnad från kristendomen som hävdade tre gudomligheter, Fadern, Sonen och Den heliga Anden. Att Spanien fick en blomstringstid under denna period kan nog i första hand tillskrivas judarna, inte muslimerna, som var betydligt mer erfarna inom konst, arkitektur och vetenskap.

Läs mera på länken: https://peterkrabbe.wordpress.com/2018/03/10/det-europeiska-kalifatet-vilken-roll-vill-vi-sjalva-spela-i-det-framtida-sverige/

Inför Valet – Intervju med William Engdahl

Prof. William Engdahl berättar speciellt för Newsvoice läsare om geopolitikens mörka hemligheter och presenterar sin nya bok om GMO – Hotet mot livet.

Prof. Engdahl, Ni har skrivit åtta böcker som avslöjar de mörkaste hemligheterna
bakom den globala geopolitiska agendan. Eftersom Europa berörs indirekt av konflikterna i Mellanöstern genom flyktingströmmen, många européer undrar vad är det som som händer där egentligen. Alla spelar ”goda” and krigar mot terrorgrupperna ISIS och Al Quida, men trots det så verkar det som att världens största krigsmakter kan inte besegra en konvoj med Toyota SUVar, körda av analfabetiska rebeller med Kalashnikov. I vilken av dina böcker kan vi hitta bevis och förklaring till denna paradox av vår tid. Vad är terrorism och varför massmedia aldrig publicerar bevis för detta fenomen eller ifrågasätter institutionernas och säkerhetstjänsternas officiella versioner? Stämmer det verkligen att Ryssland kämpar mot ISIS och vad är Israels roll i konflikten?

Läs mera på länken: https://stellatormanoff.wordpress.com/2017/10/13/intervju-med-william-engdahl/

Inför Valet – Banker och skulder

”I vår farm är alla lika, men vissa är mera lika än andra.”

/G. Orwell

Detta inlägg är den första delen av en serie där jag kommer att förklara hur man härskar och söndrar på olika sätt, hur man kontrollerar sin opposition innan den har samlat kraft. Manipulationsmetoderna är många. Tanken är att du som läser kan förstå varför du inte kan påverka samhället via media eller politik, och hur en liten grupp av intelligenta psykopater (som alltid har funnits) upprätthåller samhällsstrukturen genom att ändra form och ansikte på sin makt. Dem kallar jag och många andra för den globala eliten, bankeliten, oligarkerna, industri- och finansadeln – de samvetslösa.

Fortsätt läsa ”Inför Valet – Banker och skulder”

Inför Valet – Enhet

Enhet

Existenslinjen – liv är mer än arbete!

För dig som vill se ett nytt samhälle, ett samhälle byggt på empati och helhetstänkande, finns ett alternativ.
Enhet kallar vägen till detta samhälle för Existenslinjen.
I Existenslinjens samhälle har alla människor samma värde på grund av sin existens och inte på grund av vad de presterar.

Alltför många människor mår inte bra i dag. Psykisk och fysisk ohälsa ökar.

Därför lyfter Enhet fram i sitt valmanifest begreppet Hälsa

Vi vill främja alla människors hälsa genom:

Medborgarandel

Förändring börjar inifrån. Med en ovillkorad medborgarandel som ersätter nuvarande bidragssystem kommer många människors stressnivå att minska.
Om varje människa upplever inre frid skapar vi yttre fred. Med medborgarandel frigörs även kraft och kreativitet utifrån var och ens förutsättningar vilket gynnar alla områden i landet.
Sammantaget leder detta till ökad trygghet, hälsa och hållbarhet.

Hälsofrihet

Vuxna människor i Sverige kan själva ta ansvar för egen hälsa. Var och en har rätt att välja mellan skolmedicin, alternativ medicin och terapeutiska behandlingsformer.
Friskvård och förebyggande åtgärder för alla medborgare ska vara Sveriges högsta prioritet.
Vaccinering ska förbli frivillig och narkotikapolitiken ändras i grunden genom t.ex. avkriminalisering för eget bruk.

Fortsätt läsa ”Inför Valet – Enhet”

Inför valet – Medborgerlig Samling

Medborgerlig Samling

MER SANS. MINDRE SENSATION

Medborgerlig Samling är en ny politisk kraft som vill  återinföra ett tydligt folkförankrat, evidensbaserat och personligt ansvarstagande styre.

Stöd oss finansiellt inför valet 2018. Når vi riksdagen får du pengarna åter.

Läs även Peter Krabbes blogg:

Ett förändrat politiskt landskap…

Eftersom Medborgerlig Samling (MED) håller sin riksstämma kommande helg, låter jag min son Mons få tillfälle att ge sin syn på pågående förändringar i det politiska landskapet. Mons kommer att sitta i riksdagen efter valet om MED klarar 4%-gränsen. Mons Krabbe:

Annie Lööfs ställningstagande för regeringens invandringsproposition är ett av många tecken på en större utveckling, som inte bara sker i Sverige, utan i Europa som helhet. Processen har pågått en längre tid, men har blivit allt mer påtaglig det senaste året. Denna utveckling är ett skifte från vänster/höger som den primära konfliktlinjen i politiken, till en ny som delar upp Europas politiska spelplan utefter var partierna står gällande två huvudfrågor:

  • 1) Partier som ser storskalig migration som något som har ett egenvärde, att kulturellt blandade samhällen är mer eftersträvansvärda än kulturellt homogena. De anser att de negativa konsekvenserna när det gäller utanförskap, etno-religiösa konfliktsituationer och kriminalitet är små tillfälliga olägenheter, vars negativa konsekvenser är ett rimligt pris för att uppnå huvud målet – ett mångkulturellt samhälle. Motståndarna ser ingen vinning i migration som medel att bryta upp kulturellt homogena samhällen. Istället kan dessa begränsningsförespråkare vilja se ett värde i migration för att fylla arbetskraftsbehov, eller för att ge skydd till särskilt utsatta grupper under kontrollerade former och inte i syfte att ändra på de bärande principerna för mottagarlandet.
  • 2) Partier som vill se en påskyndad politisk globalisering står mot dem som anser att den politiska makten utövas bättre i mindre politiska enheter. Politisk globalisering innebär en stadig förskjutning av den politiska makten från nationella och subnationella enheter till allt större politiska sammanslutningar. Först till kontinentala enheter som EU, och i förlängningen till en tänkt global myndighet eller världsregering. Man ser nationer som onödiga hinder på vägen mot global enighet. De som motsätter sig denna utveckling ser i processen en demokratisk urholkning, där besluten fattas längre och längre bort från medborgarens insyn Lokala förutsättningar och synsätt tas allt mindre hänsyn till i denna politiska centraliseringsprocess.

I grund och botten så är dessa två frågor knutna till varandra. För dem som vill se politisk globalisering, där gränserna mellan nationalstaterna rivs ner, är det givetvis också fördelaktigt med en massiv migration in till den rika och tidigare så nationalistiskt sinnade världen i syfte att underminera själva förutsättningen för den oberoende staten: ett samhälle med konsensus runt de bärande principerna.

Läs mera på länken: https://peterkrabbe.wordpress.com/2018/05/01/ett-forandrat-politiskt-landskap/

Fortsätt läsa ”Inför valet – Medborgerlig Samling”